Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


Verejná vyhláška

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o miestach na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pred voľbami do orgánov22.06.201708.07.2017
Stavebné povolenie - „Chodníky, osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta v Piešťanoch“, Stavebné objekty: SO 01 Rekonštrukcia chodníkov, SO 02 Verejné osvetlenie, SO 03 Sadové úpravy, SO 04 Cyklistický a peší chodník, SO 05 Odvodnenie21.06.201707.07.2017
Stavebné povolenie - Kolokruh Piešťany – Sĺňava“ - Úsek VII, VIII, IX21.06.201710.07.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - Bratislavská ul.21.06.201707.07.2017
Stavebné povolenie - ,, TA Piešťany, Bratislavská, NNK “19.06.201707.07.2017
Rozhodnutie - " INS FTTC/B TT Piešt'any, Krajinská - telekomunikačná prípojka a telekomunikačný rozvod "19.06.201707.07.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Štefánikova ul.14.06.201730.06.2017
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania na stavbu: „Rekonštrukcia plynovodov Piešťany – Krajinská UO02778“ v k.ú. Piešťany14.06.201714.07.2017
Rozhodnutie - ,,Rodinný dom a hobby objekt “14.06.201730.06.2017
Oznámenie o začatí prerokovávania ZaD ÚPN CMZ Piešťany č.4/2016 a Návrhu ZaD ÚPN CMZ Piešťany č. 4/201613.06.201718.07.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita J. Kupeckého27.03.201705.04.2017
Okresný súd - Vyhláška o vyhlásení za mŕtveho14.12.201630.11.2017
Vyhláška - Okresný súd Piešťany30.06.201630.06.2017

Dražby

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - č. 083/2014-113.06.201707.07.2017
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti31.05.201722.07.2017

Pozvánka na zasadnutie

Ponukové konanie

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pohovor na voľnú pracovnú pozíciu

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VPM - Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - ZŠ Brezová12.06.201728.06.2017