Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

DENNE AKTUALIZOVANÉ: OPATRENIA MESTA PIEŠŤANY V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM 1

DENNE AKTUALIZOVANÉ: OPATRENIA MESTA PIEŠŤANY V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

NOVÉ:
22. 6. 2020
ĎALŠIE UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ celý text

Zastupiteľstvo, Primátor, Press, ... | 22. 6. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
VÝBEROVÉ KONANIE NA VEDÚCEHO GALERIJNÉHO ODDELENIA 1

VÝBEROVÉ KONANIE NA VEDÚCEHO GALERIJNÉHO ODDELENIA

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany zastúpené riaditeľom Mgr. art. Petrom Sedláčikom vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície: vedúci/a Galerijného oddelenia
MsKS.
celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 16. 6. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
MESTSKÝ ÚRAD OTVORENÝ V NOVOM REŽIME 1

MESTSKÝ ÚRAD OTVORENÝ V PLNOM REŽIME

Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3, PIEŠŤANY informuje o stránkových hodinách:

celý text

Press, ostatné, Mestský úrad, ... | 15. 6. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
ROZHODNUTIE MESTA PIEŠŤANY  O DANIACH A POPLATKOCH 1

ROZHODNUTIE MESTA PIEŠŤANY O DANIACH A POPLATKOCH

Ešte v súvislosti s pandémiou koronavírusu pristúpilo Mesto Piešťany k niekoľkým opatreniam. Jedným z nich bola aj zmena v doručovaní rozhodnutí k miestnym daniam a poplatkom fyzickým osobám. Rozhodnutia, ktoré Mesto vydalo, bude postupne doručovať obyvateľom do vlastných rúk.
Pretože poplatok ako aj daň boli rozhodnutím vyrubené a poplatková resp. daňová povinnosť vzniká na základe skutočností uvedených v osobitnom predpise, nie je nevyhnutne potrebné s úhradou dane alebo poplatku čakať až na doručenie rozhodnutia.
celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 8. 6. 2020 | Autor: Ing. Lucia Duračková
VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIA 1

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIA - DO 8. JÚNA 2020

Pri príležitosti 75. výročia povýšenia Piešťan na mesto Mesto Piešťany pripravuje v súlade so Štatútom mesta Piešťany slávnostné oceňovanie osobností. Návrhy na udelenie Čestného občianstva a Ceny mesta môžu podávať aj občania a široká verejnosť.
celý text

Primátor, Press, ostatné, ... | 7. 6. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
#

DOTAZNÍK O ŠPORTE V PIEŠŤANOCH - najneskôr do 8. 6. 2020

TERMÍN PREDĹŽENÝ DO 8. 6. 2020
Mesto Piešťany pripravuje Koncepciu rozvoja športu na území mesta. Aby sme získali čo najviac informácií, podkladov a na základe nich spracovali materiál pre skvalitnenie rozvoja športu, pozývame vás k spolupráci, aby aj široká verejnosť spolurozhodovala o budúcnosti športu v našom meste. celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 4. 6. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
ĎAKUJEME DARCOM! 1

ĎAKUJEME DARCOM!

V čase koronakrízy sa zdvihla vlna solidarity a pomoci. Z radov našich občanov, podnikateľov, organizácií, dokonca i pravidelných návštevníkov nášho mesta dostávame dary v podobe rúšok, dezinfekcie a iných ponúk na pomoc obyvateľom, zdravotníkom, pracovníkom v sociálnych zariadeniach. Každú pomoc, každý dar, každú potrebnú pomôcku si veľmi vážime a ďakujeme! celý text

Press, ostatné, náš tip | 11. 5. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
#

ZÁPISY DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ materských škôl, určilo termín na podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy pre školský rok 2020/21, a to od 18. 05. 2020 do 22. 05. 2020. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 16. 4. 2020 | Autor: PhDr. Jolana Podobová
#

USMERNENIE K ZÁPISU PRVÁČIKOV

Na základe opatrení prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR na Úrade vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom (2019-nCoV) na Slovensku a prijatými opatreniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli určené nové termíny zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a to od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov mal určiť zriaďovateľ základných škôl s tým, že zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. celý text

ostatné, Mesto | 15. 4. 2020 | Autor: PhDr. Jolana Podobová
UPOZORNENIE ! 2

OBMEDZENÝ REŽIM VYBAVOVANIA STRÁNOK NA MSÚ

Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3, PIEŠŤANY oznamuje
že až do odvolania je zavedený OBMEDZENÝ REŽIM VYBAVOVANIA STRÁNOK.
celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 10. 4. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
VÝZVA 1

VÝZVA

Mesto Piešťany vyzýva miestne firmy a podnikateľov k zabezpečeniu ochranných rúšok či respirátorov pre potreby opatrovateľky a dobrovoľníkov, ktorí budú zabezpečovať nákupy u osamelých seniorov. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE 1

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE + tlačivá

Mesto Piešťany v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 4/2020 oznamuje, že je možné predkladať žiadosti o dotácie. celý text

Primátor, ostatné, náš tip, ... | 1. 3. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
ZIMA V PIEŠŤANOCH 2019/2020 1

ZIMA V PIEŠŤANOCH 2019/2020

Prinášame vám prehľad kultúrno-spoločenských a športových podujatí, ktoré sa budú konať v našom meste v zimnom období. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 27. 2. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
OPTIMALIZÁCIA MAD K PRIPOMIENKOVANIU 1

OPTIMALIZÁCIA MAD K PRIPOMIENKOVANIU

Mesto Piešťany zabezpečilo spracovanie projektu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany (MAD).
Tento návrh optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany, t. j. návrh linkového vedenia MAD a návrh cestovných poriadkov zverejňujeme k pripomienkovaniu širokej verejnosti.

celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 20. 2. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
PRIPOMÍNAME POVINNOSTI DAŇOVNÍKOV 1

PRIPOMÍNAME POVINNOSTI DAŇOVNÍKOV

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE DAŇOVNÍKOV

Mesto Piešťany oznamuje, že v súvislosti s novým kalendárnym rokom vznikajú pre daňovníkov povinnosti súvisiace s miestnymi daňami a poplatkami.


celý text

Press, ostatné | 26. 1. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
LÁVKA NA KRAJINSKOM MOSTE BUDE UZATVORENÁ 1

LÁVKA PRI KRAJINSKOM MOSTE BUDE UZATVORENÁ

Na základe vyjadrenia statika k oceľovej lávke Mesto Piešťany oznamuje, že od štvrtka 28. novembra 2019 bude lávka pri Krajinskom moste z bezpečnostných dôvodov uzatvorená. Pre chodcov sa odporúča využiť prechod cez Kolonádový most. celý text

ostatné, Mestský úrad | 27. 11. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
Výzva na úhradu nedoplatkov voči Mestu Piešťany 3

Výzva na úhradu nedoplatkov voči Mestu Piešťany

Mesto Piešťany týmto upozorňuje a vyzýva dlžníkov Mesta Piešťany, aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti a finančné záväzky voči Mestu Piešťany a zaplatili doteraz neuhradené dane a poplatky vyrubené do 31.12.2018 v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad), pokuty uložené Rozhodnutiami Mesta Piešťany, pokuty uložené Mestskou políciou Mesta Piešťany v blokovom konaní v termíne do 31.10.2019.

celý text

ostatné, Mestský úrad | 28. 10. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
DEŇ VÄZENSKEJ  A JUSTIČNEJ STRÁŽE  1

DEŇ VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Poslednú septembrovú sobotu (28. 9. 2019) sa na Letisku v Piešťanoch uskutoční historicky prvý ročník Dňa väzenskej a justičnej stráže. Pripravený je bohatý program.


celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 22. 9. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY AJ V NAŠOM MESTE 2

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY AJ V NAŠOM MESTE

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Každoročne sa do tejto aktivity zapája viac sídel z rôznych krajín, v minulom roku to bolo až 54 krajín a takmer 2 800 samospráv. Aj Mesto Piešťany sa do tejto aktivity opäť zapojilo a pripravilo viacero zaujímavých podujatí. Témou ročníka 2019 je Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom PREJDIME SA SPOLU! Dôraz bude kladený na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli, ako aj na ich výhody pre zdravie a životné prostredie. celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 9. 9. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK UŽ PRICHÁDZA 1

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK UŽ PRICHÁDZA

V pondelok 2. septembra začína školský rok 2019/2020. Do piatich škôl a 11 tried v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany by v tento deň malo nastúpiť 260 prváčikov. Okrem nich prvú školskú aktovku na chrbátiku ponesie aj 31 detí v dvoch triedach Cirkevnej spojenej školy a 10 detí v Spojenej škole. Celkovo v školskom roku 2019/2020 by svoj prvý školský rok malo začať spolu 301 prváčikov v 14 triedach a 7 školách. Oproti minulému školskému roku je to nárast, ale na konečné čísla si počkáme do 15. septembra, kedy by už mal byť ukončený nástup všetkých detí do školy a celkový počet prváčikov ustálený. celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 29. 8. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
NOVÉ PRAVIDLÁ PARKOVANIA  V PIEŠŤANOCH od 1. AUGUSTA 2019 1

NOVÉ PRAVIDLÁ PARKOVANIA V PIEŠŤANOCH od 1. AUGUSTA 2019

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na svojom rokovaní dňa 27. júna 2019 schválili Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany (ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č.8/2008 zo dňa 13.11.2008. celý text

Zastupiteľstvo, Služby mesta Piešťany, Press, ... | 26. 7. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
„PIEŠŤANSKÉ UŽITOČNÉ KOLESO“  alebo 24 x MAGNA BIKE 2

„PIEŠŤANSKÉ UŽITOČNÉ KOLESO“ alebo 24 x MAGNA BIKE

Piešťanská spoločnosť MAGNA ENERGIA sa rozhodla obohatiť život v Piešťanoch o poskytnutie 24 ks bicyklov, ktoré môžu občania i návštevníci Piešťan voľne zdieľať. Voľne, to znamená bez registrácií, platieb, či kreditných kariet. celý text

Primátor, Press, Podnikateľ, ... | 25. 7. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV 3

SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV

Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany v piatok slávnostne otvorilo 35. ročník výstavy SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV v priestoroch KSC Fontána.
Výstav potrvá do 25. 8. 2019.
celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 27. 6. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
INFORMÁCIE O REKONŠTRUKCII KOLONÁDOVÉHO MOSTA  2

INFORMÁCIE O REKONŠTRUKCII KOLONÁDOVÉHO MOSTA

V týchto dňoch prebieha dlho očakávaná rekonštrukcia jednej z najvýraznejších dominánt Piešťan – Kolonádového mosta. Jeho poškodený a neutešený vzhľad bol tŕňom v oku nielen nás, Piešťancov, ale aj návštevníkov nášho mesta. Našťastie táto éra končí. Na most nastúpila firma, ktorá sa pustila do jeho premeny. celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 13. 6. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
KAMPAŇ DO PRÁCE NA BICYKLI VRCHOLÍ 1

KAMPAŇ DO PRÁCE NA BICYKLI VRCHOLÍ

V mesiaci máj sa na Slovensku konala celonárodná kampaň „Do práce na bicykli“. Jej hlavným poslaním bolo prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 11. 6. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
V SOBOTU 16. MARCA VOLÍME PREZIDENTA SR 1

VOLEBNÉ MIESTNOSTI SA OTVÁRAJÚ O 7.00 H

v sobotu 30. marca 2019 sa koná druhé kolo volieb prezidenta SR. Voliť môžete v čase od 70.00 do 22.00 h.
Základné informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky pre voliča
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad, ... | 29. 3. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
NEZABUDNITE SI POSUNÚŤ HODINY 1

NEZABUDNITE SI POSUNÚŤ HODINY

Opäť prichádza zmena zimného času na letný čas. V nedeľu 31. marca 2019 o 2. hodine presunieme hodinovú ručičku na 3. hodinu. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 25. 3. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
Jubilejný ročník Týždňa slovenských knižníc 1

Jubilejný ročník Týždňa slovenských knižníc

V dňoch od 4. do 10. marca 2019 sa pod spoločným mottom "Knižnice pre všetkých" uskutoční už 20. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
Cena primátora mesta Piešťany a anketa Športovec roka 2018 1

Cena primátora mesta Piešťany a anketa Športovec roka 2018

Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič vyzýva občanov a inštitúcie na podávanie návrhov na Cenu primátora mesta Piešťany a anketu „Športovec roka 2018“. celý text

Primátor, ostatné, náš tip, ... | 18. 2. 2019 | Autor: Annamária Voleková
Prvá tohtoročná Piešťanka u primátora 1

Prvá tohtoročná Piešťanka u primátora

Prvé tohtoročné piešťanské bábätko Dominika Nováková v sprievode svojich rodičov zavítala na mestský úrad v stredu 30. januára 2019. celý text

Primátor, ostatné, náš tip | 5. 2. 2019 | Autor: Annamária Voleková
prvá prechádzajúci
z 5
posledná