Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

P O Z V ÁN K A

Týmto Vás pozývame na zasadnutie Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok MsZ, mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční dňa

19. júla  2016 o 17.00 hod. ( utorok )

Na Mestskom úrade v Piešťanoch, nám. SNP č.3, I. poschodie – číslo dverí 32.

Program zasadnutia:

1.Otvorenie

2.Návrh na zmenu  programového rozpočtu mesta Piešťany na rok  2016

3.Rôzne

                                                                                                        Ing. Ján Jánošík

                                                                                                          predseda KBVP