Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany

Cieľom Koncepcie športu je zjednotiť športovú verejnosť v meste pri riešení aktuálnych problémov a hľadať ich spoločné východiská. Je dôležité, aby v Piešťanoch bolo športu priznané zaslúžené spoločenské postavenie. Všetci si plne uvedomujeme, že šport má pre naše mesto priamy aj nepriamy ekonomický efekt, významný vplyv na výchovný aspekt mládeže, budovanie a podporovanie zdravého životného štýlu a v neposlednom rade vytvára priestor pre budovanie spoločenskej socializácie širokej verejnosti. Tento strategický dokument zaoberajúci sa rozvojom športu, športovej infraštruktúry a podpory športovej činnosti v meste Piešťany bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 23. júna 2022 uznesením MsZ č. 74/2022.

Touto cestou ďakujeme externým spolupracovníkom, kolegom z Mestského úradu, vedeniu mesta, ako aj aktívnym zástupcom športových klubov a športovej verejnosti, za odbornú prácu pri tvorbe tejto Koncepcie, za návrhy na zlepšenie, za trpezlivosť pri diskusiách a za ochotu a snahu hľadať riešenia a prieniky, i keď to nie vždy bolo jednoduché.

 

Strategický materiál :

1. Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany 

2. Zhrnutie strategického materiálu 

3. Prílohy:

a) Analytická časť Koncepcie 

b) Spracovanie Koncepcie 

c) Návrh odporúčaných podmienok nájmu športovej infraštruktúry 

d) Požiadavky na modernizáciu, rekonštrukciu jestvujúcej a výstavbu novej športovej infraštruktúry 

e) Možnosti financovania výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry

4. Celý materiál vrátane príloh v jednom pdf 

 

Ak máte otázky ohľadom Koncepcie rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany, napíšte nám na participacia@piestany.sk.