Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

zapis

                         
                         O z n a m

 

 

 

Mesto Piešťany

 na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany

číslo 6/2015 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa

na plnenie povinnej  školskej dochádzky

v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany,                                                                                                  

 

určilo čas zápisu

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

 

pre školský rok 2017/2018 nasledovne:

 

07. 04. 2017   od  14.00 h    do  18.00 h

  08. 04. 2017   od  08.00 h    do  12.00 h.

                                                                                       

Miesto konania zápisu:

 

Základná škola M.R.Štefánika, Vajanského 35, Piešťany,

Základná škola, Holubyho 15, Piešťany,

Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany,

Základná škola, Brezová 19, Piešťany,

Základná škola F.E.Scherera, E.F.Scherera 40, Piešťany

 

skola1