Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

DENNE AKTUALIZOVANÉ: OPATRENIA MESTA PIEŠŤANY V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM 1

DENNE AKTUALIZOVANÉ: OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

NOVÉ:
25.11.2020
NOVÉ VYHLÁŠKY ÚVZ SR
TERASY od 27.11.2020 PO NOVOM celý text

Zastupiteľstvo, Služby mesta Piešťany, Primátor, ... | 25. 11. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
VÝDAJ A ROZVOZ STRAVY DOČASNE ZASTAVENÝ 1

VÝDAJ A ROZVOZ STRAVY DOČASNE ZASTAVENÝ

Mesto Piešťany ako zriaďovateľ sociálnej služby - Jedáleň, Staničná 22, Piešťany oznamuje, že z dôvodu riešenia situácie ohľadne ochorenia COVID-19 pozastavuje dňom 25. novembra 2020 výdaj a rozvoz stravy.
celý text

ostatné | 24. 11. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
NOVÉ - VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA 1

NOVÉ - VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Mesto Piešťany hľadá do svojho tímu kolegov na viaceré pozície.

celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 19. 11. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
INFORMÁCIE K  TESTOVANIU NA COVID-19 V PIEŠŤANOCH 1

INFORMÁCIE K TESTOVANIU NA COVID-19 V PIEŠŤANOCH

NOVÉ:
V PIEŠŤANOCH TESTUJE UŽ LEN NÚRCH celý text

Zastupiteľstvo, Služby mesta Piešťany, Primátor, ... | 18. 11. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
CHCETE BYŤ STÁLE V OBRAZE? 4

CHCETE BYŤ STÁLE V OBRAZE?

Vďaka uvoľňovaniu opatrení proti šíreniu koronavírusu pribúda v našom meste množstvo podujatí. Pokiaľ chcete vedieť, kedy sa čo koná, ale aj o aktuálnych informáciách z úradu, nainštalujte si aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 15. 11. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
V PONDELOK 16.11.2020 MSÚ ZATVORENÝ 1

V PONDELOK 16.11.2020 MSÚ ZATVORENÝ

Mesto Piešťany oznamuje, že v pondelok dňa 16. novembra 2020 bude Mestský úrad v Piešťanoch ZATVORENÝ. celý text

Press, ostatné | 13. 11. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
HĽADÁME ZDRAVOTNÍKOV NA PLOŠNÉ TESTOVANIE 1

HĽADÁME ZDRAVOTNÍKOV NA PLOŠNÉ TESTOVANIE

Milí spoluobčania,
čaká nás významná, ale veľmi náročná úloha v boji proti šíreniu vírusu Covid-19 – celoštátne testovanie obyvateľstva. Túto úlohu chceme aj v našom meste zvládnuť čo najlepšie. Preto vyzývame verejnosť zapojiť sa do organizačného zabezpečenia testovania občanov ako zdravotnícky personál. celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 27. 10. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
VÝZVA PRE DOBROVOĽNÍKOV 1

VÝZVA PRE DOBROVOĽNÍKOV

Milí spoluobčania,
čaká nás významná, ale veľmi náročná úloha v boji proti šíreniu vírusu Covid-19 – celoštátne testovanie obyvateľstva. Túto úlohu chceme aj v našom meste zvládnuť čo najlepšie. Preto vyzývame verejnosť zapojiť sa do organizačného zabezpečenia testovania občanov formou dobrovoľníctva. celý text

Press, ostatné, Mestský úrad, ... | 23. 10. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
PRECHÁDZAME NA ZIMNÝ ČAS 1

PRECHÁDZAME NA ZIMNÝ ČAS

V nedeľu 25. októbra 2020 začína zimný čas. O 3. hodine ráno stredoeurópskeho letného času (SELČ) sa posunú ručičky hodín späť na 02.00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Znamená to, že si o hodinu dlhšie pospíme. celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 19. 10. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
MESTSKÉ JASLE SÚ ZNOVA OTVORENÉ 1

MESTSKÉ JASLE SÚ ZNOVA OTVORENÉ

Odo dňa 19. 10. 2020 je zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, zriaďovateľom ktorého je Mesto Piešťany, v plnej prevádzke. celý text

Press, ostatné, Mestský úrad, ... | 19. 10. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
PREROKOVANIE NÁVRHU ZMIEN ÚZEMNÉHO PLÁNU 1

PREROKOVANIE NÁVRHU ZMIEN ÚZEMNÉHO PLÁNU

O z n á m e n i e o začatí prerokovania návrhu
Zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 5
Mesto Piešťany, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje podľa § 23 ods. 2, 3 Stavebného zákona dotknutým orgánom, samosprávnemu kraju, právnickým a fyzickým osobám a vlastníkom verejného dopravného a technického vybavenia začatie prerokovania návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 5 (ZaD ÚPN CMZ č. 5).
celý text

Zastupiteľstvo, Press, ostatné, ... | 23. 9. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
INFORMÁCIE PRE ORGANIZÁTOROV VEREJNÝCH  PODUJATÍ 1

UPOZORNENIE PRE ORGANIZÁTOROV VEREJNÝCH PODUJATÍ

V súvislosti s uvoľnením opatrení zavádzaných proti šíreniu koronavírusu v našom meste pribúda množstvo verejných kultúrnych a športových aktivít. Mnohé z nich sa konajú bez povinného oznámenia vyplývajúceho z platnej legislatívy. celý text

Press, ostatné, Mesto | 20. 9. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
#

NOVÉ - VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Mesto Piešťany, zastúpené primátorom Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. v súlade s § 6 ods.1 zák.č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste opatrovateľa/ky a vypisuje pohovor na obsadenie pozície na Odbore sociálnych služieb:

Opatrovateľ/ka v Zariadení opatrovateľskej služby Lumen, Staničná 22, Piešťany
celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 8. 9. 2020 | Autor: Martin Ričany
PIEŠŤANY  - HOSTITEĽ DEKD 2020 1

PIEŠŤANY - HOSTITEĽ DEKD 2020

Tohtoročným hostiteľom otváracieho ceremoniálu Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) na Slovensku budú Piešťany. Dňa 8. septembra 2020 o 19.30 hod. sa v priestoroch Letného kina uskutoční program nazvaný „Pocta dedičstvu našich predkov i súčasníkov“. celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 31. 8. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
MESTO PIEŠŤANY HĽADÁ ODBORNÍKOV 1

MESTO PIEŠŤANY HĽADÁ ODBORNÍKOV

Mesto Piešťany hľadá do svojho tímu odborníkov na tieto pozície:
celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 5. 8. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
#

SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE K 140. VÝROČIU NARODENIA M. R. ŠTEFÁNIKA

Spomienkové stretnutie pri príležitosti 140. výročia narodenia významného činiteľa česko-slovenského národnooslobodzovacieho boja, vedca, astronóma, vojaka, diplomata, politika, ministra prvého samostatného štátu Čechov a Slovákov gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika sa uskutoční v nedeľu 19. júla 2020 o 15:00 hodine v Hudobnom pavilóne v mestskom parku. celý text

ostatné, Mesto | 17. 7. 2020 | Autor: Martin Ričány
MESTSKÝ ÚRAD OTVORENÝ V NOVOM REŽIME 1

MESTSKÝ ÚRAD OTVORENÝ V PLNOM REŽIME

Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3, PIEŠŤANY informuje o stránkových hodinách:

celý text

Press, ostatné, Mestský úrad, ... | 15. 7. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
VÝBEROVÉ KONANIE NA VEDÚCEHO GALERIJNÉHO ODDELENIA 1

VÝBEROVÉ KONANIE NA VEDÚCEHO GALERIJNÉHO ODDELENIA

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany zastúpené riaditeľom Mgr. art. Petrom Sedláčikom vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície: vedúci/a Galerijného oddelenia
MsKS.
celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 16. 6. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
ROZHODNUTIE MESTA PIEŠŤANY  O DANIACH A POPLATKOCH 1

ROZHODNUTIE MESTA PIEŠŤANY O DANIACH A POPLATKOCH

Ešte v súvislosti s pandémiou koronavírusu pristúpilo Mesto Piešťany k niekoľkým opatreniam. Jedným z nich bola aj zmena v doručovaní rozhodnutí k miestnym daniam a poplatkom fyzickým osobám. Rozhodnutia, ktoré Mesto vydalo, bude postupne doručovať obyvateľom do vlastných rúk.
Pretože poplatok ako aj daň boli rozhodnutím vyrubené a poplatková resp. daňová povinnosť vzniká na základe skutočností uvedených v osobitnom predpise, nie je nevyhnutne potrebné s úhradou dane alebo poplatku čakať až na doručenie rozhodnutia.
celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 8. 6. 2020 | Autor: Ing. Lucia Duračková
VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIA 1

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIA - DO 8. JÚNA 2020

Pri príležitosti 75. výročia povýšenia Piešťan na mesto Mesto Piešťany pripravuje v súlade so Štatútom mesta Piešťany slávnostné oceňovanie osobností. Návrhy na udelenie Čestného občianstva a Ceny mesta môžu podávať aj občania a široká verejnosť.
celý text

Primátor, Press, ostatné, ... | 7. 6. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
#

DOTAZNÍK O ŠPORTE V PIEŠŤANOCH - najneskôr do 8. 6. 2020

TERMÍN PREDĹŽENÝ DO 8. 6. 2020
Mesto Piešťany pripravuje Koncepciu rozvoja športu na území mesta. Aby sme získali čo najviac informácií, podkladov a na základe nich spracovali materiál pre skvalitnenie rozvoja športu, pozývame vás k spolupráci, aby aj široká verejnosť spolurozhodovala o budúcnosti športu v našom meste. celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 4. 6. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
ĎAKUJEME DARCOM! 1

ĎAKUJEME DARCOM!

V čase koronakrízy sa zdvihla vlna solidarity a pomoci. Z radov našich občanov, podnikateľov, organizácií, dokonca i pravidelných návštevníkov nášho mesta dostávame dary v podobe rúšok, dezinfekcie a iných ponúk na pomoc obyvateľom, zdravotníkom, pracovníkom v sociálnych zariadeniach. Každú pomoc, každý dar, každú potrebnú pomôcku si veľmi vážime a ďakujeme! celý text

Press, ostatné, náš tip | 11. 5. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
#

ZÁPISY DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ materských škôl, určilo termín na podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy pre školský rok 2020/21, a to od 18. 05. 2020 do 22. 05. 2020. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 16. 4. 2020 | Autor: PhDr. Jolana Podobová
#

USMERNENIE K ZÁPISU PRVÁČIKOV

Na základe opatrení prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR na Úrade vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom (2019-nCoV) na Slovensku a prijatými opatreniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli určené nové termíny zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a to od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov mal určiť zriaďovateľ základných škôl s tým, že zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. celý text

ostatné, Mesto | 15. 4. 2020 | Autor: PhDr. Jolana Podobová
UPOZORNENIE ! 2

OBMEDZENÝ REŽIM VYBAVOVANIA STRÁNOK NA MSÚ

Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3, PIEŠŤANY oznamuje
že až do odvolania je zavedený OBMEDZENÝ REŽIM VYBAVOVANIA STRÁNOK.
celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 10. 4. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
VÝZVA 1

VÝZVA

Mesto Piešťany vyzýva miestne firmy a podnikateľov k zabezpečeniu ochranných rúšok či respirátorov pre potreby opatrovateľky a dobrovoľníkov, ktorí budú zabezpečovať nákupy u osamelých seniorov. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE 1

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE + tlačivá

Mesto Piešťany v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 4/2020 oznamuje, že je možné predkladať žiadosti o dotácie. celý text

Primátor, ostatné, náš tip, ... | 1. 3. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
ZIMA V PIEŠŤANOCH 2019/2020 1

ZIMA V PIEŠŤANOCH 2019/2020

Prinášame vám prehľad kultúrno-spoločenských a športových podujatí, ktoré sa budú konať v našom meste v zimnom období. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 27. 2. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
OPTIMALIZÁCIA MAD K PRIPOMIENKOVANIU 1

OPTIMALIZÁCIA MAD K PRIPOMIENKOVANIU

Mesto Piešťany zabezpečilo spracovanie projektu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany (MAD).
Tento návrh optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany, t. j. návrh linkového vedenia MAD a návrh cestovných poriadkov zverejňujeme k pripomienkovaniu širokej verejnosti.

celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 20. 2. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
PRIPOMÍNAME POVINNOSTI DAŇOVNÍKOV 1

PRIPOMÍNAME POVINNOSTI DAŇOVNÍKOV

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE DAŇOVNÍKOV

Mesto Piešťany oznamuje, že v súvislosti s novým kalendárnym rokom vznikajú pre daňovníkov povinnosti súvisiace s miestnymi daňami a poplatkami.


celý text

Press, ostatné | 26. 1. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
prvá prechádzajúci
z 6
posledná