Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Participácia

Mesto Piešťany chce zvýšiť zapájanie sa občanov do života spoločnosti a aktivít v meste prostredníctvom participatívnych procesov. Chápeme participáciu občanov nielen ako činnosť, ktorú vykonávajú občania v prospech občianskej spoločnosti, t. j. dobrovoľníctvo a neplatenú prácu v prospech miestnej komunity, ale aj ako neformálne vzťahy, socializáciu a priateľstvá.

Cieľom participácie je umožniť obyvateľom mesta navrhovať projekty, ktoré zodpovedajú ich potrebám s verejnoprospešným účelom, podporiť obyvateľov v ich záujme o samosprávu, v ktorej žijú a ich transformáciu na aktívnych spolutvorcov jej súčasnosti a budúcnosti, vytvoriť kvalitné verejné politiky s ľuďmi a pre ľudí, revitalizovať verejné priestranstvá v súlade s predstavami obyvateľov, zapojiť obyvateľov mesta do stanovovania priorít verejných výdavkov, naštartovať nové občianske iniciatívy a aktivity v samospráve, zachytiť dôležité spoločenské udalosti, či podieľať sa na formovaní budúcnosti mesta.

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovú adresu participacia@piestany.sk

 

Pravidlá participácie občanov mesta Piešťany: Pravidlá participácie občanov mesta Piešťany

 

Chceme podporiť participáciu občanov mesta Piešťany v nasledovných oblastiach: