Prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu

Prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu

Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v meste Piešťany je povinný nakladať s odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta. Ďalej je povinný:

Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí mestu miestny poplatok.

Zberné nádoby sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Platiteľom poplatku sú nádoby zverené do užívania.

Potrebné doklady

 

Vybavuje

Prijímanie žiadostí

Klientské centrum – kontakt :

033 / 77 65 309

e-mail: alena.celkova@piestany.sk 

 

Vybavenie podania

Odbor životného prostredia
Tel.: 033 / 77 65 422
e-mail: lucia.schultzova@piestany.sk

Doba vybavenia

na počkanie zaevidovanie, doba realizácie 30 dní (dodanie nádoby, zmena intervalu vývozu)

Poplatok

bez poplatku

Súvisiace predpisy

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK