Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Pamätihodností mesta Piešťany boli schválené mestským zatupiteľstvom vo "Všeobecne záväznom nariadení 2/2009 o pamätihodnostiach mesta Piešťany.

Sú v ňom zahrnuté všetky pamiatky považované za historické dedičstvo Piešťan. Na základe prijatého VZN bude mestský úrad sledovať ich stav a zabezpečovať ich ochranu.

Hnuteľné

Ochranná listina „Salva guardia“

Listina vydaná cisárom Leopoldom I. v roku 1682, chrániaca Piešťany a Banku pred ubytúvaním vojska, odovzdávaním poplatkov a potravín.

V priebehu 17. storočia sa uhorská šľachta počas stavovských povstaní spájala v boji proti Habsburgovcom s Osmanskou ríšou alebo Sedmohradskom - vazalským kniežatstvom Osmanskej ríše. Povstania boli často vedené v mene náboženskej slobody pre protestantizmus. V roku 1671 bolo odhalené Wešeléniho sprisahanie a v roku 1678 vypuklo povstanie vedené uhorským magnátom Imrichom Tökölym. Snaha o ochranu a zabezpečenie majetku aspoň zo strany cisárskych vojsk viedla Forgáčovcov k tomu, že požiadali cisára Leopolda L (1657 - 1705) o vydanie ochrannej listiny - salva guardia pre Piešťany a Banku. Listinou zbavil panovník obce povinnosti ubytovávať vojakov, zakázal rekvirácie a za neuposlúchnutie hrozil trestami. Ochrannú listinu - salvu guardiu vydal panovník po latinsky vo Viedni 12. novembra 1682:

„My Leopold, z božej milosti zvolený rímsky cisár, odveký rozširovateľ ríše, kráľ Nemecka, Uhorska, Ceska, Dalmatínska, Chorvátska atď. Týmto prikazujeme každému jednému a všetkým maršalom, poľným maršalom atd'., všetko dobré prajúc milostivé im na vedomie dávame: Poneváč My sme sa milostivé rozhodli i rozkázali aby povinné ubytovanie vojakov, ktoré dosiaľ chodilo s veľkým obťažením i poškodením našich biednych poddaných, bývajúcich v našom Uhorskom kráľovstve - bolo zrušené a boli sme požiadaní, aby naši ľudia, bývajúci na majetkoch gýmešskeho grófa Adama Forgáča v obci Piešťanoch, i ku nej patriacej obci v Banke, boli od takýchto svojvoľných činov, i ubytovania, taktiež od vymáhania daní ušetrení.

Leopold v. r. Na osobný rozkaz cisárskej i kráľovskej jasnosti Christof Jozef v. r.

Miesto uloženia: Balneologické múzeum Piešťany

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 71/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Erb mesta Piešťany

Erb mesta Piešťany tvorí modrý štít, z ktorého z dolného okraja vystupuje strieborný vpravootočený nahý zlatovlasý muž, prelamujúci cez ľavé koleno oboma rukami držanú zlatú barlu.

Miesto uloženia: Mestský úrad – kancelária primátora

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 70/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Secesný triptych (olej na plátne)

Výtvarné dielo budapeštianskeho maliara Arpáda Bascha z roku 1904, namaľované na požiadavku Ľudovíta Wintera, oslavujúci liečebnú silu piešťanských termálnych prameňov – „Príchod do kúpeľov“, „Liečba“ a „Uzdravenie“.

Znázorňuje príchod troch mužov s barlami do kúpeľov, ktorých vo vchode víta dievčina, kúpanie sa troch ľudí v termálnom bazéne a posledná maľba vyjadruje uzdravenie v podobe muža lámajúceho barlu. Triptych mali Winterovci zavesený vo svojej reklamnej kancelárii vo Viedni.

Miesto uloženia: Balneologické múzeum Piešťany

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 72/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Kolekcia ľudových plastík

Významné ľudové plastiky, uložené v zbierke Balneologického múzea - drevené polychromované plastiky:

E-813 Pieta, drevená polychromovaná plastika

E-819 Sedembolestná Panna Mária, drevená polychromovaná plastika

E-820 Pieta, drevená polychromovaná plastika

E-615 Pieta, drevená polychromovaná plastika

E-613 Pieta topoľčianskeho typu, drevená polychromovaná plastika

Miesto uloženia: Balneologické múzeum Piešťany

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 73/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Originály leptov podľa návrhu Martina Benku

Dva lepty skladajúce sa každý zo štyroch sklených tabúľ, ktoré boli pôvodne umiestnené v strede deliacej sklenej steny na Kolonádovom moste. Boli zhotovené podľa návrhov Martina Benku a tvoria dva obrazy „Na salaši“ a „Piesne z Detvy“. Na moste sú v súčasnosti umiestnené ich presné kópie.

Kópie leptov umiestnené na Kolonádovom moste

Miesto uloženia: Mestská knižnica – zasadacia miestnosť, Školská ulica č. 19, Piešťany

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 74/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Mesto

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:11
DNES:2405
TÝŽDEŇ:12865
CELKOM:4800566

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ