Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Centrum voľného času pri ZŠ F.E.Scherera

Adresa

E.F.Scherera 40
92101 Piešťany

Kontakty

telefón
033/7725836

GPS: 48° 34′ 59.415″N  17° 48′ 38.89″E

zobraziť na mape
Vedúca CVČ: Mgr. Viera Mikesková

Súčasťou Základnej školy F.E.Scherera je aj  Centrum voľného času. Žiaci  majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti v športe, aranžovaní, tancovaní, v práci s počítačom, učiť sa nové  veci,  ale  i  vhodne a tiež cieľavedome využívať voľný čas. Vedúca CVČ organizuje pre  žiakov kultúrne, spoločenské,  športové,  turistické  podujatia  a  súťaže.  Žiaci  majú  možnosť pracovať v školskom parlamente.

 

Voľnočasové aktivity školy – CVČ

 

Centrum voľného času /CVČ/ je výchovno-vzdelávacím zariadením pre všetkých žiakov  ZŠ. Poslaním CVČ je vytvárať podmienky pre aktívne napĺňanie voľného času mimo vyučovania, pre oddych, regeneráciu duševných a fyzických síl, pre rozvoj talentov, tvorivostí a schopností žiakov.

Činnosť je rozdelená na:

Pravidelnú činnosť  -  prebieha hlavne v práci záujmových útvarov a žiackeho parlamentu. Záujmové útvary sa schádzajú pravidelne 1-krát do týždňa v 1, 1 1/2 alebo 2-hodinových stretnutiach. Celkovú činnosť koordinuje a vedie vedúca CVČ Mgr. Viera Mikesková.

Príležitostná činnosť  -  pozostáva z organizovania rôznych jednorazových akcií podľa záujmu detí z oblasti športu, kultúry a umenia, vychádzok do prírody, ekologickej činnosti,

spoločenskej a organizovania rôznych tvorivých dielní.

Jednotlivé akcie môžeme rozdeliť do oblastí:

kultúra a umenie

*  tvorivé dielne, so zameraním na zhotovenie šarkanov, drakov, zvieratiek a kvetov z kotúliek z toaletného a zápalkových krabičiek,  výrobky z ekoodpadov, vianočných svietnikov, ozdôb, pozdravov, maľovaných  vajíčok,  náramkov priateľstva, darčekov pre mamičky, učiteľov, jarné kvety, snehuliaci, sadrové odliatky,  sprejovanie, CD inak, darčeky pre prvákov, darčeky na zápis do prvého ročníka, maľovanie na kamene, na tričko, karnevalových masiek, keramický páv, strašidlá, zvieratká z papierových tanierov, miniatúry zo zápalkových krabičiek, darčeky ku dňu matiek, vejáriky z papiera a pod.

*   imatrikulácia prvákov

* vystúpenia – vianočná akadémia v MsKS v kine Fontána, na súťažnej prehliadke v moderných tancoch v kine Fontán, zorganizovali sme pre deti MŠ 1- 4. roč. Mikuláša, Mikukáša a fašiangové karnevaly pre Materskú školu Scherera, fašiangový karneval pre našich žiakov, vystúpenia na Vianočných trhoch, ku Dňu matiek pre  Slovenský zväz telesne postihnutých, na OKS a konci školského roka

* súťaže – okresné kolo v moderných tancoch , playback show, celoslovenská súťaž v aranžovaní kvetov Viktória Régia,  

spoločenská činnosť

* vysielania v školskom rozhlase ku Dňu učiteľov, ku Dňu ochrany zvierat, Recyklácia,  Deň Zeme,  Deň matiek , Svetový deň ochrany prírody, Svetový deň ochrany vody, Medzinárodný  deň hôr, Medzinárodný deň bez internetu, a pod.

* finančná zbierka: pre piešťanský útulok, pre Ligu proti rakovine Deň narcisov, Biela pastelka  pre Úniu nevidiacich, Slnečnica pre postihnutých sklerózou multiplex

* ostatné spoločenské podujatia: deň otvorených dverí, popoludnia spoločenských hier, bodovanie tried, zhotovenie darčekov pre  učiteľov, žiakov 1. – 4. roč. a deti z Materskej školy, turnaj v Človeče nehnevaj sa!,“ slávnostné otvorenie a ukončenie školského roka

športová činnosť

*  trojboj v skákaní cez švihadlo, turnaje v Mini hokeji,  olympiády v ľahkej atletike pre žiakov MŠ a 1- 4. ročníka,  turnaj vo futbale, turnaj vo florbale pre žiakov 1. – 4. roč., turnaj v stolnom tenise, Moravianska Venuša, Kinderiáda             

ekologická činnosť

* zber papiera,  zber gaštanov , zber elektroodpadu, bateriek a batérií, tvorivé dielne výrobky z ekoodpadov, CD – inak,  podujatie  „Naše  gesto  pre  čisté  mesto“  /Mesto Piešťany/  a    „Upratovanie brehov Sĺňavy“ /OZ Sĺňava Piešťany/ – upratovanie okolo brehov Sĺňavy

turistická činnosť 

* sobotňajšie vychádzky do prírody, pravidelné stretávanie sa turistického krúžku

veda a technika

* prednášky na tému záhrada a kvety, flóra a fauna okolia – SZáŠ, Vtáky v okolí Piešťan,

 

PROJEKTY: zapájame sa do rôznych projektov: Jednota COOP – „Tvorivé leto“, projekt Recyklohry – zbieranie opotrebovaných elektrospotrebičov, použitých monočlánkov, bateriek a plnenie rôznych úloh, „Zelený školský dvor“ - Karička, baterky na správnom mieste, VÚC – projekt „Hurááá leto“, SAŠ – Move Week – týždeň v pohybe, Vymeň papier za kvet – firma Freudenberg Pobedím,  

 

V rámci príležitostnej činnosti aktívne spolupracujú s MsK, MsKS, Slovenským zväzom telesne postihnutých, CVČ, MsÚ, Slobodou zvierat, Piešťanským útulkom pre ohrozené zvieratá, Informačným centrom mladých, Políciou, rôznymi klubmi  a pod.

Prázdninová činnosť –v rámci letných prázdnin prebieha prímestský letný tábor pre deti 1. – 5. roč. zameraný na spoznávanie okolia Piešťan a návštevu rôznych prírodných, kultúrnych a historických pamiatok „Hurááá leto“

V rámci jesenných, polročných a jarných prázdnin sa deti zúčastňujú rôznych športových aktivít vo veľkej a malej telocvični zameraných na rekreačné športovanie „Športom ku zdraviu“.

 

Krúžková - záujmová činnosť CVČ -  platba 2,50 €  mesačne

 

             

Por. č.

Názov krúžku

Vedúci krúžku

1.

Moderný tanec 2. - 3. roč.

Mgr. Viera Mikesková

2.

Florbal  2. roč.

Mgr. Viera Mikesková

3.

Varenie I.

Mgr. Viera Mikesková

4.

Modrený tanec 1. roč.

Mgr. Viera Mikesková

5.

Pohybové hry 1. roč.

Mgr. Viera Mikesková

6.

Florbal 4. B - 3. roč.

Mgr. Viera Mikesková

7.

Varenie II.

Mgr. Viera Mikesková

8.

Psp 3. roč.

Mgr. Viera Mikesková

9.

Florbal 4. A

Mgr. Viera Mikesková

10.

Psp 5. -  7. roč.

Mgr. Viera Mikesková

11.

Psp 1. roč.

Mgr. Viera Mikesková

12.

Moderný tanec

Mgr. Viera Mikesková

13.

Výtvarné techniky

Mgr. Viera Mikesková

14.

Psp 2. roč..

Mgr. Viera Mikesková

15.

Psp 4. roč.

Mgr. Viera Mikesková

16.

Turistický I.

Mgr. Viera Mikesková

17.

Turistický II. Mgr. Viera Mikesková