Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na inštaláciu, na zmenu a na prevádzku technologických celkov MZZO - GDPR Stiahnuté: 450x | 04.06.2018

Žiadosť o povolenie a užívanie stavby MZZO a o povolenie zmeny technologického zariadenia - GDPR Stiahnuté: 608x | 04.06.2018

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území mesta Piešťany - GDPR Stiahnuté: 669x | 04.06.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - GDPR Stiahnuté: 1350x | 31.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu vlastníka-mestské pozemky - GDPR Stiahnuté: 286x | 31.05.2018

Oznámenie o vyrúbaní dreviny podľa § 47 ods. 4 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - GDPR Stiahnuté: 765x | 31.05.2018

Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove produkčných ovocných drevín -GDPR Stiahnuté: 460x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre živočíšnu výrobu ) - GDPR Stiahnuté: 460x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre rastlinnú výrobu ) - GDPR Stiahnuté: 415x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre hospodárenie na vode ) - GDPR Stiahnuté: 551x | 31.05.2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre hospodárenie v lesoch ) - GDPR Stiahnuté: 430x | 31.05.2018

Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla fyzickej osobe - podnikateľovi Stiahnuté: 1105x | 11.08.2015

Žiadosť fyzickej osoby - podnikateľa o zmenu údajov zapísaných v registri organizácií Stiahnuté: 374x | 11.08.2015

Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu - GDPR Stiahnuté: 514x | 04.06.2018

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby - GDPR Stiahnuté: 606x | 04.06.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody - GDPR Stiahnuté: 415x | 04.06.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - GDPR Stiahnuté: 280x | 04.06.2018

Evidenčný list psa - GDPR Stiahnuté: 335x | 04.06.2018

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie - GDPR Stiahnuté: 315x | 04.06.2018

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK