Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

zapis

                         
                         O z n a m

 

 

 

Mesto Piešťany

 na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany

číslo 6/2015 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa

na plnenie povinnej  školskej dochádzky

v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany,                                                                                                  

 

určilo čas zápisu

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

 

pre školský rok 2018/2019 nasledovne:

 

06. 04. 2018   od  14.00 h    do  18.00 h

  07. 04. 2018   od  08.00 h    do  12.00 h.

                                                                                       

Miesto konania zápisu:

 

Základná škola M.R.Štefánika, Vajanského 35, Piešťany,

Základná škola, Holubyho 15, Piešťany,

Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany,

Základná škola, Brezová 19, Piešťany,

Základná škola F.E.Scherera, E.F.Scherera 40, Piešťany

 

Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2018 šesť rokov, je povinnosťou rodičov, zapísať ho na niektorú základnú školu.

Na zápis je treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

 

 

skola1