Poskytovanie územno-technických informácií

Poskytovanie územno-technických informácií

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Poskytovanie územno-technických informácií

Územnotechnické informácie pre prípravu investičných zámerov mesta – vyjadrenie MsÚ s prípadnými prílohami, vo väzbe na spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta Piešťany alebo spracované územnoplánovacie podklady, sú poskytované na požiadanie vo forme písomnej odpovede alebo ústnej konzultácie

Potrebné doklady

Vybavuje

MsÚ v Piešťanoch, Námestie SNP č.3 – Odbor výstavby a dopravy – Referát stavebného poriadku a ŠFRB

Kontakt:

Ing.arch. Konečná
Tel.: 77 65 473
e-mail: petra.konecna@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní, ústne informácie v rámci stránkových dní na počkanie

Poplatok

bez poplatku

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK