Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Participácia

Mesto Piešťany chce zvýšiť zapájanie sa občanov do života spoločnosti a aktivít v meste prostredníctvom participatívnych procesov. Chápeme participáciu občanov nielen ako činnosť, ktorú vykonávajú občania v prospech občianskej spoločnosti, t. j. dobrovoľníctvo a neplatenú prácu v prospech miestnej komunity, ale aj ako neformálne vzťahy, socializáciu a priateľstvá.

Cieľom participácie je umožniť obyvateľom mesta navrhovať projekty, ktoré zodpovedajú ich potrebám s verejnoprospešným účelom, podporiť obyvateľov v ich záujme o samosprávu, v ktorej žijú a ich transformáciu na aktívnych spolutvorcov jej súčasnosti a budúcnosti, vytvoriť kvalitné verejné politiky s ľuďmi a pre ľudí, revitalizovať verejné priestranstvá v súlade s predstavami obyvateľov, zapojiť obyvateľov mesta do stanovovania priorít verejných výdavkov, naštartovať nové občianske iniciatívy a aktivity v samospráve, zachytiť dôležité spoločenské udalosti, či podieľať sa na formovaní budúcnosti mesta.

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovú adresu participacia@piestany.sk

 

Pravidlá participácie občanov mesta Piešťany: Pravidlá participácie občanov mesta Piešťany

 

Aktuálne prebieha:

  1. Participatívny rozpočet mesta Piešťany ročník 2021/2022: 

Podpisovanie zmlúv, plánovanie a realizácia úspešných občianskych a investičných projektov Participatívneho rozpočtu.

Investičné projekty: Cvič a hraj - fitness a minifutbal, Oddychový parčík

Občianske projekty: Bike Park Piešťany, Exteriérová šatňa s jedlým živým plotom, Aj staré Piešťany majú centrum!, Naučme sa kompostovať, Vytvorenie kontaktného bodu pre seniorov

Viac informácií k Participatívnemu rozpočtu nájdete tu,

 

  1. Participácia pri tvorbe strategických dokumentov:

Pripomienkovanie návrhu Koncepcie rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany

Verejnosť môže návrh strategického dokumentu pripomienkovať  do nedele 22. mája 2022 do 23:59 hod  prostredníctvom nasledovného formulára: https://bit.ly/3kfX9Cx.

Viac informácií a návrh strategického materiálu na stiahnutie tu.

 

Pripomienkovanie návrhu Koncepcie statickej dopravy v meste Piešťany

Verejnosť môže návrh strategického dokumentu pripomienkovať emailom, resp. na verejnom prerokovaní v Mestskej knižnici (Školská 19, Piešťany) dňa 26. mája 2022 o 15:00.

Viac informácií a návrh strategického materiálu na stiahnutie tu.