Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Verejné priestranstvá

Verejné priestranstvá formujú tvár mesta a výrazným spôsobom ovplyvňujú ľudské správanie. Ak chceme, aby v nich prebiehali stretnutia, odpočinok, spoločenské aktivity či hry,  je potrebné do procesu ich zveľaďovania zapojiť verejnosť v čo najväčšej možnej miere.

 

Pri revitalizácii akéhokoľvek vereného priestranstva postupujeme podľa navrhnutých pravidiel participatívneho plánovania verejných priestranstiev, ktoré pozostávajú zo štyroch etáp:

  • príprava,
  • plánovanie,
  • realizácia,
  • udržateľnosť.

 

Medzi najdôležitejšie aktivity v participatívnom plánovaní verejných priestranstiev patria: výber vhodného verejného priestoru a jeho analýza, spoločné verejné stretnutia s občanmi dotknutej lokality a dotazníkový prieskum. Výsledky vyplývajúce zo spoločných verejných stretnutí a dotazníkového prieskumu budú spracované v komplexnej záverečnej správe a/alebo štúdie, ktorá bude verejnosti k dispozícii na pripomienkovanie. Pripomienky budú do záverečnej správy a/alebo štúdie zapracované a následne budú zverejnené v kompletnom znení na oficiálnej webovej stránke mesta.

 

Celé znenie pravidiel parcitipatívneho plánovania verejných priestranstiev dostupné od str. 16 tu: Pravidlá participácie občanov mesta Piešťany