Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zoznam evidovaných psov

PesNa základe uznesenia Komisie pre ochranu životného prostredia pri MsZ zverejňujeme zoznam evidovaných psov v meste Piešťany, za ktorých bola riadne uhradená daň za psa. Evidenciu psov, v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vedie oddelenie daní a poplatkov.
Zverejnené informácie o evidovaných psoch budú aktualizované mesačne.

 

Upozornenie!

Každý  pes  držaný  nepretržite viac  ako  90  dní  na  území Slovenskej  republiky  podlieha  evidencii  psov  (ďalej  len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v  lehote  do  30  dní  od  uplynutia  posledného  dňa  lehoty uvedenej  v  prvej  vete  v  mieste,  k de  sa  pes  v  danom  roku prevažne nachádza.
Ak pes chovaný (držaný) na území mesta Piešťany nie  je  nahlásený  do  evidencie psov,  ktorú  vedie oddelenie  daní a poplatkov MsÚ,  držiteľ  psa  sa  dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta (v zmysle zákona  č.  282/2002  Z.z. ktorým  sa  upravujú  niektoré podmienky držania psov). Držiteľ psa je povinný oznámiť každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaju oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný. Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý neohlási oddeleniu daní  a  poplatkov,  že  pes  pohrýzol  človeka  bez  toho  aby  bol  sám  napadnutý alebo vyprovokovaný, neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní odo dňa, keď k strate známky došlo. Známka nie je prenosná na iného psa. Držiteľ psa je povinný do 30 dní splniť si ohlasovaciu povinnosť vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti  k  dani  za  psa. Nesplnením tejto povinnosti sa držiteľ psa (vlastník) dopúšťa správneho deliktu, za ktorý je správca  dane  povinný  uložiť  pokutu  nie  menej  ako  5  eur,  najviac  však  do  3  000  eur.

Nezabudnite, že daň za psa sa platí bez vyrubenia do  31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia č.13/2008 o dani za psa.

 

Zoznam evidovaných psov: k 19. 6. 2015
ev_cislo PLEMENO PES_ADRESA Nebezpečný
0252 Yorkšírsky teriér 8.mája 2801/5, Piešťany  
0528 čivava 8.mája 2801/5, Piešťany  
0551 yorkširský terier 8.mája 2802/9, Piešťany  
1475 kríženec 8.mája 2802/9, Piešťany  
0762 kríženec 8.mája 4387/15, Piešťany  
1575 staford 8.mája 4387/15, Piešťany  
  kríženec A.Dubčeka 3534/2, Piešťany  
1100 amer. pitbull A.Dubčeka 3534/2, Piešťany   
0387 maltézsky A.Dubčeka 3534/2, Piešťany   
1391 King Charles Spaniel A.Dubčeka 3535/4, Piešťany  
0997 teriér A.Dubčeka 3536/6, Piešťany  
0572 mops A.Dubčeka 3539/1, Piešťany  
2465 labradorský retriver A.Dubčeka 3539/1, Piešťany  
1554 Yorkshire Terrier A.Dubčeka 3539/1, Piešťany Áno
2268 labrador  retriever A.Dubčeka 3540/5, Piešťany  
1210 beagle A.Dubčeka 3540/7, Piešťany  
0330 nemecký špic A.Dubčeka 3540/7, Piešťany  
0715 kríženec A.Dubčeka 3543/17 , Piešťany  
4327 kríženec A.Hlinku 17/26, Piešťany  
1130 kríženec A.Hlinku 17/26, Piešťany  
2579 zlatý retriver A.Hlinku 18/28, Piešťany  
1292 kríženec A.Hlinku 18/32, Piešťany  
1321 jack russel terier A.Hlinku 18/34 , Piešťany  
2550 zlatý retriever A.Hlinku 18/38, Piešťany  
0353 kríženec A.Hlinku 21/44, Piešťany  
0306 bígl A.Hlinku 37/7, Piešťany  
1183 Jack Russel terrier A.Hlinku 37/9, Piešťany  
0641 Yorkshirský terier A.Hlinku 53/45, Piešťany  
0967 Yorkshire A.Hlinku 53/49, Piešťany  
0966 Yorkshire A.Hlinku 53/49, Piešťany  
0965 Yorkshire terier A.Hlinku 53/49, Piešťany  
3575 ratlík A.Hlinku 53/51, Piešťany  
0592   A.Hlinku 53/51, Piešťany  
3340   A.Hlinku 55/55, Piešťany  
4277 vipet A.Hlinku 55/57, Piešťany  
1388 Jack Russel terrier A.Hlinku 56/65, Piešťany  
1617 Yorkshire Terrier A.Hlinku 58/79, Piešťany  
0960 Yorkshirský teriér A.Hlinku 59/83, Piešťany  
1259 čivava A.Hlinku 59/85, Piešťany  
1662 bischon frize A.Hlinku 59/95, Piešťany  
3664 jazvečík A.Hlinku 61/107, Piešťany  
2724 Jack russel terier A.Hlinku 61/107, Piešťany  
0325 Čivava A.Hlinku 62/111, Piešťany  
3453 yorkšírsky terier A.Hlinku 62/111, Piešťany  
1473 trpasličí jazvečík A.Hlinku 63/109, Piešťany  
0508 maďarská vižľa A.Hlinku 63/109, Piešťany  
1594 Nemecký ovčiak A.Hlinku 63/109, Piešťany  
0804 kríženec A.Hlinku 6433/115, Piešťany  
1313 nemecký ovčiak A.Hlinku18/36, Piešťany  
444   A.Šindelára 736/11, Piešťany  
0467 JAZVEČÍK A.Šindelára 736/11, Piešťany  
0466 JAZVEČÍK A.Šindelára 736/11, Piešťany  
1107 francúzký buldoček A.Šindelára 738/13, Piešťany  
1196   A.Šindelára 882/3, Piešťany   
1333 Maltézsky psík A.Šindelára 886/14, Piešťany  
0320 yorkshire terier A.Šindelára 961/15, Piešťany  
3220 yorkschir Adama Trajana  4652/16, Piešťany  
3320 francúzky buldoček Adama Trajana 4651/10, Piešťany  
3137 labrador Adama Trajana 4651/10, Piešťany  
1548 kríženec Adama Trajana 4651/10, Piešťany  
  čivava Adama Trajana 4651/12, Piešťany  
0834 džek raseterier Adama Trajana 4651/8, Piešťany  
0172 pražský krisařík Adama Trajana 4652/14, Piešťany  
1331 bradáč Adama Trajana 4652/14, Piešťany  
0751 kríženenc jazvečíka Adama Trajana 4652/16, Piešťany  
1283 kríženec baset+špringer španiel Adama Trajana 4652/16, Piešťany  
1066 dlhosrstý jazvečík Adama Trajana 4652/18, Piešťany  
2018 kokršpaniel Adama Trajana 4652/18, Piešťany  
3838 kríženec Adama Trajana 4652/18, Piešťany  
1164 kríženec Adama Trajana 4652/18, Piešťany  
0010 west higland white terier Adama Trajana 4652/18, Piešťany  
1602 Yorkshire Terrier Adama Trajana 4652/18, Piešťany  
0812 Maltézsky psík Adama Trajana 4753/20, Piešťany  
4377 kríženec Adama Trajana 4753/20, Piešťany  
1199 kríženec foxteriér jazvečík Adama Trajana 4753/22, Piešťany  
0342 yorskshirský teriér Adama Trajana 4830/15, Piešťany  
1411 Yorkshire Terrier Adama Trajana 4830/15, Piešťany  
0813 pudel Adama Trajana 4830/17, Piešťany  
0713 jazvečík Adama Trajana 4830/7, Piešťany  
1443 Francúzsky bišon Adama Trajana 4830/7, Piešťany  
1442 Francúzsky bišon Adama Trajana 4830/7, Piešťany  
0559 maltez + čivava zmes Adama Trajana 4830/7, Piešťany  
0212 whippet Adama Trajana 4830/7, Piešťany  
0830 yorksirský teriér Adama Trajana 4834/21, Piešťany  
0353 bígl Adama Trajana 4834/23, Piešťany  
1336 west higland white terier Adama Trajana 4834/23, Piešťany  
0179 kríženec Adama Trajana 4834/23, Piešťany  
0580 labrador Adama Trajana 4834/25, Piešťany  
0120 maltézák Adama Trajana 4834/25, Piešťany  
0188 kríženec Adama Trajana 4834/25, Piešťany  
0302 Maltézsky psík Adama Trajana 4834/29, Piešťany  
0181 beagle Adama Trajana 4834/31, Piešťany  
0492 pudel Adama Trajana 4834/33, Piešťany  
0600   Adama Trajana 4834/33, Piešťany  
0533 Yorkshire Terrier Adama Trajana 4834/35, Piešťany  
0287 kríženec Adama Trajana 4834/35, Piešťany  
0039 Yorkshire Terrier Adama Trajana 4834/35, Piešťany  
1096 Yorkshire Terrier Adama Trajana 4834/37, Piešťany  
2994 jazvečík Adama Trajana 4834/37, Piešťany  
1131 bígl Adama Trajana 4834/37, Piešťany  
0173 nem. vlčiak Agátová 276/19, Piešťany  
2701 špic Agátová 281/29, Piešťany  
1660 kríženec Agátová 292/20, Piešťany  
4098 čivava Agátová 293/18, Piešťany   
3579 zlatý retriver Agátová 295/14, Piešťany  
0526 čivava Agátová 297/10, Piešťany  
3410 jack russel terier Agátová 297/10, Piešťany  
0189 kokršpaniel Agátová 300/4, Piešťany  
0264 kríženec Agátová 301/2, Piešťany  
0249 Yorkshire Terrier Agátová 6996/30, Piešťany   
0900 zlatý retriver Agátová280/27, Piešťany  
0869 malý bradáč Bajzova 6718/8, Piešťany  
0514 nemecký ovčiak Bajzova 704/1, Piešťany  
4137 jack russell teriér Bajzova 706/5, Piešťany   
0991 jack russel teriér Bajzova 708/9, Piešťany  
0990 jorksky terier Bajzova 708/9, Piešťany  
0292 jazvečík Bajzova 710/13, Piešťany  
0291 jazvečík Bajzova 710/13, Piešťany  
3653 rhodesian ridgeback Bajzova 712/17, Piešťany  
3853 Rhodesian Ridgeback Bajzova 712/17, Piešťany  
1513 Maltézsky psík Baltská ulica 7060/13, Piešťany  
2655   Baltská ulica 7060/13, Piešťany  
3699 samoyede Beethovenova 1792/4, Piešťany  
3443 bavorský farbiar Beethovenova 1792/4, Piešťany  
0089 Labrador retriever Beethovenova 1812/1, Piešťany  
1397 zlatý retriver Beethovenova1795/10, Piešťany  
1398 colia Beethovenova1795/10, Piešťany  
1522 kríženec Bernolákova 1480/1 , Piešťany  
1286 Čivava Bernolákova 1486/12, Piešťany  
0190 Jazvečík Bernolákova 1488/8, Piešťany  
0187 kríženec Bodona 4929/41A, Piešťany  
1680 Americký kokeršpaniel Bodona 725/19, Piešťany  
0581 austrálsky ovčiak Bodona 735/39, Piešťany  
0606 stredný bradáč Bodona 737/41, Piešťany  
0817 pointer Bodona 746/57, Piešťany  
1201 kríženec Bodona 768/48, Piešťany  
0696 Kríženec Bodona 774/36, Piešťany  
0941 kríženec Bodona 790/4, Piešťany  
3519 labrador Bodona 791/2, Piešťany  
1462 Border Collie Bodona, Kynolog. klub, Piešťany  
0682 Yorkshir terier Bodona, Kynolog. klub, Piešťany  
3525 austrálsky dobytkársky pes Bodona, Pri jazdeckom areáli, Piešťany  
2564 labrador Bottova 982/14, Piešťany  
1399   Bottova 983/12, Piešťany   
0316 japan chin Bottova 985/8, Piešťany  
0128 maltezak Bottova 996/15, Piešťany  
2181 nemecký ovčiak Bratislavská 2739/10, Piešťany  
2180 nemecký ovčiak Bratislavská 2739/10, Piešťany  
0611 jazvečík Bratislavská 2748/28, Piešťany  
0131 maltézsky psík Bratislavská 2771/74, Piešťany  
0981 bígl Bratislavská 2772/76, Piešťany  
1184 Rhodézský ridgeback Bratislavská 2772/76, Piešťany  
1491   Bratislavská 2774/80, Piešťany   
3422 bavorský farbiar Bratislavská 2782/96, Piešťany  
2879 bígl Bratislavská 2792/116, Piešťany  
0782 kríženec Bratislavská 2793/118, Piešťany  
1057   Bratislavská 2798/128, Piešťany  
0537 kríženec Bratislavská 2817/25, Piešťany  
0587 kríženec Bratislavská 2825/41, Piešťany  
2894 alamut krížený s vlčiakom Bratislavská 2831/55, Piešťany  
0875 kríženec Bratislavská 2832/57, Piešťany  
1024 shi - tzu Bratislavská 2832/57, Piešťany  
0983 špic Bratislavská 2834/61, Piešťany  
3666 hladkosrstý pinč Bratislavská 2837/67, Piešťany   
3665 hladkosrstý pinč Bratislavská 2837/67, Piešťany   
0683 kríženec Bratislavská 2838/69, Piešťany  
0174 pudel Bratislavská 2839/71, Piešťany  
0760 kríženec Bratislavská 2854/103, Piešťany   
0453 Pekinský palácový psík Bratislavská 2858/111, Piešťany  
0503 biegel Bratislavská 2859/117, Piešťany  
1544 Dalmatínsky pes Bratislavská 2861/129, Piešťany  
1425 Yorkshire Terrier Bratislavská 2861/131, Piešťany  
0177 jack-russel Bratislavská 2861/133, Piešťany   
1123 yorkshirsky teriér Bratislavská 2861/137, Piešťany  
0852 bišon Bratislavská 6506/21, Piešťany  
19 Taliansky chrtík Bratislavská 7184/157, Piešťany  
1356 Cavalier King Charles Spaniel Bratislavská 7185/159, Piešťany  
1432 zlatý retriever Bratislavská 7186/163, Piešťany  
1692 Yorkshire Terrier Bratislavská 7186/163, Piešťany  
0919 kríženec anglického kokeršpaniela a špica Bratislavská 7189/171, Piešťany  
1040 kríženec Brezová 2865/2, Piešťany  
1624 čivava Brezová 2871/3, Piešťany  
0297 španielsky cavalier Brezová 2871/3, Piešťany   
0283 pudel trpasličí Brezová 2872/5, Piešťany  
1858 krížený jazvečík Brezová 2872/7, Piešťany   
2319 Norfolk terier Brezová 2873/11, Piešťany  
1379 kríženec Brezová 2873/11, Piešťany  
0326 foxterier + jagdterier Brezová 2873/9, Piešťany  
0588 toy pudel Brezová 2873/9, Piešťany   
0835 Boloňský psík Brezová 4527/14, Piešťany  
1004 vlčiak Brigádnická 2523/4, Piešťany  
0343 N.D.S. nemecký drôtosrstý stavač Brigádnická 4343/10, Piešťany  
3842 bavorský farbiar Budatínska 7082/4, Piešťany  
383   Budatínska 7082/4, Piešťany  
1001 yorkshirský teriér Cintorínska 2696/1, Piešťany  
0262 jazvečík - kríženec Cintorínska 2698/5, Piešťany   
0261 americký kokeršpaniel Cintorínska 2698/5, Piešťany   
0332 shi tzu Cintorínska 2701/11, Piešťany  
0936 jag - terier Cintorínska 2705/19, Piešťany  
3420 labrador Cintorínska 2705/19, Piešťany  
3420 bígl Cintorínska 2705/19, Piešťany  
0233 bichon frise Cintorínska 2709/27, Piešťany  
0244 stredoazijský ovčiak Cintorínska 2711/31, Piešťany  
0426 bigl Cintorínska 2715/39, Piešťany  
0962 kríženec Cintorínska 2717/43, Piešťany  
0338 foxterier Cintorínska 2718/45, Piešťany  
3654 maltézsky Cintorínska 2727/20, Piešťany   
0176 pudel trpasličí Cintorínska 2728/18, Piešťany  
0324 Irský terier Cintorínska 2734/2, Piešťany  
1502   Cintorínska 5229/34, Piešťany Áno
1122 baset Cintorínska 7488/51A , Piešťany  
0354 WHWT Čachtická  6826/3, Piešťany   
1402 Jack Russel terrier Čachtická 6894/10, Piešťany  
1113 jazvečík Čachtická 6902/12, Piešťany  
2578 kríženec nemeckého ovčiaka Čachtická 6984/8, Piešťany  
0824 bradáč stredný Čkalovova  505/14, Piešťany  
0955 kríženec Čkalovova 4472/18, Piešťany  
0357 Austrálsky dobytkársky pes Čkalovova 495/5, Piešťany  
0106 bischon Čkalovova 501/21, Piešťany  
0825 špic malý Čkalovova 504/16, Piešťany  
1694 Zlatý retriever Čkalovova 508/8, Piešťany  
1161   Čkalovova 508/8, Piešťany  
1003 Čivava Čkalovova 510/2, Piešťany  
0034 kríženec Čkalovova 6331/9, Piešťany  
0090 Stredoázijský ovčiak Čkalovova 6717/19, Piešťany  
1327 moskevský strážny pes D.Tatarku 2945/12, Piešťany  
0018 labradorský retríver D.Tatarku 2964/19, Piešťany  
0785 zlatý retríver D.Tatarku 6940/5A, Piešťany  
3863 kríženec D.Tatarku 7444/24, Piešťany  
2671 Kríženec D.Tatarku 7444/24, Piešťany  
4048 americký kokoršpaniel D.Tatarku2964/19, Piešťany  
1603 kríženec Detská 4760/3, Piešťany  
0092   Detvianska  370/41, Piešťany  
1925 pointer Detvianska 325/49, Piešťany   
1360 Nemecký ovčiak Detvianska 326/51, Piešťany  
1311   Detvianska 326/51, Piešťany  
0237 kríženec Detvianska 359/19, Piešťany   
0502   Detvianska 360/21, Piešťany  
3723 kríženec Detvianska 362/25, Piešťany  
4341 labrador Detvianska 363/27, Piešťany  
0155 yorkshirský teriér Detvianska 367/35, Piešťany  
1476 malý bradáč Detvianska 369/39, Piešťany  
1414 kríženec Detvianska 371/43, Piešťany  
3034 rablador Detvianska 384/20, Piešťany  
0935 Border Terrier Detvianska 385/18, Piešťany  
1697 Americký kokeršpaniel Detvianska 388/12, Piešťany  
0795 bernský salašnícky Detvianska 389/10, Piešťany  
0500 jazvečík drôtosrstý Detvianska 391/6, Piešťany  
0845 Parson Jack Russell Terier Detvianska 393/2, Piešťany  
1505 Bernský salašný pes Detvianska 4963/45, Piešťany  
0642 vlčiak Díčova  6487/33 A, Piešťany  
1671 Zlatý retriever Díčova 4615/22, Piešťany  
0309 kríženec Díčova 901/67, Piešťany  
3374 kríženec Díčova 904/61, Piešťany  
0731 kríženec Díčova 916/37, Piešťany  
0739 kríženec Díčova 919/31, Piešťany   
4106 jazvečík Díčova 921/27, Piešťany Áno
4326 Nemecký ovčiak Díčova 926/17, Piešťany  
1254 bígl Díčova 932/5, Piešťany  
2127 kríženec jazvečík Díčova 933/3, Piešťany  
1400 jazvečík Díčova 935/2, Piešťany  
0674 kríženec Díčova 937/6, Piešťany  
0569 čivava krátkosrstá Díčova 938/8, Piešťany   
1255 bígl Díčova 945/24, Piešťany  
0491 bígel Díčova 947/28, Piešťany  
1149 kríženec Díčova 949/32, Piešťany  
1407 pražský krysarík Díčova 956/46, Piešťany  
0523 aliašský pastierský Díčova 957/48, Piešťany  
0449 kríženec Díčova 957/48, Piešťany  
1863   Díčova 958/50, Piešťany  
0984 kríženec Dlhá 3138/5, Piešťany  
0401 kríženec Dlhá 3140/9, Piešťany  
1144   Dlhá 3147/21, Piešťany  
1143 West Highland White Terrier Dlhá 3147/21, Piešťany  
1481 Nemecký ovčiak Dlhá 3156/41, Piešťany  
1077 zlatý retriver Dlhá 3158/45, Piešťany  
0298 mops Dlhá 3164/59, Piešťany  
2506 zlatý retriever Domkársky rad 697/12, Piešťany  
1637 Nemecký ovčiak Dopravná 2342/3, Piešťany  
0832 jazvečík Dopravná 2343/5, Piešťany  
0838 jazvečík Dopravná 4/20, Piešťany  
0346 kríženec Družby 4131/1, Piešťany  
1221 labrador Družby 4131/1, Piešťany  
0522 čivava Družby 4131/1, Piešťany  
1265 Krížený Družby 4133/5, Piešťany  
194 foxterier - jazvečík Družby 4137/13, Piešťany  
0880 jazvečík Družby 4141/21, Piešťany  
1519 labrador Družby 4143/25, Piešťany  
0882 jazvečík Družby 4144/27, Piešťany  
0507 kríženec Družby 4147/33, Piešťany  
2486 bavorský farbiar walský špringelšpaniel Družby 4156/51 , Piešťany  
1682 Kríženec Družby 4161/61, Piešťany  
0790 kríženec Družby 4163/65, Piešťany  
0586 nemecký ovčiak Družby 4166/69, Piešťany  
1647 kríženec Družby 4167/71, Piešťany  
0750 kríženec Družby 4173/6, Piešťany  
0636   Družby 4174/8, Piešťany   
0635   Družby 4174/8, Piešťany   
0895 český bradáč Družby 4175/10, Piešťany  
2666 retriver Družby 4176/12, Piešťany  
0857 kríženec Družby 4178/16, Piešťany  
0810 zmiešaný  - polovnícky Družby 4184/28, Piešťany  
141detská Kríženec Družby 4185/30, Piešťany  
0870 kríženec Družby 4185/30, Piešťany  
115detská anglický buldoček Družby 4185/30, Piešťany  
1611 Labrador retriever Družby 4196/52, Piešťany  
2951 špic Družby 4201/62, Piešťany  
0881 kríženec Družby 4202/64, Piešťany  
1350 čivava Družby 6402/37, Piešťany  
921 Nemecký ovčiak Družby 6402/37, Piešťany  
1409 Nemecký ovčiak Družby 6689/81, Piešťany  
0796 veimarský stavač Družby 6843/83, Piešťany  
1888 Rotwajler Družby6737/79, Piešťany  
1076   Družstevná 2489/7, Piešťany  
0192 kríženec Družstevná 2490/9, Piešťany  
0070 kríženec Družstevná 2491/11, Piešťany  
0062 nemecký ovčiak Dubová  232/21, Piešťany   
0257 kríženec Dubová 222/1, Piešťany  
1268 kríženec Dubová 223/3, Piešťany  
0871 Kríženec Dubová 227/11, Piešťany  
0164 boxer Dubová 228/13, Piešťany  
3635 srnčí ratlík Dubová 229/15, Piešťany  
0258 Ratlík Dubová 229/15, Piešťany  
0752 kríženec Dubová 230/17, Piešťany  
1366 kríženec Dubová 236/29, Piešťany   
1270 kokerspaniel Dubová 238/33, Piešťany   
0175 jazvečík Dubová 239/35, Piešťany  
1451   Dubová 245/49, Piešťany  
0234 yorkshire terier Dubová 246/51, Piešťany  
0612 kríženec Dubová 247/2, Piešťany  
0576 malý bradáč Dubová 248/4, Piešťany  
0072 terier Westik Dubová 260/28, Piešťany  
0142 pointer Dubová 262/32, Piešťany  
0036 Talianský stavač Dubová 263/34, Piešťany  
2841 jazvečík dlhosrstý Dubová 5100/27, Piešťany  
1378 kríženec Dudvážska 4210/5, Piešťany  
1450 kríženec Dudvážska 4211/7, Piešťany   
0951 jack russel teriér Dudvážska 4215/15, Piešťany  
0994 hovavard DudVážska 4218/21, Piešťany  
0717   Dudvážska 4220/25, Piešťany  
1155   Dudvážska 4221/27, Piešťany  
2839   Dudvážska 4221/27, Piešťany  
2860 kríženec cocer-jazvečík DudVážska 4224/33, Piešťany  
0495 kríženec Dudvážska 4226/37, Piešťany  
0744   Dudvážska 4232/4, Piešťany  
1459 kríženec malý Dudvážska 4811/47, Piešťany  
1338 kríženec Dudvážska 6740/49, Piešťany   
0517 weimarský stavač Dudvážska 7565/6 A, Piešťany  
1543 kríženec DudVážska 7567/14  , Piešťany  
4470 cairn terér E.Belluša 6936/10, Piešťany  
1676 kríženec E.Belluša 6936/12, Piešťany  
0942 kríženec E.F. Scherera  4798/15, Piešťany   
0620 zlatý retriever E.F. Scherera 4796/1, Piešťany  
0296 yorkshirsky teriér E.F. Scherera 4796/1, Piešťany  
0301   E.F. Scherera 4796/1, Piešťany  
1208 čivava E.F. Scherera 4797/7, Piešťany  
1120 kríženec E.F. Scherera 4797/7, Piešťany  
0915 kríženec E.F. Scherera 4798/11, Piešťany  
0662 Yorkshire E.F. Scherera 4798/11, Piešťany  
1345 ratlík E.F. Scherera 4798/13, Piešťany  
0556 nemecký boxer E.F. Scherera 4798/13, Piešťany  
1634 kríženec E.F. Scherera 4798/13, Piešťany  
1124 kríženec E.F. Scherera 4798/15, Piešťany  
1260 kríženec E.F. Scherera 4798/15, Piešťany  
0045 kríženec E.F. Scherera 4798/15, Piešťany   
0847 kríženec E.F. Scherera 4798/9, Piešťany  
0846 čivava E.F. Scherera 4798/9, Piešťany  
0315 jazvečík mix E.F. Scherera 4799/30, Piešťany  
0783 shar-pei E.F. Scherera 4799/32, Piešťany  
1648 Kríženec E.F. Scherera 4799/36, Piešťany  
1503 kríženec E.F. Scherera 4799/38, Piešťany  
0859 naháč E.F. Scherera 4799/38, Piešťany   
0652   E.F. Scherera 4799/38, Piešťany   
3087 šarpei E.F. Scherera 4800/26, Piešťany  
    E.F. Scherera 4800/28, Piešťany   
0115 Francúzsky buldoček E.F. Scherera 4801/16, Piešťany  
0114 Nemecký Boxer E.F. Scherera 4801/16, Piešťany  
0266 jack rasel terier E.F. Scherera 4801/18, Piešťany  
0391 Jack Russel E.F. Scherera 4802/22, Piešťany  
0701 jack russel terier parson E.F. Scherera 4803/12, Piešťany  
0959 americký pitbulterier E.F. Scherera 4803/12, Piešťany  
1565 kríženec E.F. Scherera 4803/2, Piešťany  
0399 malý bradáč E.F. Scherera 4803/2, Piešťany  
0118 mops E.F. Scherera 4803/8, Piešťany  
1094 kríženec - čivava E.F. Scherera 4803/8, Piešťany  
0872 kríženec E.F. Scherera 4803/8, Piešťany   
2811 Yorkshire terrier Fándlyho 242/7, Piešťany  
3680 bišonek Fándlyho 4509/3, Piešťany  
0161 Vlčiak Fándlyho 973/5, Piešťany  
0102 anglický kokršpaniel Fándlyho 975/12, Piešťany  
0802 Briard Fándlyho 976/10, Piešťany   
1396 Maltézsky psík Fándlyho 977/8, Piešťany  
1026 kríženec Fínska ulica 6915/25, Piešťany  
4081 čivava Fínska ulica 7008/5, Piešťany   
4052 Labrador retriever Fínska ulica 7052/20, Piešťany  
0322 jazvečík Fínska ulica 7176/26, Piešťany  
0321 nem. ovčiak Fínska ulica 7176/26, Piešťany  
1249 jazvečík Fínska ulica 7447/27, Piešťany  
0409 Francúzsky bišon Furdekova 1921/3, Piešťany  
0709 pudel Furdekova 1927/18, Piešťany  
0922 kríženec Furdekova 1933/2, Piešťany  
0699 čivava Gaštanová 2901/16, Piešťany  
0435 nemecký ovčiak rony Gaštanová 2906/26, Piešťany  
0215 flanderský buvier Gaštanová 2907/30, Piešťany  
013 Slovenský čuvač Golfová 13, Piešťany  
0779 Border Collie Golfová 7400/1, Piešťany  
2898 kríženec Haluzického 550/4, Piešťany  
0525 Weimarský stavač Heinolská ulica 6846/6, Piešťany  
0877 bradáč stredný Heinolská ulica 6848/8, Piešťany  
0427 labrador Heinolská ulica 6878/1, Piešťany  
1264 Jack Russel terrier Heinolská ulica 6963/25, Piešťany  
1119 kríženec Heinolská ulica 6967/10, Piešťany  
0911 cavalier Heinolská ulica 7166/13, Piešťany  
2665 malý stavač Heinolská ulica6897/11, Piešťany  
0345 francúzsky bišon Helsinská ulica 6968/5, Piešťany  
0319 weimarský stavač Helsinská ulica 7499/9  , Piešťany  
3299 pointer anglický stavač Hlboká  2992/22, Piešťany  
355 pointer Hlboká  4590/88, Piešťany   
3627 Anglický kokršpaniel Hlboká 2987/12, Piešťany  
1030 nemecký ovčiak Hlboká 2988/14, Piešťany  
1029   Hlboká 2988/14, Piešťany  
3002 čivava Hlboká 2992/22, Piešťany  
0481 maltezák Hlboká 2993/24, Piešťany  
1556 Zlatý retriever Hlboká 2995/28, Piešťany  
0973 yorkshirský teriér Hlboká 3000/38, Piešťany   
    Hlboká 3002/42, Piešťany  
1552 Labrador retriever Hlboká 3004/46, Piešťany  
0726 Cairn Terrier Hlboká 3006/50, Piešťany  
0993 labrador Hlboká 3007/52, Piešťany   
4319 vlčiak Hlboká 3014/72, Piešťany  
0719 kríženec Hlboká 3016/76, Piešťany  
1704 Kríženec Hlboká 3017/78, Piešťany  
0669 bradáč Hlboká 3018/84, Piešťany   
0668 nemecký ovčiak Hlboká 3018/84, Piešťany   
0721 bigl - kokršpaniel Hlboká 3026/25, Piešťany  
0260 Yorkshire Terrier Hlboká 3029/19, Piešťany  
0660 labrador Hlboká 3031/15, Piešťany  
1266 čivava Hlboká 3031/15, Piešťany  
112-do1/2roka jack rasel Hlboká 3035/3, Piešťany  
1967 kokršpaniel anglický Hlboká 3036/1, Piešťany  
1874   Hlboká 4380/64, Piešťany   
0956 zlatý retriever Hlboká 5228/80, Piešťany   
1325 grosser schweizer sennnenhund Hlboká 5294/37, Piešťany  
0684 anglický kokeršpaniel Hlboká 6916/43A, Piešťany  
0066 nemecký vlčiak Hlboká 7163/98, Piešťany  
0369 jazvečík dlhosrstý trpasličí Hodžova 2139/8, Piešťany  
0986 maltézsky Hodžova 2143/16, Piešťany  
1269 kríženec Hodžova 2153/9, Piešťany  
3212 bígl Hodžova 2153/9, Piešťany  
2690 krížený Hodžova 2153/9, Piešťany  
0949 Nemecký ovčiak Hollého 1986/17, Piešťany  
0774 Nemecký ovčiak Hollého 1988/13, Piešťany  
0828 jazvečík Hollého 1989/11, Piešťany  
0529 bišon Hollého 1993/3, Piešťany   
0623 kríženec Hollého 1995/2, Piešťany  
0692 labrador Hollého 1997/6, Piešťany  
1658 Pudel Hollého 1999/10, Piešťany  
0624 kokeršpaniel Hollého 2003/20, Piešťany  
1227   Hollého 2007/28, Piešťany  
0888 labrador Hollého 2009/32, Piešťany  
1133 yorkshirsky teriér Hollého 2011/36, Piešťany  
1132 Yorksir terier Hollého 2011/36, Piešťany  
0012 jazvečík Hollého1985/19, Piešťany  
0743 kríženec Holubyho 1048/5, Piešťany  
0439 pointer Holubyho 1052/13, Piešťany   
0768 kríženec Holubyho 1055/24, Piešťany  
289 jazvečík Holubyho 1060/14, Piešťany  
2327 kríženec bradáč lablador Holubyho 7018/29A, Piešťany  
4171 ratlík Holubyho1063/8, Piešťany  
1079 schizu Hospodárska  5043/37, Piešťany   
0052 Rotriever Hospodárska 2684/17, Piešťany  
0140 kríženec jazvečíka Hospodárska 4242/1, Piešťany  
0043 ratlík Hoštáky 1004/13, Piešťany  
0063 ratlík Hoštáky 1012/29, Piešťany  
4301 staf. bulteriér Hoštáky 1025/42, Piešťany  
2964 kríženec Hoštáky 1025/42, Piešťany  
1127 westík Hoštáky 1028/36, Piešťany  
0067 kríženec Hoštáky 1039/14, Piešťany  
3367 NO Hoštáky 1040/12, Piešťany  
0444 staffordshire bull terier Hričovská 7494/4, Piešťany  
0593 angl. špringer španiel Hurbanova  2468/14, Piešťany  
1298 Nemecký ovčiak Hurbanova 2354/34, Piešťany  
3386 yorkshire terier Hurbanova 2355/42, Piešťany  
3 Americký kokeršpaniel Hurbanova 2356/44, Piešťany  
0634 beagle Hurbanova 2357/46, Piešťany  
0969 kríženec Hurbanova 2360/33, Piešťany  
2704 labrador Hurbanova 2464/2, Piešťany  
0478 labrador Hurbanova 2468/12, Piešťany  
1404 kríženec Hurbanova 2468/12, Piešťany  
2933 kríženec Hurbanova 2468/14, Piešťany  
0826 križenec Hurbanova 2468/14, Piešťany  
1071 yorksyrský teriér Hurbanova 2473/26, Piešťany  
1310 kríženec Hurbanova 2482/17, Piešťany  
1537 Cane Corso Hurbanova 4297/23, Piešťany  
4363 beagle Hurbanova 4783/48, Piešťany  
0383 Čivava Hurbanova 5293/39, Piešťany  
0384 Čivava Hurbanova 5293/39, Piešťany  
0890 Westheilend terier Hviezdoslavova 1855/2, Piešťany  
0690 jazvečík Hviezdoslavova 1873/31, Piešťany  
0691   Hviezdoslavova 1873/31, Piešťany  
0497 kríženec Hviezdoslavova 1874/33, Piešťany  
3766   Hviezdoslavova 1876/37, Piešťany  
4335 srnčí ratlík Hviezdoslavova 1890/12, Piešťany   
0168 nemecký ovčiak Hviezdoslavova 1906/44, Piešťany   
1484 Maltézsky psík Hviezdoslavova 1911/54, Piešťany  
1483 Border Collie Hviezdoslavova 1911/54, Piešťany  
225 jazvečík Hviezdoslavova 1916/64, Piešťany   
0705 Yorkshire terrier Hviezdoslavova 6516/22 A, Piešťany  
0980 labradorský retriever Chalupkova 2178/12, Piešťany  
3368 Yoskshire terier Ivana Stodolu 1281/22, Piešťany  
0032 labrador Ivana Stodolu 4267/1, Piešťany  
1093 West Highland White Terrier Ivana Stodolu 4511/5, Piešťany  
0016 Yorkshirský teriér Ivana Stodolu 4513/9, Piešťany  
0021 Maltézsky psík Ivana Stodolu1283/18, Piešťany  
0547 Kavalier King Charles Spaniel J.Jesenského  4291/21, Piešťany  
0607 rotvajler J.Jesenského 4281/1, Piešťany  
0548 rotvajler J.Jesenského 4286/11, Piešťany  
0596 labradorský teriever J.Jesenského 4288/15, Piešťany  
0311 Yorkšír J.Jesenského 4289/17, Piešťany  
1299   J.Jesenského 4292/23, Piešťany  
0780 husky J.Jesenského 4294/4, Piešťany   
0251 Yorkshire Terrier J.Jesenského 4941/16, Piešťany  
1022 labrador J.Kupeckého 3302/9, Piešťany  
1172 čivava J.Kupeckého 3303/11, Piešťany  
0077 Labrador J.Kupeckého 3304/13, Piešťany  
0443 cross breed J.Kupeckého 3311/27, Piešťany  
1157 kríženec J.Kupeckého 3318/41, Piešťany  
0579 Čivava J.Kupeckého 3324/53, Piešťany  
0861 nemecký ovčiak J.Kupeckého 3326/57, Piešťany  
1170 Kríženec J.Kupeckého 3334/16, Piešťany  
0755 bígel J.Kupeckého 3335/18, Piešťany  
0970 Yoršírsky teriér J.Kupeckého 3342/32, Piešťany  
4340 zlatý retriever J.Kupeckého 3345/40, Piešťany  
0157 stavač J.Kupeckého 3350/50, Piešťany  
0448 vlčiak J.Kupeckého 3351/52, Piešťany  
0953 Auvernejský stavač J.Kupeckého 3359/68, Piešťany  
0307 Jack russel terier J.Kupeckého 3992/11A, Piešťany  
1541 Kríženec J.Kupeckého 4859/38, Piešťany  
2184 labrador J.Kupeckého 5256/51A, Piešťany  
1463 Labrador retriever J.Záborského 2927/47, Piešťany  
1169 labrador J.Záborského 6943/51, Piešťany  
1168 Rotvailer J.Záborského 6943/51, Piešťany  
4146 pudel královský Jachtárska 7241/39, Piešťany  
0716 pražský krisarík Jachtárska 7251/34, Piešťany  
0333 zlatý retriver Jachtárska 7255/46, Piešťany  
0823 jazvečík Jachtárska 7371/26, Piešťany  
0229 zlatý retriever Jachtárska7254/44, Piešťany  
0124 kríženec Jánošíková  574/40, Piešťany  
0230 kríženec Jánošíková  577/34, Piešťany  
0598 yorkshear teriér Jánošíková 511/1, Piešťany  
1655 bradáč Jánošíková 522/23, Piešťany  
0242 cavalier Jánošíková 523/25, Piešťany  
0166 labrador Jánošíková 538/55, Piešťany  
0167 whippet Jánošíková 538/55, Piešťany   
3122 schitzu Jánošíková 540/61, Piešťany  
0571 Kríženec Jánošíková 558/72  , Piešťany  
0521 RTW Jánošíková 561/66, Piešťany  
0520   Jánošíková 561/66, Piešťany  
0519 Yoršírsky terier Jánošíková 561/66, Piešťany  
1226 Nemecký ovčiak Jánošíková 564/60, Piešťany   
3829 kríženec Jánošíková 566/56, Piešťany  
1701 zlatý retriever Jánošíková 573/42, Piešťany  
0231 vyžľa Jánošíková 577/34, Piešťany  
0703 kríženec Jánošíková 582/24, Piešťany  
0337 čivava dlhosrstá Jánošíková 585/18, Piešťany  
0200 bígel Jánošíková 588/12, Piešťany  
0553 jazvečík Jánošíková 593/2, Piešťany  
0801 bradáč malý čierny Jánošíková 6978/86, Piešťany  
3509 maltezák Jarná 3422/4, Piešťany  
0509 Westhichlandský biely terier Jarná 3426/12, Piešťany  
3595 yorkshire terrier Jarná 3429/18, Piešťany   
1165 labradorský retriever Jarná 3439/15, Piešťany  
1461 terier Javorinská 2449/7, Piešťany  
0632 bradáč malý Javorinská 2453/15, Piešťany  
2525   Javorinská 2455/19, Piešťany  
3868 havanský psík Javorinská 2458/6, Piešťany   
388   Javorová  2878/13, Piešťany  
1044 kríženec Javorová 2877/5, Piešťany  
3507 Kríženec Javorová 2878/11, Piešťany  
3580 bullterier Javorová 2878/13, Piešťany  
0441 labrador Javorová 2878/15, Piešťany  
1152 Pudel Javorová 2878/15, Piešťany  
0440 jazvečík Javorová 2884/29, Piešťany  
0685 pudlík Javorová 2884/33, Piešťany  
2541 am.stafordšírsky terier Javorová 2885/35, Piešťany  
1478 kríženec Javorová 2886/22, Piešťany  
0974 Yorkshire Terrier Javorová 2888/26, Piešťany  
0355 Yorkšírský terier Javorová 2889/28, Piešťany  
1606 Kríženec Javorová 2891/34, Piešťany  
3511 zlatý retriever Javorová 4253/16, Piešťany  
3277 Yorkshirský terier Javorová 4254/18, Piešťany  
1235 yorkshirský teriér Javorová 4255/20, Piešťany  
4099 Čivava Jazerná ulica 7191/5, Piešťany  
1466 Čivava Jazerná ulica 7472/2, Piešťany  
1293 maďarská vyžla Jozefská 2977/1, Piešťany  
0853 bernardín Jozefská 2980/4, Piešťany  
0748 Pudel Jozefská 4391/14, Piešťany  
0504 amer. kokršpaniel Južná 3369/20, Piešťany  
1021 labrador Južná 3376/11, Piešťany  
0758 LASA APSO Južná 3379/17, Piešťany  
4153 foxterier a jack rasell Južná 3380/19, Piešťany  
1434 stavač Južná3365/12, Piešťany  
1415 Border Collie K Lodenici 7379/21, Piešťany  
3638 nemecký špic K Lodenici 7396/2, Piešťany  
4392 schi-zu K Lodenici 7396/4, Piešťany  
0843 Yorshire terier K Lodenici 7415/1, Piešťany  
1437 kríženec K Lodenici 7415/1, Piešťany  
1041 pudel Kajakárska 7269/23, Piešťany  
1197 jack russel terier Kajakárska 7281/2, Piešťany  
1058 čivava Kajakárska 7312/64, Piešťany  
2447 kríženec Kalinčiakova 1473/3, Piešťany  
0605 louisianský leopardí pes Kalinčiakova 7034/6, Piešťany  
1225 kríženec Kláštorská 402/17, Piešťany  
0923   Kláštorská 413/41, Piešťany  
1647 Bradáč malý Kláštorská 445/96, Piešťany  
1494 Nemecký krátkosrstý stavač Kláštorská 449/88, Piešťany  
2653 kríženec Kláštorská 453/80, Piešťany  
1188 kríženec Kláštorská 458/70, Piešťany  
  Kríženec Kláštorská 465/56, Piešťany  
0286   Kláštorská 476/34, Piešťany  
1370 kríženec Kláštorská 478/30, Piešťany  
2885 kríženec Kláštorská 485/14, Piešťany  
0273 Labrador retriever Kláštorská 491/4, Piešťany  
0924   Kláštorská 5009/43, Piešťany  
3624 kríženec Kocurice č. 45  
1638 Beagle Kollárova 1632/1, Piešťany  
0256 bradáč malý biely  Kollárova 1634/7, Piešťany  
0255 Bradáč malý biely Kollárova1634/7, Piešťany  
0995 Labrador retriever Komenského 4388/1, Piešťany  
0420 Nemecký ovčiak Komenského 4528/2, Piešťany  
0617 cair terrier Komenského 4528/2, Piešťany  
0616 terier Komenského 4528/2, Piešťany  
4094 Labrador retriever Komenského 4530/6, Piešťany  
1609 border teriér Komenského 4530/6, Piešťany  
1187 Westhighlandský White terier Komenského 4530/6, Piešťany  
0073 shicu Komenského 4621/25, Piešťany  
4082 Yorkshire Terrier Komenského 4623/29, Piešťany  
24do1/2roka čivava Komenského 4632/51, Piešťany  
0240 kríženec špica a labradora Komenského 4633/53, Piešťany   
0412 maltézky psík Komenského 4636/59, Piešťany   
1090 Slovenský čuvač Komenského 4643/79, Piešťany  
1514 Nemecký ovčiak Komenského 4646/85, Piešťany  
1257 bígel Komenského 4659/87, Piešťany  
3643 yorkshire Komenského 6492/42, Piešťany   
0985 čivava Komenského 6661/41, Piešťany  
1042 anglický kokršpaniel Konečná 3103/6, Piešťany  
1553 Pudel Konečná 3104/5, Piešťany  
1115 český fuzač Konečná 3107/2, Piešťany  
0348 krížený Košecká 7042/3, Piešťany  
1140 kríženec Krajinská 2955/34, Piešťany  
0792 Yorkshirský retriever Krajinská 2956/36, Piešťany  
0479 jazvečík Krajinská 2957/38, Piešťany  
0603 yorkshirský terier Krajinská 2957/40, Piešťany  
0186 english springel spanel Krajinská 2958/44, Piešťany  
3118 kríženec Krajinská 2958/44, Piešťany  
0352 yorkshire Krajinská 2959/46, Piešťany   
1550 Čivava Krajinská 2963/54, Piešťany  
1137 beagle Krajinská 4392/6, Piešťany  
0088 pudel Krajinská 4393/10, Piešťany  
1222 angl. buldog Krajinská 4394/14, Piešťany  
1610 kríženec Krajinská2956/36, Piešťany  
0799 yorkshire teriér Krajinská2961/50, Piešťany  
1047 kríženec Krížna 3547/2, Piešťany   
4396 kríženec Krížna 3548/4, Piešťany  
0789 Kríženec Krížna 3551/10, Piešťany  
2001 pointer Krížna 3556/9, Piešťany   
1572 bradáč Krížna 6750/11A, Piešťany  
0788 kríženec Krížna3551/10, Piešťany  
2497 kríženec Krížna3552/1, Piešťany  
0473 kríženec Kukorelliho 2937/3, Piešťany  
0916 jack russel Kukorelliho 2939/11, Piešťany   
0535 bischon Kukorelliho 2939/9, Piešťany  
0536 bischon Kukorelliho 2939/9, Piešťany  
0469 Kríženec Kukorelliho 7774/14, Piešťany  
0394   Kukučínova 1662/1, Piešťany   
0934 jazvečík drsnosrstý trpasličí Kukučínova 1674/25, Piešťany  
0079 basenji Kukučínova 1677/6, Piešťany  
0777 čivava Kukučínova 1684/20, Piešťany  
0101 irish terier Kukučínova 1684/20, Piešťany   
0769 Staffordshire Bull Terrier Kúpeľná 3493/4, Piešťany  
0154 zlatý retriever Kúpeľná 3497/12, Piešťany  
1570 retriever Kúpeľná 3502/7, Piešťany  
0246 jazvečík hrubosrstý Kuzmányho 1130/5, Piešťany  
0574 kríženec Kuzmányho 1131/7, Piešťany  
0573 kríženec Kuzmányho 1131/7, Piešťany  
0463 sui-tsu -chivava Kuzmányho 1136/4, Piešťany  
1405 jazvečík Lednická 7704/7  , Piešťany  
1599 labrador retriever Letná 795/7, Piešťany  
1322 foxteriér Letná 802/10, Piešťany  
0327 Pražský krysarík Letná 806/18, Piešťany  
0694 pointer Letná 807/20, Piešťany  
0577 beagle Letná 809/24, Piešťany  
0110 kríženec Letná 823/52, Piešťany  
2922 Weimarský stavač Letná 831/68, Piešťany  
1099 kríženec Lipová 64/1, Piešťany  
1098 kríženec Lipová 64/1, Piešťany  
0987 maltézky pinč Lipová 64/11, Piešťany  
0549 kríženec Lipová 64/13, Piešťany  
0899 shetland sheepdok Lipová 65/17, Piešťany  
1562 Yorkshire Terrier Lipová 65/27, Piešťany  
0428 jazvečík Lipová 66/35, Piešťany  
0228 Yorkshirsky terier Lipová 67/24, Piešťany  
0347 kríženec Lipová 67/30, Piešťany  
0436 pointer Lipová 67/34, Piešťany   
3803 ázijský ovčiarsky Lipová 75/2, Piešťany  
2916 rotézsky ritgeback Lúčna 3186/2, Piešťany  
4065 jazvečík Lúčna 3189/8, Piešťany  
4334 chinese crested dog Lúčna 3195/1, Piešťany   
1498 Beagle Lúčna 3196/3, Piešťany  
0135 cavalier Lúčna 3197/5, Piešťany   
0336 kólia Bearded Lúčna 3198/7, Piešťany  
1097 jack rusell Lúčna 3203/17, Piešťany  
4031   Lúčna 4379/20, Piešťany  
0988 howavart Lužná ulica 6847/10, Piešťany  
4228 belgický ovčiak Lužná ulica 7601/2, Piešťany  
2576 rotweiler Malá 3404/2, Piešťany  
0097 yorkshire teriér Malá 3405/4, Piešťany  
4297 malý bradaáč Malá 3410/1, Piešťany  
0560 jack russel terrier Mateja Bela  4661/12, Piešťany   
0622   Mateja Bela 4661/10, Piešťany  
0201 yorkshire terier Mateja Bela 4661/10, Piešťany   
3094 americký staford teriér Mateja Bela 4661/12, Piešťany  
2595   Mateja Bela 4661/4, Piešťany  
0725 bígel Mateja Bela 4661/8, Piešťany  
0602   Mateja Bela 4662/20, Piešťany  
0268 yorkshirský teriér Mateja Bela 4662/22, Piešťany  
3424 kríženec Mateja Bela 4662/24, Piešťany  
1261 Čivava Mateja Bela 4662/24, Piešťany  
4206 chivava Mateja Bela 4663/26, Piešťany  
2041 bradáč Mateja Bela 4663/26, Piešťany  
1616 kríženec Mateja Bela 4663/26, Piešťany  
1166 cavalier Mateja Bela 4663/26, Piešťany  
4197 maltezák Mateja Bela 4663/30, Piešťany  
0961 čivava Mateja Bela 4663/30, Piešťany  
0850 čivava Mateja Bela 4663/30, Piešťany  
3542 anglický kokršpaniel Mateja Bela 4665/3, Piešťany  
0868 Yorkshir terier Mateja Bela 4665/3, Piešťany  
3441 maltézsky Mateja Bela 4665/5, Piešťany  
0472 trpasl. pudel Mateja Bela 4665/7, Piešťany  
1018 kokršpaniel Mateja Bela 4665/7, Piešťany  
0294 čivava Mateja Bela 4665/7, Piešťany   
0295 kríženec Mateja Bela 4665/7, Piešťany   
1007 vlčiak Mateja Bela 4665/7, Piešťany   
0422 bradáč Mateja Bela 4667/17, Piešťany  
1285 kríženec labradora Mateja Bela 4667/17, Piešťany  
1633 kríženec Mateja Bela 4667/17, Piešťany  
1108 kríženec Mateja Bela 4667/21, Piešťany  
0920 pudel Mateja Bela 4667/23, Piešťany  
1305 Shih-tzu Mateja Bela 4668/27, Piešťany  
0314 Cavalier King Charles Spaniel Mateja Bela 4668/31, Piešťany  
3269 americký kokršpaniel Mateja Bela 4668/31, Piešťany  
4003 jazvečík Mateja Bela 4668/31, Piešťany  
1101 nemecký špic Mateja Bela 4668/31, Piešťany  
0049 kríženec  Mateja Bela 4668/35, Piešťany  
0047 kríženec Mateja Bela 4668/35, Piešťany  
0048 kríženec Mateja Bela 4668/35, Piešťany   
0655 ely Mateja Bela 4668/35, Piešťany   
0681 bolonský psík Mateja Bela 4751/32, Piešťany  
0958 francúzsky buldoček Mateja Bela 4751/32, Piešťany  
0494 jach. rasel teriér Mateja Bela 4751/34, Piešťany  
0862 Yorsheersky terier Mateja Bela 4751/34, Piešťany  
1517 neuviedla Mateja Bela 4751/36, Piešťany  
0815 ratlík Mateja Bela 4751/38, Piešťany  
0601 Bradáč stredný Mateja Bela 4751/38, Piešťany Áno
0720 americký kokeršpaniel Mateja Bela 4752/42, Piešťany   
0778 golden retviever Mateja Bela 4752/44, Piešťany  
0515 York teriér Mateja Bela 4752/44, Piešťany  
1080 kríženec Mateja Bela 4752/46, Piešťany  
0651 sharpei Mateja Bela 4752/46, Piešťany   
0906 bishon á poil Frisé Mateja Bela 4752/50, Piešťany  
3869 labrador - zlatý  retriver Mateja Bela 4752/50, Piešťany  
0902 kríženec Mateja Bela 4752/52, Piešťany  
4036 čivava Mateja Bela 4752/52, Piešťany  
1207 Nemecký ovčiak Matúškova 2157/5, Piešťany  
0461 čivava Matúškova 2159/9, Piešťany  
1125 bígl Matúškova 2160/11, Piešťany  
2259 kríženec Matúškova 2161/13, Piešťany  
0433 kangal Matúškova 2162/2, Piešťany  
1103 kríženec Matúškova 2166/12, Piešťany  
0626  krátkosrstý jazvečík Matúškova 2932/15, Piešťany  
1636 Labrador retriever Matúškova 2936/23, Piešťany  
0158 bischon Meštianska1625/16, Piešťany  
1678 Slovenský kopov Mierová 1505/3, Piešťany  
0807 slov. kopov Mierová 1505/3, Piešťany  
0806 jack russel parson Mierová 1505/3, Piešťany  
0113 šarpei-pitbul Mierová 1507/2, Piešťany  
0650 tosa-inu Mierová 1514/16, Piešťany  
0160 Nemecký ovčiak Mliekárenská 2672/4, Piešťany  
0030   Mliekárenská 2677/14, Piešťany  
2881 miešanec Mliekárenská 2683/26, Piešťany  
0808 labrador Mliekárenská 2688/36, Piešťany   
0059 jazvečík trpasličí Mliekárenská 2695/1, Piešťany  
0883 jack russel teriér Mliekárenská 4718/40, Piešťany  
0707 Maltezsky terier Mliekárenská 6426/22A, Piešťany  
1150   Mliekárenská2681/22, Piešťany  
0766   Mlynská 2623/7, Piešťany  
2692   Mlynská 2624/9, Piešťany  
0964 kríženec Mlynská 2630/21, Piešťany  
0064 kríženec Mlynská 2637/6, Piešťany  
0065 kríženec Mlynská 2637/6, Piešťany  
2735 nemecký ovčiak Mlynská 2638/8, Piešťany  
1438 jazvečík Mlynská 2645/22, Piešťany  
0138 Maltézsky psík Mlynská 4432/27, Piešťany   
0046 pointer Mlynská 4880/24, Piešťany  
0928   Mlynská 5139/10, Piešťany   
0539 Nemecký ovčiak Mlynská ulica 322/3, Piešťany  
1270 labrador Mojmírova 106/14, Piešťany  
0374 kríženec Mojmírova 109/8, Piešťany  
0476 írsky seter Mojmírova 111/4, Piešťany   
1506 jazvečík Mojmírova 4954/39, Piešťany  
1487 Cane Corso Mojmírova 6326/38, Piešťany  
0121 Bradáč stredný Mojmírova 81/7, Piešťany  
0512 yokshirský terier Mojmírova 88/21, Piešťany  
0236   Mojmírova 93/31, Piešťany   
0710 francúzsky buldoček Mojmírova 94/33, Piešťany  
0659 čivava Mojmírova 94/33, Piešťany  
0361 nemecký ovčiak Moyzesova 1937/2, Piešťany  
0609 kríženec Moyzesova 1937/2, Piešťany  
1627 Nemecký ovčiak Moyzesova 1938/4, Piešťany  
3371 doberman Mudroňova  2367/52, Piešťany  
1657 collie rough Mudroňova 2348/8, Piešťany  
0222 labrador Mudroňova 2348/8, Piešťany  
0765 jazvečík hrubosrstý Mudroňova 2350/12, Piešťany  
0821 jack russel Mudroňova 2361/40, Piešťany  
0498 maltezský psík Mudroňova 2361/40, Piešťany  
0458 Labrador Mudroňova 2362/42, Piešťany  
0457 jazvečík Mudroňova 2362/42, Piešťany  
0933 nemecký ovčiak Mudroňova 2363/44, Piešťany   
1460 Nemecký ovčiak Mudroňova 2366/50, Piešťany  
0797 kríženec Mudroňova 2369/56, Piešťany  
1109 kríženec labrador Mudroňova 2370/58, Piešťany  
0555 kríženec Mudroňova 2375/68, Piešťany  
2896 jazvečík dlhosrstý Mudroňova 2384/17, Piešťany  
0686 pouličný belgický vlčiak + niečo Mudroňova 2387/23, Piešťany  
0687 kríženec Mudroňova 2387/23, Piešťany  
1262 kríženec Mudroňova 4596/29, Piešťany  
0550 kríženec Mudroňova 4823/70, Piešťany  
0918 Yorkshirsky teriér Mudroňova 4823/70, Piešťany  
1141 kríženec Mudroňova 4823/70, Piešťany  
1317 Maltézsky psík Mudroňova 6636/66A, Piešťany  
0625 westík Mýtny rad 896/4, Piešťany  
1251 trpazličí jazvečík N.Teslu 4404/1, Piešťany  
0400 ratlík N.Teslu 4404/1, Piešťany  
0421 Cane corso N.Teslu 4404/3, Piešťany  
1190 Yorkšírsky teriér N.Teslu 4404/3, Piešťany  
4267 kríženec N.Teslu 4405/5, Piešťany  
221 Yorkshire Terrier N.Teslu 4406/11, Piešťany  
0604 maltézský psík N.Teslu 4406/9, Piešťany  
1015 West Higland White terier N.Teslu 4407/13, Piešťany  
2122 jack russel terier N.Teslu 4433/2, Piešťany  
1214 west highland terrier white N.Teslu 4433/4, Piešťany  
1053 maltézsky psík N.Teslu 4433/4, Piešťany   
0259 bernský salašnícky N.Teslu 4434/8, Piešťany  
0663 miešaný N.Teslu 4720/24, Piešťany  
0290 bolonský N.Teslu 4720/24, Piešťany   
1111 yorkshirský teriér N.Teslu 4720/26, Piešťany  
1348 Šetlandský ovčiak (Šeltia) Na Lehote 6725/19, Piešťany  
0139 mops Na Lehote 6959/5, Piešťany   
0532 jack russel teriér Nábr.I.Krasku 1813/1, Piešťany  
0129 jazvečík Nálepkova 1832/18, Piešťany  
0729 pudel Nálepkova 5272/24, Piešťany  
0954 labradorský retriever čierny Nálepkova 6941/26, Piešťany  
0680 zlatý retriever Nálepkova1822/15, Piešťany  
0312 West Highland White Terrier Nám. Slobody 1700/1, Piešťany  
127-detská jack russel terier Nám. Slobody 1708/17, Piešťany  
1233 kríženec jazvečíka Nám. SNP 1474/1, Piešťany  
0095 čivava Nám. SNP 1474/1, Piešťany  
1173 anglický kokeršpaniel Nám. SNP 1474/2, Piešťany  
0629 český teriér Nám. SNP 1474/2, Piešťany  
0094 stafordschirský bulteriér Nám. SNP 1474/2, Piešťany  
0511 jack russel Nám. SNP1474/1, Piešťany  
3005 nemecký ovčiak Nám.J.Kráľa 3477/2, Piešťany  
0702 Bradáč malý Nám.J.Kráľa 3481/10, Piešťany  
0784 moskovský strážny pes Nám.J.Kráľa 3586/7, Piešťany   
1036 chadský pes Nám.J.Kráľa3480/8, Piešťany  
2372 Bichon Frise Nám.J.Kráľa3486/1, Piešťany  
3204 neurčené Nitrianska 1840/11, Piešťany  
0614 kríženec Nitrianska 1856/22, Piešťany  
1049 Lhasa apso Nová 2665/4, Piešťany   
0116 yorkshirský terier Nová 2669/5, Piešťany  
1063 belgický ovčiak Obchodná 4927/17, Piešťany  
3503 kríženec Obchodná 4927/17, Piešťany  
1709 Nemecký ovčiak Obchodná, Piešťany   
0103 vlčiak Okružná 3412/1, Piešťany  
0770 neuvedené Orviská cesta 427/38, Piešťany  
0119 cavalier king Orviská cesta 434/20, Piešťany  
0317 maltézsky pinč Orviská cesta 436/46, Piešťany  
0851 Belgický ovčiak Orviská cesta 437/16, Piešťany  
0908 bígl Orviská cesta 5263/24, Piešťany  
1357 Zlatý retriever Orviská cesta 7577/46A , Piešťany  
1297 Bigel Orviský kút 303/5, Piešťany  
0180 beagle Orviský kút 330/42, Piešťany  
1238 Nemecký ovčiak Orviský kút 338/26, Piešťany   
0122 puličná zmes Orviský kút 341/20, Piešťany  
0143 kríženec Orviský kút 4962/80, Piešťany  
1591 Jack Russel terrier Orviský kút 4962/82, Piešťany  
1130 Hovawart Orviský kút 6497/3, Piešťany  
4230 bígl Orviský kút 6630/30, Piešťany  
4364 kríženec Orviský kút331/40, Piešťany  
3526 Nemecký ovčiak Ovocná 2182/6, Piešťany  
2331 kríženec Ovocná 2183/8, Piešťany  
0275 Schi-zu Palárikova 1526/3, Piešťany  
1000 kríženec Palárikova 1528/7, Piešťany  
0999 kríženec  Palárikova 1528/7, Piešťany  
0644 Nemecký ovčiak Palárikova 1529/9, Piešťany  
1512 Labrador retriever Palárikova 1535/10, Piešťany  
0489 kríženec Palárikova 1536/8, Piešťany  
1301 Labrador retriever Palárikova 1537/6, Piešťany  
0393 maltézky Palárikova1535/10, Piešťany  
0452 kríženec Panenská 3511/14, Piešťany   
0031 bernardín Partizánska 2401/24, Piešťany  
0044 Kríženec Partizánska 2401/24, Piešťany  
126 shi tzu Partizánska 2407/36, Piešťany   
0074 kríženec Partizánska 2413/48, Piešťany  
1385 Bradáč stredný Partizánska 2419/60, Piešťany  
3538 Kríženec Partizánska 2422/66, Piešťany  
3132 orech Partizánska 2427/3, Piešťany  
1017 miešanec Partizánska 2436/21, Piešťany  
0014 Cavalier King Charles Spaniel Partizánska 4731/68, Piešťany  
1217 Yorkshire terier Partizánska 4732/70, Piešťany  
0406   Partizánska 4732/70, Piešťany  
2560 špringeršpaniel Partizánska2395/14, Piešťany  
0944 nemecký ovčiak Pod Párovcami 1255/135, Piešťany  
1237 nemecký ovčiak Pod Párovcami 1258/178, Piešťany  
0137 nemecký ovčiak Pod Párovcami 1259/176, Piešťany  
1418 Welšský špringeršpaniel Pod Párovcami 1261/172 , Piešťany  
1088 Americký kokeršpaniel Pod Párovcami 1264/166, Piešťany  
2152 kríženec Pod Párovcami 1265/164, Piešťany  
0670   Pod Párovcami 1267/158, Piešťany  
0510 kríženec beagla Pod Párovcami 1269/154, Piešťany  
0464 retriever labrador Pod Párovcami 1292/108A, Piešťany  
1535 terier Pod Párovcami 1293/106, Piešťany   
1084 kríženec Pod Párovcami 1299/94, Piešťany   
1613 Taliansky chrtík Pod Párovcami 1300/92, Piešťany  
1605 Labrador retriever Pod Párovcami 1312/68, Piešťany  
3391 nemecký ovčiak Pod Párovcami 1323/46, Piešťany  
0734 labrador-vlčiak Pod Párovcami 1327/38, Piešťany   
0331 kríženec Pod Párovcami 1328/36, Piešťany  
0008 bradáč malý Pod Párovcami 1328/36, Piešťany  
4168 kríženec teriéra Pod Párovcami 1331/28, Piešťany  
4452 slovenský kopov Pod Párovcami 1333/24, Piešťany  
0194 malý bradáč Pod Párovcami 1333/24, Piešťany  
0456 Yorkshire terier Pod Párovcami 1333/24, Piešťany  
0566 Yorshír terrier Pod Párovcami 1334/20, Piešťany  
4139 kríženec Pod Párovcami 1334/20, Piešťany   
2983 basendži Pod Párovcami 1336/16, Piešťany  
0310 Zlatý reriever Pod Párovcami 1339/8, Piešťany  
0582 kríženec - pudel Pod Párovcami 1340/2, Piešťany  
0415 kríženec Pod Párovcami 1341/3, Piešťany  
3229 zlatý retriver Pod Párovcami 1343/7, Piešťany  
1116 Jack russell Terrier Pod Párovcami 1347/17, Piešťany  
0891 Kríženec Pod Párovcami 1351/27, Piešťany  
1455 Ridgebeck Pod Párovcami 1355/37, Piešťany  
0564 čivava Pod Párovcami 1362/51, Piešťany  
0975 Howawart Pod Párovcami 1365/69, Piešťany Áno
0305 Kríženec Pod Párovcami 1366/73, Piešťany  
0304 maďarský krátkosrstý stavač Pod Párovcami 1366/73, Piešťany  
3010 Labrador Pod Párovcami 1377/97, Piešťany  
1382 Kríženec Pod Párovcami 1380/103, Piešťany  
1159 yorkshire terrier Pod Párovcami 1385/113, Piešťany   
1154 labrador Pod Párovcami 1386/115, Piešťany   
1579 Pudel Pod Párovcami 4757/25, Piešťany  
2107 Yorkshire teriér Pod Párovcami 4757/25, Piešťany  
1488 labrador retriever Pod Párovcami 7152/151, Piešťany  
4090 kríženec Pod Párovcami 7271/157, Piešťany  
1340 tosa inu Pod Párovcami 7539/71A, Piešťany  
0300 jack russel terier Poštová 1086/4, Piešťany  
0093 yorkshirský teriér Poštová 6953/11, Piešťany  
4296 jack russel Potočná 1543/8, Potočná  
0276 Maltézsky psík Považská 4451/7, Piešťany  
  Belgický ovčiak Priemyselná 4885/10, Piešťany  
1766 Nemecký ovčiak Priemyselná 5031/18, Piešťany  
1212 Argentínska doga Priemyselná, Piešťany  
0024 miešanec Prístavná 3383/4, Piešťany  
1515 kríženec Prístavná 3388/14, Piešťany  
0171 kríženec Prístavná 3390/18, Piešťany   
2971 labrador Prístavná 3399/13, Piešťany  
0518 kríženec zlatý retriever Prístavná 3401/17, Piešťany  
0220 špic krížený Radlinského 1559/25, Piešťany  
4068 Staffordshire Bull Terrier Radlinského 1560/27, Piešťany  
1612 kríženec Radlinského 1562/31, Piešťany  
4282 kríženec Radlinského 1566/39, Piešťany  
0841 Yorkshire Terrier Radlinského 1567/41, Piešťany  
2618   Radlinského 1571/49, Piešťany   
0151 pointer Radlinského 1574/55, Piešťany   
2262 malý orech Radlinského 1601/34, Piešťany  
0123 bolonský psík Radlinského 1608/20, Piešťany  
1031 kríženec Radlinského 1614/8, Piešťany  
0025 kríženec Radlinského 1615/6, Piešťany  
1070 bradatá kólia - Bearded collie Radlinského 4928/42, Piešťany  
0480 pointer Rastislavova  2091/16, Piešťany   
0363 labrador Rastislavova 2097/28, Piešťany  
0109 kríženec Rastislavova 2099/32, Piešťany  
0396 kríženec Rastislavova 2103/40, Piešťany  
0007 Kríženec Rastislavova 2104/42, Piešťany  
0006 jazvečík Rastislavova 2104/42, Piešťany  
0232 fúzač malý Rastislavova 2107/48, Piešťany   
0803 ratlík Rastislavova 2119/21, Piešťany  
0051 zlatý retriever Rastislavova 2122/27, Piešťany  
0050 nemecký ovčiak Rastislavova 2122/27, Piešťany  
2039 Bernský salašnícky Rastislavova 2126/39, Piešťany  
0153 Yorkshirský terier Rastislavova 2126/39, Piešťany   
2091 Beagle Rastislavova 2127/41, Piešťany  
2090 beagle Rastislavova 2127/41, Piešťany  
0425 beagle Rastislavova 2128/43, Piešťany  
1557 kríženec Rastislavova 2130/47, Piešťany  
0972 yorkshire Rastislavova 2134/55, Piešťany  
0471 miešanec Rastislavova 4997/59, Piešťany  
1590 kríženec Rastislavova 5110/61, Piešťany  
0057 kríženec Rastislavova 6556/46A, Piešťany  
0513 kríženec Rázusova 1687/1, Piešťany Áno
1705 kríženec Rázusova 1697/10, Piešťany  
1654 Labrador retriever Rázusova 1699/14, Piešťany  
0398 jazvečík Rekreačná 4827/2, Piešťany  
0413 kríženec Robotnícka 3210/9, Piešťany  
0358 Čivava Robotnícka 3214/17, Piešťany  
1358 Kríženec Robotnícka 3214/17, Piešťany  
0213 kríženec Robotnícka 3214/17, Piešťany   
0082 kríženec Robotnícka 3226/43, Piešťany   
0445   Robotnícka 3227/45, Piešťany  
1211 kríženec Robotnícka 3229/2, Piešťany  
4002 nemecký drôtosrstý stavač Robotnícka 3234/12, PIešťany   
1205 bígl Robotnícka 3239/22, Piešťany  
1334 ratlík Robotnícka 3247/38, Piešťany  
0365 kríženec Robotnícka 3247/38, Piešťany  
0218 kríženec Robotnícka 4708/25, Piešťany   
0541 pudel Royova 1650/1, Piešťany  
1011 mops Royova 1654/11, Piešťany  
0263 labaradorský terier Royova 1656/12, Piešťany  
0017 jack rasell terier - parson Royova 1656/8, Piešťany  
0159 Yorkshire terier Royova 1657/4, Piešťany  
1335 Maltézsky psík Royova 1657/6, Piešťany  
1395 Whippet Royova 1657/6, Piešťany  
0648 Pudel - kríženec Ružová 3327/1, Piešťany  
3022 vlčiak Ružová 3532/6, Piešťany  
0787 labrador Rybná 3441/2, Piešťany  
0819 Maltis Rybná 3447/14, Piešťany  
1243 Kríženec Rybná 3456/3, Piešťany   
1564 Maltézsky psík Rybná 3458/13, Piešťany  
1074 anglický kokeršpaniel Rybná 3458/13, Piešťany  
1073 yorkshir terier Rybná 3458/13, Piešťany  
1303 Kríženec Rybná 3459/19, Piešťany  
1640 Afgánsky chrt Sadová 113/1, Piešťany  
055 jazvečík hrubosrstý Sadová 113/1, Piešťany  
0056 staforský teriér Sadová 133/36, Piešťany  
0658 pointer Sadová 135/32, Piešťany   
1555 Weimarský stavač Sadová 140/22, Piešťany  
0280 maďarská vyžla Sadová 144/16, Piešťany  
0442 bigel Sadová 147/10, Piešťany  
0627 westík Sadová 148/8, Piešťany  
0460 Beagle Sadová 149/6, Piešťany  
1979 jazvečík Sasinkova 1072/13, Piešťany   
1048 jazvečík Sasinkova 1075/21, Piešťany  
1294 kríženec Sasinkova 1076/23, Piešťany  
2688 Bradáč stredný Sasinkova 1077/25, Piešťany  
1250 Maltézsky psík Sasinkova 1082/35, Piešťany  
3856 pudel Sasinkova 1084/39, Piešťany   
0195 jazvečík trpasličí  Sasinkova 1091/62, Piešťany  
0873 kríženec Sasinkova 1115/12, Piešťany  
0630 kríženec Sasinkova 1116/10, Piešťany   
1083 bastard Sasinkova 1117/8, Piešťany  
0844 Belgický ovčiak Sasinkova 1118/6, Piešťany   
1248 ratlík Sasinkova1078/27, Piešťany  
4040 westík Sibírska 3109/2, Piešťany  
1490 kríženec Sibírska 3113/12, Piešťany  
2518 kríženec Sibírska 3114/14, Piešťany  
1118 westík Sibírska 3121/7, Piešťany  
1701 Shih-tzu Sibírska 3121/7, Piešťany  
3339 miešanec Sibírska 3122/9, Piešťany  
0615 Zlatý retriever Sibírska 4591/6, Piešťany  
0105 malý krátkosrstý pinč Skalná 3254/5, Piešťany  
3749 jazvečík Skalná 3257/11, Piešťany  
1630 kríženec Skalná 3257/11, Piešťany  
0927 americký statford Skalná 3260/17, Piešťany  
1569 Labrador retriever Skalná 3260/17, Piešťany  
3784 bradáč český Skalná 3262/21, Piešťany  
0678 jazvečík Skalná 3273/2, Piešťany  
0677 trpasličí jazvečík Skalná 3273/2, Piešťany  
0679 jazvečík Skalná 3273/2, Piešťany  
2000 shar-pei Skalná 3282/20, Piešťany  
3400 shar-pei Skalná 3282/20, Piešťany  
2095 Bradáč - malý Skalná 3283/22, Piešťany  
1342 labrador krížený Skalná 3290/36, Piešťany   
0554 kríženec Skalná 4280/35, Piešťany  
1306 kríženec Skalná 6837/27A, Piešťany  
1307 kríženec Skalná 6837/27A, Piešťany  
0455 kríženec Sládkovičova 2056/29, Piešťany  
0794 slovenský kopov Sládkovičova 2058/33, Piešťany  
0793 slovenský kopov Sládkovičova 2058/33, Piešťany  
1153 anglický kokršpaniel Sládkovičova 2058/33, Piešťany  
0376 nemcký špic Sládkovičova 2062/41, Piešťany  
1513 RTV Sládkovičova 2068/8, Piešťany  
1631 čivava Sládkovičova 2073/14, Piešťany  
1091 írsky teriér Sládkovičova 2074/16, Piešťany   
1039 miešanec Sládkovičova 2081/30, Piešťany  
1643 kríženec Sládkovičova 4869/10A, Piešťany  
4347 čivava Sládkovičova 6334/36, Piešťany  
3372 čivava Sládkovičova 6334/36, Piešťany  
3373 čivava Sládkovičova 6334/36, Piešťany  
4474 boxer Slnečná 3473/3, Piešťany  
3262 kríženec Staničná 2315/15, Piešťany  
3586 labrador retriever Staničná 2316/17, Piešťany  
1215 kríženec Staničná 2316/17, Piešťany  
1492 kríženec Staničná 2317/19, Piešťany  
0831 retriever Staničná 2318/21, Piešťany  
1607 Maltézsky psík Staničná 2330/43, Piešťany  
4026 Nemecký ovčiak Staničná 2338/59, Piešťany  
1625 cairn teriér Staničná 2339/61, Piešťany  
1072 Maltézsky psík Staničná 33/12, Piešťany  
0842   Staničná 33/12, Piešťany   
3001 nemecký ovčiak Staničná 33/16, Piešťany  
3839 austrálsky dobytkársky pes Staničná 33/18, Piešťany  
1054 Mops (Pug) Staničná 33/4, Piešťany  
2227 Calavier King Staničná 33/6, Piešťany  
0740 yorkshirský terier Strečnianska 7455/9, Piešťany  
1061 kríženec beagla Strečnianska 7482/2, Piešťany  
0454 weimarský stavač Strečnianska 7574/8  , Piešťany  
  čivava Stromová 1329/34, Piešťany  
2647 fúzač Stromová 4370/184, Piešťany  
0534 nemecký ovčiak Stromová 4371/186, Piešťany  
37do1/2roka zlatý retriever Stromová 4863/1, Piešťany  
2559   Studená 2319/17, Piešťany  
0404 Nemecký ovčiak Studená 3085/8, Piešťany  
0483 Zlatý retriever Studená 3094/19, Piešťany  
0937   Studená 3097/22, Piešťany  
1439 čivava Súľovská 7713/9, Piešťany  
0977 Fox Terrier Smooth (hladkosrstý) Sv.Cyrila a Metoda 866/9, Piešťany  
0418 weimanský stavač Sv.Cyrila a Metoda 867/11, Piešťany  
1219 kríženec Sv.Cyrila a Metoda 870/22, Piešťany  
910 jazvečík Sv.Cyrila a Metoda 870/22, Piešťany  
0349 jazvečík Sv.Cyrila a Metoda 874/12, Piešťany  
0144 bradáč malý Sv.Cyrila a Metoda 878/4, Piešťany  
0318 čivava Sv.Štefana 4307/3, Piešťany  
3866 kríženec Sv.Štefana 4309/7, Piešťany  
2386 ratlík krátkosrstý Sv.Štefana 4315/10, Piešťany  
1698 Maďarská vyžla Sv.Štefana 4318/16, Piešťany  
0894 nemecký ovčiak Sv.Štefana 4318/16, Piešťany  
1316 Yorkshire Terrier Svätoplukova 4809/2, Piešťany  
0026 yorkshire teriér Svätoplukova 4809/2, Piešťany  
0451 jack russel terier Svätoplukova 4825/4, Piešťany  
0450 kríženec bradáča Svätoplukova 4825/4, Piešťany  
1685 Yorkshire Terrier Šafárikova 1496/5, Piešťany  
1062 kríženec Šafárikova 1499/13, Piešťany  
1403 West Highland White teriér Šafárikova 1500/8, Piešťany  
0613 kríženec Školská 2031/9, Piešťany  
0424 kríženec Školská 2035/8, Piešťany  
3641 kríženec Školská 2040/20, Piešťany  
295 nemecký špic Školská 2041/22, Piešťany   
1574 Labrador retriever Školská 5244/24, Piešťany  
1656 čivava Školská2031/9, Piešťany  
0742 kríženec Štefánikova  1197/75, Piešťany   
0096 maltézsky psík Štefánikova 1186/51, Piešťany  
1330 kríženec Štefánikova 1188/55, Piešťany  
1421 angl. buldoček Štefánikova 1189/59, Piešťany  
2213 nemecký špic Štefánikova 1203/87, Piešťany  
1431 kríženec Štefánikova 1205/91, Piešťany  
1621 Bearded Collie Štefánikova 1208/97, Piešťany  
0543 írsky seter Štefánikova 1212/105, Piešťany  
0542 írsky seter Štefánikova 1212/105, Piešťany  
0544 nemecký ovčiak Štefánikova 1212/105, Piešťany  
0170 labrador Štefánikova 1213/107, Piešťany  
1324 Yorkshire Terrier Štefánikova 1220/121, Piešťany  
1351 labradorský retriever Štefánikova 1223/127, Piešťany  
2803 labrador Štefánikova 1227/135, Piešťany  
0076 Nemecký ovčiak Štefánikova 1231/143, Piešťany  
1110   Štefánikova 1243/167, Piešťany  
0874 Jack Russel terrier Štefánikova 1245/171, Piešťany  
0912 jack russel terier Štefánikova 1247/173, Piešťany  
0913 labrador Štefánikova 1247/173, Piešťany  
0027   Štefánikova 1249/177, Piešťany  
0278 nemecký vlčiak Štefánikova 1403/126, Piešťany  
1396 labrador Štefánikova 1414/104, Piešťany  
1194 srnčí ratlík Štefánikova 1416/100, Piešťany  
1315 jack russell Štefánikova 1422/88, Piešťany  
0848 boxer Štefánikova 1426/80, Piešťany  
0849 boxer Štefánikova 1426/80, Piešťany  
1623 Border Collie Štefánikova 1432/68, Piešťany  
1323 kríženec Štefánikova 1434/64, Piešťany  
1664 kríženec Štefánikova 1440/52, Piešťany  
1551 Yorkshire Terrier Štefánikova 1451/30, Piešťany  
0485 yorkshirsky teriér Štefánikova 1451/30, Piešťany   
1223 West Highland White Terrier Štefánikova 1464/4, Piešťany  
0152 coton de tulear Štefánikova 6508/127A, Piešťany  
1677 Parson Russel Terrier Štefánikova 6645/95, Piešťany  
4169 jazvečík Štefánikova 6767/29A, Piešťany  
3874 jack russel teriér Štefánikova 6767/29A, Piešťany  
1068 beagle Štúrova 1148/1, Piešťany   
1576 Labrador retriever Štúrova 1149/2, Piešťany  
0214 boxer Štúrova 4915/13, Piešťany  
0061 maltézky psík Štúrova1157/20, Piešťany  
0156 bernský salašnický Tematínska 7090/3, Piešťany  
1027 kríženec Tematínska 7100/2, Piešťany  
0206 preso Teplická 2223/65, Piešťany  
0730 kríženec Teplická 2249/117, Piešťany  
982 špic Teplická 2256/131, Piešťany   
1427 kríženec Teplická 2278/34, Piešťany  
1687 kríženec Teplická 2282/42, Piešťany  
1245 kríženec Teplická 2286/54, Piešťany  
0378 bígl Teplická 23/138, Piešťany  
1620 Portugalský vodný pes Teplická 23/138, Piešťany  
1597 kríženec Teplická 23/140, Piešťany  
1393 Čivava Teplická 24/132, Piešťany  
1057 maltézsky psík pinč Teplická 24/132, Piešťany  
0182 benny - jack russel Teplická 24/134, Piešťany  
2061 maltézsky Teplická 24/136, Piešťany  
0127 labrador krížený s vlčiakom Teplická 26/96, Piešťany  
0126 Labrador Teplická 26/96, Piešťany  
2577 rodézsky ridgeback Teplická 27/100, Piešťany  
1019 kríženec Teplická 27/102, Piešťany   
1221 yorkshirský terier Teplická 27/104, Piešťany  
0098 kríženec bradáča Teplická 27/106, Piešťany   
1501 kríženec Teplická 27/108, Piešťany  
3073 maltezky pinč Teplická 27/98, Piešťany  
1629 kríženec Teplická 27/98, Piešťany  
3051 Yorkšírsky terier Teplická 29/114, Piešťany  
1496 Čivava Teplická 29/114, Piešťany  
1296 Bradáč stredný Teplická 29/116, Piešťany  
1587 Pražský krysařik Teplická 30/118, Piešťany  
0005 jazvečík Teplická 31/124, Piešťany  
1147 kríženec Tichá 3519/2, Piešťany   
3656 kríženec Tichá 3520/4, Piešťany   
1085 Jack Russel terrier Tichá 3522/8, Piešťany  
0865 pudel Tichá 3524/12, Piešťany   
2872 kríženec Tichá 3525/14, Piešťany  
1106 vlčiak Tichá 3527/5, Piešťany  
0597 maltézsky pinč Topoľová 4881/9, Piešťany  
3107 krátkosrstá kólia trikolor Topoľová 4922/33, Piešťany  
1426 Border Collie Topoľová 4942/11, Piešťany  
0091 borderská kólia Topoľová 4942/11, Piešťany  
0285 yorkshire terier Topoľová 4943/13, Piešťany  
0610 Yorkshire terier Topoľová 4944/17, Piešťany  
2738 kavalier Topoľová 4945/19, Piešťany  
0284 yorkšírský terier Topoľová 4947/23, Piešťany  
1588 Pudel stredný Topoľová 5155/3, Piešťany  
1006 yorksihe terier Topoľová 6430/2, Piešťany  
3530 bradáč malý Topoľová4952/37, Piešťany  
2760   Trenčianska 6899/8, Piešťany  
3359 yorkshire Trenčianska 6899/8, Piešťany  
3776 NKS Trenčianska 7353/11, Piešťany  
0754 weimarsky stavač Ulica M. Waltariho 7578/10, Piešťany  
0557 Kríženec Ulica pplk. V. Ábela 122/66, Piešťany  
3434 yorkshirský terier Ulica pplk. V. Ábela 6839/11, Piešťany  
0216 maltézsky Ulica pplk. V. Ábela 6956/17, Piešťany  
1142 nemecký boxer Ulica pplk. V. Ábela 7143/19, Piešťany  
1104 yorkshirský terier Ulica pplk. V. Ábela 7207/29, Piešťany  
1213 yorkshire terier Ulica pplk. V. Ábela 7226/31, Piešťany  
0932 kríženec Ulica pplk. V. Ábela 7333/35, Piešťany  
0410 Yorkshire Terrier Ulica pplk. V. Ábela 7711/18, Piešťany  
0162 stavač (mix) Urbánkova 2894/2, Piešťany  
0035 kríženec Urbánkova 2895/4, Piešťany  
0736 beagle Urbánkova 2897/8, Piešťany  
0028 vlčiak Urbánkova 2898/10, Piešťany  
1469 bernardin Urbánkova 2911/5, Piešťany  
1618 Yorkshire Terrier Urbánkova 2911/5, Piešťany  
1365 Labrador Urbánkova 2914/11, Piešťany  
0499 jack Russel terier Úzka 4300/1A, Piešťany  
0732 nemecký ovčiak Úzka 962/1, Piešťany  
1191 maltézsky psík Úzka 970/4, Piešťany  
1028 maďarská vižla Vajanského 1946/5, Piešťany  
3567 yorkshire Vajanského 1948/13, Piešťany  
0666 Yorkshire Terrier Vajanského 1950/21, Piešťany  
0437 stafordský terier Vajanského 1959/48, Piešťany  
0299 kríženec Vajanského 1964/38, Piešťany   
1167 tal. chrtík Vajanského 1969/28, Piešťany  
1032 Yorkie terier Vajanského 1970/26, Piešťany  
3851 kríženec Vajanského 1973/20, Piešťany  
0087 krížený jazvečík Valašská 3131/5, Piešťany  
2950 jazvečík Valašská 3131/5, Piešťany  
2593   Valašská 3134/11, Piešťany   
0198 Srnčí ratlík Valašská 3135/13, Piešťany  
0546 kríženec Valašská3130/3, Piešťany  
0438 taliansky chrtík Valová 4258/26, Piešťany  
1474 naháč Valová 4258/30, Piešťany  
4262 čivava Valová 4258/30, Piešťany   
0811 beagel Valová 4258/32, Piešťany  
1452 Mops (Pug) Valová 4258/32, Piešťany  
0628 jazvečík hladkosrstý Valová 4258/32, Piešťany  
1318 bišon Valová 4259/18, Piešťany  
1376 Kríženec Valová 4259/22, Piešťany  
1509 Yorkshire Terrier Valová 4260/8, Piešťany  
0001 bischon frise Valová 4260/8, Piešťany  
2815 kríženec Valová 4261/10, Piešťany  
0818 bígl Valová 4261/10, Piešťany  
1608 West Highland White Terrier Valová 4261/10, Piešťany  
1053 Český fúzač Valová 4261/10, Piešťany  
1619 kríženec sheltie Valová 4261/10, Piešťany  
0381 orech Valová 4261/10, Piešťany  
1401 Čivava Valová 4262/12, Piešťany  
0998 kríženec Valová 4262/12, Piešťany   
0763 kríženec Valová 4263/14, Piešťany  
0892 čivava Valová 4263/14, Piešťany  
4211 kríženec Valová 4263/14, Piešťany  
0279 Kríženec Valová 4263/14, Piešťany  
0183 Kríženec Valová 4473/79, Piešťany  
1025 Beagle Valová 4519/35, Piešťany  
0211 yorkširský teriér Valová 4520/37, Piešťany  
0917 kríženec Valová 4926/5, Piešťany  
1585 terier Valová 4932/31A, Piešťany  
1589 kríženec Valová 836/4, Piešťany  
1020 zlatý retriever Valová 839/3, Piešťany  
3199 bígl Valová 843/13, Piešťany  
0714 weimarský stavač Valová 846/19, Piešťany  
0235 jack russel terier Valová 847/21, Piešťany  
0753 labrador Valová 851/29, Piešťany   
1562 labrador Valová 852/31, Piešťany  
1652 jazvečík Valová4258/32, Piešťany  
1881 škotský ovčiak krátkosrsty Vážska  3577/20, Piešťany   
0776 kríženec Vážska 3560/1, Piešťany  
0029 chihuadua Vážska 3561/3, Piešťany  
0253 krížnec Vážska 3561/3, Piešťany  
1212 yourkshire terier Vážska 3561/3, Piešťany  
2155   Vážska 3562/5, Piešťany  
1043 Pudel Vážska 3563/7, Piešťany  
0226 Maltézsky psík Vážska 3563/7, Piešťany  
3194 Labradorský teriér Vážska 3564/11, Piešťany  
4028 Ratlík Vážska 3564/15, Piešťany  
4270 kokerspaniel Vážska 3564/17, Piešťany  
1367 jazvečík Vážska 3564/9, Piešťany  
1078 maltezačik Vážska 3564/9, Piešťany  
0339 Staffordshire Bull Terrier Vážska 3564/9, Piešťany  
1347 Stredoázijský ovčiak Vážska 3566/21, Piešťany  
0362 čivava Vážska 3567/29, Piešťany  
1182 Pudel Vážska 3576/18, Piešťany  
1181 rodezsky ridgeback Vážska 3576/18, Piešťany  
1180   Vážska 3576/18, Piešťany  
1600 kríženec Vážska 3579/26, Piešťany  
0898 kríženec Vážska 4279/24, Piešťany  
0897 kríženec Vážska 4279/24, Piešťany  
1092 Auvernejský stavač Vážska 4829/59, Piešťany  
1175 labrador retriever Veslárska 7262/4, Piešťany  
1666 jazvečík Veslárska 7262/4, Piešťany  
3606 argentínska doga Veslárska 7346/3, Piešany  
2468 yorkshirsky terier Veslárska 7348/7, Piešťany  
1038 kríženec Veterná 3166/2, Piešťany  
0475 aitredale terier Veterná 3167/3, Piešťany  
0474 foxteriér Veterná 3167/3, Piešťany  
1375 Border Collie Veterná 3169/6 , Piešťany  
0914 Yorkshire teriér Veterná 3171/8, Piešťany  
0397 Nemecký ovčiak Veterná 3175/12, Piešťany  
249   Veterná 3176/13, Piešťany   
0112 nem. ovčiak Veterná 3179/16, Piešťany   
1341 Nemecký ovčiak Veterná 3184/21, Piešťany  
0905 jazvečík Veterná 4896/23, Piešťany   
0896   Veterná 6510/33, Piešťany  
1491 kokerspaniel Veterná 6825/27, Piešťany  
1086 yorkshre teriér Veterná 7547/39, Piešťany  
0245 kríženec Vodárenská  212/20, Piešťany  
0395 kríženec Vodárenská  4609/104, Piešťany   
0408 kríženec yorkshirského teriéra Vodárenská  4764/112, Piešťany   
0637 labrador Vodárenská 160/17, Piešťany  
0107 JAZVEČÍK miešaný Vodárenská 162/21, Piešťany  
1117 labrador Vodárenská 163/23, Piešťany   
0800 Kríženec Vodárenská 172/43, Piešťany  
1288 kríženec Vodárenská 173/45, Piešťany   
0589 jazvečík Vodárenská 174/47, Piešťany  
3440 labrador Vodárenská 180/59, Piešťany  
0488   Vodárenská 181/61, Piešťany  
0531 Yorkshire Terrier Vodárenská 182/63, Piešťany  
0022 Bradáč veľký Vodárenská 183/65, Piešťany  
0145 labrador retriever Vodárenská 184/67, Piešťany  
0141 bišon Vodárenská 185/69, Piešťany  
1065 kríženec Vodárenská 188/64, Piešťany  
1547 Labrador retriever Vodárenská 189/62, Piešťany  
0178 jazvečík Vodárenská 201/40, Piešťany  
1059 malteszký Vodárenská 205/32, Piešťany  
1673 kríženec Vodárenská 205/32, Piešťany  
1186 kríženec Vodárenská 207/28, Piešťany  
0111 kríženec Vodárenská 208/26, Piešťany  
0004 kríženec Vodárenská 215/16, Piešťany  
0486 mops Vodárenská 219/8, Piešťany  
0700 špic Vodárenská 220/6, Piešťany   
1374 kríženec Vodárenská 221/2, Piešťany  
3673 bígl Vodárenská 4544/73, Piešťany  
1309 pouličná zmes Vodárenská 4545/75, Piešťany  
0134 oriešok Vodárenská 4554/93, Piešťany  
2106 jazvečík hrubosrstý Vodárenská 4559/103, Piešťany  
0653 mops Vodárenská 4601/66, Piešťany  
1353 krátkosrstý jazvečík Vodárenská 4601/70, Piešťany  
0267 bischon Vodárenská 4604/80, Piešťany  
1349 Anglický kokeršpaniel Vodárenská 4604/80, Piešťany  
1195 Čivava Vodárenská 4605/86, Piešťany  
1287 Kríženec Vodárenská 4606/90, Piešťany  
0468 pudlík Vodárenská 4606/90, Piešťany  
0816 zlatý retriever Vodárenská 4610/108, Piešťany  
1276 Kríženec Vodárenská 4764/112, Piešťany  
1275 Kríženec Vodárenská 4764/112, Piešťany  
4254 zlatý retriever Vodárenská 4972/147, Piešťany   
1319 ratlík Vodárenská 7707/37, Piešťany  
826 NO Vrbovská cesta  2596/44, Piešťany   
526 Nemecký ovčiak Vrbovská cesta 2508/13, Piešťany  
0011 bradáč Vrbovská cesta 2509/15, Piešťany  
3028 nemecký ovčiak Vrbovská cesta 2510/17, Piešťany  
0989 yorkshirsky teriér Vrbovská cesta 2517/31, Piešťany  
0163 kríženec Vrbovská cesta 2525/49, Piešťany  
1256 kríženec bígla Vrbovská cesta 2526/51, Piešťany  
0265 kríženec Vrbovská cesta 2527/53, Piešťany  
1206 čuvač Vrbovská cesta 2529/57, Piešťany  
1222 kríženec Vrbovská cesta 2538/75, Piešťany   
3888 kríženec Vrbovská cesta 2542/83, Piešťany  
0388 Kríženec Vrbovská cesta 2550/99, Piešťany  
1431 kokršpaniel Vrbovská cesta 2578/155, Piešťany  
0798 bígl Vrbovská cesta 2580/4, Piešťany  
0809 maltezsky pinč Vrbovská cesta 2582/10, Piešťany  
1429 AST Vrbovská cesta 2592/32, Piešťany  
0771 orech Vrbovská cesta 2595/42, Piešťany  
0772 kríženec Vrbovská cesta 2595/42, Piešťany   
4061 Zlatý retriever Vrbovská cesta 2606/76, Piešťany  
1075 kríženec bígla Vrbovská cesta 2607/80, Piešťany  
4034 Čivava Vrbovská cesta 2610/88, Piešťany  
4033 Čivava Vrbovská cesta 2610/88, Piešťany  
3867 kríženec Vrbovská cesta 2610/88, Piešťany  
0671 jazvečík Vrbovská cesta 4238/112, Piešťany  
1568 yorkshire terrier Vrbovská cesta 4238/116, Piešťany  
0737 yorkshirský teriér Vrbovská cesta 4238/116, Piešťany   
1489 kríženec Vrbovská cesta 4381/59A, Piešťany  
1479 Pudel Vrbovská cesta 4538/159, Piešťany  
1523 jazvečík Vrbovská cesta 4538/159, Piešťany  
0979 krížnec Vrbovská cesta 4726/16, Piešťany  
0664   Vrbovská cesta 4726/16, Piešťany   
0407 malý bradáč Vrbovská cesta 4726/16, Piešťany   
4373 yorkshire Vrbovská cesta 4727/22, Piešťany  
1546 kríženec Vrbovská cesta 4727/22, Piešťany  
1277 dlhosrstý foxteriér Vrbovská cesta 4727/26, Piešťany  
0676 yorkshirský teriér Vrbovská cesta 5051/110, Piešťany  
0459 kríženec Vrbovská cesta 5269/1 A, Piešťany  
0929 labrador Vršatecká 7490/5, Piešťany  
1614 anglický buldog Vršatecká 7512/12, Piešťany  
1343 neuvedené Vršatecká 7563/1, Piešťany  
0414 anglický kokeršpaniel Vysoká 3055/44, Piešťany   
1129 čivava Vysoká 3059/39, Piešťany  
0786 kríženec Vysoká 3061/35, Piešťany  
4483 cavalier king charles spaniel Vysoká 3063/29, Piešťany  
4482 cavalier king charles spaniel Vysoká 3063/29, Piešťany  
0350 belgický ovčiak Vysoká 3064/27, Piešťany   
2312   Vysoká 3071/13, Piešťany  
1359 Škótsky ovčiak dlhosrstý Vysoká 5281/52, Piešťany  
0204 pražský krysařík Vysoká3062/31, Piešťany  
4323   Winterova 1748/2, Piešťany  
0165 Yorkshire Terrier Winterova 1751/8, Piešťany  
0224 pudel Winterova 1751/8, Piešťany   
0270 kríženec Winterova 1752/10, Piešťany  
4346 čierný kríženec Winterova 1752/10, Piešťany  
1384 neviem Winterova 1752/10, Piešťany  
1209 Yorkshire Winterova 1752/10, Piešťany   
0069 malý čierny bradáč Záhradná 2015/3, Piešťany  
1064 jazvečík Záhradná 2018/9, Piešťany  
0402 gordon - seter Záhradná 7566/2 A, Piešťany  
0403 gordon - seter Záhradná 7566/2 A, Piešťany  
3469 nemcký ovčiak Zavretý kút 46/20, Piešťany  
3468 nemecký ovčiak Zavretý kút 46/20, Piešťany  
1185 kríženec Zavretý kút 71/3, Piešťany  
1679 West Highland White Terrier Žilinská cesta 22/1, Piešťany  
1578 Jack Russel terrier Žilinská cesta 22/1, Piešťany  
0015 Yorkshire Terrier Žilinská cesta 22/1, Piešťany  
1332 dalmatín Žilinská cesta 4263/50, Piešťany  
1619 Alpský jazvečík Žilinská cesta 5081/6, Piešťany   
0209 jazvečík Žilinská cesta 5205/128 , Piešťany  
4183 kríženec Žilinská cesta 594/75, Piešťany  
0938 Nemecký ovčiak Žilinská cesta 608/96, Piešťany  
4358 yorkshirsky teriér Žilinská cesta 609/94, Piešťany  
3475 ratlík Žilinská cesta 609/94, Piešťany  
3476 yorkšírský terier Žilinská cesta 609/94, Piešťany  
0490 vlčiak Žilinská cesta 611/90, Piešťany  
0878   Žilinská cesta 612/88, Piešťany  
0484 beagle Žilinská cesta 614/84, Piešťany  
0117 Anglický kokeršpaniel Žilinská cesta 628/56, Piešťany  
0462 oriešok Žilinská cesta 634/44, Piešťany  
0303 nemecký boxer Žilinská cesta 639/34, Piešťany  
1304 Cavalier King Charles Spaniel Žilinská cesta 645/22, Piešťany  
1284 mix Žilinská cesta 646/20, Piešťany  
0372 jazvečík hladkosrstý Žilinská cesta 648/16, Piešťany  
1674 jazvečík Žilinská cesta 662/17, Piešťany  
1234 labrador Žilinská cesta 666/25, Piešťany  
1355 Kríženec Žilinská cesta 6734/69A , Piešťany  
0227 rodezian ridgedack Žilinská cesta 675/43, Piešťany  
0618 český fúzač Žilinská cesta 676/45 , Piešťany  
0619 čivava Žilinská cesta 676/45 , Piešťany  
0621 fúzač malý Žilinská cesta 681/55, Piešťany  
3438 kokršpaniel Žilinská cesta 682/57, Piešťany