Zriadenie studne

Zriadenie studne

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zriadenie studne

Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať Mesto Piešťany o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby).

Postup pri povoľovaní vodných stavieb najdete (tu).

Potrebné doklady

Vybavuje

Prijímanie žiadostí

Klientské centrum – kontakt :

033 / 77 65 309

e-mail: alena.celkova@piestany.sk 

Vybavenie podania

Odbor životného prostredia
Tel.: 033/77 65 422
e-mail: miroslava.martinkovicova@piestany.sk

Doba vybavenia

v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní

Poplatok

podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

30,00 € za žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby

20,00 € na návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Súvisiace predpisy

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK