Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Štatistické údaje

Údaje k 1.1. 2019

Mesto Piešťany má v súčasnosti 28 181 obyvateľov. Štruktúra obyvateľov sa vyznačuje vysokým podielom vzdelanosti a kvalifikovanosťou pracovných síl. V regióne dominuje obyvateľstvo slovenskej národnosti (97,5%).

 

Počet obyvateľov mesta 28 005
Počet obyvateľov okresu 62 924
Hustota obyvateľov v meste 644,5 obyvateľov / 1 km2
Štruktúra obyvateľov ženy 14 888 - 53,16 % - muži 13 117- 46,84%

 

Graf1

 

Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v meste je 16 905. Miera nezamestnanosti v okrese je 4,33 % pričom Piešťany patria dlhodobo k okresom s najnižšou mierou nezamestnanosti.

Na území mesta sa nachádza 5 materských škôl, 6 základných škôl, 7 stredných škôl (2 gymnáziá, 5 stredných odborných škôl),  1 spojená škola a 3 vysoké školy (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava -Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pôsobí v Piešťanoch, Rázusova 14 a  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Palackého č. 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava - Študijný odbor Sociálna práca, Nám. J.Murgaša 3, Piešťany a Vysoká škola Goethe Uni Bratislava - Dekanát fakulty cestovného ruchu, Winterova 29, Piešťany.
Pomaturitné štúdium je možné absolvovať na Strednej odbornej škole záhradníckej a na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera.

 

Graf 2