Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Press - správy

Zobrazené 61-90 z 135

Piešťanský týždeň: Stanovisko prednostu mestského úradu

Dátum: 10. 3. 2016

na základe nášho telefonického rozhovoru Vám zasielam okruh tém, o ktorých by som chcel s vami diskutovať s výsledkom predložiť Vaše vyjadrenia čitateľom Piešťanského týždňa a zároveň obyvateľom mesta, v ktorom máte česť pôsobiť ako prednosta mestského úradu.

1. Od optimalizácie organizačnej štruktúry na MsÚ v Piešťanoch prešlo už viac ako pol roka - ako sa jej výsledky prejavujú v praxi.
2. Posty vedúcich oddelení sú už obsadené na základe výberových konaní. Ako kritériá rozhodovali pri ich výbere, aké predstavy má o ich práci prednosta úradu, človek, ktorý podľa zákona o obecnom zriadení mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje.
3. Mestský rozpočet a jeho kvalita i stabilita + zmeny v ňom počas roku.
4. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja - ako ďalej.
5. Sťažnosť na neprofesionalitu pri výkone práce hovorkyne mesta E. Bereczovej.

Verím, pán prednosta, že ako človek, zastávajúci zodpovedné miesto v miestnej samospráve - verejnej inštitúcii, narábajúcej s peniazmi nás, daňových poplatníkov, si uvedomíte zodpovednosť voči verejnosti, medzi ktorú patria aj čitatelia Piešťanského týždňa a zároveň prejavíte dostatok nadhľadu a veľkorysosti, ktoré k úspešnému výkonu takejto takejto funkcie nevyhnutne patria a po preštudovaní tém mi zašlete čo najskôr termín na stretnutie a prípravu rozhovoru, ktorý redakcia Piešťanského týždňa zverejní len po Vašej autorizácii.

Piešťanský týždeň: Výberové konania vedúci oddelení

Dátum: 10. 3. 2016

Na podnet svojich čitateľov sa Piešťanský týždeň rozhodol všetkých nových vedúcich predstaviť na svojich stránkach, preto Vám zasielam nasledujúce otázky:
1. Prečo ste sa prihlásili do výberového konania?
2. Aká je Vaša doterajšia prax v samospráve a na akých postoch?
3. Na čo sa zameriaval projekt, ktorý ste predstavili výberovej komisii?
4. Aké boli Vaše prvé kroky vo funkcii?
5. Aké priority ste si stanovili vo Vašej funkcii?

Verím, že nesklamete očakávania našich čitateľov a zároveň občanov mesta Piešťany a konkrétnymi odpoveďami posilníte víziu pána primátora Tamajku o transparentnom meste, ktorú deklaroval počas svojej predvolebnej kampane.

Piešťanský týždeň: Výruby stromov a náhradná výsadba

Dátum: 9. 3. 2016

Od októbra 2015 do januára 2016 primátor povolil výrub 129 ks stromov a 315 m2 kríkov ale mesto nevysadilo za ne žiadnu náhradnú zeleň aj keď v mestskom rozpočte finančné prostriedky boli vyčlenené.

Piešťanský týždeň: Zberný dvor

Dátum: 9. 3. 2016

Podľa nového zákona bude mesto potrebovať posudzovanie vplyvov zberného dvora na ŽP. Ten sa však podľa mojich informácii nachádza v územnom pláne v „zelenom“ pásme, čiže v obytnej zóne, kam nepatrí.

Piešťanský týždeň: Inšpektorát práce

Dátum: 9. 3. 2016

V mesiaci január inšpektorát práce vykonal kontrolu na mestskom úrade v súvislosťou s prekážkou v práci na strane zamestnávateľa, čerpaním dovoleniek a zabezpečenia stravovania v zmysle ustanovení zákonníka práce. Inšpektorát svojou kontrolou zistil pochybenia.

Piešťanský týždeň: Zamestnanci mestského úradu

Dátum: 9. 3. 2016

Otázky ohľadom bývalých zamestnancov mestského úradu v Piešťanoch.

www.zpiestan.sk: Narodení 29. februára

Dátum: 9. 3. 2016

Otázky ohľadom občanov, ktorí sa narodili dňa 29. februára.

Piešťanský týždeň: Mestský park

Dátum: 9. 3. 2016

Ako ukázalo veterné počasie z uplynulého víkendu a to vietor nedosiahol nejakú extrémnu silu čo by sa dala označiť za prírodnú katastrofu, tak počas už i takéhoto počasia sa zo stromov odlamujú konáre rôznej veľkostí od drobných až po hrúbku ktorých pád na človeka by mohol spôsobiť závažné poranenia.

Piešťanský týždeň: Chodníky a cesta Kocurice

Dátum: 9. 3. 2016

V minulom roku v Kocuriciach sa vybudoval chodník a nejakým "zvláštnym" spôsobom opravovala cesta. Fotky prikladám v prílohe.

Piešťanský týždeň: Fontána pred Fontánou

Dátum: 9. 3. 2016

Ospravedlňujem sa že pre Vás v takto krkolomnom čase Vám posielam otázky ale bohužiaľ vyplynuli z procesu pátrania po majiteľovi fontány pred kinom Fontána.

Piešťanský týždeň: Havrany na A. Hlinku

Dátum: 9. 3. 2016

Na zhadzovanie hniezd v tejto lokalite bolo vydané povolenie ministerstva životného prostredia. I keď nejaké hniezda boli odstránené veľké množstvo ich tam ešte ostalo. Povolenie ale končí 31.3. 2016.

Piešťanský týždeň: Výberové konania vedúci oddelení

Dátum: 9. 3. 2016

Dovoľujem si Vás do uzávierky aktuálneho čísla Piešťanského týždňa, t.j. do piatku 19.2.2016 do 12.00 h požiadať o odpoveď na nasledujúce otázky.

Piešťanský týždeň: Mestské komunikácia a ich opravy

Dátum: 9. 3. 2016

Otázky ohľadom stavu ulíc v Piešťanoch a ich plánovaných opráv.

www.zpiestan.sk: Výberové konania - vedúci oddelení

Dátum: 9. 3. 2016

Prosím o odpovede na otázky v súvislosti s výberovými konaniami na funkcie vedúcich oddelení mestského úradu.

www.zpiestan.sk: Cyklochodník Dubová

Dátum: 9. 3. 2016

Prosím o odpovede do článku o poslednej dokončenej etape cyklochodníka Dubová.

www.zpiestan.sk: Mliečny bar

Dátum: 9. 3. 2016

Prosím o stanovisko k prestavbe bývalého mliečneho baru v centre mesta na pešej zóne oproti reštaurácii U Páva.

MY Trnavské noviny: Vianočný stromček

Dátum: 10. 2. 2016

Otázky ohľadom vianočného stromčeka zodpovedala riaditeľka Služieb mesta Piešťany.

Denník Šport: Podpora hokeja a športu

Dátum: 8. 2. 2016

Pre denník Šport pripravujem - aj pod dojmom súčasnej situácie v skalickom hokeji - väčší materiál o stave slovenského profesionálneho hokeja a jeho podpore zo strany mestských samospráv. myslíte, že by ste mi mohli odpovedať na niekoľko otázok? podobné otázky kladiem aj ostatným samosprávam miest, kde majú extraligové hokejové kluby.

Piešťanský týždeň: Koše pre psov

Dátum: 8. 2. 2016

Otázky ohľadom košov na prie exkrementy. Odpovedalo stredisko údržby Služieb mesta Piešťany.

Piešťanský týždeň: Rozpočet na mestskej rade

Dátum: 8. 2. 2016

Včera na svojom riadnom zasadnutí Mestská rada nepodporila mestský rozpočet na rok 2016 zverejnený na priemerkovanie verejnosťou na internetovej stránke mesta a podľa informácii od členov mestskej rady k tomuto rozpočtu budú ešte pracovné rokovania aby bol prepracovaný do podoby tak aby sa mestský poslanci vedeli s ním stotožniť. Moja otázka znie:

www.zpiestan.sk: Výberové konania

Dátum: 8. 2. 2016

Otázky ohľadom výberových konaní na vedúcich jednotlivých referátov.

www.pnky.sk: Výberové konania

Dátum: 8. 2. 2016

Podľa mojich informácií už zajtra začínajú výberové konania. Mohli by ste mi prosím napísať teda počty záujemcov a kedy budú výberové konania ukončené?

Piešťanský týždeň: Štrajk učiteľov

Dátum: 29. 1. 2016

Mám na Vás otázku ako zástupcu zriaďovateľa základných škôl v Piešťanoch.
Vstupuje nejakým spôsobom mesto Piešťany do procesu štrajku učiteľov na 1. Základnej škole? Mám na mysli napríklad zabezpečením umiestnenia detí rodičov ktorí nemôžu zabezpečiť im opateru v iných zariadeniach ktoré máte ako zriaďovateľ k dispozícii? Prípadne rozšírením otváracích hodín centra voľného času Ahoj?

www.zpiestan.sk: Projekt Materská škola Dubčeka

Dátum: 29. 1. 2016

Prosím o odpovede v súvislosti so získaním dotácie na rozšírenie kapacity materskej škôlky na Ulici A. Dubčeka, na ktorú Mesto Piešťany v minulom roku získalo od ministerstva školstva 55-tisíc eur.

www.pnky.sk: Stavebný úrad Hubina

Dátum: 29. 1. 2016

Poprosil by som vás o informácie ohľadom zabezpečovania výkonu stavebného úradu v meste Piešťany pre stavby realizované Mestom Piešťany obcou Hubina. Poprosil by som vás o odpovede na nasledujúce otázky.

Piešťanský týždeň: Televízia

Dátum: 29. 1. 2016

Súkromná celoštátna televízia vysiela svojich redaktorov do obcí/miest, ale Piešťany vynechá. Oslovila televízia vedenie mesta, aby nakrúcanie sprostredkovalo? Ak áno, prečo napokon do Piešťan neprídu.

www.pnky.sk: Škodlivé látky Holubyho škola

Dátum: 29. 1. 2016

V článku http://www.zpiestan.sk/spravy/prekrocenie-hygienickych-noriem-na-zs-holubyho-nepotvrdili/ autor Martin Palkovič píše, že RUVZ Nitra potvrdila, že normy ohľadom prítomnosti škodlivých chemických látok na ZŠ Holubyho neboli prekročené, ale neuvádza odkiaľ má zdroj údajov, ktoré sú v článku, okrem pôvodných vyjadrení prednostu MsÚ.

www.pnky.sk: Rekonštrukcia ZUŠ

Dátum: 29. 1. 2016

Otázky ohľadom rekonštrukcie Základnej umeleckej školy v Piešťanoch na Teplickej ulici.

www.pnky.sk: Odpady v Piešťanoch

Dátum: 29. 1. 2016

Vzhľadom k tomu, že pripravujeme článok o odpadoch, prosíme o zaslanie vybraných údajov.

www.pnky.sk: Materská škola Dubčeka

Dátum: 29. 1. 2016

Prosíme o aktuálnu informáciu, v akom stave je v súčasnosti projekt na rozšírenie kapacity škôlky na A. Dubčeka – viď článok z mája 2015.Máme indície, že projekt nepokračoval a peniaze do Piešťan neprídu, ako to teda je naozaj? Ďakujeme za informácie.

Zobrazené 61-90 z 135

Info

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

25.6.2024 05:06

Aktuálna teplota:

19.7 °C

Vlhkosť:

64.4 %

Rosný bod:

12.8 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:12
DNES:222
TÝŽDEŇ:1850
CELKOM:5943932

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ