Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


Verejná vyhláška

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Stavebné povolenie„Rekonštrukcia chodníkov na ulici Pod Párovcami v Piešťanoch“18.08.201703.09.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu16.08.201701.09.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Nitrianska ul.14.08.201730.08.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Trenčianska ul.11.08.201727.08.2017
Rozhodnutie - zastavenie územného konania - „Polyfunkčný objekt“09.08.201725.08.2017
Rozhodnutie o začatí kolaudačného konania - „ZDS – Bytový dom, M. Bela 4668/27, 29, 31, 921 01 Piešťany“09.08.201725.08.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - „Zmena dokončenej stavby bytového domu N. Teslu 4405/5,7, 921 01 Piešťany“09.08.201725.08.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - :" Zmena dokončenej stavby bytového domu, A.Dubčeka 14, 16, 921 01 Piešťany "09.08.201725.08.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - :" Zmena dokončenej stavby - Bytový dom, N.Teslu 4404/1,3, 921 01 Piešt'any "09.08.201725.08.2017
Rozhodnutie - zastavenie konania - "Kolookruh Piešťany - Sĺňava"09.08.201725.08.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania07.08.201723.08.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania07.08.201723.08.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča28.06.201704.11.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita J. Kupeckého27.03.201705.04.2017
Okresný súd - Vyhláška o vyhlásení za mŕtveho14.12.201630.11.2017

Dražby

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe03.08.201705.09.2017
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe26.07.201723.08.2017
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe26.07.201723.08.2017
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe24.07.201723.08.2017

Pozvánka na zasadnutie

Ponukové konanie

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pohovor na voľnú pracovnú pozíciu