Informácie o nakladaní s odpadom

Informácie o nakladaní s odpadom

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Informácie o nakladaní s odpadom

Referát životného prostredia podáva informácie o spôsobe zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, informácie o zberných miestach a typoch zberných nádob, o nakladaní so stavebným odpadom, veľkoobjemovým odpadom a nebezpečným odpadom, atď.

Vybavuje

Klientské centrum
Tel.: 033/77 65 308
e-mail: tamara.svetlakova@piestany.sk

Doba vybavenia

na počkanie

Poplatok

bez poplatku

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK