Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


Verejná vyhláška

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Vodárenská24.03.201709.04.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Pod Párovcami24.03.201709.04.2017
Oznámenie o začatí doplnkového územného konania o umiestnení stavby - „Polyfunkčný objekt”22.03.201707.04.2017
Rozhodnutie - zmenu v užívaní nebytového priestoru polyfunkčného domu22.03.201707.04.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania s miestnym zisťovaním - „Rekonštrukcia plynovodov Piešťany – Krajinská UO02778“22.03.201707.04.2017
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rozšírenie výrobných priestorov v Strakotra Manufacturing, s.r.o. Piešťany"21.03.201704.04.2017
Rozhodnutie - Zmeny a doplnky Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 4/201621.03.201706.04.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Sv. Štefana20.03.201730.03.2017
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Sasinkova ul.20.03.201730.03.2017
Stavebné povolenie - „Cyklistická trasa Dopravná – Sasinkova v Piešťanoch“20.03.201707.04.2017
Stavebné povolenie - „CYKLISTICKÝ CHODNÍK KRAJINSKÁ CESTA V PIEŠŤANOCH“20.03.201705.04.2017
Stavebné povolenie - „Stavebné úpravy a rozšírenie parkoviska hotela ATÓM“15.03.201731.03.2017
Výzva na realizáciu opatrenia - deratizácia v termíne od 03.04.2017 do 14.05.201714.03.201730.03.2017
Výzva na predloženie podnetov na zmenu Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany09.03.201715.04.2017
Okresný súd - Vyhláška o vyhlásení za mŕtveho14.12.201630.11.2017
Vyhláška - Okresný súd Piešťany30.06.201630.06.2017

Dražby

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o dražbe - 16005301.03.201730.03.2017

Pozvánka na zasadnutie

Ponukové konanie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zámer - predať nehnuteľný majetok08.03.201731.03.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pohovor na voľnú pracovnú pozíciu

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Volné pracovné miesto - učiteľka MŠ Staničná20.03.201705.04.2017

Výberové konanie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ 8. mája 2, Piešťany23.03.201708.04.2017