Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

DENNE AKTUALIZOVANÉ: OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

DENNE AKTUALIZOVANÉ: OPATRENIA MESTA PIEŠŤANY V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM 1

20.04.2022
NOSENIE RESPIRÁTOROV V INTERIÉRI SA RUŠÍ

21.04.2022

INFORMÁCIA O NOVÝCH VYHLÁŠKACH K PREKRYTIU DÝCHACÍCH CIEST A DOMÁCEJ IZOLÁCII A KARANTÉNE

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pristupuje rezort zdravotníctva k uvoľňovaniu celoplošných opatrení: aj keď sa COVID-19 stále šíri, aktuálne nespôsobuje veľký tlak na zdravotnícke zariadenia.

Opatrenia sa od štvrtka 21.04.2022 zmiernia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov. Nosenie respirátora už nebude povinné vo veľkej časti interiérov, vrátane hromadnej dopravy a taxislužieb a ani na hromadných podujatiach. O karanténe úzkych kontaktov už rozhodne lekár, a teda nebude automatická.

 

Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest

Link na vyhlášku: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_32.pdf

Účinnosť: 21. apríla 2022

Prekrytie horných dýchacích ciest už vôbec nebude povinné v exteriéroch, teda ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku a nebude povinné ani vo väčšine interiérov, vrátane verejnej hromadnej dopravy, taxislužieb a hromadných podujatí.

Respirátor ako ochrannú preventívnu pomôcku však budú naďalej povinní nosiť:

 • personál zdravotníckych a sociálnych zariadení pri kontakte s klientmi a pacientmi (personál nemocníc, ambulancií a lekární),
 • návštevníci zdravotníckych a sociálnych zariadení,
 • pacienti v čakárňach a ambulanciách lekárov,
 • zákazníci lekární.

Klienti zariadení sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti nemajú povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty.

Povinnosť nosiť na týchto miestach respirátor sa nebude vzťahovať na:

 • deti do 6 rokov,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania (bufety a jedálne v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti),
 • osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk.

 

Respirátor budú môcť nahradiť rúškom zamestnanci v špecifických podmienkach:

 • ak majú kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo ochorenie zhoršiť
 • ak majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou

 

Hlavný hygienik SR Ján Mikas:

“Hoci prekrytie horných dýchacích ciest už od štvrtka 21. apríla 2022 nebude vo väčšine prípadov povinné, pripomíname, že stále ide o jednoduchú a efektívnu cestu ako znižovať riziko prenosu nákazy. Je v úplnom poriadku, ak sa aj pri pozitívnom vývoji epidemickej situácie rozhodnete naďalej chrániť a respirátor si nasadíte v situáciách, ktoré vyhodnotíte ako rizikové. Nosenie tejto ochrannej pomôcky má stále význam, ak sa chystáte stretnúť s osobami vo vyššom veku, chronicky chorými, tehotnými ženami či inými osobami náchylnými na infekcie či na ťažší priebeh ochorení. Rovnako má význam, ak sa pred ich návštevou vyhnete rizikovým miestam, najmä takým, kde sa zdržuje väčší počet cudzích ľudí.”
 

Vyhláška k domácej izolácii a karanténe

Link na vyhlášku: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_33.pdf

Účinnosť: 21. apríla 2022

Po kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 sa ruší povinnosť automatickej karantény úzkeho kontaktu. Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú (zo zreteľa hodných epidemiologických dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku). Úzky kontakt po ukončení karantény už nebude musieť nosiť na verejnosti respirátor, ako to bolo doteraz.

Pravidlá pre izoláciu pozitívnych osôb ako aj ďalšie podmienky vo vyhláške, napríklad pre osoby v osobitnom režime, zostávajú bez zmeny.

Stručný prehľad pravidiel domácej izolácie pozitívnych osôb:

 • za pozitívnu sa považuje osoba, ktorá obdržala pozitívny výsledok testu na COVID-19 (PCR, antigénový, LAMP alebo PoCT, vrátane domácich samotestov),
 • ihneď po obdržaní pozitívneho výsledku testu informovať svojho všeobecného lekára,
 • bezodkladne informovať úzke kontakty, s ktorými sa pozitívny človek stretol dva dni pred prvými príznakmi ochorenia, resp. v prípade bezpríznakového priebehu dva dni pred odobratím vzorky na test,
 • izoláciu treba stráviť doma, porušiť sa môže iba v prípadoch, ktoré stanovuje vyhláška (napríklad poskytnutie zdravotnej starostlivosti, účasť na pohrebe blízkej osoby a podobne),
 • izolácia trvá 5 dní v prípade, ak sa v posledných 24 hodinách neprejavili žiadne príznaky ochorenia; ak sa objavili, o ukončení izolácie rozhoduje lekár
 • po ukončení domácej izolácie musí osoba, ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom (a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre), deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško. Povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty v tejto situácii sa ponechala, pretože u pozitívne testovanej osoby po 5. dni existuje riziko, že je stále  infekčná. 

Ďalšie podrobnosti nájdete priamo vo vyhláške k domácej izolácii a karanténe.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Informácia o nových vyhláškach k prekrytiu dýchacích ciest a domácej izolácii a karanténe

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

20.04.2022
NOSENIE RESPIRÁTOROV V INTERIÉRI SA RUŠÍ

Vláda SR na svojom dnešnom (20.4.2022) rokovaní rozhodla, že nosenie respirátorov v interiéroch sa s platnosťou od 21.04.2022 ruší. Informoval o tom minister zdravotníctva SR  Vladimír Lengvarský.

Respirátory budú od štvrtka povinné len v domovoch sociálnych služieb a nemocniciach. Ruší sa tiež povinná karanténa po kontakte s pozitívne testovanou osobou.

"Respirátory budú povinné už iba v zariadeniach sociálnej starostlivosti, a to pre návštevníkov a personál pri kontakte s pacientom. V tom istom režime to bude aj v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach," vyhlásil minister. Platiť budú viaceré výnimky.

Povinnosť nosiť respirátor sa tak ruší aj v divadlách či MHD. 

Osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, už nebudú povinné absolvovať karanténu. O povinnosti nastúpiť do karantény pre osobu po úzkom kontakte však môže rozhodnúť lekár.

V prípade izolácie osoby po pozitívnom výsledku testu zmeny nenastávajú. Naďalej je povinná izolovať sa na päť dní a rovnako päť dní po ukončení izolácie platí aj povinnosť nosiť respirátor. Ak po piatich dňoch izolácie u pacienta naďalej pretrvávajú príznaky ochorenia COVID-19, o ukončení izolácie rozhoduje lekár.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** 

15.02.2022
ODDNES PLATIA NOVÉ VYHLÁŠKY

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové vyhlášky s platnosťou od 15.2.2022 týkajúce sa prevádzok a hromadných podujatí.

Oddnes môžu všetky prevádzky maloobchodu fungovať i po 22.00 h. (Doteraz tak fungovali iba vybrané prevádzky, napríklad potraviny, lekárne, predajne s krmivom a iné.)

Okrem toho všetky prevádzky maloobchodu sú v režime "základ", to znamená, že aj pre nezaočkovaných.

POZOR ale: opatrenia pre prevádzky, poskytujúce služby, sa týmito vyhláškami nateraz nemenia. Znamená to, že do niektorých prevádzok platí naďalej zákaz vstupu pre nezaočkovaných.  Gastroprevádzky, prevádzky starostlivosti o ľudské telo, hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, kúpaliská, akvaparky, fitness centrá a iné zostávajú v režime a s kapacitnými obmedzeniami ako doteraz - teda OP (očkovaní/prekonaní) alebo OP plus.

ÚVZ SR upozorňuje, že pre vybrané služby naďalej platia aj obmedzené otváracie hodiny od 5.00 h do 22.00 h, napríklad gastroprevádzky s konzumáciou na mieste, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, fitness, wellness služby, oprava a servis vecí, vonkajšie športoviská a iné.

Nové vyhlášky platné od 15.2.2022:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

25.01.2022
OČKOVANIE AJ BEZ OBJEDNANIA NA POLIKLINIKE

Vo vakcinačnom centre v Poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany podávame 1., 2. a 3. dávku, vakcíny Pfizer.
Dospelí 18+aj neregistrovaný

 • Pondelok   7.30-11.30 12.30-14.00
 • Utorok       7.30-11.30 12.30-14.00
 • Streda        7.30-11.30 12.30-14.00
 • Štvrtok      7.30-11.30 12.30-14.00
 • Piatok        7.30-11.30 12.30-14.00

Ak spĺňate podmienky zaočkovania a chcete presný termín - prihláste sa do čakárne na očkovanie proti COVID-19 tu. 

Okrem registrovaných očkujú aj občanov bez objednania.

Časový interval na podanie 3. dávky u imunokompromitovaných  pacientov je najskôr 4 týždne od podania 2. dávky. Títo pacienti vo vakcinačnom centre predložia preukaz poistenca, SMS správu zaslanú z NCZI resp. potvrdenie od ošetrujúceho lekára a doklad (v papierovej alebo elektronickej forme) o podaní druhej dávky.

Časový interval na podanie 3 dávky u ostatných občanov je po uplynutí 6 mesiacov od podania 2. dávky, alebo po prekonaní COVID-19. Vo vakcinačnom centre predložia preukaz poistenca a doklad (v papierovej alebo elektronickej forme) o podaní druhej dávky. 

Viac informácií: www.nawpiestany.sk

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * 

21.01.2022
NOVÉ OČKOVACIE CENTRUM V PIEŠŤANOCH

V liečebnom dome Kriváň na Winterovej ul. č. 37 v Piešťanoch je verejnosti prístupné nové očkovacie centrum. Očkuje sa vakcínou Pfizer/BioNTech. Objednávky na tel. č.: 033/77 44 775.

Plagát: Očkovacie centrum Kriváň

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

20.01.2022
AKO SA PRIPRAVIŤ NA OMIKRON

PRAKTICKÉ RADY: AKO SA PRIPRAVIŤ NA OMIKRON 

V najbližšom období väčšina z nás príde do kontaktu s variantom Omikron, ktorý sa šíri extrémne rýchlo. Toto sú kroky ako znižovať pravdepodobnosť, že kontakt s týmto vírusom vám spôsobí vážnejšie problémy:

1. OČKUJTE SA

Každá dávka vakcíny pomôže, aj jedna dávka je lepšia ako žiadna. Najlepšie je mať všetky tri. k ste ešte neboli na 3. dávke, neváhajte. Očkovanie je dôležité aj po prekonaní Covidu, imunita časom slabne.

2. VYHÝBAJTE SA PLNÝM INTERIÉROM

Minimalizujte sociálne kontakty najmä v preplnených a zle vetraných interiéroch. Ak už v takom ste, snažte sa nebyť tam príliš dlho, aby ste nedostali príliš veľkú virálnu nálož, pri ktorej je vyššie riziko ťažkého priebehu.

3. NOSTE RESPIRÁTOR

Dôležitý je predovšetkým v interiéroch s vysokou hustotou ľudí. Respirátor znižuje virálnu nálož, s ktorou sa stretnete. Noste ho aj v exteriéri, ak ste v tesnom kontakte s ľuďmi.

4. TESTUJTE SA PRED STRETNUTIAMI S ĽUĎMI

Ak sa musíte stretnúť s ľuďmi v interiéri na dlhšiu dobu, urobte si antigénový test (dostupný v lekárni). Dozviete sa, či vy alebo vaši známi nie ste v danej chvíli infekční.

5. VETRAJTE

Vetraním sa znižuje množstvo vírusového aerosólu v miestnosti. Znižuje sa tak virálna nálož, s ktorou sa v takomto prostredí stretnete. Ak musíte byť v interiéri s ľuďmi, snažte sa otvoriť okná.

6. VOLAJTE POMOC V SPRÁVNY ČAS

Keď Covid dostanete, dôležité sú dve veci: dodržiavať karanténu a ustriehnuť moment, kedy potrebujete pomoc. Pri ťažkostiach s dýchaním alebo pri poklese saturácie krvi kyslíkom pod 92% volajte záchranku. Ak patríte medzi rizikové skupiny, hneď po pozitívnom PCR teste volajte svojmu lekárovi, aby vám predpísal liek molnupiravir.

Leták - Ako sa pripraviť na omikron Omikron.jpg (446.47 kB)

(Zdroj: MZ SR)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

18.01.2022
NOVÉ PROTIPANDEMICKÉ PRAVIDLÁ 

Od stredy 19. januára 2022 sa menia protipandemické pravidlá vo viacerých oblastiach, ktoré vychádzajú z týchto vyhlášok:

 

PREHĽAD ZMIEN:

 • Povinnosť nosiť respirátor platí po novom nielen v interiéri, ale aj v exteriéri (respirátor vonku nemusíte mať, ak nie ste na hromadnom podujatí alebo ste od osôb vzdialení na dva metre)
 • Pribudol nový režim OP+, ktorý bude podmienkou vstupu do vybraných prevádzok (napríklad fitness, wellness, akvaparky)
 • Pre vysokorizikové podujatia, ako sú napríklad oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne, platí od 19. januára režim OP+
 • Plošne sa otvárajú prevádzky kúpalísk, wellness a akvaparkov (len pre režim OP+)
 • Otvárajú sa doteraz uzavreté prevádzky služieb (len pre režim OP)
 • Rozširuje sa zoznam prevádzok, ktoré môžu mať otvorené v režime základ (napríklad predajne odevov a obuvi, kancelárske a školské potreby, potreby pre deti)
 • Prevádzky s obmedzením otváracích hodín budú môcť mať otvorené do 22:00 (napríklad o prevádzky verejného stravovania s výnimkou donášky, drogérie)
 • Ľudia s treťou dávkou nepotrebujú do hotelov negatívny test. Ľudia s dvomi dávkami test naďalej potrebujú
 • Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania môžu byť otvorené v plnej kapacite (režim OP)
 • Ruší sa kapacitné obmedzenie pre gastro
 • Bude povolená prevádzka detských kútikov (v režime OP)
 • Múzeá a galérie môžu otvoriť ( na jednu osobu bude 15 m²)
 • Lyžiarske a snoubordové kurzy do 18 rokov ubytované v režime OTP
 • Povinné testovanie nezaočkovaných zamestnancov zostáva minimálne do konca januára 2022 jedenkrát do týždňa, testovať sa nebudú musieť zamestnanci s kontraindikáciou očkovania.
 • Avizované skrátenie lehoty po prekonaní Covidu zo 180 na 90 dní sa nemení, v platnosti ostáva 180 dní.

 

Hromadné podujatia (HP)

Delenie:

nízkorizikové sú tie, kde

 • účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
 • platí zákaz jedenia a pitia
 • povinné sedenie
 • hromadné podujatie prebieha bez spevu, bez povzbudzovania alebo iných hlasných vokálnych prejavov
 • režim OP,
 • najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb
 • Príklad: kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

stredne rizikové podujatia, kde

 • povinné nosenie respirátora
 • je fixné sedenie alebo státie
 • režim OP,
 • najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb
 • Príklad: kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom, divadelné predstavenia s občerstvením a podobne. 3.  

vysoko rizikové podujatia, kde

 • oslavy, večierky, svadby, diskotéky, bary
 • režim OP+
 • maximálne 20 osôb, 
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania (lehota zoznamu 2 týždne)

Všeobecné podmienky organizácie hromadných podujatí

 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor: interiér aj exteriér)
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov 
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a OP+, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.
 • zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest, o platnom režime a ďalšie oznamy - podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške
 • tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade

Osobitné podmienky (za dodržania všeobecných podmienok, ak nie je stanovené inak)

Bohoslužby, sobášne obrady a obrady krstu

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou
 • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované vyššie) Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.

Profesionálne športové súťaže a tréningy 

 • Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (očkovaní alebo prekonavší sú vnímaní podľa definície OP, ďalšie podrobnosti k testovaniu vo vyhláške v paragrafe 6)
 • Pre športovcov a organizátorov teda neplatí výhradný režim OP
 • Pre divákov platí režim OP

Ostatné športové súťaže a tréningy pre osoby nad 18 rokov

 • režim OP (pre športovcov, členov organizačného tímu aj divákov)
 • najviac 100 osôb

Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov 

 • najviac 100 osôb
 • • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.
 • Príklad: medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov možno zaradiť tréningy pre deti, kultúrne predstavenia určené pre deti a podobne.

Kultúrne podujatia

 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práci s publikom,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou

Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport

 • Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Pravidlá prevádzok 

V režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status) môžu fungovať

 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja potravín)
 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých aj mobilných stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky (pre zákazníkov konzumujúcich na mieste v režime OP musia zatvoriť o 22:00)
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • Zásielkový predaj tovarov
 • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
 • Práčovne a čistiarne
 • Čerpacie stanice
 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta
 • Taxislužby
 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • Zberné dvory
 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
 • Obchodné domy (Znamená to, že do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na imunitný status sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne elektra iba v režime OP).
 • Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu

Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 22:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status)

 • Predajne drogérie
 • Predajne novín a tlačovín
 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov
 • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • Oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení
 • Kľúčové služby • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
 • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad).
 • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
 • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
 • Predajne oblečenia a obuvi
 • Predajne kancelárskych, školských potrieb a predajne s potrebami pre deti (kočíky, detské fľaše, baby monitory a podobne) • Galantérie a predajne textilu
 • Predajne stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky • Predajné miesta poskytujúce služby výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky
 • Knižnice

Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.

Len v režime OTP môžu fungovať

 • hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snoubordových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • Autoškoly
 • Lanovky, vleky
 • Vonkajšie športoviská (od 5:00 do 22:00)

Len v režime OP môžu fungovať

 • Prevádzky verejného stravovania s konzumáciou na mieste (od 5:00 do 22:00; pre donášku a odber so sebou môžu byť otvorené aj mimo týchto hodín a môžu fungovať v režime základ)
 • Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (od 5:00 do 22:00)
 • Múzeá, galérie, výstavné siene (od 5:00 do 22:00)

Len v režime OP+ môžu fungovať

 • Prevádzky fitness, wellness, akvaparkov, kúpeľov a kúpeľných liečební bez zdravotnej indikácie (od 5:00 do 22:00)
 • Krátkodobé ubytovacie služby - hotelové, turistické a podobné

Ostatné prevádzky obchodu a služieb môžu byť otvorené len v režime OP a do 22:00.

Podmienky pre otvorené prevádzky

 • umožniť vstup a pobyt v priestoroch len za podmienky prekrytých dýchacích ciest respirátorom
 • aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
 • zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, to neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov
 • časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o príslušnom režime

Kapacitné obmedzenia

 • 1 osoba na 15 štvorcových metrov
 • ak má prevádzka menej ako 15 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník
 • kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške, taxislužby, vleky, autoškoly a prevádzky poskytujúce hotelové, turistické a podobné ubytovacie služby

Taxislužby:

 • obmedzená kapacita prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti) • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom
 • v každom rade najviac dve osoby (vrátane vodiča)

Obchodné domy

 • Musia byť uzavreté sedacie sekcie.
 • Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, to sa netýka priestorov prevádzok verejného stravovania vrátane foodcourtov.
 • Povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo

 • len pre OP
 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom a prispôsobiť harmonogram zákazníkov tak, aby bol na dezinfekciu medzi zákazníkmi čas

Autoškoly, školiace strediská inštruktorov

 • otvorené len pre OTP
 • po každom výcviku dezinfikovať interiér trenažéru
 • pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky
 • počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára 
 • kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 25 štvorcových metrov; ak má miestnosť menej ako 250 štvorcových metrov, maximálny počet účastníkov je 30
 • pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania

 • v režime OTP v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snoubordových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • v režime OP+ môžu fungovať pre všetkých
 • zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú
 • služby verejného stravovania (bary, reštaurácie) a wellness prevádzkovať podľa pravidiel stanovených pre ostatné takéto prevádzky mimo hotelov

Ubytovanie pre lyžiarske alebo snoubordové výcviky a kurzy

 • v režime OTP sú možné služby ubytovania v súvislosti s lyžiarskym výcvikom, lyžiarskym kurzom, snoubordovým výcvikom alebo snoubordovým kurzom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pre osoby do 18 rokov a dvoch mesiacov veku
 • za antigénový test sa v tomto prípade považuje aj antigénový samotest vykonaný v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu za prítomnosti zamestnanca školy povereného riaditeľom školy,

 

Prevádzky verejného stravovania

 • pre konzumáciu na mieste len pre zákazníkov v režime OP a s obmedzenými otváracími hodinami 5:00 až 22:00
 • konzumácia výlučne posediačky, pri jednom stole najviac 4 osoby alebo členovia spoločnej domácnosti, odstup stolov 2 metre od seba
 • pre donášku a predaj zabalených jedál a nápojov so sebou môžu fungovať v režime základ a bez obmedzenia prevádzkových hodín

Fitness centrá

 • len v režime OP+
 • maximálna kapacita 1 osoba na 15 štvorcových metrov alebo najviac 50 ľudí
 • viesť zoznam návštevníkov prevádzky

Wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne

 • maximálna kapacita 1 osoba na 15 štvorcových metrov z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov alebo najviac 50 ľudí.

Múzeá, galérie a výstavné siene 

 • maximálne 1 osoba na 15 metrov štvorcových

 

Povinný OTP režim na pracoviskách

 • Na základe medzirezortnej dohody zostáva testovanie nezaočkovaných zamestnancov na pracoviskách jedenkrát do týždňa minimálne do konca januára 2022
 • Testovanie sa nebude týkať osôb, ktoré majú kontraindikáciu očkovania podľa  odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR. Musia sa však preukázať certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR.

 

Vysvetlenie pojmov OTP, OP a OP+

Kompletne očkovaní (O)

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022) 
 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022)
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia (Lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022.)
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa  odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať:
  • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a
  • negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu

Testovaní (T)

 • Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:
  • RT-PCR alebo LAMP test nie starším ako 72 hodín od odberu alebo
  • antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberu

Po prekonaní (P)

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (Lehota 180 dní sa po dohode s MZ SR a konzíliom odborníkov zatiaľ nemení na pôvodne avizovaných 90 dní)
 • Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

OP+

 • osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny, ide teda o osoby:
  • najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka
  • najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka
 • osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy), ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín
 • kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňujúcej dávky aj bez testu)
 • kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa  odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať
  • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a
  • negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu
 • Osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín 
 • Osoby do 6 rokov veku bez testu

 

SÚHRN OPATRENÍ A NOVÝCH VYHLÁŠOK PLATNÝCH OD 19. JANUÁRA 2022: Prehľad najdôležitejších zmien január 2022

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

07.01.2022

Na očkovanie je možné prihlásiť sa na konkrétny dátum a čas

Rezort zdravotníctva a Národné centrum zdravotníckych informácií spustili novinku v registrácii na očkovanie proti COVID-19. Aktuálne je už možné pri registrácii na očkovanie vybrať si aj termín a čas očkovania. Systém registrácie je síce podobný, ako tomu bolo doteraz, len vo formulári pribudla možnosť výberu konkrétneho miesta očkovania a termínu.

Doteraz bolo možné zadať pri registrácii na očkovanie proti COVID-19 iba orientačné miesto očkovania (kraj, okres). Termín bol následne pridelený systémom. Po úprave systému si občan, ktorý sa registruje, môže vybrať už aj dátum a čas, ktorý mu vyhovuje.

Na očkovanie sa záujemca registruje prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk, z ktorej je následne presmerovaný na registračný formulár NCZI: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Po zadaní osobných údajov si občan najprv vyberie preferovaný okres. Následne sa mu zobrazia všetky očkovacie miesta v danom okrese. Potom si môže vybrať čas očkovania v danom očkovacom centre.

Registrácia sa využíva pri prvej a tretej dávke. Termín na podanie druhej dávky je zasielaný automaticky. Výber dátumu a časového úseku je možný u všetkých vekových kategórií. U detí však, prirodzene, len do očkovacích centier, ktoré danú skupinu očkujú, a iba na očkovanie prvou dávkou.

Výber termínu môžu využiť aj záujemcovia o očkovanie, ktorí sa na vakcináciu už registrovali a sú v tzv. čakárni – tí dostanú termín pridelený automaticky alebo môžu upraviť svoju registráciu a požiadať o konkrétny termín. Ak túto možnosť nevyužijú a automaticky pridelený termín im vyhovovať nebude, môžu využiť službu: zmena registrácie, ktorá im umožní výber nového termínu. Ak záujemca nenájde vhodný termín, môže svoju registráciu zrušiť a nanovo sa registrovať neskôr.

Záujemcovia o očkovanie môžu využiť objednanie sa na konkrétny termín, ak pri registrácii zadajú maximálne 5 okresov. Ak označia viac okresov, systém ich zaradí do čakárne a termín im bude pridelený automaticky vo vakcinačnom centre v nimi zvolenom okrese.

Okrem očkovania prostredníctvom registrácie je naďalej možné využiť aj vakcináciu bez registrácie.

Zoznam očkovacích centier a časy prevádzkyhttps://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie

Ministerstvo zdravotníctva SR však odporúča registráciu určite využiť - umožní sa efektívnejšia distribúcia vakcín a lepší manažment pacientov vo vakcinačných centrách. Pokračuje očkovanie v ambulanciách tých lekárov, ktorí túto možnosť poskytujú, ako aj očkovanie výjazdovými tímami.

Postup pri registrácii na očkovanie na konkrétny termín:

 • Na stránke www.korona.gov.sk žiadateľ zaklikne možnosť: očkovanie – registrácia.

 • Po presmerovaní na registračný formulár zadá osobné údaje a preferovaný okres očkovania. Zobrazia sa na výber konkrétne očkovacie miesta.

 • Následne si môže žiadateľ vybrať tiež dátum a čas očkovania.

(Zdroj: MZSR)

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

23.12.2021
NOVINKY V OPATRENIACH

ÚVZ SR vydal  22.12.2021 dve nové vyhlášky (č. 310, 311), ktoré rozširujú možnosť vstupu na hromadné podujatia či do prevádzok okrem očkovaných a prekonaných aj pre osoby, ktoré  majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19  a zároveň sú schopné sa preukázať  certifikátom o výnimke z očkovania a. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu

Podrobnosti sú vo vyhláškach:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 • Očkovanie detí od 5 do 11 rokov je široko dostupné

Očkovanie proti COVID-19 sa stáva široko dostupné aj pre deti vo vekovej kategórii 5-11 rokov. Registrácia je už spustená na korona.gov.sk prostredníctvom bežného formulára registrácie na prvú dávku. Na očkovanie detí je určená zatiaľ len vakcína Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a na očkovaní sa vyžaduje prítomnosť zákonného zástupcu alebo predloženie overeného splnomocnenia.

Informácie: https://www.health.gov.sk/Clanok?ockovanie-deti-od-pat

 

 • Nový formulár pre ľudí, ktorí sa nemôžu dať očkovať proti ochoreniu Covid-19

Rezort zdravotníctva vydal “Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19“. Podľa tejto normy budú môcť ľudia, ktorí sa nemôžu zo zdravotných dôvodov zaočkovať, získať Certifikát o výnimke z očkovania. Usmernenie presne definuje trvalé či dočasné kontraindikácie, ale aj kontraindikácie očkovania konkrétnymi vakcínami podľa SPC. Usmernenie je účinné od 22. decembra 2021 a je zverejnené na stránke ministerstva zdravotníctva https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia). 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

17.12.2021
VÝZVA HLAVNÉHO HYGIENIKA VEREJNOSTI

Epidemiologická situácia je stále veľmi vážna, napriek tomu, že pozorujeme jej zlepšenie v niektorých parametroch. Neprepadajme tak ilúzii, že ak sa uvoľňujú opatrenia, tak  prichádzajú lepšie časy a môžeme stratiť ostražitosť.

Myslime na to, že stále nevieme jasne povedať, ako sa bude v populácii správať nový variant omikron a aké zapríčiní dôsledky.

Preto sa opäť obraciame na verejnosť a ešte raz dôrazne žiadame, aby sa obyvatelia zamysleli nad každou osobnou návštevou povolenej prevádzky a hromadného podujatia: zvažujte, či sa napríklad tovar nedá z uvedenej predajne objednať online, alebo či sa nedá zvoliť čas, kedy je v prevádzkach či na povolených podujatiach menej ľudí.

Je nevyhnutné, aby ste sa v interiéroch chránili respirátormi, udržiavajte si dostatočné odstupy od iných ľudí a dezinfikujte si ruky. Odporúčame vopred si premyslieť nákupy a kupovať radšej naraz viac vecí, ako sa opakovane vracať do obchodu.

Žiadame prevádzkovateľov, aby k dodržiavaniu nastavených podmienok pristupovali zodpovedne: aby dbali na dôsledné dodržiavanie kapacitných obmedzení, pravidelné vetranie a dezinfekciu plôch a dohliadli na riadne prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavanie rozostupov vo svojom zariadení či prevádzke.

 

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí:

s účinnosťou od 17.12.2021

Vyhláška č. 307:Vyhláška 307/2021


Zmeny oproti pôvodnej vyhláške

 • K povoleným podujatiam profesionálnych súťaží pribúda florbal (Extraliga mužov, Hyundai extraliga žien)

 • Povoľujú sa tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi, pričom všetci účastníci budú v režime OP.

 • Povoľujú sa hromadné podujatia nevyhnutné na výkon činnosti športových reprezentácií SR so súhlasom ministerstva školstva vydanom po 17.12.2021.Pravidlá po novom (teda zmeny plus doteraz platné opatrenia):

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú:
1.   Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb

 • Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce

 • Zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP

 • Zákaz konzumácie jedál a nápojov


2.   Bohoslužby

 • Maximálna povolená kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí

 • Môžu sa konať jedine v režime OP

 • Režim OP sa nevzťahuje na výkon individuálnej pastoračnej činnosti


3.   Sobášne obrady a obrady krstu

 • Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)


4.   Pohrebné obrady

 • Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške


Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:

 • dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu

 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou

 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou

 • ďalšie opatrenia sú vymenované priamo vo vyhláške

 • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie)


5.   Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona

 • zákaz konzumácie jedál a nápojov

6.   Voľby

7.   Profesionálne športové súťaže a tréningy (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek f a h)

 • Bez účasti divákov

 • Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6)


8.   Tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi

 • všetci účastníci musia byť v režime OP.

9.   Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport

 • Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva


Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky)

 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu

 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami - v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška

 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia

 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť

 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov

 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov

 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami

 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.  

 • ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vyhláška k činnosti prevádzok


Účinnosť vyhlášky: 17.12.2021

Vyhláška v plnom znení:Vyhláška 306


Zmeny:

 • v režime OP sa otvárajú všetky prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, múzeá, galérie, výstavné siene, knižnice a vonkajšie športoviská

 • obmedzenie otváracích hodín sa pre vybrané prevádzky stanovuje v súlade s uznesením vlády na 5:00 až 20:00

 • Stále platí, že od 25. decembra môžu hotely poskytovať služby aj pre iné účely, opäť len v režime OP, pričom sa návštevníci musia navyše preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19:

 • RT-PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo

 • Antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo 

 • Nazálny antigénový test vykonaný priamo na mieste


Zmena nastáva v tom, že povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu platí pre osoby od šesť rokov: táto veková hranica sa zosúlaďuje s vekom a povinnosťou testovania v školách.


Pravidlá po novom (teda zmeny plus doteraz platné opatrenia):


V režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status) môžu fungovať:

 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja potravín)

 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára

 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky

 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku

 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie

 • Zásielkový predaj tovarov

 • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení

 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby

 • Práčovne a čistiarne

 • Čerpacie stanice

 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií

 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta

 • Taxislužby

 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia

 • Zberné dvory

 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania

 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne

 • Obchodné domy (Znamená to, že do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na imunitný status sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne šatstva iba v režime OP).

 • Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu


Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 20:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status): 

 • Predajne drogérie

 • Predajne novín a tlačovín

 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií

 • Prevádzky telekomunikačných operátorov

 • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb

 • Oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení

 • Kľúčové služby

 • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)

 • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad).

 • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba

 • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím


Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.


Len v režime OTP môžu fungovať:

 • hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia


Len v režime OP môžu fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

 • Prevádzky fitness (od 5:00 do 20:00)

 • Autoškoly

 • Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (od 5:00 do 20:00)

 • Lanovky, vleky

 • Múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice (od 5:00 do 20:00)

 • Vonkajšie športoviská

 • Reštaurácie a wellness v hoteloch len  pre ubytovaných (od 5:00 do 20.00)


Ostatné prevádzky obchodu môžu byť otvorené len v režime OP a do 20:00.


Iné ako uvedené prevádzky služieb nemôžu byť otvorené. 


Len v režime OP môžu od 25. decembra fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

 • Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, pričom pre svojich ubytovaných hostí môžu mať otvorené aj reštaurácie a wellness, ktoré sú ich súčasťou

 • Do hotelov a podobných ubytovacích zariadení musia mať osoby v režime OP navyše potrebný negatívny výsledok testu (podrobne popísané nižšie v odseku pre hotely)


Podmienky pre otvorené prevádzky: 

 • umožniť vstup a pobyt v priestoroch len za podmienky prekrytých dýchacích ciest respirátorom

 • aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice

 • zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, to neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov

 • časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o príslušnom režime


Kapacitné obmedzenia:

 • 1 osoba na 25 štvorcových metrov 

 • ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník

 • kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške, taxislužby, vleky 


Taxislužby

 • obmedzená kapacita prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti)

 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom


Obchodné domy:

 • Musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie.

 • Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov. Zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou.

 • Povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu


Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo:

 • len pre OP

 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom a prispôsobiť harmonogram zákazníkov tak, aby bol na dezinfekciu medzi zákazníkmi čas


Autoškoly, školiace strediská inštruktorov:

 • otvorené len pre OP

 • po každom výcviku dezinfikovat interiér trenažéru

 • pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky

 • počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára

 • kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 25 štvorcových metrov; ak má miestnosť menej ako 250 štvorcových metrov, maximálny počet účastníkov je 30

 • pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár


Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania

 • Môžu fungovať v režime OTP iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia

 • Od 25. decembra môžu hotely poskytovať služby aj pre iné účely, opäť len v režime OP, pričom sa návštevníci musia navyše preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19:

 • RT-PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo

 • Antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo 

 • Nazálny antigénový test vykonaný priamo na mieste


Povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu platí pre deti od šesť rokov: táto veková hranica sa zosúlaďuje s vekom a povinnosťou testovania v školách.

 • Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania platí obmedzenie kapacity na 75 %

 • zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami

 • Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú

 • Reštaurácie a wellness, ktoré sú súčasťou hotelov, musia postupovať podľa pravidiel uvedených vo vyhláškach. Znamená to, že napríklad hotelové reštaurácie môžu vo svojich priestoroch poskytovať jedlo výlučne pre ubytovaných návštevníkov, nie však organizovať oslavy a iné podujatia. V hotelových reštauráciách musia byť stoly vzdialené od seba minimálne 2 metre a služby môžu byť poskytované výlučne pre sediacich zákazníkov. Pri jednom stole môžu sedieť maximálne 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti. Reštaurácie a wellness môžu byť otvorené do 20:00.


Lanovky a vleky:

 • len v režime OP

 • maximálna kapacita uzavretých kabínkových lanoviek 25 %

 • iné lanovky a vleky bez kapacitných obmedzení, ale za dodržania ostatných platných protiepidemických opatrení (napr. pri státí v rade alebo pri použití otvorenej lanovky prekryté horné dýchacie cesty vo vzdialenosti menšej než dva metre od iných osôb, dodržanie odstupu a pod.)


Fitness centrá:

 • len v režime OP

 • maximálna kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí

 • povinný zoznam návštevníkov prevádzky


Wellness v ubytovacích zariadeniach

 • maximálna kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí. 


Vonkajšie športoviská

 • len v režime OP

 • maximálne 1 osoba na 25 metrov štvorcových alebo najviac 30 osôb


Múzeá, galérie a výstavné siene

 • výlučne individuálne prehliadky

 • maximálne 1 osoba na 25 metrov štvorcových 


 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

15.12.2021
OD PIATKA 17.12.2021 PLATIA NOVÉ PRAVIDLÁ

vLáda SR na svojom rokovaní 14.12.2021 prijala uznesenie, ktorým sa aktualizujú niektoré opatrenia. Zásadnou zmenou je, že zákaz vychádzania bude platiť od 17. decembra 2021 len v čase od 20.00 h do 05.00 h.

Uznesenie vlády SR zo 14.12.2021 č. 772: UZNESENIE VLÁDY SR Č. 772/2021

* * * * * * * * * * * *

10.12.2021
NOVÉ PANDEMICKÉ OPATRENIA

Vo štvrtok 9.12.2021 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR nové vyhlášky, ktorými sa uvoľňujú niektoré pandemické opatrenia.

Vyhláška 289 - HROMADNÉ PODUJATIA 289/2021 - účinnosť od 10.12.2021

 • Hromadné podujatia sú zakázané, výnimku majú tie v režime OP do desiatich osôb. Konať sa môžu len v súvislosti s výkonom práce.
 • Sobáše a krsty sa môžu uskutočniť maximálne za účasti šiestich osôb
 • výnimku majú pohreby, ktoré sú bez kapacitných obmedzení

 

Vyhláška 290 - PREVÁDZKY

 • otvárajú sa všetky obchody - pre očkovaných a vyliečených z Covid-19
 • otvárajú sa základné služby starostlivosti o ľudské telo: kaderníctva, holičstvá, manikúry, pedikúry - pre očkovaných a vyliečených z Covid-19
 • bohoslužby pre maximálne 30 osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu - pre očkovaných a vyliečených z Covid-19
 • otvárajú sa lyžiarske strediská, fungovať môžu vleky aj lanovky (maximálna kapacita uzavretých kabínkových lanoviek je 25 percent, iné lanovky a vleky môžu fungovať bez kapacitných obmedzení) - pre očkovaných a vyliečených z Covid-19
 • otvárajú sa fitnes centrá pre maximálne 6 osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu - pre očkovaných a vyliečených z Covid-19
 • autoškoly môžu robiť aj praktické skúšky - pre očkovaných a vyliečených z Covid-19

 

OD 13.12.2021:

Školy

 • od pondelka 13. decembra prejdú žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl na dištančné vyučovanie.


OD 25.12.2021:

 • Hotely a penzióny sa môžu otvoriť, ale:
 • ubytovať sa môžu len ľudia, ktorí sú zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19 a tí, ktorí ochorenie prekonali, zároveň sa budú musieť otestovať PCR testom, antigénovým testom alebo samotestom pri príchode do hotela
 • v hoteloch sa otvoria aj reštaurácie, konzumácia bude možná len s donáškou na izbu
 • wellness pre ubytovaných hostí

 

PREVÁDZKY FUNGUJÚCE V REŽIME ZÁKLAD

 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • Zásielkový predaj tovarov
 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
 • Práčovne a čistiarne
 • Čerpacie stanice
 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta
 • Taxislužby
 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • Zberné dvory
 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
 • Obchodné domy (tu však môžu vstúpiť iba do tých prevádzok, ktoré povoľuje vyhláška)
 • Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu

 

OBRAZOVÉ VYSVETLENIE K JEDNOTLIVÝM OPATRENIAM:


* * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

30.11.2021
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V TRNAVE NARIADIL ZATVORENIE Š
KÔL

Na základe rokovania krajského Krízového štábu Trnava a dnešných záverov z krajskej pandemickej komisie Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave nariadil:

 • Dňom 01.12.2021 v okrese Piešťany a Trnava prechádzajú všetky školy II. stupňa a stredné školy na dištančnú výuku. Opatrenie sa netýka špeciálnych škôl.
 • K tomuto rozhodnutiu bola vydaná Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trnave pod č. 271/2021 s platnosťou pre okresy Trnava a Piešťany: Vyhláška RÚVZ TT 271/2021

 

Podľa tejto vyhlášky sa nariaďuje obmedziť nasledovné zariadenia pre deti a mládež  v územnom obvode okresov Trnava a Piešťany zákazom prezenčného vzdelávania:

 • a) 2. stupeň základných škôl,
 • b) gymnáziá,
 • c) stredné odborné školy,
 • d) stredné športové školy,
 • e) konzervatóriá,
 • f) školy umeleckého priemyslu,
 • g) základné umelecké školy,
 • h) prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** 

26.11.2021
ZASADAL KRIZOVÝ ŠTÁB K VYHLÁSENIU NÚDZOVÉH STAVU

Vo štvrtok 25.11.2021 v podvečerných hodinách zasadal Krízový štáb mesta Piešťany. Zaoberal sa Uznesením vlády SR č. 695/2021 o vyhlásení núdzového, ako aj vyhláškami  Úradu verejného zdravotnícta SR.

Stručná charakteristika dokumentov:

Uznesenie vlády SR č. 695/2021 Uznesenie vlády SR 695/2021 

 • Vyhlásenie núdzového stavu od 25.11.2021 na 90 dní
 • zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021,
 • zakazuje sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti
 • umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou domácej práce v maximálnej možnej miere

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 261/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujaVyhláška 261/2021 hromadné podujatia

 • fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce, pričom všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP; maximálna kapacita takéhoto hromadného podujatia je 10 osôb,
 • bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu podľa § 4,
 • zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
 • voľby,

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí

 1. v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 2. zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. a) oznam o skutočnosti, že organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie iba osobám v režime OP,
 3. vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 4. organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,
 5. vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 6. hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 7. zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 8. zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 9. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
 1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 2. zákaz podávania rúk,
 1. pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre: osoby žijúce v spoločnej domácnosti,  partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby školiace voči osobám školeným, iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP
 2. zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 3. organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu

 • maximálna kapacita hromadného podujatia cirkevných a civilných verzií sobášneho obradu, či obradu krstu je 6 osôb,
 • organizátor bohoslužieb je povinný obmedziť túto na individuálnu pastoračnú službu.

 

Opatrenia pre výkon zasadnutí alebo schôdzí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a volieb:

 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 262/2021  k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest Vyhláška 262/2021 - prekrytie horných dýchacích ciest

 • povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest aj v školách

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 263/2021 k obmedzeniam prevádzok Vyhláška ÚVZ SR 263/2021 - obmedzenie prevádzok

Uzatvárajú sa maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, okrem:

 • kúpele
 • verejné stravovacie zariadenia, stánky s trvalým stanovišťom vydávajúce pokrmy zabalené výhradne na odber (pozor: dočasné stánky - ako sú napr. na viančné trhy sú zakázané)
 • potraviny
 • drogérie
 • lekárne
 • trafiky
 • predajne na krmivo pre zvieratá
 • predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • pošta, banky, poisťovne,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
 • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel,
 • prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení,
 • taxislužby (maxim. 2 osoby)
 • advokáti, notári, súdni exekútori, služby správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • prevádzky kľúčových služieb,
 • zberné dvory,
 • predajne obuvi,
 • predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,
 • nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m,
 • zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach,
 • obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 4,

Musia sa dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby,
 • pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2 v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 264/2021 pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľVyhláška ÚVZ SR č. 264/2021 - vstup zamestnancov na pracovisko

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 29. novembra 2021.

Vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa  je možný len zamestnancovi v režime OTP.

K spôsobu výkonu tejto vyhlášky má vydať vykonávacie predpisy Ministerstvo hospdárstva SR.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

20.11.2021
SCHVÁLENÉ PRAVIDLÁ PRE KULTÚRNE PODUJATIA

Vláda SR prijala vo štvrtok 18. novembra 2021 nové pravidlá kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii. Podľa vydaných a platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (nižšie uverejnených) sa pozastavuje účinnosť kultúrneho semafora tak ako bol doteraz nastavený a prijímajú sa dočasne prísnejšie pravidlá.

Nové opatrenia platné od 22.11.2021 prinášajú aktualizované pravidlá pri organizácii hromadných kultúrnych podujatí, pre prevádzky múzeí, galérií a výstavných siení či pre prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení.

Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status).

 

Nové podmienky v červených, bordových a čiernych okresoch

 • V prípade najvyššieho stupňa ohrozenia (3. stupeň ohrozenia – tzv. čierne okresy) sú v režime ZÁKLAD zakázané hromadné kultúrne podujatia i prevádzky spomínaných kultúrnych inštitúcií a prevádzky predstavení.
 • V režime OTP sa v čiernych okresoch môžu konať hromadné kultúrne podujatia s účasťou maximálne 6 osôb. Kultúrne prevádzky i prevádzky predstavení sú i tomto režime zakázané.
 • V režime OP sa v čiernych okresoch povoľujú hromadné kultúrne podujatia s účasťou maximálne 50 osôb.

 

V múzeách, galériách či kinách sa taktiež sprísňujú opatrenia

 • Múzeá, galérie a výstavné siene majú v režime OP povolené výlučne individuálne prehliadky v maximálnej kapacite 1 návštevník na 15 m² plochy prevádzky.
 • Prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení sa v režime OP povoľujú do 50 osôb, v prípade konzumácie pokrmov a nápojov iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

19.11.2021
NOVÉ VYHLÁŠKY ÚVZ SR K HROMADNÝM PODUJATIAM A OBMEDZENIU PREVÁDZOK

Slovensko za ostatné týždne zaznamenáva vysoké nárasty pozitívnych prípadov ľudí. To sa prejavuje v náraste počtu hospitalizovaných v nemocniciach. Ochorenie Covid-19 najviac ohrozuje starších a chronicky chorých pacientov, no nevyhýba sa ani mladším ročníkom. Na nemocničnom lôžku vo väčšine prípadov (80%) končia ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní vôbec, alebo len čiastočne.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu pristúpila vláda k dočasnej aktualizácii Covid automatu a sprísneniu niektorých opatrení, prevažne pre nezaočkovaných. Na základe schválenej aktualizácie Covid automatu vydal Úrad verejného zdravotníctva SR nové vyhlášky, ktoré od pondelka 22. novembra upravujú:

 

Najhlavnejšie zmeny v „kocke“ oproti doterajšiemu stavu:

 • Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status).
 • Prevádzky (mimo esenciálnych obchodov – podrobne vymenované vo vyhláške k činnosti prevádzok - paragraf 2 odsek 2) sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené.
 • V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50.

 

Vyhláška k činnosti prevádzok VYHLÁŠKA PREVÁDZKY

OBCHODY A SLUŽBY

V bordových a čiernych okresoch musia mať neesenciálne prevádzky a služby (teda tie, ktoré nie sú vymenované vo vyhláške) obmedzené otváracie/prevádzkové hodiny od 5:00 do 22:00. V prípade červených až čiernych okresov môžu mať neesenciálne prevádzky otvorené len v režime OP.

Za esenciálne obchody a služby sa považujú:  

 • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
 • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
 • Predajne drogérie
 • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
 • Predajne novín a tlačovín
 • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
 • Zásielkový predaj tovarov
 • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
 • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
 • Prevádzky telekomunikačných operátorov
 • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • Knižnice
 • Práčovne a čistiarne
 • Čerpacie stanice
 • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
 • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet
 • Oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení
 • Taxislužby
 • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • Kľúčové služby
 • Zberné dvory
 • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
 • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
 • Predajne obuvi a oblečenia
 • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb
 • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
 • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
 • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne

 

Informácia ku kapacitným obmedzeniam v prevádzkach obchodov a služieb:

Červené, bordové a čierne okresy:

OP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových

Základ a OTP: iba esenciálne obchody a služby, 1 zákazník na 25 metrov štvorcových

 

TAXISLUŽBY

 • Čierne okresy: najviac dvaja klienti vo vozidle, na zadných sedadlách, povinný respirátor a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom                 s virucídnym účinkom)

 

OBCHODNÉ DOMY

 • Červené, bordové a čierne okresy: otvorené len pre OP, uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov

 

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

 • Služby reštaurácií a wellness v hoteloch sa riadia pravidlami pre ostatné reštaurácie, resp. wellness služby.
 • Čierne okresy:

OP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní

OTP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní

Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní

 

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA

 • Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.
 • Čierne okresy: Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

 

FITNESS CENTRÁ

 • Čierne okresy:

Zakázané pre všetky režimy.

 

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

 • Čierne okresy:

OP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

OTP: zatvorené

Základ: zatvorené

 

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE

 • Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia
 • Čierne okresy:

Zakázané pre všetky režimy


 

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí  VYHLÁŠKA HROMADNÉ PODUJATIA

Na účely vyhlášky sa pod pojmom hromadné podujatie rozumie i sezónny ambulantný predaj (teda napríklad aj VIANOČNÉ TRHY - musia sa riadiť sa podmienkami pre hromadné podujatia podľa farby okresu).

Vybrané povinnosti organizátorov HP:

 • Kombinovanie režimov pre jedno podujatie sa zakazuje.
 • Organizátor musí zvoliť režim vstupu na podujatie, viditeľne ho označiť pri vstupe a zabezpečiť vstup a pobyt na podujatí len účastníkom v režime podujatia. 
 • Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
 • Na podujatí platí povinnosť mať riadne prekryté dýchacie cesty.
 • Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

 

Čierne okresy:

 • Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
 • OP: max. 50 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
 • OTP: max. 6 osôb
 • Základ: zakázané

 

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU

(Na obrady pohrebu sa nevzťahujú kapacitné obmedzenia.)

Čierne okresy:

 • Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
 • OP: max. 50 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
 • OTP: max. 6 osôb
 • Základ: max. 6 osôb

 

BOHOSLUŽBY

Čierne okresy:

 • OP: max. 50 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)
 • OTP: max. 6 osôb
 • Základ: individuálna pastoračná činnosť

 

SVADBY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

 • Vysokoriziková aktivita 
 • Čierne okresy: ZAKÁZANÉ

 

*************************************

18.11.2021

OKRES PIEŠŤANY OSTÁVA NAĎALEJ ČIERNY

Situácia na Slovensku v súvislosti s koronavírusom sa, žiaľ, zhoršuje a  podľa COVID automatu  od pondelka 22. novembra pribudnú ďalšie čierne okresy (tretí stupeň ohrozenia). Kým v tomto týždni ich máme 52, v tom budúcom ich bude už 54.

Okres Piešťany naďalej ostáva čierny.

Pripomíname v stručnosti opatrenia pre čierne okresy:

 • v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné mať na nose aj ústach respirátor.
 • V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, respirátorom, šálom, alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.
 • V čiernom okrese je povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.
 • Fitness centrá aj hotely sú v čiernych okresoch zakázané pre všetky režimy.
 • Hromadné podujatia sú povolené už len pre očkovaných, aj to pre maximálne sto účastníkov.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

12.11.2021

ZASADAL KRÍZOVÝ ŠTÁB MESTA PIEŠŤANY

Za účelom prerokovania témy: situácia ohľadne pandémie covid 19 v našom meste – prechod do čiernej fázy od 15.11.2021 (3. stupeň ohrozenia) zasadal dnes Krízová štáb mesta Piešťany.

Postupne zverejníme prijaté opatrenia.

 

OPATRENIA V P.O. SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

ZBERNÝ DVOR

 • vstup a pobyt v priestore zberného dvora bude umožnený iba s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami (nos a ústa) respirátorom alebo inou preventívnou ochrannou pomôckou (napr. rúško, šál, šatka atď.); neplatí, ak sú osoby, ktoré spolu nežijú v jednej domácnosti od seba vzdialené viac ako 2 metre (§ 3 ods. 3 písm. d) Vyhlášky č. 250 ÚVZ),
 • počet zákazníkov nesmie prekročiť koncentráciu 15 m2 na 1 zákazníka (neplatí pre deti 12 rokov v sprievode dospelej osoby),
 • pri vstupe do prevádzky zabezpečí prevádzkovateľ vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytne jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy osôb v radoch min. 2 m.

 

TRHOVISKO CENTRUM A TRHOVISKO KOCKA

Predajné miesta:

 • Predaj bude umožnený na každom druhom predajnom stole. Predajné miesto musí byť viditeľne označené v zmysle zákona.

Hygienické opatrenia:

 • vstup a pobyt v priestore trhovísk bude umožnený iba s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami (nos a ústa) respirátorom alebo inou preventívnou ochrannou pomôckou (napr. rúško, šál, šatka atď.); neplatí, ak sú osoby, ktoré spolu nežijú v jednej domácnosti  od seba vzdialené viac ako 2 metre (§ 3 ods. 3 písm. d) Vyhlášky č. 250 ÚVZ),
 • pohyb v priestore trhovísk bude jednosmerný s vyznačením smeru pohybu,
 • počet zákazníkov bude regulovaný prevádzkovateľom, nesmie však prekročiť koncentráciu 15 m2 na 1 zákazníka (neplatí pre deti 12 rokov v sprievode dospelej osoby),
 • bude zabezpečený iba jeden vstup a jeden výstup,
 • predávajúci je povinný zabezpečiť pre svojich zákazníkov aplikáciu dezinfekcie na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy osôb v radoch min. 2 m; neplatí pre osoby, ktoré žijú v jednej domácnosti (pred predajným miestom vodiaca čiara).

Predávajúci:

 • Predávať výrobky na trhoviskách je možné na základe povolenia vydaného Mestom Piešťany a po zaplatení denného poplatku správcovi trhovísk.

 

PREDAJ PARKOVACÍCH KARIET – režim OTP

 • vstup a pobyt do priestorov budovy bude umožnený iba s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom (§ 2 ods. 1 Vyhlášky č. 250 ÚVZ SR),
 • počet zákazníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 15 m2 na 1 zákazníka (neplatí pre deti 12 rokov v sprievode dospelej osoby), t.j. len 1 osoba!!!
 • pri vstupe do priestorov budovy bude pre vstupujúcich zabezpečená  dezinfekcia na ruky alebo mu budú poskytnuté jednorazové rukavice.
 • zachovávať odstupy pred vstupom do budovy  v radoch min. 2 m od seba (neplatí pre osoby, ktoré žijú v jednej domácnosti).

 

POHREBNÝ OBRAD - režim základ

 • vstup a pobyt do priestorov obradnej miestnosti bude umožnený iba s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom (§ 2 ods. 1 Vyhlášky č. 250 ÚVZ SR),
 • pri vstupe do obradnej miestnosti bude pre účastníkov obradu zabezpečená  dezinfekcia na ruky,
 • účastníci obradu sú povinní poskytnúť telefonický alebo e-mailový kontakt na účely epidemiologického vyšetrovania, ktorý sa uchováva po dobu 2 týždňov (§ 3 písm. e) Vyhlášky č. 254 ÚVZ SR),
 • pri účasti na obrade bude v obradnej miestnosti zabezpečené zachovávanie   2 metrových rozostupov medzi osobami (neplatí pre osoby, ktoré žijú v jednej domácnosti),
 • pri príchode a odchode z obradnej miestnosti dodržiavať 2 metrové rozostupy (neplatí pre osoby, ktoré žijú v jednej domácnosti),
 • zákaz podávania rúk.

 

POHREBNÉ SLUŽBY

Administratívna budova Strediska pietnych služieb:

 • vstup a pobyt do priestorov administratívnej budovy bude umožnený iba s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom (§ 2 ods. 1 Vyhlášky č. 250 ÚVZ SR),
 • počet zákazníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 15 m2 na 1 zákazníka (neplatí pre deti 12 rokov v sprievode dospelej osoby),
 • pri vstupe do priestorov administratívnej budovy bude pre vstupujúcich zabezpečená  dezinfekcia na ruky alebo mu budú poskytnuté jednorazové rukavice,
 • vykonávať časté vetranie priestorov s dezinfekciu dotykových plôch 
 • zachovávať odstupy pred vstupom do budovy  v radoch min. 2 m od seba (neplatí pre osoby, ktoré žijú v jednej domácnosti).

Hygienické opatrenia – pohrebiská:

 • vstup a pobyt do pohrebísk bude návštevníkom umožnený iba s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami (nos a ústa) respirátorom alebo inou preventívnou ochrannou pomôckou (napr. rúško, šál, šatka atď.); neplatí, ak sú osoby, ktoré spolu nežijú v jednej domácnosti od seba vzdialené viac ako 2 metre (§ 3 ods. 3 písm. d) Vyhlášky č. 250 ÚVZ SR).

 

KVETINOVÁ PREDAJŇA  – režim OTP

 • vstup a pobyt do úriestorov predajne bude umožnený iba s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom (§ 2 ods. 1 Vyhlášky č. 250 ÚVZ SR),
 • počet zákazníkov v predajni v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 15 m2 na 1 zákazníka (neplatí pre deti 12 rokov v sprievode dospelej osoby),
 • t.j. len 1 osoba!!!
 • pri vstupe do priestorov predajne bude pre vstupujúcich zabezpečená  dezinfekcia na ruky alebo mu budú poskytnuté jednorazové rukavice.
 • zachovávať odstupy pred vstupom do predane v radoch min. 2 m od seba (neplatí pre osoby, ktoré žijú v jednej domácnosti).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

10.11.2021

OD PONDELKA 15. NOVEMBRA  JE OKRES PIEŠŤANY ČIERNY

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že v čiernych okresoch sú hromadné podujatia len pre zaočkovaných

V čiernych okresoch sú podujatia v režimoch OTP zakázané.

V čiernych okresoch možno organizovať kultúrne a hromadné podujatia len pre kompletne zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19.

Maximálna povolená kapacita je sto osôb. V režimoch OTP a základ sú podujatia zakázané. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti s aktualizáciou mapy okresov podľa COVID automatu.

(Zdroj: https://korona.gov.sk/#buduci-sk)

 

PRAVIDLÁ PRE ČIERNY OKRES, 3 STUPEŇ OHROZENIA:

Prekrytie tváre: Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri

Hromadné podujatia: LEN pre kompletne zaočkovaných -  maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení
OTP: Zakázané
Základ: Zakázané

Svadby, kary, oslavy v prevádzkach verejného stravovania:  Zakázané

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a podobne): Kompletne zaočkovaní: Podľa hromadných podujatí
OTP: Maximálne šesť osôb s výnimkou pohrebov
Základ: Maximálne šesť osôb s výnimkou pohrebov

Bohoslužby:
Kompletne zaočkovaní: Maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení
OTP: Maximálne jedna osoba na 15m2, povinný zoznam účastníkov
Základ: Maximálne jedna osoba na 15m2, povinný zoznam účastníkov

Wellness, akvapark, kúpele (nie zo zdravotnej indikácie):
Zakázané

Umelé vodné plochy, bazény a plavárne:
kompletne zaočkovaní: Maximálne 10 osôb, organizované skupiny podľa športového automat
OTP: Zakázané
Základ: Zakázané

Obchody:
OTP: Maximálne jeden zákazník na 15 m2 predajnej plochy
Základ: Iba esenciálne obchody, maximálne jeden zákazník na 25 m2 predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov 

Služby:
OTP: Maximálne jeden zákazník na 15 m2 predajnej plochy
Základ: Iba esenciálne obchody, maximálne jeden zákazník na 25m2 predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov

Reštaurácie:
Kompletne zaočkovaní: Okienkový predaj, zachovaný zostáva aj rozvoz
OTP: Okienkový predaj, zachovaný zostáva aj rozvoz
Základ: Okienkový predaj, zachovaný zostáva aj rozvoz

Ubytovacie zariadenia:
Kompletne zaočkovaní: Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru
OTP: Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru
Základ: Zakázané

Taxi:
Maximálne dvaja klienti vo vozidle, sedenie na zadných sedadlách, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi


*************************

28.10.2021

OD PONDELKA 1. NOVEMBRA 2021 BUDE OKRES PIEŠŤANY BORDOVÝ

Od pondelka 1. novembra 2021 bude v okrese Piešťany platiť 2. stupeň ohrozenia ochorením covid-19, čo znamená, že z červenej farby sa dostávame do prísnejšej - bordovej S tým súvisí aj sprísnenie viacerých opatrení.

OPATRENIA PRE BORDOVÉ OKRESY:

RÚŠKA

 • V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor.
 • V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

HROMADNÉ PODUJATIA

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov) 
 • OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
 • Základ: max. 6 osôb

ŠPORTOVÉ PODUJATIA - SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 50 osôb na sektor
 • Základ: 6 osôb na sektor

KULTÚRNE PODUJATIA

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 50 % kapacity, avšak do 150 osôb v interiéri a do 200 osôb v exteriéri
 • Základ:  nesmú sa konať

BOHOSLUŽBY

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov, najviac 50 osôb
 • Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov) 
 • OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
 • Základ: max. 6 osô

SVADBY, KARY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

 • Zaočkovaní: max. 20 osôb
 • OTP: nesmú sa konať
 • Základ: nesmú sa konať

TAXISLUŽBY

 • Červené a bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča;
 • po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).

OBCHODNÉ DOMY

 • Červené a bordové okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových,
 • zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky.

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

 • Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení
 • OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe
 • Základ: ubytovanie zakázané

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA

 • Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky 
 • OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • Základ: okienkový predaj a rozvoz

FITNESS CENTRÁ

 • Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

 • Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
 • OTP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
 • Základ: zakázané

WELLNESS, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE

 • Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia
 • Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí

(Zdroj: https://www.uvzsr.sk/)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

20.10.2021

OD PONDELKA 25. OKTÓBRA OKRES PIEŠŤANY OSTÁVA NAĎALEJ ČERVENÝ

Od pondelka 25. októbra bude na Slovensku v čiernej farbe desať okresov. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, bude 30 okresov; červených okresov bude 27 - vrátane okresu Piešťany a  oranžových 12.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

07.10.2021
OD PONDELKA 11. OKTÓBRA BUDE OKRES PIEŠŤANY ČERVENÝ

Vláda SR na svojom štvrtkovom rokovaní  (7.10.2021) schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

Okres Piešťany je zaradený v prvom stupni ohrozenia - červený.

Červené okresy:

RÚŠKA

V INTERIÉROCH vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je POVINNÝ RESPIRÁTOR. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

HROMADNÉ PODUJATIA

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov) 
 • OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 150 osôb 
 • Základ: max. 10 osôb

 

ŠPORTOVÉ PODUJATIA - SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: interiér 75 osôb na jeden sektor, exteriér 150 osôb na jeden sektor
 • Základ: 10 osôb na sektor

 

KULTÚRNE PODUJATIA:

 • OTP: 50 % kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri a do 500 osôb v exteriéri
 • Základ:  50 % kapacity, avšak do 50 sediacich osôb

 

BOHOSLUŽBY

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: max. 25 % kapacity priestoru (ak nie je určiteľná kapacita, max. 150 osôb)
 • Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 10 osôb)

 

OBRADY - SOBÁŠE, KRSTY

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 150 osôb
 • Základ: 1 osoba na 15 m2 podlahovej plochy priestoru; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb.

 

SVADBY, KARY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

 • Zaočkovaní: interiér max. 50 osôb, exteriér max. 80 osôb 
 • OTP: interiér max. 25 osôb, exteriér max. 40 osôb 
 • Základ: nesmú sa konať

 

TAXISLUŽBY

 • najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča;
 • po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).

 

OBCHODNÉ DOMY

 • najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky

 

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

 • Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení
 • OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe
 • Základ: ubytovanie zakázané

 

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA

 • Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • Základ: okienkový predaj a rozvoz

 

FITNESS CENTRÁ

 • Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
 • OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2
 • Základ: zakázané

 

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

 • Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
 • OTP: hromadné prehliadky v skupinách do 10 osôb
 • Základ: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2

(Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

29.09.2021

Od pondelka 4. októbra nebude podľa covid automatu v stupni monitoringu (zelená farba) už ani jeden okres.

V stupni ostražitosti (oranžová) bude 27 okresov vrátane okresu Piešťany, v prvom stupni ohrozenia (červená) bude 39 okresov.

V druhom stupni ohrozenia (bordová) bude už 13 okresov.

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

27.09.2021

OKRES PIEŠŤANY NAĎALEJ OSTÁVA V STUPNI  „OSTRAŽITOSŤ“ 

Od 27. septembra je podľa Covid automatu na Slovensku zelený - v stupni monitoringu už len okres Dunajská Streda. Oranžových – v stupni ostražitosti bude 34 okresov a do červenej fázy – prvého stupňa ohrozenia sa dostane 39 okresov. V bordovej fáze – druhom stupni ohrozenia bude päť okresov.

Okres Piešťany naďalej zostáva v stupniOSTRAŽITOSŤ“ (oranžová farba).

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

20.09.2021
OKRES PIEŠŤANY NAĎALEJ OSTÁVA V STUPNI  „OSTRAŽITOSŤ“ 

Epidemiologická situácia sa na Slovensku zhoršuje. Vzhľadom na nárast nových pozitívnych prípadov sa od pondelka 20. septembra 2021 upravuje farba okresov. Okres Piešťany naďalej zostáva v stupniOSTRAŽITOSŤ“ (oranžová farba).

Platné opatrenia v jednotlivých okresoch sú prehľadne zverejnené aj na stránke www.automat.gov.sk .

Na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR sú zverejnené aj dva manuály – pre gastro sektor a pre obchod a služby:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_gastro_sektor_podla_COVID_Automatu.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_prevadzky_a_sluzby_podla_COVID_Automatu.pdf

 

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že na stránke Ministerstva zdravotníctva SR sú pravidelne zverejňované termíny očkovania bez nutnosti registrácie https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie. Zoznam je aktualizovaný vždy v piatok popoludní.

 

Na stránke korona.gov.sk si majitelia prevádzok alebo organizátori podujatí môžu stiahnuť pripravené grafiky na označenie svojich priestorov:

https://korona.gov.sk/na-stiahnutie-grafika-a-manualy-pre-prevadzky/ 

 

V 38. týždni sú okresy rozdelené nasledovne:

 • monitoring (zelená farba): okres Dunajská Streda, okres Medzilaborce, okres Pezinok, okres Poltár
 • ostražitosť (oranžová farba): okres Banská Bystrica, okres Bratislava I.-V., okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Kysucké Nové Mesto, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Ružomberok, okres Šaľa, okres Senec, okres Sobrance, okres Stropkov, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce
 • 1. stupeň ohrozenia (červená farba): okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Štiavnica, okres Brezno, okres Bytča, okres Gelnica, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Levoča, okres Martin, okres Poprad, okres Prešov, okres Revúca, okres Sabinov, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trenčín, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zvolen
 • 2. stupeň ohrozenia (bordová farba): okres Krupina, okres Rožňava, okres Skalica

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu bude okres Bardejov zo 2. stupňa ohrozenia – bordová farba -  zaradený už v piatok (17. septembra 2021).

Zdroj: Okresný úrad Piešťany, Odbor krízového riadenia

**************************

 

13.09.2021

OD DNES JE OKRES PIEŠŤANY V STUPNI  „OSTRAŽITOSŤ“ (oranžová farba)

Prevádzkovatelia zariadení a organizátori podujatí sa môžu rozhodnúť pre 3 druhy protokolov:

 • základ – vstup všetkých osôb bez ohľadu na očkovanie, testovanie, prekonanie choroby,
 • OTP – len plne očkované, testované osoby (PCR test do 72 hod., AG test do 48 hod., prekonaná choroba do 180 dní),
 • kompletne zaočkované osoby – 2. dávka nad 14 dní, 21 dní jednodávková vakcína, 14 dní po akejkoľvek vakcíne ak prekonal COVID do 180 dní.

 

Prislúchajúce opatrenia pre stupeň Ostražitosť :

 • Rúška/ respirátor FFP2 - rúško v interiéri;  na hromadných podujatiach aj v exteriéri
 • Obmedzenia pohybu - bez obmedzenia pohybu
 • Hromadné podujatia:

1.  kompletne zaočkovaní - bez limitu

2.  OTP - na sedenie 25 % INT, 50% EXT kapacity,  (ak nie je určená kapacita max. do 1000 EXT, 500 INT)

3.  základ - na sedenie 25 % INT, 50%  EXT kapacity,  (max. do 200 EXT, 100 INT, na státie 100 EXT, 50 INT), povinný zoznam účastníkov.

 

* * * * * * * * * * * * * *

09.09.2021

UZNESENIE VLÁDY SR   Č. 501

Uznesenie č. 335/2021 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 501 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19.

35

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 501

z 8. septembra 2021

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Číslo: 18879/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje

A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.1) s účinnosťou od 9. septembra 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:

– I. stupeň ohrozenia: okres Rožňava,

A.2. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.1) s účinnosťou od 13. septembra 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:

– monitoring: okres Bratislava I – V, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Komárno, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Námestovo, okres Nové Zámky, okres Pezinok, okres Poltár, okres Púchov, okres Ružomberok, okres Senec, okres Stropkov, okres Trnava, okres Zlaté Moravce,

ostražitosť: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Košice-okolie, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Martin, okres Michalovce, okres Myjava, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,

– I. stupeň ohrozenia: okres Bytča, okres Košice I – IV, okres Krupina, okres Poprad, okres Skalica, okres Trenčín;

B. ukladá

predsedovi vlády

B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

bezodkladne

ministerke kultúry

B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.

bezodkladne

Vykonajú: predseda vlády

ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

08.09.2021
OD 13. SEPTEMBRA BUDE OKRES PIEŠŤANY V ORANŽOVEJ FARBE 

Od pondelka 13. septembra 2021 bude väčšina okresov - vrátane okresu Piešťany - v oranžovej farbe.

V oranžových okresoch platia prísnejšie podmienky napríklad pre hromadné podujatia, reštaurácie, fitnes centrá či wellness, ale aj svadby a kary. Počet ľudí sa bude odvíjať od režimu, ktorý si vyberie organizátor.

* * * * * * * * * * * * * * * * 

19.08.2021
ĎALŠIE DOPLNENIE INFORMÁCIÍ K OPATRENIAM OD 16.8.2021

Vláda SR na svojom zasadnutí 10. augusta 2021 schválila nový Covid automat, ktorý v závislosti od epidemickej situácie upravuje vstup do prevádzok, organizáciu hromadných podujatí a pod.

Ministerstvo zdravotníctva SR zaslalo prehľadné grafiky Úradu verejného zdravotníctva SR, aby sa majitelia prevádzok, organizátori, ale aj bežní ľudia vedeli jednoducho orientovať vo vyhláškach a opatreniach.

Zároveň vám dávame do pozornosti aplikáciu www.automat.gov.sk, vďaka ktorej si môžu všetci rýchlo a prehľadne zistiť informácie o platných opatreniach v jednotlivých okresoch.

Nakoľko majitelia prevádzok a organizátori hromadných podujatí sú povinní označiť svoju prevádzku/podujatie a režim, pre ktorý sa rozhodli, do prílohy vám posielame aj grafické podklady pre označenie prevádzok a podujatí.

Prlohy:

 (Ministerstvo zdravotníctva SR)

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

17.08.2021

DOPLNENIE INFORMÁCIÍ K OPATRENIAM OD 16.8.2021

Podujatia: https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_HP_16-8-2021.pdf

Prevádzky: https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_prevadzky_16-8-2021.pdf

Rúška a respirátory: https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_prekrytie_dychacich_ciest_16-8-2021.pdf

Návšteva zdravotníckych zariadení: https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_navsteva_v_zdravotnickych_zariadeniach_16-8-2021.pdf

 

ZOZNAM  Antigénové mobilné odberové miesta spoplatnené sumou 5 EUR: 

https://www.health.gov.sk/?ag-mom     

Ostatné súkromné MOM môžu mať vlastné, komerčné – vyššie ceny.

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

13.08.2021


NOVÝ COVID AUTOMAT ZAČNE PLATIŤ OD PONDELKA 16. AUGUSTA

Vláda SR schválila aktualizovaný Covid automat, prispôsobený šíreniu infekčnejšiemu variantu koronavírusu. Očkovanie bude ovplyvňovať farbu okresu, ale aj podmienky pre prevádzky.

Úlohou  nového automatu je hodnotiť a informovať o aktuálnej epidemiologickej situácii a informovať o rizikovosti na úrovni jednotlivých okresov. Zatiaľ čo pôvodný Covid automat ich rozdeľoval do šiestich farieb, v novej verzii vypadáva stupeň I. stupňa ostražitosti, teda žltá farba, namiesto toho bude jeden spoločný stupeň Ostražitosti (oranžová farba).

Podľa nového Covid automatu sa okresy budú deliť do piatich stupňov či „farieb“:

 • Monitoring (zelená),
 • Ostražitosť (oranžová),
 • 1. stupeň ohrozenia (červená),
 • 2. stupeň ohrozenia (bordová),
 • 3. stupeň ohrozenia (čierna).

Pri určovaní aktuálnej farby pre ten-ktorý okres sa bude zohľadňovať:

 • 7-dňová incidencia prípadov, čo znamená počet prípadov za 7 dní na 100 000 obyvateľov,
 • zaočkovanosť okresu,
 • komplexné lokálne zhodnotenie epidemiologickej situácie Regionálnym úradom verejného zdravotníctva – napr. splnenie kritéria minimálneho počtu testov, pozitivita testov, charakter ohnísk a pod.

 

Podnikatelia budú mať možnosť rozhodnúť, koho do prevádzky vpustia

Nová verzia Covid automatu dáva slobodu rozhodnutia prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí – môžu si vybrať z troch protokolov:

 • základ – všetky osoby, bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby a výsledok testu;
 • OTP – len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (pričom od testovania PCR testom neprejde viac ako 72 hodín, od antigénového 48 hodín), alebo Covid-19 prekonali do 180 dní;
 • kompletne zaočkované osoby – len osoby, ktoré sú 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne, no tiež takí, ktorí sú 14 dní po akejkoľvek dávke, ak daná osoba prekonala „koronavírus“ do 180 dní.

 

PRAVIDLÁ PRE HROMADNÉ PODUJATIA podľa nového Covid automatu

Ak si organizátor zvolí, že na hromadné podujatie povolí vstup len plne zaočkovaným osobám, platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia:

 • Stupeň Monitoring (zelená) - bez limitu.
 • Stupeň Ostražitosť (oranžová) - bez limitu.
 • 1. stupeň ohrozenia (červená) - bez limitu, povinný zoznam účastníkov.
 • 2. stupeň ohrozenia (bordová) - bez limitu,, povinný zoznam účastníkov.
 • 3. stupeň ohrozenia (červená) - maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení.

Ak si organizátor zvolí, že na hromadné podujatie povolí vstup pre očkovaných, testovaných alebo prekonaných (OTP), platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia:

 • Stupeň Monitoring (zelená) - na státie max 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri.
 • Stupeň Ostražitosť (oranžová) - v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 1 000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri.
 • 1. stupeň ohrozenia (červená) - maximálne 25 % kapacity, pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov.
 • 2. stupeň ohrozenia (bordová) - maximálne 25 % kapacity, pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 50 osôb, povinný zoznam účastníkov.
 • 3. stupeň ohrozenia (červená) - zakázané.

Ak si organizátor zvolí, že na hromadné podujatie povolí vstup pre každého, bez rozdielu (základ), platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia:

 • Stupeň Monitoring (zelená) - na státie max 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri, obmedzenia podľa príslušného semaforu, obmedzenia podľa plochy priestoru.
 • Stupeň Ostražitosť (oranžová) - V interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri; na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, obmedzenia podľa príslušného semaforu, povinný zoznam účastníkov.
 • 1. stupeň ohrozenia (červená); maximálne 10 osôb, obmedzenia podľa príslušného semaforu, povinný zoznam účastníkov.
 • 2. stupeň ohrozenia (bordová); maximálne 6 osôb, povinný zoznam účastníkov.
 • 3. stupeň ohrozenia (červená) - zakázané.

 

Podobný systém bude stanovený pre všetky prevádzky či udalosti (reštaurácie, wellness, ubytovacie zariadenia či svadby a kary). 

 

PRAVIDLÁ PRE REŠTAURÁCIE podľa nového Covid automatu

Ak si prevádzkovateľ vyberie, že do reštaurácie povolí  VSTUP LEN PRE PLNE ZAOČKOVANÝCH, platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia:

 • Stupeň Monitoring (zelená) - bez obmedzenia.
 • Stupeň Ostražitosť (oranžová) - v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení.
 • 1. stupeň ohrozenia (červená) - v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení.
 • 2. stupeň ohrozenia (bordová) - v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení.
 • 3. stupeň ohrozenia (červená) - okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

Ak si prevádzkovateľ vyberie, že do reštaurácie povolí VSTUP PRE OČKOVANÝCH, TESTOVANÝCH ALEBO PREKONANÝCH (OTP), platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia:

 • Stupeň Monitoring (zelená) - bez obmedzenia.
 • Stupeň Ostražitosť (oranžová) - v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení.
 • 1. stupeň ohrozenia (červená) v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení.
 • 2. stupeň ohrozenia (bordová) - okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz), terasy 2 metre rozostupy medzi stolmi, otvorené minimálne 50 % stien.
 • 3. stupeň ohrozenia (červená) - okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

Ak si prevádzkovateľ vyberie, že do reštaurácie povolí VSTUP KAŽDÉMU BEZ ROZDIELU  (základ), platia nasledovné kapacitné obmedzenia a opatrenia:

 • Stupeň Monitoring (zelená) - bez obmedzenia.
 • Stupeň Ostražitosť (oranžová) - terasy do 10 osôb,, otvorené minimálne 50 % stien.
 • 1. stupeň ohrozenia (červená) - okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).
 • 2. stupeň ohrozenia (bordová) - okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).
 • 3. stupeň ohrozenia (červená) - okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

 

Všetky pravidlá pre opatrenia (nosenie rúšok, obmedzenie pohybu) a ďalšie prevádzky či udalosti, sú uvedené v tabuľkách Ministerstva zdravotníctva SR


Kedy sa bude meniť farba okresov?

Po zmene farby okresu o úroveň nižšie (teda sa situácia zlepší), čakať sa bude na stabilizáciu stavu dva týždne. Ak sa toto potvrdí aj po týždni, okres je preradený do tejto lepšej farby od nasledujúceho pondelka.

Pokiaľ bude zlepšenie situácie dlhodobé, teda aspoň 3 týždne po sebe, tak nie je potrebné potvrdiť trend v nasledujúcom týždni.

Ak sa, naopak, situácia zhorší, okresu sa zmení farba už nasledujúci pondelok, v mimoriadnej situácii aj skôr.

.

Rozdelenie okresov podľa aktualizovaného Covid automatu od 16.8.2021

Okres Piešťany je zelenej farby - v stupni Monitoring.

 

(Zdroj: MZ SR)

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

28.07.2021

TESTOVANIE NA COVID-19 PRI POLIKLINIKE PIEŠŤANY

Rekreačná 2, Piešťany

ANTIGEN TEST: pondelok - piatok v čase od 8.00 - 12.00 h

cena 15 EUR (potvrdenie aj v cudzom jazyku)

PCR TEST: utorok a štvrtok v čase od 8.00 - 10.00 h

samoplátca 59 EUR

alebo s výmenným lístkom od lekára (hradí zdravotná poisťovňa)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

23.07.2021
OD PONDELKA 26. JÚLA JE CELÉ SLOVENSKO  NAĎALEJ ZELENÉ

Všetky okresy ostávajú naďalej v stupni monitoring, teda v zelenej farbe.

STUPEŇ MONITORING - PRAVIDLÁ:

 • RÚŠKO / RESPIRÁTOR  Povinné je nosenie rúška v interiéri v spoločných priestoroch a na hromadných podujatiach aj v exteriéri.
 • OBMEDZENIE POHYBU  Pohyb nie je obmedzený.
 • ŠKOLY Školy fungujú bez obmedzení.
 • HROMADNÉ PODUJATIA  Hromadné podujatia sú povolené. Na státie maximálne 50 percent kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 percent do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri.
 • SVADBA / KAR / OSLAVA / VEČIEROK  Povolené sú pri dodržaní kapacity podľa podmienok pre hromadné podujatia resp. podľa príslušného semaforu.
 • KONZUMÁCIA ALKOHOLU NA VEREJNOSTI  Konzumácia alkoholu na verejnosti nie je obmedzená.
 • OBRADY (SOBÁŠ, KRST, POHREB, a pod.)  Obrady sú povolené pri dodržaní kapacitných podmienok ako pri hromadných podujatiach.
 • BOHOSLUŽBY  Bohoslužby sú povolené. Na státie maximálne 50 percent kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 percent do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Test nie je potrebný.
 • NÁVŠTEVY V NEMOCNICIACH A ZSS  Návštevy v nemocniciach nie sú obmedzené.
 • VÄZNICE  Návštevy vo väzniciach nie sú obmedzené.
 • ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE  Profesionálny šport je povolený. Súťaže sa riadia športovým semaforom. Pre divákov platia pravidlá platné pre hromadné podujatia.
 • FITNESS  Fitness sú povolené pri maximálnej kapacite 50 osôb alebo minimálne 15 metrov štvorcových na osobu.
 • WELLNESS / AQUAPARK / KÚPELE  Wellness, aquapark a kúpele sú povolené pri obsadení max. 50 percent z kapacity na sektor resp. max. počet osôb do 100. Potrebný je negatívny test, výnimku majú deti do 10 rokov. Pri aquaparkoch je potrebný iba do vnútorných priestoroch.
 • BAZÉNY / PLAVÁRNE  Bazény a plavárne sú povolené bez obmedzení.

 • OBCHODY / SLUŽBY / NÁKUPNÉ CENTRÁ  Zariadenia musia dodržiavať hygienické opatrenia.
 • REŠTAURÁCIE  Reštaurácie fungujú bez obmedzení.
 • MÚZEA / GALÉRIE / VÝSTAVNÉ SIENE  Múzeá, galérie a výstavné siene fungujú bez obmedzení.
 • FIRMY / PODNIKY  Firmy a podniky fungujú bez obmedzení.
 • UBYTOVACIE ZARIADENIA  Ubytovacie zariadenia sú otvorené. Kapacita izieb nie je obmedzená. 
 • TAXI Taxislužby sú povolené, povinné sú rúška a pravidelné vetranie.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

06.07.2021
OKRES PIEŠTANY JE OD 05.07.2021 "ZELENÝ" -  STUPEŇ MONITORING

STUPEŇ MONITORING - PRAVIDLÁ:

 • Je povinnosť nosiť rúško/respirátor v interiéri, v spoločných priestoroch a na hromadných podujatiach aj v exteriéri.
 • Pohyb osôb je neobmedzený.
 • Prezenčne sa vyučuje v materských, základných a stredných školách/gymnáziách bez obmedzení.
 • Hromadné podujatia sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 50 percent - max. však 500 osôb // v exteriéri do 75 percent – max. však 1000 osôb.
 • Svadba/Kar/Oslava/Večierok – sú povolené v prevádzkach verejného stravovania.  Povinný je zoznam  účastníkov.
 • Konzumácia alkoholu na verejnosti nie je obmedzená.
 • Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.) sú povolené.
 • Bohoslužby sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie 50 percent - max. však 500 osôb // v exteriéri do 75 percent – max. však 1000 osôb. Test nie je potrebný.
 • Návštevy nemocníc a ZSS nie sú obmedzené.
 • Tréningy športových klubov – možno vnútri aj vonku, s obmedzeniami
 • Profesionálny šport je povolený. Súťaže sa riadia športovým semaforom. Pre divákov platia pravidlá pre hromadné podujatia.
 • Fitness sú povolené pri maximálnej kapacite 50 osôb, alebo minimálne 15 metrov štvorcových na osobu.
 • Wellness/kúpele/bazény – sú povolené pri obsadení max. 50 percent kapacity na sektor, maximálne však 1000 osôb. Potrebný je negatívny test, mimo  detí do 10 rokov.
 • Bazény a plavárne – bez obmedzení.
 • Obchody, služby, nákupné centrá – zariadenia musia dodržiavať hygienické opatrenia.
 • Reštaurácie – môžu byť otvorené bez obmedzení.
 • Múzeá/galérie – bez obmedzenia.
 • Firmy/podniky – bez obmedzenia.
 • Ubytovanie – zariadenia sú otvorené. Kapacita izieb nie je obmedzená. Reštaurácie sa riadia podľa príslušných odporúčaní.
 • Taxi –povinné sú rúška a pravidelné vetranie.

 

Informácie potrebné pri cestovaní občanov zo zahraničia – 226. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_226.pdf

Ing. Miroslav Sluka

vedúci odboru | odbor krízového riadenia | Okresný úrad Piešťany

 

* * * * * * * * * * * ** * * * 

17.06.2021

BYTOVÝ PODNIK  BUDE PRACOVAŤ OD PONDELKA 21.6.2021 V NORMÁLNOM REŽIME

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. oznamuje svojim klientom, že od 21. 06. 2021 (pondelok) budú úradné hodiny pre verejnosť v riadnom režime:

Pondelok od 07.00 do 15.00 hodiny

Streda od 07.00 do 17.00 hodiny

Štvrtok od 07.00 do 12.00 hodiny

(so zachovaním prestávky na obed od 11.30 do 12.00 hodiny)

a s prísnym dodržiavaním všetkých platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

Vstup do budovy spoločnosti je  možný len v ochrannom rúšku alebo iným prekrytím nosa a úst.

Po vstupe do budovy je nutná dezinfekcia rúk. 

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť. 

* * * * * * * * * * * * * * 

11.06.2021

OPATRENIA PLATNÉ OD PONDELKA 14. JÚNA 2021 -  STÁLE SME ORANŽOVÝ OKRES

Napriek  veľmi dobrým výsledkom je náš okres stále zaradený medzi oranžové, čo súvisí s tým, že susedíme s červeným okresom (Myjava).

Preto od 14.6.2021 naďalej platia tieto opatrenia pre Stupeň ostražitosti II.:

 • RÚŠKO / RESPIRÁTOR Povinné je nosenie rúška v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri.

 

 • OBMEDZENIE POHYBU Pohyb nie je obmedzený.

 

 • ŠKOLY Prezenčne sa vyučuje v materských, základných aj stredných školách a gymnáziách. Na vysokých školách s obmedzenou kapacitou. Povolené sú školské jedálne, školské kluby detí, špeciálne výchovné zariadenia, zariadenia výchovného poradenstva i centrá voľného času, jazykové a základné umelecké školy.

 

 • HROMADNÉ PODUJATIA Hromadné podujatia sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 25 percent, max. však 250 osôb, v exteriéri do 50 percent, max. však 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 50 osôb, v exteriéri do 100 osôb.

 

 • SVADBA / KAR / OSLAVA / VEČIEROK Povolené sú pri dodržaní podmienky max. 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, povinný je zoznam účastníkov.

 

 • KONZUMÁCIA ALKOHOLU NA VEREJNOSTI Konzumácia alkoholu na verejnosti nie je obmedzená.

 

 • OBRADY (SOBÁŠ, KRST, POHREB, a pod.) Obrady sú povolené pri dodržaní kapacitných podmienok ako pri hromadných podujatiach. Obmedzenie kapacity pri pohreboch neplatí.

 

 • BOHOSLUŽBY Bohoslužby sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 25 percent, max. však 250 osôb, v exteriéri do 50 percent, max. však 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 50 osôb, v exteriéri do 100 osôb. Test nie je potrebný.

 

 • NÁVŠTEVY V NEMOCNICIACH A ZSS Návštevy v nemocniciach nie sú obmedzené. Návštevy v ZSS sú povolené s negatívnym testom.

 

 • VÄZNICE Návštevy vo väzniciach nie sú obmedzené.

 

 • ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE Profesionálny šport je povolený. Súťaže sa riadia športovým semaforom. Pre divákov platia pravidlá platné pre hromadné podujatia.

 

 • FITNESS Fitness sú povolené pri maximálnej kapacite 20 osôb alebo minimálne 15 metrov štvorcových na osobu.

 

 • WELLNESS / AQUAPARK / KÚPELE Wellness, aquapark a kúpele sú povolené pri obsadení max. 30 percent z kapacity na sektor resp. max. počet osôb do 500. Potrebný je negatívny test, výnimku majú deti do 10 rokov. Pri aquaparkoch je potrebný iba do vnútorných priestoroch.

 

 • BAZÉNY / PLAVÁRNE Bazény a plavárne sú povolené pri obsadení 30 percent z celkovej kapacity. Potrebný je negatívny test, výnimku majú deti do 10 rokov.

 

 • OBCHODY / SLUŽBY / NÁKUPNÉ CENTRÁ Zariadenia musia dodržiavať pravidlo 1 zákazník na 15 metrov štvorcových predajnej plochy obchodu. Zatvorené musia byť detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov.

 

 • REŠTAURÁCIE Reštaurácie môžu otvoriť aj vnútorné priestory, pri stole môžu byť max. 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti. Stoly musia byť od seba vzdialené 2 metre.

 

 • MÚZEA / GALÉRIE / VÝSTAVNÉ SIENE Povolené sú hromadné prehliadky do 15 osôb.

 

 • UBYTOVACIE ZARIADENIA Ubytovacie zariadenia sú otvorené. Kapacita izieb nie je obmedzená. Reštaruácie a wellness sa riadia podľa príslušných odporúčaní.

 

 • TAXI Taxislužby sú povolené, v jednom rade môžu sedieť 2 osoby, povinné sú rúška a pravidelné vetranie.

(Zdroj: korona.gov.sk)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

31.05.2021

OPATRENIA PLATNÉ OD PONDELKA 31. MÁJA 2021

Na základe aktuálnej COVID infikovanosti okresu bol okres Piešťany dňom 31. mája 2021 zaradený v ďalšom období ako „pomarančový okres“ –  II. stupňa ostražitosti

Ak by ktorýkoľvek občan potreboval aktuálny test, stále má možnosť využiť služby denne trvalo otvorených päť testovacích MOM okrese (dnešným dňom 31. máj končí MOM HOREZZA vo vojenskom kúpeľnom ústave). Ide dovolenkové obdobie a kto nie je očkovaný a potrebuje PCR test – môže si ho dať urobiť v MOM Váš lekár – u PRIORU, cena 36,50 Eur. 

II. stupeň ostražitosti - pravidlá:

 • Je povinnosť nosiť rúško/respirátor v interiéri a na verejnosti. Respirátor je možné nahradiť rúškom/šatkou/šálom.
 • Pohyb osôb je neobmedzený.
 • Prezenčne sa vyučuje v materských, základných a stredných školách/gymnáziách.
 • Hromadné podujatia sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 25 percent - max. však 250 osôb // v exteriéri do 50 percent – max. však 500 osôb.
 • Svadba/Kar/Oslava/Večierok – sú povolené pri dodržaní podmienky max. 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri. Povinný je zoznam  účastníkov.
 • Konzumácia alkoholu na verejnosti nie je obmedzená.
 • Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.) sú povolené pri dodržaní kapacitných podmienok ako pri hromadných podujatiach. Obmedzenie kapacity pri pohreboch neplatí.
 • Bohoslužby sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie 25 percent - max. však 250 osôb // v exteriéri do 50 percent – max. však 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 50 osôb, v exteriéri 100 osôb. Test nie je potrebný.
 • Návštevy nemocníc nie sú obmedzené. Návštevy v ZSS sú povolené v negatívnym testom.
 • Profesionálny šport je povolený. Súťaže sa riadia športovým semaforom. Pre divákov platia pravidlá pre hromadné podujatia.
 • Fitness sú povolené pri maximálnej kapacite 20 osôb, alebo minimálne 15 metrov štvorcových na osobu.
 • Wellness/kúpele/bazény – sú povolené pri obsadení max. 30 percent kapacity na sektor, maximálne však 500 osôb. Potrebný je negatívny test, mimo  detí do 10 rokov.
 • Obchody, služby, nákupné centrá – dodržuje sa pravidlo 1 zákazník na 15 metrov štvorcových. Detské kútiky a sedacie sekcie sú zatvorené.
 • Reštaurácie – môžu byť otvorené aj vnútorné priestory, pri stole max. 4 osoby, vzdialenosť stolov 2 metre.
 • Múzeá/galérie – hromadné prehliadky povolené do 15 osôb.
 • Firmy/podniky – odporúča sa práca z domu.
 • Ubytovanie – zariadenia sú otvorené. Kapacita izieb nie je obmedzená. Reštaurácie sa riadia podľa odporúčaní.
 • Taxi – v jednom rade môžu sedieť 2 osoby, povinné sú rúška a pravidelné vetranie

Zdroj: Okresný úrad Piešťany, Odbor krízového riadenia

* * * * * * * * * * * * * * * * 

26.05.2021

OPATRENIA PLATNÉ OD PONDELKA 31. MÁJA 2021 PRE OKRES PIEŠŤANY (ORANŽOVÁ FARBA - 2. STUPEŇ OSTRAŽITOSTI)

 

 • RÚŠKO / RESPIRÁTOR

   Povinné je nosenie rúška v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri.

 • OBMEDZENIE POHYBU

    Pohyb nie je obmedzený.

 • ŠKOLY

Prezenčne sa vyučuje v materských, základných aj stredných školách a gymnáziách. Na vysokých školách s obmedzenou kapacitou. Povolené sú školské jedálne, školské kluby detí, špeciálne výchovné zariadenia, zariadenia výchovného poradenstva i centrá voľného času, jazykové a základné umelecké školy.

 • HROMADNÉ PODUJATIA

Hromadné podujatia sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 25 percent, max. však 250 osôb, v exteriéri do 50 percent, max. však 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 50 osôb, v exteriéri do 100 osôb.

 • SVADBA / KAR / OSLAVA / VEČIEROK

Povolené sú pri dodržaní podmienky max. 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, povinný je zoznam účastníkov.

 • KONZUMÁCIA ALKOHOLU NA VEREJNOSTI

Konzumácia alkoholu na verejnosti nie je obmedzená.

 • OBRADY (SOBÁŠ, KRST, POHREB, a pod.)

Obrady sú povolené pri dodržaní kapacitných podmienok ako pri hromadných podujatiach. Obmedzenie kapacity pri pohreboch neplatí.

 • BOHOSLUŽBY

  Bohoslužby sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 25 percent, max. však 250 osôb, v exteriéri do 50 percent, max. však 500 osôb. Kapacita na státie v interiéri je 50 osôb, v exteriéri do 100 osôb. Test nie je potrebný.

 • NÁVŠTEVY V NEMOCNICIACH A ZSS

  Návštevy v nemocniciach nie sú obmedzené. Návštevy v ZSS sú povolené s negatívnym testom.

 • ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

  Profesionálny šport je povolený. Súťaže sa riadia športovým semaforom. Pre divákov platia pravidlá platné pre hromadné podujatia.

 • FITNESS

  Fitness sú povolené pri maximálnej kapacite 20 osôb alebo minimálne 15 metrov štvorcových na osobu.

 • OBCHODY / SLUŽBY / NÁKUPNÉ CENTRÁ

  Zariadenia musia dodržiavať pravidlo 1 zákazník na 15 metrov štvorcových predajnej plochy obchodu. Zatvorené musia byť detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch obchodných domov.

 • REŠTAURÁCIE

  Reštaurácie môžu otvoriť aj vnútorné priestory, pri stole môžu byť max. 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti. Stoly musia byť od seba vzdialené 2 metre.

 • MÚZEA / GALÉRIE / VÝSTAVNÉ SIENE

  Povolené sú hromadné prehliadky do 15 osôb.

 • FIRMY / PODNIKY

  Odporúčaný je home office.

 • UBYTOVACIE ZARIADENIA

  Ubytovacie zariadenia sú otvorené. Reštaruácie a wellness sa riadia podľa príslušných odporúčaní.

 • TAXI

  Taxislužby sú povolené, v jednom rade môžu sedieť 2 osoby, povinné sú rúška a pravidelné vetranie.

* * * * * * * * * * * * * * * 

14.05.2021

OPATRENIA PLATNÉ OD PONDELKA 17.05.2021 PRE OKRES PIEŠŤANY (RUŽOVÁ FARBA)

 • Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m od ľudí
 • Hromadné podujatia - maximálne 25 osôb v interiéri a  50 v exteriéri - povinný zoznam účastníkov
 • Kultúrne podujatia - podujatie len na sedenie, interiér 50 % kapacity a max. 250, exteriér 50 % kapacity a max. 500, povolené aj kiná
 • Svadby/oslavy/večierky v eštauráciách - maximálne 25 osôb v interiéri a 50 v exteriéri (nutný negatívny test nie starší ako 24 hod. alebo PCR 72 hod. / očkovanie / prekonanie)
 • Bohoslužby - 1 človek na 15 m2
 • Fitnes - max. 15 osôb alebo min. 15 m2/osoba (nutný negatívny test nie starší ako 24 hod. alebo PCR 72 hod. alebo očkovanie/prekonanie)
 • Wellness/akvaparky - max. 10 osôb alebo 15 m2/osoba (nutný negatívny test nie starší ako 24 hod. alebo PCR 72 hod. / očkovanie / prekonanie)
 • Bazény - max. 10 osôb (nutný negatívny test nie starší ako 24 hod. alebo PCR 72 hod. alebo očkovanie / prekonanie)
 • Obchody - 1 zákazník na 15 m2
 • Reštaurácie - povolené terasy
 • Športové tréningy - max. 25 ľudí v interiéri, max. 50 v exteriéri (netreba rúško)
 • Ubytovacie zariadenia - ubytovanie osôb len z domácnosti
 • Športové podujatia - povolené obecenstvo s testom

 

Nové predpisy:

 • Vyhláška ÚVZ SR č. 205/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (účinnosť  od 14. 05. 2021)Vyhláška 205/2021
 • Vyhlášku ÚVZ SR č. 206/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest  (účinnosť  od 17. 05. 2021) Vyhláška 206/2021
 • Uznesenie vlády SR č. 254/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19  (účinnosť  od 17. 05. 2021) Uznesenie vlády SR - rozdelenie mapy okresov

 

* * * * * * * * * *

10.05.2021

AKÉ OPATRENIA SA UVOĽŇUJÚ OD PONDELKA 10.5.2021 - ružové okresy

 • V ružových a červených okresoch platí len večerný zákaz vychádzania - od 21. do 1. hodiny. 
 • Celodenný zákaz naďalej platí na cestu na zahraničnú dovolenku. 
 • Negatívny test na nepotrebujú žiaci do školy v žiadnom okrese.
 • V  červených a ružových okresoch už cez deň do 21. hodiny nie je obmedzený pohyb, keďže v tomto čase neplatí zákaz vychádzania. 
 • Nie je potrebný ani test do obchodov, na terasu reštaurácií, do fitnescentra či na úrady.
 • Do práce sa v týchto okresoch test vyžaduje  až po 21. hodine.
 • Na celom území sa rušia vyhradené hodiny pre seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Na umelých kúpaliskách v červených a ružových okresoch môžu trénovať športové kluby registrované v zväzoch. V ružových okresoch môže byť najviac 50 športovcov v exteriéri a 25 v interiéri. V červených je počet obmedzený na desať ľudí vo vnútri i vonku.
 • Prevádzka kabínkových lanoviek je v bordových okresoch zakázaná. V červených môže byť v kabíne jedna osoba alebo osoby zo spoločnej domácnosti, v ružových môžu fungovať bez kapacitných obmedzení.
 • Zvyšujú sa aj povolené počty divákov na kultúrnych podujatiach. Naďalej je povolené zaplniť maximálne 50 percent kapacity. V červených okresoch môže byť do 200 účastníkov v exteriéri a 150 v interiéri. V ružových regiónoch povolili do 500 divákov v exteriéri a 250 v interiéri.
 • Povolené sú divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia. Prevádzka filmových podujatí je ale možná iba v exteriéri.
 • Podujatia kultúrneho charakteru nemôžu byť zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny. Zároveň nie je povolená fyzická interaktívna hra s publikom.
 • Pre účastníkov kultúrnych podujatí naďalej platí, že je potrebné mať negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín. Výnimku majú deti do desiatich rokov, zaočkovaní a osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 a majú o tom doklad.

Nové vyhlýášky ÚVZ SR:

VYHLÁŠKA 202/2021 PREVÁDZKY

VYHLÁŠKA 203/2021 HROMADNÉ PODUJATIA

VYHLÁŠKA 204/2021 KARANTÉNA

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

03.05.2021

PRAVIDLÁ ÚČINNÉ OD 3. MÁJA 2021

Opatrenia proti pandémii sa od pondelka 3. mája 201 zmiernia. Zmeny schválila vláda 28. apríla 2021.

Celodenný zákaz naďalej platí na cestu na zahraničnú dovolenku. Negatívny test nepotrebujú žiaci do školy v žiadnom okrese.

V tzv. červených a ružových okresoch už cez deň do 21. hodiny nie je obmedzený pohyb, keďže v tomto čase neplatí zákaz vychádzania. Môžu sa v nich konať aj kultúrne podujatia. Nie je potrebný ani test do obchodov, na terasu reštaurácií, do fitnescentra či na úrady. Do práce sa bude vyžadovať test v týchto okresoch až po 21. hodine.

PRÁCA

 • Do práce treba negatívne testy v bordových okresoch, test platí 7 dní.
 • V červených a ružových okresoch test do práce nie je potrebný počas dňa.
 • Ale ak niekto pracuje večer v čase od 21:00 do 1:00, test potrebuje. V červených okresoch bude platiť 14 dní a v ružových 21 dní.

PRÍRODA

 • Pobyt v prírode je možný aj bez testu do 21:00 bez rozdielu farby okresu.

 

ŠKOLY

 • Bez testu môžu vstupovať do škôl a školských zariadení deti MŠ, žiaci ZŠ (prvý aj druhý stupeň), SŠ, špeciálnej školy, poslucháči jazykovej školy a žiaci vstupujúci do priestorov VŠ na účel prijímacieho konania:
  • v ružových a červených okresoch uchádzači test na prijímačky nepotrebujú, v bordových sa vyžaduje maximálne 7 dní starý test.
 • Študenti VŠ vybraných zdravotníckych odborov potrebujú test nie starší ako 7 dní alebo doklad o výnimke do priestorov a zariadení VŠ. V červených a ružových okresoch len od 21:00 do 1:00, v bordových od 5:00 do 1:00.
 • V bordových okresoch sa vyžaduje test nie starší ako 7 dní aj na účel vykonania štátnej skúšky do VŠ, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia VŠ.

KULTÚRNE PODUJATIA

Kultúrne podujatia sa môžu konať v ružových a červených okresoch.

 • Treba dodržiavať maximálnu kapacitu 50 percent zákazníkov, maximálne však do počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri.
 • Státie je zakázané.
 • Povinný je negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, prípadne iná výnimka.

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu 2 týždňov od ukončenia podujatia.

KTO NEPOTREBUJE TEST

 • osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,,
 • osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
 • osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoba prekonala ochorenie covid-19 za posledných 180 dní,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie covid-19,
 • deti do 10 rokov,
 • osoby s určitým typom diagnóz podľa vyhlášky ÚVZ,
 • test pre vstup do prevádzok nepotrebujú ani seniori nad 65 rokov, do práce však osoby nad 65 rokov, ak ešte pracujú, test potrebujú podľa rovnakých pravidiel ako zvyšok populácie.

REŽIM V ČERVENÝCH A RUŽOVÝCH OKRESOCH

Platí večerný zákaz vychádzania od 21:00 do 1:00, na ktorý sa taktiež vzťahujú výnimky. Cez deň v týchto okresoch nie sú  obmedzenia pohybu.

VÝNIMKY Z VEČERNÉHO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA S TESTOM ALEBO ALTERNATÍVOU

 • cesta do zamestnania, v červených okresoch platí test 14 dní a v ružových 21 dní,
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia okrem cesty na rekreáciu (potrebné je hodnoverným spôsobom sa preukázať), platí test starý maximálne 7 dní,
 • cesta študentov VŠ niektorých ročníkov medicínskych a farmaceutických odborov do školy či výučbového zariadenia, test platí 7 dní.

VÝNIMKY Z VEČERNÉHO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU

 • cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti a očkovanie vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • lekáreň,
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný,
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,.
 • pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške ÚVZ

 

 

(Zdroj: MV SR)

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

30.04.2021
ĎALŠIA VYHLÁŠKA ÚVZ RUŠÍ OD 9. MÁJA NÁKUPNÉ HODINY PRE SENIOROV 

HODINY PRE SENIOROV

 • Od 9. mája 2021 sa v obchodných prevádzkach rušia vyhradené hodiny pre seniorov, ŤZP a ich sprievodcov.  Uvádza sa to v novej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 199/2021.  

 

POUŽÍVANIE LANOVIEK

 • Zmena vo vyhláške, platnej od 3. mája, umožňuje aj použitie kabínových lanoviek jednou osobou alebo osobami v spoločnej domácnosti.
 • Takisto nevyhnutný negatívny test pre návštevníkov lanových dráh a vlekov môže mať po novom platnosť až 72 hodín (predtým to bolo maximálne 48 hodín).

 

VEREJNÉ PODUJATIA

 • Vyhláška stanovuje novú výnimku zo zákazu hromadných podujatí nad šesť osôb, od 3. mája budú povolené aj verejné kultúrne podujatia, teda divadelné, filmové produkcie, koncerty či výstavy.  
 • Tie sa môžu organizovať v okresoch, ktoré sú nanajvýš v II. stupni varovania, teda v tzv. červenej fáze.
 • Na tieto podujatia bude možné naplniť len polovičnú kapacitu hľadiska, pričom v červených okresoch to môže byť maximálne 200 návštevníkov v exteriéri alebo 150 návštevníkov podujatia v interiéri.
 • Povolené budú len miesta na sedenie s dodržaným rozstupom.
 • Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb a mať na návštevníkov telefonický a mailový kontakt aj dva týždne po podujatí.
 • Návštevníci sa musia preukázať platným RT-PCR/LAMP testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo Ag testom s platnosťou maximálne 24 hodín.
 • Testom sa nemusia preukazovať deti do 10 rokov, tí, ktorí boli zaočkovaní, resp. prekonali ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami.
 • Stále však ostávajú zatvorené interiérové kiná. Ich otvorenie sa predpokladá až po zlepšení epidemiologickej situácie.
 • Podmienky organizovania kultúrnych podujatí detailne popisuje kultúrny semafor, ktorý v stredu (28. 4.) schválila vláda.

 

VYHLÁŠKA Č. 199/2021 VYHLÁŠKA 199/2021

* * * * * * * * * * * * * * * 

29.04.2021

ODDNES PLATÍ NOVÁ VYHLÁŠKA ÚVZ K REŽIMU VSTUPU DO PREVÁDZOK

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal Vyhlášku č. 197, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Vyhláška platí od 29.4.2021 do 28. 5. 2021

Vyhláška č. 197:Vyhláška 197/2021

ŠKOLSTVO

 • Podľa tejto vyhlášky žiaci druhého stupňa základnej školy, strednej školy alebo poslucháči jazykovej školy na vstup do škôl  a školských zariadení, ako aj na prijímacie pohovory na vysokú školu NEPOTREBUJÚ TEST.
 • Učitelia sú v režime ako ostatní zamestnanci, teda podľa Covid automatu. Doteraz bol povinný najviac sedem dní starý test bez ohľadu na farbu okresu.
 • Testovať sa bude cielene v prípade podozrenia či potvrdenia nákazy.

 

OBCHODY, TERASY (vonkajšie zariadenia prevádzok)

 • povinný je 7-dňový test na COVID-19 (okrem prevádzok so životnými potrebami - potraviny, drogérie, lekárne)
 • pre osoby zaočkované, staršie ako 65 rokov TEST NETREBA (výnimky sú uvedené vo vyhláške)

 

ZHRNUTIE - ČO VŠETKO PLATÍ OD 29.4.2021

Nosenie respirátora a rúška:

 • Vonku (v exteriéri) už nie je povinné nosenie rúška/respirátora v prípade, že ste na vzdialenosť 5 metrov od ostatných osôb (okrem osôb z jednej domácnosti).
 • Nosenie respirátora je povinné vo všetkých interiéroch okrem domácností. Ako uvádza ministerstvo zdravotníctva, opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré však musia používať aspoň rúško.

Kto nemusí nosiť respirátor v interiéri? (Namiesto respirátora však musia mať prekryté horné aj dolné dýchacie cesty aspoň rúškom/šatkou.)

 • V škole: všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení a pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania.
 • Na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu.
 • Na pracovisku: zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby).
 • Na pracovisku: zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži.

Kto nemusí vôbec nosiť rúško ani respirátor?

 • Deti do 6 rokov veku,
 • deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Pobyt v prírode, šport a individuálna rekreácia:

 • Pobyt v prírode a individuálny šport je povolený aj mimo okresu trvalého bydliska, avšak len v čase od 5.00 do 21.00 hod. V okresoch zaradených do prvého, druhého a tretieho stupňa varovania (ružový, červený, bordový) nie je potrebné mať test na pobyt v prírode či individuálny šport. Negatívny test nie starší ako 7 dní je na pohyb v prírode potrebný len v čiernych okresoch.
 • Stále teda platí zákaz vychádzok do prírody či individuálny šport po 21.00 hodine.
 • Výnimka z vychádzania platí aj na cestu za účelom pobytu v prírode držiteľa poľovníckeho lístka, avšak len za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva. Pri tomto bode nie je určené časové obmedzenie ani sa neuvádza potrebnosť testu.
 • Individuálna rekreácia alebo rekreácia členov spoločnej domácnosti je povolená v čase od 5.00 do 21.00 hodiny.

 

Reštaurácie a gastroprevádzky

 • Pri vstupe do prevádzok a ich exteriérových častí sa vyžaduje negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní.
 • Rúško si môžete dať z tváre dolu iba na čas, ktorý je nevyhnutný na konzumáciu jedál a nápojov, inak majú byť nasadené na tvári.
 • Pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky, len na terasách. Tie musia mať otvorený vchod, ktorý je ohraničený konštrukciami maximálne z dvoch bočných strán. Musí sa zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.

 

Fitnescentrá

 • Pri športovej činnosti je možné uplatniť výnimku z prekrytia dýchacích ciest.
 • Maximálna kapacita prevádzky je stanovená na 6 zákazníkov.

 

Hromadné podujatia

 • Povolené sú jednorazové (čiže trvajúce max. 48 hodín) hromadné podujatia, ktorých účastníci majú negatívny test nie starší ako 12 hodín musia byť ohlásené na regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom.
 • Ďalej sú povolené bohoslužby,
 • sobášne obrady,
 • pohreby,
 • krsty,
 • profesionálne súťaže vo vybraných športoch (viac sa dočítate tu – § 4 ods. 2).

 

Hodiny pre seniorov

Naďalej platí nariadenie, že potraviny a drogérie musia mať vyharadené hodiny pre osoby nad 65 rokov, od pondelka do piatka medzi 9.00 - 11.00 h.

 

Testovanie:

Ktoré osoby nepotrebujú test vôbec:

 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osoby nad 65 rokov,
 • osoby, u ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie Covid-19,
 • osoba, ktorá má stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 a preukážu sa potvrdením – potvrdenie o prekonaní covidu platí 180 dní (v takomto prípade sa preukazujete testom, na základe ktorého vám bol covid diagnostikovaný, alebo potvrdením o prekonaní covidu od vášho všeobecného lekára),
 • osoby zaočkované proti ochoreniu Covid-19 aj druhou dávkou mRNA vakcíny (Moderna a Pfizer/BioNTech) a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • osoby zaočkované proti ochoreniu Covid-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (AstraZeneca, Sputnik V, Johnson&Johnson), ak od tohto očkovania uplynuli 4 týždne.

Kde nepotrebujem test?

V akomkoľvek čase:

 • Test nepotrebujete do zdravotníckeho zariadenia a lekárne,
 • na cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na ňu odkázaná,
 • v škole a na cestu do/zo školy,
 • na venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1000 m od bydliska a na cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá či veterinárne vyšetrenia,
 • na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • držiteľ poľovného lístka, ktorý plní opatrenia proti šíreniu afrického moru ošípaných,
 • na individuálnu duchovnú starostlivosť.

Medzi 5.00 a 21.00 hod.:

 • Nepotrebujete test do prírody v bordových, červených a ružových okresoch,
 • na nákup nevyhnutných životných potrieb (najmä zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a o domáce zvieratá) do maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta, ktoré je najbližšie od miesta bydliska,
 • na doplnenie pohonných hmôt,
 • na vykonanie PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid-19,
 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť (striedavá starostlivosť, stretnutie sa s dieťaťom po dohode rodičov),
 • na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska,
 • na cestu na súdne pojednávanie,
 • na vychádzku s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska.

 

Kde potrebujem negatívny test?

 • Negatívny výsledok testu potrebujete na cestu do a zo zamestnania,
 • do všetkých predajní, servisov a prevádzok služieb (vrátane terás reštaurácií) alebo obdobných miest, pokiaľ nejde o vyššie spomínané zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb (v podstate test nepotrebujete len v prípade, že ide o nákup v potravinách či lekárňach alebo obchodoch s krmivom pre zvieratá),
 • na vyzdvihnutie tovaru do výdajného miesta,
 • na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR,
 • na cestu za účelom vycestovania do zahraničia (okrem rekreácie v zahraničí, tá nie je povolená vôbec) a cestu späť,
 • na dostavenie sa pred orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý sa nedá spraviť na diaľku,
 • na cestu na pracovný pohovor, výberové konanie či prijímacie konanie alebo uzavretia zmluvy a cestu späť,

* * * * * * * * * * * * * *

27.04.2021
VLÁDA SR PREDĹŽILA NÚDZOVÝ STAV

Vláda SR na svojom zasadnutí 26.4.2021 rozhodla o predĺžení núdzového stavu v krajine do 28. mája 2021. 

Zároveň predĺžila zákaz vychádzania o hodinu, teda  bude teda platiť až po 21:00 h.

Uznesenie vlády SR v plnom znení: UZNESENIE VLÁDY SR 215

 

* * * * * * * * * * * * * * 

23.04.2021
ÚVZ SR ZVEREJNIL PODMIENKY OTVÁRANIA TERÁS

Úrad verejného zdravotníctva informoval o systéme fungovania terás podnikov, ktoré budú môcť od pondelka 26. 4. 2021 opäť fungovať.

 • Vyhláška neupravuje počet ani zloženie osôb za stolom na terasách (spoločná domácnosť, mimo spoločnej domácnosti).
 • Upozorňuje však, že pri vstupe do prevádzok a ich exteriérových častí sa vyžaduje negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní, respektíve iný doklad o výnimkách, ktoré sú stanovené vo vyhláške.
 • Za exteriér sa považuje priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený konštrukciami maximálne z dvoch bočných strán.
 • Rúško či respirátor možno zložiť len na čas, nevyhnutný na konzumáciu.
 • V exteriérovej časti prevádzky je konzumácia povolená len posediačky, pričom medzi stolmi musia byť rozstupy minimálne dva metre.
 • Nie je povolený samoobslužný výdaj, ako je nakladanie šalátov alebo odber pečiva.
 • Jedlá a nápoje môže podávať len obsluhujúci personál.
 • Obsluha tiež musí zákazníkom k jedlu priniesť príbor zabalený do papierovej servítky, keďže podľa vyhlášky nesmie byť pre zákazníkov voľne dostupný na stoloch.
 • Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a každú hodinu sa musia dezinfikovať. 
 • Rovnako je potrebné vydezinfikovať stôl, stoličku aj jedálny lístok po každom zákazníkovi.
 • Stanovujú sa tiež podmienky pre umývanie riadu. Pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím dezinfekčný prostriedok.
 • Naďalej platí zákaz konzumovať jedlá a nápoje v interiéri

Úplné znenie vyhlášky č. 194 k otváraniu terás: PODMIENKY OTVORENIA TERÁS

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

22.04.2021
ĎALŠIE UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ OD 26. 4. 2021

Od pondelka 26. 4. 2021 dochádza k nasledovným zmenám:

 • otvárajú sa letné terasy kaviarní, pohostinstiev  a reštaurácií (za dodržiavania prísnych hygienických opatrení, napr. vstup len s platným negatívnym testom, odstupy 2 metre, dve steny musia byť otvorené a pod.);
 • otvorenäé budú môcť byť fitnescentrá (max. počet - 6 ľudí a na každého aspoň 15 m2 plochy fitnescentra);

 

V PLATNOSTI od 19.4.:

 • Otvorené môžu byť všetky obchody a služby s podmienkou, že na jednu osobu je vyhradených 15 m2 plochy a zákazníci majú negatívny výsledok testu na koronavírus.
 • Ľudia môžu naďalej cestovať aj do prírody mimo okresu. Test potrebujú len pri návšteve čierneho okresu podľa covidového automatu. Čierny však aktuálne nie je žiadny okres.
 • Kostoly sú verejnosti prístupné, na každého návštevníka musia vyhradiť 15 štvorcových metrov plochy kostola.
 • Športovanie v exteriéri je možné pre najviac šesť ľudí, ak ide o kolektívne športy, podmienkou je negatívny výsledok testu.
 • Podmienka najviac šiestich ľudí platí aj pre bazény. Plavárne či kúpaliská musia vyžadovať od návštevníkov negatívny test.
 • Otvorené zostávajú aj zoologické záhrady, múzeá a botanické záhrady s pravidlom jedna osoba na 15 štvorcových metrov a negatívny výsledok test.
 • Režim najviac šiestich ľudí naraz platí aj pre priestory knižníc.
 • Hotely a penzióny môžu prenocovať hostí, podmienkou je, aby v jednej izbe boli maximálne dvaja ľudia alebo ľudia zo spoločnej domácnosti. Pri ubytovaní sa musia hostia starší ako desať rokov preukázať negatívnym výsledkom testu nie starším ako 72 hodín.
 • Bez zmien zostávajú aj cesty za základnými životnými potrebami, ako sú potraviny, drogérie či lekáreň. Netreba pri nich test.


 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

21.04.2021

NÁVŠTEVY V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  MESTA PIEŠŤANY

Mesto Piešťany  ako poskytovateľ sociálnej služby v týchto zariadeniach:

 • Zariadenie pre seniorov (ZpS) Vila Julianna, Štefánikova 125, Piešťany,
 • Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS), Kalinčiakova 12, Piešťany
 • a  Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Lumen, Staničná 22, Piešťany

OZNAMUJE

že dňom 22.04.2021 sú povolené návštevy v uvedených zariadeniach za nasledovných podmienok:

 • Návštevy (max. 2 osoby/klient) musia byť nahlásené vopred, dohodnuté na určitý termín a čas. Záujem o návštevu môžete nahlásiť na telefónnom čísle zariadenia v čase od 7:00 hod do 20:00 hod. alebo mailom v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.

    Kontakty na zariadenia:  Zariadenia sociálnych služieb - Oficiálné stránky mesta Piešťany (piestany.sk)

 • Dĺžka návštevy je maximálne 30 minút v exteriéri alebo 15 minút v interiéri pri návšteve imobilného klienta.
 • Každý návštevník sa pri vstupe do zariadenia preukáže negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín (príp. potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19).
 • Každý návštevník musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.
 • Zariadenie návštevám poskytne dezinfekciu rúk.
 • Pri vstupe do zariadenia bude každej návšteve zmeraná teplota bezkontaktným teplomerom.

 

Pokiaľ :

 • návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19 alebo podozrivou z ochorenia COVID-19
 • alebo bol s takouto osobou v kontakte
 • alebo v jeho blízkej rodine,  s ktorou je  v  blízkom  kontakte,  je niektorý príslušník rodiny v karanténe
 • alebo ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte, pricestovala zo zahraničia

NEBUDE mu umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov).

Vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov) nebude umožnený ani návšteve, ktorá javí príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa).

Mgr. Anna Glossová, vedúca odboru sociálnych služieb

                                                                          

* * * * * * * * * * * * * *

16.04.2021
VLÁDA SR KONEČNE ZVEREJNILA UZNESENIE K UVOĽŇOVANIU OPATRENÍ OD 19.04.2021 

V piatok 16.4.2021 po 14.00 h Vláda SR konečne zverejnila uznesenie k uvoľňovaniu opatrení platného od 19.4.2021.Podľa tohto uznesenia od pondelka 19.4.2021:

 • nebude zákaz vychádzania uplatňovaný napríklad na návštevu maloobchodných predajní a prevádzok. 
 • do prírody a na individuálnu rekreáciu sa bude môcť cestovať aj medzi okresmi s podmienkou, že do okresu v 4. stupni varovania podľa Covid Automatu bude potrebný negatívny test, nie starší ako 7 dní.
 • otvárajú sa múzeá, galérie, knižnice, zoologické, botanické záhrady.
 • ďalšou zmenou je otvorenie autoškôl
 • možnosť návštevy bohoslužieb
 • plavární a športovísk.
 • Ruší sa aj povinný home office.

Uznesenie vlády by malo byť konkretizovanéVyhláškou ÚVZ SR, ktorá by podľa uznesenia mala byť bezodkladne zverejnená.

Uznesenie vlády k uvoľňovaniu opatrení od 19.4.2021: UZNESENIE VLÁDY SR 19. APRíL 2021

 

* * * * * * * * * * * * * * 


OD 19.4. 2021 ZMENY V POVINNOSTI PREKRYTIA HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST

Prehľad najdôležitejších zmien z Vyhlášky č. 175/2021 ÚVZ SR:

 • v exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti
 • namiesto respirátora budú môcť mať rúška v interiéri verejných budov:
  • všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení
  • pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania
  • na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu
  • zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby)

Vyhláška č. 175/2021 ÚVZ SR v plnom znení: VYHLÁŠKA 175/2021 ÚVZ SR - platná od 19.4.2021

 

Ďalšie avizované uvoľňovanie opatrení od 19.4.2021:

 • Pohyb v prírode aj mimo okres ( s testom)
 • Obchody a služby – max. 1 osoba/ 15 m2 + test
 • Hotely – spoločná domácnosť, max. 2 dospelé osoby /izby + test
 • Bohoslužby – max. 1 osoba /15m2 + test
 • Odporúčaný home-office + test
 • Bazény – max. 6 osôb + test
 • Múzeá, zoo, botanické záhrady – max. 1 osoba /15m2 + test
 • Knižnice – spoločné čítanie do 6 osôb
 • Školy podľa usmernenia MŠVVaŠ – podľa regionálnych kritérií

 

* * * * * * * * * * * * * *

15.04.2021

OD 19.4. 2021 BUDE PREBIEHAŤ VYUČOVANIE NASLEDOVNE

Prezenčne:

 • MŠ, ŠMŠ
 • ZŠ– I. stupeň a II. stupeň len končiace ročníky (8. a 9. ročník) a skupiny 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu
 • ŠZŠ
 • SŠ len končiace ročníky a skupiny 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu
 • Špeciálne SŠ
 • SZŠ – všetky ročníky
 • Jazykové školy – len pre konanie štátnej jazykovej skúšky


Dištančne:

 • ZŠ – II. stupeň
 • SŠ – všetky ročníky okrem končiacich
 • ZUŠ – okrem žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov)
 • Jazykové školy


Individuálne:

 • ZUŠ-pre žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov)
 • Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • CVČ


Obnovená prevádzka:

 • Školské jedálne-pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne
 • ŠKD
 • Špeciálne výchovné zariadenia
 • Internáty pre špeciálne školy, praktické školy a odborné učilištia
 • Internáty SZŠ


S účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka vo všetkých školských zariadeniach. 

 

Čo znamená III. stupeň varovania: III. stupeň varovania info (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Prílohy

III. stupen - opatrenia.png

III. stupen - opatrenia.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 111,16 kB

vyhlaska_175.pdf

vyhlaska_175.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,36 kB

navrh uznesenia_ opatrenia.pdf

navrh uznesenia_ opatrenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,68 kB

vyhlaska_194 otvorenie terás.pdf

vyhlaska_194 otvorenie terás.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,05 kB

Uznesenie vlády SR 215_2021.pdf

Uznesenie vlády SR 215_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,43 kB

Vyhlaska_197_2021 ÚVZ SR - vstup do prevádzok.pdf

Vyhlaska_197_2021 ÚVZ SR - vstup do prevádzok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,74 kB

vyhlaska_199.pdf

vyhlaska_199.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,43 kB

vyhlaska_202 prevádzky.pdf

vyhlaska_202 prevádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,86 kB

vyhlaska_203 hromadné podujatia.pdf

vyhlaska_203 hromadné podujatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,54 kB

vyhlaska_204 karanténa.pdf

vyhlaska_204 karanténa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,03 kB

205.pdf

205.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,82 kB

206.pdf

206.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,2 kB

Uznesenie_Zz_2021_173_2021.pdf

Uznesenie_Zz_2021_173_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,32 kB

COVID AUTOMAT TABUĽKA.jpg

COVID AUTOMAT TABUĽKA.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 149,49 kB

COVI TABUĽKA LANOVKY, FITNESS, WELNESS.jpg

COVI TABUĽKA LANOVKY, FITNESS, WELNESS.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 124,51 kB

COVID AUTOMAT TABUĽKA VŠEOB INFO, ŠKOLY.jpg

COVID AUTOMAT TABUĽKA VŠEOB INFO, ŠKOLY.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 149,49 kB

COVID TABUĽKA BOHOSLUŽBY, NEMOCNICE, ŠPORT.jpg

COVID TABUĽKA BOHOSLUŽBY, NEMOCNICE, ŠPORT.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 149,25 kB

COVID TABULKA HROMADNÉ PODUJATIA, SVADBY, OBRADY.jpg

COVID TABULKA HROMADNÉ PODUJATIA, SVADBY, OBRADY.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 148,25 kB

COVID TABUĽKA MÚZEÁ, KNIŽNICE, UBYTOVANIE, TAXI.jpg

COVID TABUĽKA MÚZEÁ, KNIŽNICE, UBYTOVANIE, TAXI.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 120,76 kB

COVID TABUĽKA PLAVÁRNE, OBCHODY, SLUŽBY, REŠTAURÁCIE.jpg

COVID TABUĽKA PLAVÁRNE, OBCHODY, SLUŽBY, REŠTAURÁCIE.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 159,5 kB

automat HP svadby kary.png

automat HP svadby kary.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 194,71 kB

automat hromadné podujatia.png

automat hromadné podujatia.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 242,3 kB

automat rúška - august.png

automat rúška - august.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 130,09 kB

Covid Režim_OTP.pdf

Covid Režim_OTP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 624,87 kB

Covid Režim_OTP_logo.pdf

Covid Režim_OTP_logo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 629,03 kB

Covid Režim_OTP_orez.pdf

Covid Režim_OTP_orez.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 629,39 kB

Covid Režim_základ.pdf

Covid Režim_základ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 621,05 kB

Covid Režim_základ_logo.pdf

Covid Režim_základ_logo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 610,59 kB

Covid Režim_základ_orez.pdf

Covid Režim_základ_orez.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 610,9 kB

Covid Režim_zaočkovaní.pdf

Covid Režim_zaočkovaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 624,83 kB

Covid Režim_zaočkovaní_logo.pdf

Covid Režim_zaočkovaní_logo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 622,78 kB

Covid Režim_zaočkovaní_orez.pdf

Covid Režim_zaočkovaní_orez.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 623,13 kB

fitness august.png

fitness august.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 157,03 kB

reštaurácie august.png

reštaurácie august.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 193,2 kB

Vyhlaska_259 obmedzenia prevádzok.pdf

Vyhlaska_259 obmedzenia prevádzok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,6 kB

Vyhláška hromadné podujatia.pdf

Vyhláška hromadné podujatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 479,89 kB

Vyhlaska_259 obmedzenia prevádzok.pdf

Vyhlaska_259 obmedzenia prevádzok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,6 kB

Vyhláška hromadné podujatia.pdf

Vyhláška hromadné podujatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 479,89 kB

Uznesenie vlády_695_2021_24_11_2021.pdf

Uznesenie vlády_695_2021_24_11_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,66 kB

Vyhlaska_261 hromadné podujatia.pdf

Vyhlaska_261 hromadné podujatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,16 kB

vyhlaska_262 prekrytie horných dýchacích ciest.pdf

vyhlaska_262 prekrytie horných dýchacích ciest.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,47 kB

vyhlaska_263 Obmedzenie prevádzok.pdf

vyhlaska_263 Obmedzenie prevádzok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,77 kB

vyhlaska_264 Vstup zamestnancov na pracoviská.pdf

vyhlaska_264 Vstup zamestnancov na pracoviská.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,87 kB

vyhlaska_271.pdf

vyhlaska_271.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,72 kB

Vyhláška ÚVZ 289 hromadné podujatia.pdf

Vyhláška ÚVZ 289 hromadné podujatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,22 kB

Vyhláška ÚVZ 290 otvorenie prevádzok.pdf

Vyhláška ÚVZ 290 otvorenie prevádzok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,29 kB

Očkovaní od 10.dec.jpg

Očkovaní od 10.dec.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 31,14 kB

Očkovaní od 25 dec.jpg

Očkovaní od 25 dec.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 26,97 kB

Školy a doprava.jpg

Školy a doprava.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 24,57 kB

Výnimky zo zákazu vychádzania.jpg

Výnimky zo zákazu vychádzania.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 40,56 kB

Uznesenie vlády od 17. dec 2021.pdf

Uznesenie vlády od 17. dec 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,97 kB

UVZ_vyhlaska_307_17_12_2021.pdf

UVZ_vyhlaska_307_17_12_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,37 kB

UVZ_vyhlaska_306_17_12_2021.pdf

UVZ_vyhlaska_306_17_12_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 366,05 kB

vyhlaska_310.pdf

vyhlaska_310.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,79 kB

vyhlaska_311.pdf

vyhlaska_311.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 325,29 kB

Vyhlášky 2022 január.pdf

Vyhlášky 2022 január.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,87 kB

Vyhláška 3 2022 prekrytie horných dýchacích ciest.pdf

Vyhláška 3 2022 prekrytie horných dýchacích ciest.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,45 kB

Vyhláška 4 2022 vstup na pracovisko.pdf

Vyhláška 4 2022 vstup na pracovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,63 kB

Vyhláška 5 2022 hromadné podujatia.pdf

Vyhláška 5 2022 hromadné podujatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,17 kB

Vyhláška 6 2022 obmedzenie prevádzok.pdf

Vyhláška 6 2022 obmedzenie prevádzok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,17 kB

Omikron.jpg

Omikron.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 446,47 kB

OCKOVACIE CENTRUM Kriváň.pdf

OCKOVACIE CENTRUM Kriváň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 552,86 kB

vyhlaska_18 hromadné podujatia.pdf

vyhlaska_18 hromadné podujatia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,29 kB

vyhlaska_19 prevádzky.pdf

vyhlaska_19 prevádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,99 kB

TS_vyhlášky_HDC_karanténa_uvoľnovanie_apríl_2022.docx

TS_vyhlášky_HDC_karanténa_uvoľnovanie_apríl_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 54,14 kB
Dátum vloženia: 21. 4. 2022 7:20
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 4. 2022 7:29
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová

Info

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

3.6.2023 00:20

Aktuálna teplota:

18.4 °C

Vlhkosť:

50 %

Rosný bod:

7.8 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:11
DNES:65
TÝŽDEŇ:16394
CELKOM:5087137

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ