Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


Verejná vyhláška

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita ul. A.Trajana27.04.201713.05.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania - Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch“ – 3. časť, 4. časť, Stavebný objekt: SO 01 Cyklistický chodník.27.04.201713.05.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania - „Chodníky, osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta v Piešťanoch“ Stavebné objekty: SO 01 Rekonštrukcia chodníkov SO 02 Verejné osvetlenie, SO 03 Sadové úpravy, SO 04 Cyklistický a peší chodník, SO 05 Odvodnenie.27.04.201713.05.2017
Rozhodnutie - Rozšírenie výrobných priestorov v Stakotra Manufacturing, s.r.o. Piešťany.26.04.201712.05.2017
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav - lokalita Dlhé kusy25.04.201716.05.2017
Oznámenie o  strategickom dokumente „Zmeny a doplnky 02/2016 Územného plánu Ducové"24.04.201710.05.2017
Oznámenie - vykonať celoplošnú celomestskú deratizáciu v termíne od 03.04.2017 do 14.05.201724.04.201715.05.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Veterná ul.21.04.201707.05.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v lokalite ulice Nábrežie I. Krasku v Piešťanoch.13.04.201729.04.2017
Štatistické zisťovanie IKT12.04.201731.05.2017
Štatistické zisťovanie SILC12.04.201730.05.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita J. Kupeckého27.03.201705.04.2017
Okresný súd - Vyhláška o vyhlásení za mŕtveho14.12.201630.11.2017
Vyhláška - Okresný súd Piešťany30.06.201630.06.2017

Dražby

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe12.04.201706.05.2017
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. A 12/201729.03.201705.05.2017

Pozvánka na zasadnutie

Ponukové konanie

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pohovor na voľnú pracovnú pozíciu