Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

INFORMÁCIE PRE ORGANIZÁTOROV VEREJNÝCH PODUJATÍ

Typ: ostatné
INFORMÁCIE PRE ORGANIZÁTOROV VEREJNÝCH  PODUJATÍ 1Teší nás, že v našom meste pribúda množstvo verejných podujatí, ktoré obohacujú každodenný život obyvateľov i návštevníkov Piešťan.

Teší nás, že v našom meste pribúda množstvo verejných podujatí, ktoré obohacujú každodenný život obyvateľov i návštevníkov Piešťan.  V záujme predchádzania kolízie podujatí v jednom čase na jednom mieste,  v záujme propagácie podujatí, ale aj  v záujme rešpektovania legislatívy  dovoľujeme si upozorniť organizátorov kultúrnych, športových a iných verejných podujatí  na dodržiavanie povinností. Ide o také podujatia, akými sú napríklad koncerty, vystúpenia umelcov, diskotéky, zábavy, športové exhibície, turnaje, verejné zhromaždenia a pod., ktoré sú určené pre širokú verejnosť (bez rozdielu, či sú zdarma alebo so vstupným).

 

  • Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia (ďalej len VKP) v zmysle zákona č. 96/1991 Z.z. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov je povinný oznámiť konanie VKP   na Mestskom úrade v Piešťanoch – Kancelária vedenia mesta, referent pre kultúru,  Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany, a to buď osobne, poštou alebo elektronickou poštou.

 Oznámenie o VKP  je treba podať najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno     oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť     bezodkladne.

  Elektronické oznámenie o usporiadaní KVP  treba zaslať na emailovú adresu:  Diana.KizekKissova@piestany.sk; alebo kultura@piestany.sk. Informácie na tel. č. 033/77 65 476 alebo 0940 947 451.

Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže obec za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa zákona 96/1991 Zb.  uložiť pokutu do 332 EUR.

 

  • Usporiadateľ verejného športového podujatia (VŠP)  v súlade so zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4) je povinný oznámiť konanie VŠP   na Mestskom úrade v Piešťanoch – Odbor školstva a športu, referent pre šport,  Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany, a to buď osobne, poštou alebo elektronickou poštou.
    Oznámenie podáva organizátor podujatia najneskôr 10 dní pred konaním VŠP, resp. 15 dní, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo najneskôr 30 dní pred konaním VŠP, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.

Elektronické oznámenie o usporiadaní KŠP  treba zaslať na emailovú adresu: zuzana.mlkva@piestany.sk. Informácie na tel. č.: 033/77 65 430.

Nesplnenie oznamovacej povinnosti je podľa zákona 1/2014 Z.z. považované za správny delikt, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 2000 EUR.

 

  • Pokiaľ je súčasťou podujatia predaj občerstvenia či nejakých výrobkov, je potrebné komunikovať s  referátom podnikania - tel. 033/77 65  490. 
  • Ak sa podujatie koná na miestnej komunikácii alebo verejnom priestranstve, je potrebné doložiť aj žiadosť o užívanie tohto priestoru min. 30 dní pred konaním akcie  – www.piestany.sk/obcan/tlaciva resp. informovať sa na MsÚ – ref. dopravy, tel. 033/77 65 472, či je potrebné takéto povolenie.
  • Propagáciu podujatí formou plagátov je potrebné riešiť s Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany. Kontakty:  0905 624 596,  msks@msks-piestany.sk.
  • Propagáciu na web stránke mesta Piešťany zabezpečujeme automaticky (bezplatne) po podaní Oznámenia.

 

Tlačivá pre písomné oznámenie VKP a VŠP sú občanom k dispozícii na MsÚ aj na webovej stránke Mesta Piešťany: obcan/tlaciva-na-stiahnutie-1/

Tlačivá sú aj tu:

 

(Foto: archív Mesta Piešťany, OLKS 2007)


Prílohy

Vytvorené: 29. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 11. 5. 2022 13:12
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová