Obsah

Na území mesta sa nachádzajú 1 jasle, 5 materských škôl, 7 základných škôl, 7 stredných škôl (1 gymnázium, 5 stredných odborných škôl), 2 vysoké školy, 3 základné umelecké školy a 3 centrá voľného času.

Mesto Piešťany  sa  stalo zo zákona  školským úradom  v roku 2004.

základné školy

Základná škola M.R.Štefánika

Základná Škola M.R. Štefánika, Vajanského ul.

Riaditeľ školy: Mgr. Kamil Moravčík
Budova Základnej školy patrí medzi pamätihodnosti mesta Piešťany.

ZŠ Holubyho

Základná škola, Holubyho ul.

Riaditeľ školy: Mgr. Vilém Vrba

ZŠ Mojmírová

Základná škola , Mojmírova ul.

Riaditeľ školy: Mgr.Rudolf Kollár

Základná škola Brezová, 19 1

Základná škola Brezová ul.

Riaditeľ školy: RNDr. Bronislava Fačkovcová

ZŠ F.E.Scherera

Základná škola F.E.Scherera

Riaditeľ školy: PaedDr.Gizela Talačová

ZŠ F.E.Scherera je plnoorganizovaná škola, ktorej súčasťou je MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ. Škola bola zaradená do siete základných škôl od roku 1992.

Spojená cirkevná škola

Cirkevná spojená škola

Riaditeľ školy: Ing. Ján Morong

ZS_Spojena

Spojená škola Piešťany

Riaditeľ školy: PaedDr. Alexandra Thomová