Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

DENNE AKTUALIZOVANÉ: OPATRENIA MESTA PIEŠŤANY V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM 1

DENNE AKTUALIZOVANÉ: OPATRENIA MESTA PIEŠŤANY V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

NOVÉ:
Nové prísnejšie opatrenia vlády SR
Zberný dvor opäť otvorený
Informácie pre seniorov a dobrovoľníkov
Rozhodnutie ministra školstva SR, zápisy do MŠ a ZŠ
Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii celý text

Zastupiteľstvo, Primátor, Press, ... | 1. 4. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
VÝZVA 1

VÝZVA

Mesto Piešťany vyzýva miestne firmy a podnikateľov k zabezpečeniu ochranných rúšok či respirátorov pre potreby opatrovateľky a dobrovoľníkov, ktorí budú zabezpečovať nákupy u osamelých seniorov. celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
UPOZORNENIE ! 2

UPOZORNENIE !

Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3, PIEŠŤANY oznamuje
že v týchto dňoch je na MsÚ až do odvolania OBMEDZENÝ REŽIM VYBAVOVANIA STRÁNOK.
celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 11. 3. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE 1

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE + tlačivá

Mesto Piešťany v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom č. 4/2020 oznamuje, že je možné predkladať žiadosti o dotácie. celý text

Primátor, ostatné, náš tip, ... | 1. 3. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
ZIMA V PIEŠŤANOCH 2019/2020 1

ZIMA V PIEŠŤANOCH 2019/2020

Prinášame vám prehľad kultúrno-spoločenských a športových podujatí, ktoré sa budú konať v našom meste v zimnom období. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 27. 2. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
OPTIMALIZÁCIA MAD K PRIPOMIENKOVANIU 1

OPTIMALIZÁCIA MAD K PRIPOMIENKOVANIU

Mesto Piešťany zabezpečilo spracovanie projektu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany (MAD).
Tento návrh optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany, t. j. návrh linkového vedenia MAD a návrh cestovných poriadkov zverejňujeme k pripomienkovaniu širokej verejnosti.

celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 20. 2. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
PRIPOMÍNAME POVINNOSTI DAŇOVNÍKOV 1

PRIPOMÍNAME POVINNOSTI DAŇOVNÍKOV

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE DAŇOVNÍKOV

Mesto Piešťany oznamuje, že v súvislosti s novým kalendárnym rokom vznikajú pre daňovníkov povinnosti súvisiace s miestnymi daňami a poplatkami.


celý text

Press, ostatné | 26. 1. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
LÁVKA NA KRAJINSKOM MOSTE BUDE UZATVORENÁ 1

LÁVKA PRI KRAJINSKOM MOSTE BUDE UZATVORENÁ

Na základe vyjadrenia statika k oceľovej lávke Mesto Piešťany oznamuje, že od štvrtka 28. novembra 2019 bude lávka pri Krajinskom moste z bezpečnostných dôvodov uzatvorená. Pre chodcov sa odporúča využiť prechod cez Kolonádový most. celý text

ostatné, Mestský úrad | 27. 11. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
Výzva na úhradu nedoplatkov voči Mestu Piešťany 3

Výzva na úhradu nedoplatkov voči Mestu Piešťany

Mesto Piešťany týmto upozorňuje a vyzýva dlžníkov Mesta Piešťany, aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti a finančné záväzky voči Mestu Piešťany a zaplatili doteraz neuhradené dane a poplatky vyrubené do 31.12.2018 v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad), pokuty uložené Rozhodnutiami Mesta Piešťany, pokuty uložené Mestskou políciou Mesta Piešťany v blokovom konaní v termíne do 31.10.2019.

celý text

ostatné, Mestský úrad | 28. 10. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
DEŇ VÄZENSKEJ  A JUSTIČNEJ STRÁŽE  1

DEŇ VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

Poslednú septembrovú sobotu (28. 9. 2019) sa na Letisku v Piešťanoch uskutoční historicky prvý ročník Dňa väzenskej a justičnej stráže. Pripravený je bohatý program.


celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 22. 9. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY AJ V NAŠOM MESTE 2

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY AJ V NAŠOM MESTE

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Každoročne sa do tejto aktivity zapája viac sídel z rôznych krajín, v minulom roku to bolo až 54 krajín a takmer 2 800 samospráv. Aj Mesto Piešťany sa do tejto aktivity opäť zapojilo a pripravilo viacero zaujímavých podujatí. Témou ročníka 2019 je Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom PREJDIME SA SPOLU! Dôraz bude kladený na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli, ako aj na ich výhody pre zdravie a životné prostredie. celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 9. 9. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK UŽ PRICHÁDZA 1

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK UŽ PRICHÁDZA

V pondelok 2. septembra začína školský rok 2019/2020. Do piatich škôl a 11 tried v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany by v tento deň malo nastúpiť 260 prváčikov. Okrem nich prvú školskú aktovku na chrbátiku ponesie aj 31 detí v dvoch triedach Cirkevnej spojenej školy a 10 detí v Spojenej škole. Celkovo v školskom roku 2019/2020 by svoj prvý školský rok malo začať spolu 301 prváčikov v 14 triedach a 7 školách. Oproti minulému školskému roku je to nárast, ale na konečné čísla si počkáme do 15. septembra, kedy by už mal byť ukončený nástup všetkých detí do školy a celkový počet prváčikov ustálený. celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 29. 8. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
NOVÉ PRAVIDLÁ PARKOVANIA  V PIEŠŤANOCH od 1. AUGUSTA 2019 1

NOVÉ PRAVIDLÁ PARKOVANIA V PIEŠŤANOCH od 1. AUGUSTA 2019

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na svojom rokovaní dňa 27. júna 2019 schválili Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany (ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č.8/2008 zo dňa 13.11.2008. celý text

Zastupiteľstvo, Služby mesta Piešťany, Press, ... | 26. 7. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
„PIEŠŤANSKÉ UŽITOČNÉ KOLESO“  alebo 24 x MAGNA BIKE 2

„PIEŠŤANSKÉ UŽITOČNÉ KOLESO“ alebo 24 x MAGNA BIKE

Piešťanská spoločnosť MAGNA ENERGIA sa rozhodla obohatiť život v Piešťanoch o poskytnutie 24 ks bicyklov, ktoré môžu občania i návštevníci Piešťan voľne zdieľať. Voľne, to znamená bez registrácií, platieb, či kreditných kariet. celý text

Primátor, Press, Podnikateľ, ... | 25. 7. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV 3

SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV

Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany v piatok slávnostne otvorilo 35. ročník výstavy SOCHA PIEŠŤANSKÝCH PARKOV v priestoroch KSC Fontána.
Výstav potrvá do 25. 8. 2019.
celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 27. 6. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
INFORMÁCIE O REKONŠTRUKCII KOLONÁDOVÉHO MOSTA  2

INFORMÁCIE O REKONŠTRUKCII KOLONÁDOVÉHO MOSTA

V týchto dňoch prebieha dlho očakávaná rekonštrukcia jednej z najvýraznejších dominánt Piešťan – Kolonádového mosta. Jeho poškodený a neutešený vzhľad bol tŕňom v oku nielen nás, Piešťancov, ale aj návštevníkov nášho mesta. Našťastie táto éra končí. Na most nastúpila firma, ktorá sa pustila do jeho premeny. celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 13. 6. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
KAMPAŇ DO PRÁCE NA BICYKLI VRCHOLÍ 1

KAMPAŇ DO PRÁCE NA BICYKLI VRCHOLÍ

V mesiaci máj sa na Slovensku konala celonárodná kampaň „Do práce na bicykli“. Jej hlavným poslaním bolo prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 11. 6. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
V SOBOTU 16. MARCA VOLÍME PREZIDENTA SR 1

VOLEBNÉ MIESTNOSTI SA OTVÁRAJÚ O 7.00 H

v sobotu 30. marca 2019 sa koná druhé kolo volieb prezidenta SR. Voliť môžete v čase od 70.00 do 22.00 h.
Základné informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky pre voliča
celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad, ... | 29. 3. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
NEZABUDNITE SI POSUNÚŤ HODINY 1

NEZABUDNITE SI POSUNÚŤ HODINY

Opäť prichádza zmena zimného času na letný čas. V nedeľu 31. marca 2019 o 2. hodine presunieme hodinovú ručičku na 3. hodinu. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 25. 3. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
Jubilejný ročník Týždňa slovenských knižníc 1

Jubilejný ročník Týždňa slovenských knižníc

V dňoch od 4. do 10. marca 2019 sa pod spoločným mottom "Knižnice pre všetkých" uskutoční už 20. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
Cena primátora mesta Piešťany a anketa Športovec roka 2018 1

Cena primátora mesta Piešťany a anketa Športovec roka 2018

Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič vyzýva občanov a inštitúcie na podávanie návrhov na Cenu primátora mesta Piešťany a anketu „Športovec roka 2018“. celý text

Primátor, ostatné, náš tip, ... | 18. 2. 2019 | Autor: Annamária Voleková
Prvá tohtoročná Piešťanka u primátora 1

Prvá tohtoročná Piešťanka u primátora

Prvé tohtoročné piešťanské bábätko Dominika Nováková v sprievode svojich rodičov zavítala na mestský úrad v stredu 30. januára 2019. celý text

Primátor, ostatné, náš tip | 5. 2. 2019 | Autor: Annamária Voleková
Hlasovanie žihadielko 2019

Zahlasuj opäť za mesto Piešťany

V lete vyrastie na Slovensku desať detských ihrísk Žihadielok. celý text

ostatné, Mesto | 14. 1. 2019 | Autor: Ing. Peter Mihalik
12

Začala výstavba inžinierskych sietí pre Termal park

V utorok 6.11.2018 bola na pozemkoch spoločnosti Z-group, a.s. v blízkosti Polikliniky, za účasti primátora mesta, zahájená výstavba inžinierskych sietí pre stavbu Termal parku v Piešťanoch. celý text

Primátor, ostatné, Mestský úrad, ... | 7. 11. 2018 | Autor: Eva Bereczová
6

Bytový podnik otvoril zrekonštruovanú práčovňu, seniori ju môžu využívať so zľavou

V utorok 6. novembra otvorili zrekonštruovanú práčovňu MIIVA na Ulici A. Hlinku 40/37, ktorú môžu využiť seniori s 20 - percentnou zľavou. celý text

Primátor, ostatné, Mesto | 6. 11. 2018 | Autor: Eva Bereczová
100. výročie vzniku ČSR 5

100. výročie vzniku ČSR

Oslavy 100. výročia vzniku ČSR dňa 27. októbra 2018 na Námestí slobody v Piešťanoch. celý text

náš tip, Mesto | 12. 10. 2018 | Autor: Ing. Peter Mihalik
ms

Oznámenie o umiestnení detí z Materskej školy Považská 1

Oznámenie o umiestnení detí z Materskej školy Považská 1 z dôvodu rekonštrukčných prác celý text

ostatné | 2. 8. 2018 | Autor: Ing Darina Vlhová
Rekonštrukcia chodníkov na ulici Pod Párovcami 1

Rekonštrukcia chodníkov na ulici Pod Párovcami

Počas posledného májového týždňa odštartovala dlho očakávaná rekonštrukcia chodníkov na ulici Pod Párovcami. Zákazku za takmer 140 tisíc eur realizuje firma Cesty Nitra, a.s. Rekonštrukciu dokončia najneskôr do dvoch mesiacov. celý text

ostatné, Mesto | 30. 5. 2018 | Autor: Eva Bereczová
Na sadové úpravy v lokalite Prednádražie mesto získalo takmer 80 tisíc eur 1

Na sadové úpravy v lokalite Prednádražie mesto získalo takmer 80 tisíc eur

V druhom kole výzvy v rámci Integrovaného operačného programu za účelom realizácie projektu s názvom Sadové úpravy Prednádražie v meste Piešťany sa mestu podarilo získať 75 002,97 eura. Celkovo ministerstvo hospodárstva rozdelilo na 20 projektov 6,5 milióna eur. celý text

ostatné, Mestský úrad, Mesto | 5. 4. 2018 | Autor: Eva Bereczová
Mesto Piešťany získalo ďalší milión z eurofondov 1

Mesto Piešťany získalo ďalší milión z eurofondov

Z operačného programu Kvalita životného prostredia do Piešťan poputuje viac ako milión eur do dvoch škôlok. Cieľom projektov je zníženie energetickej náročnosti materských škôl Považská a Ružová. Vyhlasovateľom výzvy bola Slovenská inovačná a energetická agentúra. celý text

ostatné, Mestský úrad, Mesto | 4. 4. 2018 | Autor: Eva Bereczová
prvá prechádzajúci
z 5
posledná