Výrub drevín vo verejnej zeleni

Výrub drevín vo verejnej zeleni

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Výrub drevín vo verejnej zeleni

Výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Piešťany povoľuje Mesto Piešťany na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať tiež stanovisko dotknutých vlastníkov (nájomcov) bytov.

Potrebné doklady

 

Vybavuje

Prijímanie žiadostí

Klientské centrum – kontakt :

033 / 77 65 309

e-mail: alena.celkova@piestany.sk 

 

Vybavenie podania

Odbor životného prostredia
Tel.: 033/77 65 421, 033/77 65 422, 
e-mail: marian.ondrisik@piestany.sk, miroslava.martinkovicova@piestany.sk

Doba vybavenia

v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní

Poplatok

podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
Fyzické osoby 10 €

Právnické osoby 100 €

Súvisiace predpisy

Zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy
VZN o zeleni

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK