Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


Verejná vyhláška

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o ukončení exekučného konania22.02.201710.03.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od  ústneho konania - „Cyklistická trasa Dopravná – Sasinkova v Piešťanoch“21.02.201709.03.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania s miestnym zisťovaním - „Cyklistický chodník Krajinská cesta v Piešťanoch“21.02.201709.03.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub - lokalita Hollého ul.20.02.201708.03.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub - lokalita Sadova17.02.201705.03.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Kúpeľný ostrov v Piešťanoch17.02.201705.03.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub - lokalita Likavská ul.17.02.201705.03.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Pod Párovcami16.02.201704.03.2017
Mimoriadne núdzové opatrenie16.02.201704.03.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Bratislavská ulica15.02.201703.03.2017
Stavebné povolenie na stavbu: ,, TA Piešťany TS 0062-004, NNK, TS, VNK “15.02.201703.03.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Kúpeľný ostrov v Piešťanoch10.02.201726.02.2017
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 4/2016"09.02.201725.02.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Sasinkova ul.09.02.201725.02.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub - lokalita ulica E.S.Scherera09.02.201725.02.2017
Rozhodnutie – dodatočné povolenie zmeny stavby -Dvojica polyfunkčných bytových domov DOPPIO – I.etapa SO B “08.02.201703.03.2017
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby zlúčené so stavebným konaním -01.02.201723.02.2017
Opatrenia v súvislosti  s potvrdením  choroby vtáčej chrípky30.01.201728.02.2017
Vyhlásenie novej voľby hlavného kontrolóra Mesta Piešťany18.01.201701.03.2017
Okresný súd - Vyhláška o vyhlásení za mŕtveho14.12.201630.11.2017
Vyhláška - Okresný súd Piešťany30.06.201630.06.2017

Dražby

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe -22.02.201710.03.2017
Oznámenie o dražbe - Zn. 67/201722.02.201723.03.2017
Drazba - DD PSo230/1608.02.201710.03.2017
Dražba - 38930-2/2014-BA, 33-315/2014-1008.02.201724.02.2017

Pozvánka na zasadnutie

Ponukové konanie

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pohovor na voľnú pracovnú pozíciu

Výberové konanie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Vyhlásenie novej voľby hlavného kontrolóra Mesta Piešťany18.01.201701.03.2017