Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

DENNE AKTUALIZOVANÉ: OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Typ: Zastupiteľstvo | Služby mesta Piešťany | Primátor | Press | Podnikateľ | ostatné | náš tip | Mestský úrad | Mesto | Komisie MsZ
DENNE AKTUALIZOVANÉ: OPATRENIA MESTA PIEŠŤANY V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM 103.05.2021
PRAVIDLÁ ÚČINNÉ OD 3. MÁJA 2021

03.05.2021

PRAVIDLÁ ÚČINNÉ OD 3. MÁJA 2021

Opatrenia proti pandémii sa od pondelka 3. mája 201 zmiernia. Zmeny schválila vláda 28. apríla 2021.

Celodenný zákaz naďalej platí na cestu na zahraničnú dovolenku. Negatívny test nepotrebujú žiaci do školy v žiadnom okrese.

V tzv. červených a ružových okresoch už cez deň do 21. hodiny nie je obmedzený pohyb, keďže v tomto čase neplatí zákaz vychádzania. Môžu sa v nich konať aj kultúrne podujatia. Nie je potrebný ani test do obchodov, na terasu reštaurácií, do fitnescentra či na úrady. Do práce sa bude vyžadovať test v týchto okresoch až po 21. hodine.

PRÁCA

 • Do práce treba negatívne testy v bordových okresoch, test platí 7 dní.
 • V červených a ružových okresoch test do práce nie je potrebný počas dňa.
 • Ale ak niekto pracuje večer v čase od 21:00 do 1:00, test potrebuje. V červených okresoch bude platiť 14 dní a v ružových 21 dní.

PRÍRODA

 • Pobyt v prírode je možný aj bez testu do 21:00 bez rozdielu farby okresu.

 

ŠKOLY

 • Bez testu môžu vstupovať do škôl a školských zariadení deti MŠ, žiaci ZŠ (prvý aj druhý stupeň), SŠ, špeciálnej školy, poslucháči jazykovej školy a žiaci vstupujúci do priestorov VŠ na účel prijímacieho konania:
  • v ružových a červených okresoch uchádzači test na prijímačky nepotrebujú, v bordových sa vyžaduje maximálne 7 dní starý test.
 • Študenti VŠ vybraných zdravotníckych odborov potrebujú test nie starší ako 7 dní alebo doklad o výnimke do priestorov a zariadení VŠ. V červených a ružových okresoch len od 21:00 do 1:00, v bordových od 5:00 do 1:00.
 • V bordových okresoch sa vyžaduje test nie starší ako 7 dní aj na účel vykonania štátnej skúšky do VŠ, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia VŠ.

KULTÚRNE PODUJATIA

Kultúrne podujatia sa môžu konať v ružových a červených okresoch.

 • Treba dodržiavať maximálnu kapacitu 50 percent zákazníkov, maximálne však do počtu 200 zákazníkov v exteriéri alebo 150 zákazníkov v interiéri.
 • Státie je zakázané.
 • Povinný je negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, prípadne iná výnimka.

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu 2 týždňov od ukončenia podujatia.

KTO NEPOTREBUJE TEST

 • osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,,
 • osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
 • osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoba prekonala ochorenie covid-19 za posledných 180 dní,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie covid-19,
 • deti do 10 rokov,
 • osoby s určitým typom diagnóz podľa vyhlášky ÚVZ,
 • test pre vstup do prevádzok nepotrebujú ani seniori nad 65 rokov, do práce však osoby nad 65 rokov, ak ešte pracujú, test potrebujú podľa rovnakých pravidiel ako zvyšok populácie.

REŽIM V ČERVENÝCH A RUŽOVÝCH OKRESOCH

Platí večerný zákaz vychádzania od 21:00 do 1:00, na ktorý sa taktiež vzťahujú výnimky. Cez deň v týchto okresoch nie sú  obmedzenia pohybu.

VÝNIMKY Z VEČERNÉHO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA S TESTOM ALEBO ALTERNATÍVOU

 • cesta do zamestnania, v červených okresoch platí test 14 dní a v ružových 21 dní,
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia okrem cesty na rekreáciu (potrebné je hodnoverným spôsobom sa preukázať), platí test starý maximálne 7 dní,
 • cesta študentov VŠ niektorých ročníkov medicínskych a farmaceutických odborov do školy či výučbového zariadenia, test platí 7 dní.

VÝNIMKY Z VEČERNÉHO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU

 • cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti a očkovanie vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • lekáreň,
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný,
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,.
 • pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške ÚVZ

 

 

(Zdroj: MV SR)

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

30.04.2021
ĎALŠIA VYHLÁŠKA ÚVZ RUŠÍ OD 9. MÁJA NÁKUPNÉ HODINY PRE SENIOROV 

HODINY PRE SENIOROV

 • Od 9. mája 2021 sa v obchodných prevádzkach rušia vyhradené hodiny pre seniorov, ŤZP a ich sprievodcov.  Uvádza sa to v novej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 199/2021.  

 

POUŽÍVANIE LANOVIEK

 • Zmena vo vyhláške, platnej od 3. mája, umožňuje aj použitie kabínových lanoviek jednou osobou alebo osobami v spoločnej domácnosti.
 • Takisto nevyhnutný negatívny test pre návštevníkov lanových dráh a vlekov môže mať po novom platnosť až 72 hodín (predtým to bolo maximálne 48 hodín).

 

VEREJNÉ PODUJATIA

 • Vyhláška stanovuje novú výnimku zo zákazu hromadných podujatí nad šesť osôb, od 3. mája budú povolené aj verejné kultúrne podujatia, teda divadelné, filmové produkcie, koncerty či výstavy.  
 • Tie sa môžu organizovať v okresoch, ktoré sú nanajvýš v II. stupni varovania, teda v tzv. červenej fáze.
 • Na tieto podujatia bude možné naplniť len polovičnú kapacitu hľadiska, pričom v červených okresoch to môže byť maximálne 200 návštevníkov v exteriéri alebo 150 návštevníkov podujatia v interiéri.
 • Povolené budú len miesta na sedenie s dodržaným rozstupom.
 • Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb a mať na návštevníkov telefonický a mailový kontakt aj dva týždne po podujatí.
 • Návštevníci sa musia preukázať platným RT-PCR/LAMP testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo Ag testom s platnosťou maximálne 24 hodín.
 • Testom sa nemusia preukazovať deti do 10 rokov, tí, ktorí boli zaočkovaní, resp. prekonali ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami.
 • Stále však ostávajú zatvorené interiérové kiná. Ich otvorenie sa predpokladá až po zlepšení epidemiologickej situácie.
 • Podmienky organizovania kultúrnych podujatí detailne popisuje kultúrny semafor, ktorý v stredu (28. 4.) schválila vláda.

 

VYHLÁŠKA Č. 199/2021 VYHLÁŠKA 199/2021

* * * * * * * * * * * * * * * 

29.04.2021

ODDNES PLATÍ NOVÁ VYHLÁŠKA ÚVZ K REŽIMU VSTUPU DO PREVÁDZOK

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal Vyhlášku č. 197, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Vyhláška platí od 29.4.2021 do 28. 5. 2021

Vyhláška č. 197:Vyhláška 197/2021

ŠKOLSTVO

 • Podľa tejto vyhlášky žiaci druhého stupňa základnej školy, strednej školy alebo poslucháči jazykovej školy na vstup do škôl  a školských zariadení, ako aj na prijímacie pohovory na vysokú školu NEPOTREBUJÚ TEST.
 • Učitelia sú v režime ako ostatní zamestnanci, teda podľa Covid automatu. Doteraz bol povinný najviac sedem dní starý test bez ohľadu na farbu okresu.
 • Testovať sa bude cielene v prípade podozrenia či potvrdenia nákazy.

 

OBCHODY, TERASY (vonkajšie zariadenia prevádzok)

 • povinný je 7-dňový test na COVID-19 (okrem prevádzok so životnými potrebami - potraviny, drogérie, lekárne)
 • pre osoby zaočkované, staršie ako 65 rokov TEST NETREBA (výnimky sú uvedené vo vyhláške)

 

ZHRNUTIE - ČO VŠETKO PLATÍ OD 29.4.2021

Nosenie respirátora a rúška:

 • Vonku (v exteriéri) už nie je povinné nosenie rúška/respirátora v prípade, že ste na vzdialenosť 5 metrov od ostatných osôb (okrem osôb z jednej domácnosti).
 • Nosenie respirátora je povinné vo všetkých interiéroch okrem domácností. Ako uvádza ministerstvo zdravotníctva, opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré však musia používať aspoň rúško.

Kto nemusí nosiť respirátor v interiéri? (Namiesto respirátora však musia mať prekryté horné aj dolné dýchacie cesty aspoň rúškom/šatkou.)

 • V škole: všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení a pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania.
 • Na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu.
 • Na pracovisku: zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby).
 • Na pracovisku: zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži.

Kto nemusí vôbec nosiť rúško ani respirátor?

 • Deti do 6 rokov veku,
 • deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Pobyt v prírode, šport a individuálna rekreácia:

 • Pobyt v prírode a individuálny šport je povolený aj mimo okresu trvalého bydliska, avšak len v čase od 5.00 do 21.00 hod. V okresoch zaradených do prvého, druhého a tretieho stupňa varovania (ružový, červený, bordový) nie je potrebné mať test na pobyt v prírode či individuálny šport. Negatívny test nie starší ako 7 dní je na pohyb v prírode potrebný len v čiernych okresoch.
 • Stále teda platí zákaz vychádzok do prírody či individuálny šport po 21.00 hodine.
 • Výnimka z vychádzania platí aj na cestu za účelom pobytu v prírode držiteľa poľovníckeho lístka, avšak len za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva. Pri tomto bode nie je určené časové obmedzenie ani sa neuvádza potrebnosť testu.
 • Individuálna rekreácia alebo rekreácia členov spoločnej domácnosti je povolená v čase od 5.00 do 21.00 hodiny.

 

Reštaurácie a gastroprevádzky

 • Pri vstupe do prevádzok a ich exteriérových častí sa vyžaduje negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní.
 • Rúško si môžete dať z tváre dolu iba na čas, ktorý je nevyhnutný na konzumáciu jedál a nápojov, inak majú byť nasadené na tvári.
 • Pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky, len na terasách. Tie musia mať otvorený vchod, ktorý je ohraničený konštrukciami maximálne z dvoch bočných strán. Musí sa zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi.

 

Fitnescentrá

 • Pri športovej činnosti je možné uplatniť výnimku z prekrytia dýchacích ciest.
 • Maximálna kapacita prevádzky je stanovená na 6 zákazníkov.

 

Hromadné podujatia

 • Povolené sú jednorazové (čiže trvajúce max. 48 hodín) hromadné podujatia, ktorých účastníci majú negatívny test nie starší ako 12 hodín musia byť ohlásené na regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom.
 • Ďalej sú povolené bohoslužby,
 • sobášne obrady,
 • pohreby,
 • krsty,
 • profesionálne súťaže vo vybraných športoch (viac sa dočítate tu – § 4 ods. 2).

 

Hodiny pre seniorov

Naďalej platí nariadenie, že potraviny a drogérie musia mať vyharadené hodiny pre osoby nad 65 rokov, od pondelka do piatka medzi 9.00 - 11.00 h.

 

Testovanie:

Ktoré osoby nepotrebujú test vôbec:

 • dieťa do desiatich rokov veku,
 • osoby nad 65 rokov,
 • osoby, u ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie Covid-19,
 • osoba, ktorá má stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 a preukážu sa potvrdením – potvrdenie o prekonaní covidu platí 180 dní (v takomto prípade sa preukazujete testom, na základe ktorého vám bol covid diagnostikovaný, alebo potvrdením o prekonaní covidu od vášho všeobecného lekára),
 • osoby zaočkované proti ochoreniu Covid-19 aj druhou dávkou mRNA vakcíny (Moderna a Pfizer/BioNTech) a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • osoby zaočkované proti ochoreniu Covid-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (AstraZeneca, Sputnik V, Johnson&Johnson), ak od tohto očkovania uplynuli 4 týždne.

Kde nepotrebujem test?

V akomkoľvek čase:

 • Test nepotrebujete do zdravotníckeho zariadenia a lekárne,
 • na cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na ňu odkázaná,
 • v škole a na cestu do/zo školy,
 • na venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1000 m od bydliska a na cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá či veterinárne vyšetrenia,
 • na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • držiteľ poľovného lístka, ktorý plní opatrenia proti šíreniu afrického moru ošípaných,
 • na individuálnu duchovnú starostlivosť.

Medzi 5.00 a 21.00 hod.:

 • Nepotrebujete test do prírody v bordových, červených a ružových okresoch,
 • na nákup nevyhnutných životných potrieb (najmä zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a o domáce zvieratá) do maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta, ktoré je najbližšie od miesta bydliska,
 • na doplnenie pohonných hmôt,
 • na vykonanie PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid-19,
 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť (striedavá starostlivosť, stretnutie sa s dieťaťom po dohode rodičov),
 • na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska,
 • na cestu na súdne pojednávanie,
 • na vychádzku s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska.

 

Kde potrebujem negatívny test?

 • Negatívny výsledok testu potrebujete na cestu do a zo zamestnania,
 • do všetkých predajní, servisov a prevádzok služieb (vrátane terás reštaurácií) alebo obdobných miest, pokiaľ nejde o vyššie spomínané zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb (v podstate test nepotrebujete len v prípade, že ide o nákup v potravinách či lekárňach alebo obchodoch s krmivom pre zvieratá),
 • na vyzdvihnutie tovaru do výdajného miesta,
 • na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR,
 • na cestu za účelom vycestovania do zahraničia (okrem rekreácie v zahraničí, tá nie je povolená vôbec) a cestu späť,
 • na dostavenie sa pred orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý sa nedá spraviť na diaľku,
 • na cestu na pracovný pohovor, výberové konanie či prijímacie konanie alebo uzavretia zmluvy a cestu späť,

* * * * * * * * * * * * * *

27.04.2021
VLÁDA SR PREDĹŽILA NÚDZOVÝ STAV

Vláda SR na svojom zasadnutí 26.4.2021 rozhodla o predĺžení núdzového stavu v krajine do 28. mája 2021. 

Zároveň predĺžila zákaz vychádzania o hodinu, teda  bude teda platiť až po 21:00 h.

Uznesenie vlády SR v plnom znení: UZNESENIE VLÁDY SR 215

 

* * * * * * * * * * * * * * 

23.04.2021
ÚVZ SR ZVEREJNIL PODMIENKY OTVÁRANIA TERÁS

Úrad verejného zdravotníctva informoval o systéme fungovania terás podnikov, ktoré budú môcť od pondelka 26. 4. 2021 opäť fungovať.

 • Vyhláška neupravuje počet ani zloženie osôb za stolom na terasách (spoločná domácnosť, mimo spoločnej domácnosti).
 • Upozorňuje však, že pri vstupe do prevádzok a ich exteriérových častí sa vyžaduje negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní, respektíve iný doklad o výnimkách, ktoré sú stanovené vo vyhláške.
 • Za exteriér sa považuje priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený konštrukciami maximálne z dvoch bočných strán.
 • Rúško či respirátor možno zložiť len na čas, nevyhnutný na konzumáciu.
 • V exteriérovej časti prevádzky je konzumácia povolená len posediačky, pričom medzi stolmi musia byť rozstupy minimálne dva metre.
 • Nie je povolený samoobslužný výdaj, ako je nakladanie šalátov alebo odber pečiva.
 • Jedlá a nápoje môže podávať len obsluhujúci personál.
 • Obsluha tiež musí zákazníkom k jedlu priniesť príbor zabalený do papierovej servítky, keďže podľa vyhlášky nesmie byť pre zákazníkov voľne dostupný na stoloch.
 • Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a každú hodinu sa musia dezinfikovať. 
 • Rovnako je potrebné vydezinfikovať stôl, stoličku aj jedálny lístok po každom zákazníkovi.
 • Stanovujú sa tiež podmienky pre umývanie riadu. Pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím dezinfekčný prostriedok.
 • Naďalej platí zákaz konzumovať jedlá a nápoje v interiéri

Úplné znenie vyhlášky č. 194 k otváraniu terás: PODMIENKY OTVORENIA TERÁS

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

22.04.2021
ĎALŠIE UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ OD 26. 4. 2021

Od pondelka 26. 4. 2021 dochádza k nasledovným zmenám:

 • otvárajú sa letné terasy kaviarní, pohostinstiev  a reštaurácií (za dodržiavania prísnych hygienických opatrení, napr. vstup len s platným negatívnym testom, odstupy 2 metre, dve steny musia byť otvorené a pod.);
 • otvorenäé budú môcť byť fitnescentrá (max. počet - 6 ľudí a na každého aspoň 15 m2 plochy fitnescentra);

 

V PLATNOSTI od 19.4.:

 • Otvorené môžu byť všetky obchody a služby s podmienkou, že na jednu osobu je vyhradených 15 m2 plochy a zákazníci majú negatívny výsledok testu na koronavírus.
 • Ľudia môžu naďalej cestovať aj do prírody mimo okresu. Test potrebujú len pri návšteve čierneho okresu podľa covidového automatu. Čierny však aktuálne nie je žiadny okres.
 • Kostoly sú verejnosti prístupné, na každého návštevníka musia vyhradiť 15 štvorcových metrov plochy kostola.
 • Športovanie v exteriéri je možné pre najviac šesť ľudí, ak ide o kolektívne športy, podmienkou je negatívny výsledok testu.
 • Podmienka najviac šiestich ľudí platí aj pre bazény. Plavárne či kúpaliská musia vyžadovať od návštevníkov negatívny test.
 • Otvorené zostávajú aj zoologické záhrady, múzeá a botanické záhrady s pravidlom jedna osoba na 15 štvorcových metrov a negatívny výsledok test.
 • Režim najviac šiestich ľudí naraz platí aj pre priestory knižníc.
 • Hotely a penzióny môžu prenocovať hostí, podmienkou je, aby v jednej izbe boli maximálne dvaja ľudia alebo ľudia zo spoločnej domácnosti. Pri ubytovaní sa musia hostia starší ako desať rokov preukázať negatívnym výsledkom testu nie starším ako 72 hodín.
 • Bez zmien zostávajú aj cesty za základnými životnými potrebami, ako sú potraviny, drogérie či lekáreň. Netreba pri nich test.


 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

21.04.2021

NÁVŠTEVY V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  MESTA PIEŠŤANY

Mesto Piešťany  ako poskytovateľ sociálnej služby v týchto zariadeniach:

 • Zariadenie pre seniorov (ZpS) Vila Julianna, Štefánikova 125, Piešťany,
 • Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS), Kalinčiakova 12, Piešťany
 • a  Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Lumen, Staničná 22, Piešťany

OZNAMUJE

že dňom 22.04.2021 sú povolené návštevy v uvedených zariadeniach za nasledovných podmienok:

 • Návštevy (max. 2 osoby/klient) musia byť nahlásené vopred, dohodnuté na určitý termín a čas. Záujem o návštevu môžete nahlásiť na telefónnom čísle zariadenia v čase od 7:00 hod do 20:00 hod. alebo mailom v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.

    Kontakty na zariadenia:  Zariadenia sociálnych služieb - Oficiálné stránky mesta Piešťany (piestany.sk)

 • Dĺžka návštevy je maximálne 30 minút v exteriéri alebo 15 minút v interiéri pri návšteve imobilného klienta.
 • Každý návštevník sa pri vstupe do zariadenia preukáže negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín (príp. potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19).
 • Každý návštevník musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.
 • Zariadenie návštevám poskytne dezinfekciu rúk.
 • Pri vstupe do zariadenia bude každej návšteve zmeraná teplota bezkontaktným teplomerom.

 

Pokiaľ :

 • návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19 alebo podozrivou z ochorenia COVID-19
 • alebo bol s takouto osobou v kontakte
 • alebo v jeho blízkej rodine,  s ktorou je  v  blízkom  kontakte,  je niektorý príslušník rodiny v karanténe
 • alebo ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte, pricestovala zo zahraničia

NEBUDE mu umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov).

Vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov) nebude umožnený ani návšteve, ktorá javí príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa).

Mgr. Anna Glossová, vedúca odboru sociálnych služieb

                                                                          

* * * * * * * * * * * * * *

16.04.2021
VLÁDA SR KONEČNE ZVEREJNILA UZNESENIE K UVOĽŇOVANIU OPATRENÍ OD 19.04.2021 

V piatok 16.4.2021 po 14.00 h Vláda SR konečne zverejnila uznesenie k uvoľňovaniu opatrení platného od 19.4.2021.Podľa tohto uznesenia od pondelka 19.4.2021:

 • nebude zákaz vychádzania uplatňovaný napríklad na návštevu maloobchodných predajní a prevádzok. 
 • do prírody a na individuálnu rekreáciu sa bude môcť cestovať aj medzi okresmi s podmienkou, že do okresu v 4. stupni varovania podľa Covid Automatu bude potrebný negatívny test, nie starší ako 7 dní.
 • otvárajú sa múzeá, galérie, knižnice, zoologické, botanické záhrady.
 • ďalšou zmenou je otvorenie autoškôl
 • možnosť návštevy bohoslužieb
 • plavární a športovísk.
 • Ruší sa aj povinný home office.

Uznesenie vlády by malo byť konkretizovanéVyhláškou ÚVZ SR, ktorá by podľa uznesenia mala byť bezodkladne zverejnená.

Uznesenie vlády k uvoľňovaniu opatrení od 19.4.2021: UZNESENIE VLÁDY SR 19. APRíL 2021

 

* * * * * * * * * * * * * * 


OD 19.4. 2021 ZMENY V POVINNOSTI PREKRYTIA HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST

Prehľad najdôležitejších zmien z Vyhlášky č. 175/2021 ÚVZ SR:

 • v exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti
 • namiesto respirátora budú môcť mať rúška v interiéri verejných budov:
  • všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení
  • pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania
  • na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu
  • zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby)

Vyhláška č. 175/2021 ÚVZ SR v plnom znení: VYHLÁŠKA 175/2021 ÚVZ SR - platná od 19.4.2021

 

Ďalšie avizované uvoľňovanie opatrení od 19.4.2021:

 • Pohyb v prírode aj mimo okres ( s testom)
 • Obchody a služby – max. 1 osoba/ 15 m2 + test
 • Hotely – spoločná domácnosť, max. 2 dospelé osoby /izby + test
 • Bohoslužby – max. 1 osoba /15m2 + test
 • Odporúčaný home-office + test
 • Bazény – max. 6 osôb + test
 • Múzeá, zoo, botanické záhrady – max. 1 osoba /15m2 + test
 • Knižnice – spoločné čítanie do 6 osôb
 • Školy podľa usmernenia MŠVVaŠ – podľa regionálnych kritérií

 

* * * * * * * * * * * * * *

15.04.2021

OD 19.4. 2021 BUDE PREBIEHAŤ VYUČOVANIE NASLEDOVNE

Prezenčne:

 • MŠ, ŠMŠ
 • ZŠ– I. stupeň a II. stupeň len končiace ročníky (8. a 9. ročník) a skupiny 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu
 • ŠZŠ
 • SŠ len končiace ročníky a skupiny 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu
 • Špeciálne SŠ
 • SZŠ – všetky ročníky
 • Jazykové školy – len pre konanie štátnej jazykovej skúšky


Dištančne:

 • ZŠ – II. stupeň
 • SŠ – všetky ročníky okrem končiacich
 • ZUŠ – okrem žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov)
 • Jazykové školy


Individuálne:

 • ZUŠ-pre žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov)
 • Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • CVČ


Obnovená prevádzka:

 • Školské jedálne-pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne
 • ŠKD
 • Špeciálne výchovné zariadenia
 • Internáty pre špeciálne školy, praktické školy a odborné učilištia
 • Internáty SZŠ


S účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka vo všetkých školských zariadeniach. 

 

Čo znamená III. stupeň varovania: III. stupeň varovania info (Ministerstvo zdravotníctva SR)


Prílohy

Vytvorené: 9. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2021 15:42
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová