Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Participácia kroniky

 

Mesto Piešťany vedie mestskú kroniku „Kronika mesta Piešťany‟ v štátnom jazyku v súlade s § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Úlohou kroniky je vecne, chronologicky, písomne a obrazom zaznamenávať všetky významné skutočnosti celomestského významu.

Súčasťou kroniky sú zápisy najmä, nie však výhradne z nasledovných oblastí života obyvateľov mesta Piešťany:

 • Orgány mesta,
 • Počasie a príroda,
 • Politický a verejný život,
 • Poľnohospodárstvo,
 • Priemysel, obchod, služby,
 • Úprava mesta, doprava, spoje,
 • Školstvo,
 • Kultúra,
 • Obyvateľstvo, životná úroveň,
 • Životné prostredie,
 • Zdravotníctvo,
 • Šport,
 • Zahraničné styky,
 • Rôzne.

V plnom rozsahu rešpektujeme Štatút kroniky mesta Piešťany, avšak považujeme za dôležité dať občanom mesta Piešťany možnosť vyjadriť sa a doplniť oblasti života obyvateľov a to v termíne od 1.7. do 31.7. príslušného kalendárneho roka.

 

Formulár návrhu na zápis do kroniky mesta dostupný tu formulár kroniky mesta