Súhlas s uvedením Malého zdroja znečisťovania do prevádzky

Súhlas s uvedením Malého zdroja znečisťovania do prevádzky

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Súhlas s uvedením MZZO do prevádzky

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať Mesto Piešťany o súhlas na umiestnenie a uvedenie MZZO na území mesta do prevádzky.

Potrebné doklady

ŽŽiadosť o povolenie a užívanie stavby MZZO a o povolenie zmeny technologického zariadenia (tlačivo)
Revízne správy

Vybavuje

Prijímanie žiadostí

Klientské centrum – kontakt : 033/77 65 308, tamara.svetlakova@piestany.sk

Vybavenie podania

Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Tel.: 033/77 65 421
e-mail: marian.ondrisik@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní

Poplatok

Správny poplatok - 10,00 €

Správny poplatok vo výške 10,00 Euro sa platí iba vtedy, ak povoľovanie stavby nepodlieha stavebnému konaniu.

Súvisiace predpisy

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK