Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prevádzkovateľ:       Mesto Piešťany, Nám. SNP č.3, Piešťany, 921 45, Slovenská republika

Právny základ :         Spracúvanie je na základe súhlasu v zmysle čl.6 ods. 1/a Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/a Zákona 18/2018 Z. z.

Účel spracovania:    Organizačné zabezpečenie dobrovoľníkov Mesta Piešťany pre prípad výpomoci s dopadom pandémie koronavírusu na obyvateľov mesta.

Rozsah spracovanývh OÚ :   meno, priezvisko, adresa, kontakt. tel, kontakt mail, karanténny stav, bezúhonnosť 

Doba uchovania:     po dobu trvania mimoriadnej situácie

Príjemcovia:             poverení pracovníci prevádzkovateľa

Prenos do tretej krajiny:   nebude

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:      nebude vykonávané

 

 

Spracovanie prebieha v súlade s GDPR – General Data Protection Regulation (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679).