Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


Verejná vyhláška

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Javorinská ul.20.10.201705.11.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita I. Stodolu19.10.201704.11.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Kukorelliho ul.19.10.201704.11.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu18.10.201703.11.2017
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany č. 14/2016 o financovaní ZUŠ, MŠ a škol. zariadení zriadených na území mesta Piešťany a CVČ zriadených na území iných18.10.201710.11.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Štefánikova ul. 562918.10.201703.11.2017
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - „Zmena dokončenej stavby rodinného domu – prístavbou a stavebnými úpravami“18.10.201703.11.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu17.10.201702.11.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Kuzmányho ul.13.10.201729.10.2017
Celoplošná celomestská deratizácia13.10.201729.10.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania12.10.201728.10.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Vrbovská cesta12.10.201728.10.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu12.10.201728.10.2017
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby11.10.201727.10.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu11.10.201727.10.2017
Kolaudačné rozhodnutie ,,Dvojica polyfunkčných bytových domov Dopio – 1.etapa – SO B “11.10.201727.10.2017
Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 15/2001 záväznej časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany04.10.201725.10.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Bratislavská cesta04.10.201720.10.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do VÚC27.09.201707.11.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča28.06.201704.11.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita J. Kupeckého27.03.201705.04.2017
Okresný súd - Vyhláška o vyhlásení za mŕtveho14.12.201630.11.2017

Pozvánka na zasadnutie

Ponukové konanie

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pohovor na voľnú pracovnú pozíciu