Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Verejné prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany, 6. október 2021 (2.92 MB)

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany (2.91 MB)

 

Príloha č. 1 - Zoznam členov Riadiaceho tímu, Poradného tímu a jednotlivých pracovných skupín v rámci prípravy KPSS mesta Piešťany 2021 - 2027 (512.29 kB)

Príloha č. 2 - Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany za obdobie 2016 – 2020 (772.2 kB)

Príloha č. 3 - Vyhodnotenie prieskumu poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Piešťanya v okolitých obciach (1.15 MB)

Príloha č. 4 - Prehľad ďalších subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti v meste Piešťany (423.12 kB)

Príloha č. 5 - Vyhodnotenie zisťovania požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb v meste Piešťany (858.8 kB)

Príloha č. 6 - Vyhodnotenie zisťovania požiadaviek obyvateľov mesta Piešťany v sociálnej oblasti (1.45 MB)

Príloha č. 7 - Stromy problémov pre jednotlivé cieľové skupiny KPSS (574.38 kB)

Príloha č. 8 - Návrh indikátorov a ich požadovaných hodnôt pre jednotlivé opatrenia a aktivity KPSS (486.65 kB)

 

Stretnutie pracovnej skupiny Občania v krízových situálciách -  videokonferencia 16.04.2021 (1.06 MB)

Stretnutie pracovnej skupiny Občania v krízových situáciách (1.55 MB)

SWOT analýza - Občania v krízových situáciách (195.61 kB)

Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny Občania v krízových situáciách (259.1 kB)

 

Stretnutie pracovnej skupiny Rodiny s deťmi - videokonferencia 23.04.2021 (131.53 kB)

Stretnutie pracovnej skupiny Rodiny s deťmi (1.63 MB)

SWOT analýza - Rodiny s deťmi (213.93 kB)

Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny Rodiny s deťmi (234.88 kB)

 

Stretnutie pracovnej skupiny Seniori - videokonferencia 29.04.2021 (86.3 kB)

Stretnutie pracovnej skupiny Seniori (1.62 MB)

SWOT analýza - Seniori (236.52 kB)

Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny Seniori (235.71 kB)

 

Stretnutie pracovnej skupiny Osoby so zdravotným postihnutím - videokonferencia 30.04.2021 (105.54 kB)

Stretnutie pracovnej skupiny Osoby so zdravotným postihnutím (1.58 MB)

SWOT analýza - Osoby so zdravotným postihnutím (199.37 kB)

Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny Osoby so zdravotným postihnutím (238.17 kB)

 

Stretnutia pracovných skupín 1. - 2. 7. 2021 (1.3 MB)

Prezenčná listina (1.12 MB)

Informatívna správa - výzvy v sociálnej oblasti pre Piešťany (768.8 kB)

Vyhodnotenie dotazníka pre obyvateľov Piešťan (1.45 MB)

Vyhodnotenie prieskumu poskytovateľov sociálnych služieb v Piešťanoch a okolí (1.15 MB)

Vyhodnotenie zisťovania požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb v Piešťanoch (858.8 kB)