Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Granty EU

ROPMHSREU

www.ropka.sk

Čerpanie fondov EÚ:

Projekt rekonštrukcie ZŠ Holubyho ul.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 10% .

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Výška poskytnutej dotácie: 950 153,31 EUR

Začiatok realizácie projektu: 6.5.2010

Ukončenie realizácie projektu: 6.2.2011

Pred realizáciou: foto

Po realizácii: foto1, foto2

Projekt ZŠ Brezová ul. Piešťany, Energetické úpravy

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do vašej budúcnosti“

Výška poskytnutého príspevku: 1 507 074,14 EUR

Začiatok realizácie projektu: 6/2009

Ukončenie realizácie projektu: 10/2010

Pred realizáciou: foto1, foto2

Po realizácií: foto1, foto2

Projekt: Centrálna mestská zóna, Ul. Teplická, Piešťany

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 10% .

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Výška poskytnutej dotácie : 1 546 811,60 EUR

Začiatok realizácie projektu: 9.8.2010

Ukončenie realizácie projektu: 09/2011

Pred realizáciou: foto1, foto2

Po realizácií: foto1, foto2

Projekt: Mestská knižnica – stavebné úpravy, kotolňa a výťah

Rekonštrukcia zahŕňa opravu a zateplenie strechy, fasády, výmenu presklených stien a rekonštrukciu kotolne.

Začiatok realizácie 09/2011

Koniec realizácie všetkých aktivít projektu: 09/2012

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, 5% spolufinancuje Mesto Piešťany.

Výška poskytnutej dotácie : 409 158,43 Eur

Príspevok Mesta: 21 534,65 Eur

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Pred realizáciou: foto

Po realizácii: foto

KonkurenciaSREU

Projekt: „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Piešťany“

Miesto realizácie projektu : Mesto Piešťany

Názov a sídlo prijímateľa : Mesto Piešťany, Námestie SNP č.3, 921 45 Piešťany

Názov a stručný opis projektu : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Piešťany"

Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2 Energetika, Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce.

Cieľom projektu je: rekonštrukcia a modernizácia jestvujúceho verejného osvetlenia, výmena svetelných zdrojov za energeticky menej náročné, za účelom úspory elektrickej energie.

Dátum začatia realizácie projektu: 09/2014

Dátum ukončenia realizácie projektu: 04/2015

Odkaz na internetové stránky programu: www.siea.gov., http://www.mhsr.sk, www.nsrr.sk

Výška poskytnutého príspevku: 139 659,50 EUR

Fotodokumentácia súčasného stavu: ulica A. Hlinku, Poštová ul., Royova ul., ul. Staničná

ASS

Aktívne starnutie seniorov v meste Piešťany

Poskytuje možnosť vzdelávať seniorov - občanov Piešťan nad 50 rokov v 8 vzdelávacích aktivitách:

  1. Základy finančnej a právnej orientácie
  2. Orientácia v systéme verejnej správy
  3. Počítačový kurz pre začiatočníkov a pokročilých
  4. Aktívny rozvoj osobnosti seniorov
  5. Kurz anglického jazyka
  6. Vitalita a zdravý životný štýl
  7. Muzikoterapia a spoločenské tance
  8. Kurz vyšívania, paličkovania a háčkovania a kurz Záhradkárstva pre seniorov

Schválená dotácia z OP Vzdelávanie : 119 462,02 EUR, z toho:

EŠF: 96 465,58 EUR

ŠR:   17 023,34 EUR

5 % spolufinancovanie Mestom Piešťany vo výške 5 973,10 EUR

Ukončenie projektu: február 2015

Part1Part2Part3Part4Part5

Projekt Partnermi bez hraníc z Fondu mikroprojektov Program cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013

Z projektu postavená Lávka ponad potok Dubová, zrealizovaná v roku 2013 v spolupráci s partnerským mestom Luhačovice, ČR.

FINANCOVANIE MIKROPROJEKTU PARTNERI BEZ HRANÍC

 

Schválené

Skutočnosť

Celkové výdaje mikroprojektu v EUR

35 293,63 EUR

28 418,85 EUR

Celkové spôsobilé výdaje mikroprojektu v EUR

33 121,63 EUR

28 418,85 EUR

Príjmy mikroprojektu v EUR

               0 EUR

               0 EUR

Výška podpory z ERDF v EUR

29 999,58 EUR

24 156,0225 EUR

Výska podpory zo štátneho rozpočltu SR v EUR

  3 529,36 EUR

  2 841,885 EUR

Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Projekt Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, ktorej je Mesto Piešťany členom:

Projekt Aktívny občan v modernej európskej samospráve financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

The project Aktívny občan v modernej európskej samospráve was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

logo

Projekt: Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany

Rekonštrukcia zahŕňa obnovu verejného osvetlenia.

Začiatok realizácie 07/2015

Koniec realizácie všetkých aktivít projektu: 03/2016

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95%, Mesto Piešťany spolufinancuje 5% .

Výška poskytnutej dotácie : 174 391,66 EUR

Projekt bol financovaný z operačného programu Konkurenciaschopnosť a hospodársky rast.

os

Transparentne

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Najnovšia fotogaléria

Aktuálna teplota

15.7.2024 04:07

Aktuálna teplota:

23.9 °C

Vlhkosť:

75.0 %

Rosný bod:

19.2 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:264
TÝŽDEŇ:264
CELKOM:5981656

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ