Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

materské školy, jasle

sociálne služby

Zariadenie sociálnych služieb Domum

Vedúca zariadenia: PhDr. Marcela Vrbová

Jedáleň pre dôchodcov

Vedúca zariadenia: Jarmila Švachová

Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova

Vedúca zariadenia: Mgr. Ľubomíra Hercegová

Zariadenie pre seniorov Vila Julianna

Vedúca zariadenia : Mgr. Marcela Kičinová