Územné konanie

Územné konanie

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Územné konanie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady

Vybavuje

MsÚ v Piešťanoch, Námestie SNP č.3 – Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta – úsek architektúry a územného plánovania

Kontakt

Mgr.art. Lucia Bolješiková
Tel: 033/77 65 489
e-mail: lucia.boljesikova@piestany.sk

 

Doba vybavenia

30 - 60 dní

Poplatok

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK