Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

materské školy, jasle

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Vedúca zariadenia: Viera Polerecká
Javorová 27, 921 01 Piešťany
Tel. č.  033/77 259 32
e-mail: viera.polerecka@gmail.com

sociálne služby

Zariadenie sociálnych služieb Domum

Vedúca zariadenia: PhDr. Marcela Vrbová
Mgr. Elena Horňanská – sociálny pracovník
Mgr. Eva Papšová - sociálny pracovník
Mgr. Jana Maronová - sociálny pracovník

t. č.: 033 / 77 276 87
e-mail: domum@piestany.sk

Jedáleň pre dôchodcov

Vedúca zariadenia: Stanislav Šintál

Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova

Vedúca zariadenia: Mgr. Ľubomíra Hercegová

Zariadenie pre seniorov Vila Julianna

Vedúca zariadenia : Mgr. Marcela Kičinová
Štefánikova 125, 921 01 Piešťany
t. č.: 033 / 77 258 04
e-mail: julianna@piestany.sk