Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Mestský úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.
Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.
Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva v Klientskom centre MsÚ. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorá podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo pasom.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz, alebo pas
  • Originál listiny

Vybavuje

Klientské centrum

Kontakt

Osvedčovanie listín:

tel.:      033/77 65 307
e-mail:  julia.solymosiova@piestany.sk

Osvedčovanie podpisov:

tel.:      033/77 65 309
e-mail:   zuzana.siskova@piestany.sk

Doba vybavenia

na počkanie

Poplatok

  • za osvedčenie podpisu 1,50 €
  • za osvedčenie listín za každú stranu 1,50 € 
  • Poplatok sa platí v hotovosti v klientskom centre.