Výrub dreviny na súkromnom pozemku

Výrub dreviny na súkromnom pozemku

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Výrub dreviny na súkromnom pozemku

Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti Mesto Piešťany.
Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín :

Potrebné doklady

 

Vybavuje

Prijímanie žiadostí

Klientské centrum – kontakt :

033 / 77 65 309

e-mail: alena.celkova@piestany.sk 

 

Vybavenie podania

Odbor životného prostredia

Tel.: 033/77 65 421, 033/77 65 422
e-mail: marian.ondrisik@piestany.skmiroslava.martinkovicova@piestany.sk

Doba vybavenia

v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní

Poplatok

podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Fyzické osoby 10 €

Právnické osoby 100 €

Súvisiace predpisy

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK