Participatívny rozpočet mesta Piešťany 2019 je proces, ktorý umožňuje obyvateľom mesta Piešťany, s trvalým pobytom na území mesta Piešťany starším viac ako 16 rokov, navrhnúť pridelenie časti rozpočtu na základe projektov obyvateľov. Participatívny rozpočet mesta Piešťany 2019 pokrýva územie mesta Piešťany a vrátane mestskej časti Kocurice.

Ak vám v našom meste niečo chýba, ak máte nápad, ako zlepšiť prostredie vo vašom okolí, vylepšiť existujúcu službu, alebo navrhnúť novú, môžete v participatívnom rozpočte získať priestor pre jeho realizáciu. Musí však ísť o kapitálové výdavky, teda o výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku.

Svoje projekty môžete podať online, prostredníctvom formulára  "Participatívny rozpočet 2019", v termíne od 25. februára  2019 do 24. marca 2019

Na  participatívny rozpočet je vyčlenená čiastka 20 000 Eur.

Štatút participatívneho rozpoču mesta Piešťany