Piešťany - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Životné prostredie

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny a drobný stavebný odpad ( fyzické osoby žijúce v rodinných a bytových domoch ) - GDPR

zp02_Ziadost_prid_zmena_zber_nadoby_fo _GDPR.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 76,71 kB
Stiahnuté: 921×
Vložené: 13. 9. 2019

Žiadosť o zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálnych odpadov ( právnické osoby a podnikatelia ) - GDPR

zp03_Ziadost_zabez_zberu_po_fo_GDPR.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 69,63 kB
Stiahnuté: 997×
Vložené: 13. 9. 2019

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny a drobný stavebný odpad( právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia ) - GDPR

zp04_Ziadost_zmena_po_GDPR.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 64,97 kB
Stiahnuté: 691×
Vložené: 13. 9. 2019

Oznámenie údajov potrebných pre určenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia - GDPR

zp_05_Oznamenie_udajov_urcenie_poplatku MZZO - GDPR.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 78,97 kB
Stiahnuté: 1,383×
Vložené: 4. 6. 2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na inštaláciu, na zmenu a na prevádzku technologických celkov MZZO - GDPR

zp_06_Ziadost_vyd_rozhod_inst_zmenu_PTC_MZZO 2019.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 69,25 kB
Stiahnuté: 574×
Vložené: 8. 10. 2019

Žiadosť o povolenie a užívanie stavby MZZO a o povolenie zmeny technologického zariadenia - GDPR

zp_07_Ziadost_povolenie_uziv_stavby MZZO_pov_ZTZ_2019.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 67,18 kB
Stiahnuté: 1,022×
Vložené: 8. 10. 2019

Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území mesta Piešťany - GDPR

zp_08_ziadost_uprava_drevin_verej_zeleni (1).rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 51,01 kB
Stiahnuté: 892×
Vložené: 17. 9. 2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - GDPR

zp09_Ziadost_suhlas_vyrub_drevin.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 88,09 kB
Stiahnuté: 1,880×
Vložené: 17. 9. 2019

Žiadosť o vydanie súhlasu vlastníka-mestské pozemky - GDPR

zp10_Ziadost_suhlas_vlastnika_pozemku.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 122,29 kB
Stiahnuté: 388×
Vložené: 31. 5. 2018

Oznámenie o vyrúbaní dreviny podľa § 47 ods. 4 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - GDPR

zp11_Oznamenie_vyrubanie_dreviny.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 52,05 kB
Stiahnuté: 930×
Vložené: 17. 9. 2019

Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove produkčných ovocných drevín -GDPR

zp12_Oznamenie_obnova_ovocnych_drevin.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 51,61 kB
Stiahnuté: 534×
Vložené: 17. 9. 2019

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre živočíšnu výrobu ) - GDPR

zp13_Ziadost_zapis_SHR_zivocisna_vyroba_GDPR.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 46,61 kB
Stiahnuté: 618×
Vložené: 31. 5. 2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre rastlinnú výrobu ) - GDPR

zp14_Ziadost_zapis_SHR_rastlinna_vyroba_GDPR.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 46,94 kB
Stiahnuté: 561×
Vložené: 31. 5. 2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre hospodárenie na vode ) - GDPR

zp15_Ziadost_zapis_SHR_hospod_na vode_GDPR.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 46,95 kB
Stiahnuté: 690×
Vložené: 31. 5. 2018

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov ( pre hospodárenie v lesoch ) - GDPR

zp16_Ziadost_zapis_evidencie SHR_hospod_lesoch_GDPR.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 46,81 kB
Stiahnuté: 580×
Vložené: 31. 5. 2018

Žiadosť o pridelenie identifikačného čísla fyzickej osobe - podnikateľovi

zp_22e.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 56,34 kB
Stiahnuté: 1,368×
Vložené: 11. 8. 2015

Žiadosť fyzickej osoby - podnikateľa o zmenu údajov zapísaných v registri organizácií

zp_23e.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 56,22 kB
Stiahnuté: 492×
Vložené: 11. 8. 2015

Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu - GDPR

zp_19_ziadost_vyjadrenie_hydrogeolog_prieskumu.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 54,24 kB
Stiahnuté: 732×
Vložené: 4. 6. 2018

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby - GDPR

zp_20_ziadost_vyjadrenie_zameru_vodnej_stavby (1).rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 53,46 kB
Stiahnuté: 856×
Vložené: 17. 9. 2019

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody - GDPR

zp_21_ziadost_povolenie_vod_stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 71,7 kB
Stiahnuté: 530×
Vložené: 17. 9. 2019
Zobrazeno 121-140 z 143