Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany

K obsahu návrhu Koncepcie rozvoja športu, športových zariadení a podpory športových činností v meste Piešťany (ďalej len „Koncepcia“) prispeli externí odborníci, zástupcovia športových klubov, pedagogickí pracovníci, zástupcovia športovej verejnosti a zamestnanci Mestského úradu. Prípravné práce riadil a analytickú časť a návrh Koncepcie autorsky spracoval Ing. Viktor Nižňanský, PhD. z Komunálneho výskumného a poradenského centra, n.o. v spolupráci so zamestnancami Mestského úradu. Následné spracovanie pripomienok, diskusie a finalizácia dokumentu bola v réžii zamestnancov MsÚ Piešťany pod vedením pani prednostky. Zástupcovia mestského úradu, predstavitelia piešťanských športových klubov a združení, ako aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva sa následne zúčastňovali diskusií s cieľom doplnenia informácií za účelom nájdenia prieniku očakávaní a požiadaviek športových klubov s možnosťami Mesta Piešťany.

Touto cestou ďakujeme externým spolupracovníkom, kolegom z Mestského úradu, vedeniu mesta, ako aj aktívnym zástupcom športových klubov a športovej verejnosti, za odbornú prácu pri tvorbe tejto Koncepcie, za návrhy na zlepšenie, za trpezlivosť pri diskusiách a za ochotu a snahu hľadať riešenia a prieniky, i keď to nie vždy bolo jednoduché.

Návrh Koncepcie rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany bol dňa 4. mája 2022 o 16:30 predstavený verejnosti v Mestskej knižnici (Školská 19, Piešťany). Verejnosť môže tento návrh Koncepcie pripomienkovať do nedele 22. mája 2022 do 23:59 hod prostredníctvom nasledovného formulára: https://bit.ly/3kfX9Cx

 

Návrh Koncepcie :

 1. Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany 
 2. Zhrnutie 
 3. Prílohy:
  1. Analytická časť Koncepcie 
  2. Spracovanie Koncepcie 
  3. Návrh odporúčaných podmienok nájmu športovej infraštruktúry
  4. Požiadavky na modernizáciu, rekonštrukciu jestvujúcej a výstavbu novej športovej infraštruktúry 
  5. Možnosti financovania výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry 

 

Ak máte otázky ohľadom Koncepcie rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany, napíšte nám na participacia@piestany.sk. Pre pripomienkovanie Koncepcie, použite, prosím, formulár na: https://bit.ly/3kfX9Cx.