Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Podnikanie

Žiadosť o zriadenie trhového miesta - GDPR Stiahnuté: 627x | 13.09.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku - podnikateľ, SHR - GDPR Stiahnuté: 543x | 13.09.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku - nepodnikateľ - GDPR Stiahnuté: 726x | 13.09.2019

Žiadosť o schválenie priestorov v zmysle zákona č. 445/1990 Zb. Stiahnuté: 316x | 30.03.2016

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj - GDPR Stiahnuté: 972x | 13.09.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu - GDPR Stiahnuté: 676x | 13.09.2019

Oznámenie o zriadení prevádzkarne - GDPR Stiahnuté: 1034x | 13.09.2019

Oznámenie o zrušení prevádzkarne - GDPR Stiahnuté: 829x | 13.09.2019

Žiadosť o stanovisko mesta k začatiu podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky - GDPR Stiahnuté: 742x | 13.09.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 392x | 11.08.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o pravidlách času predaja o obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 362x | 11.08.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok - trhovisko Kocka Stiahnuté: 315x | 11.08.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok - Piešťanské hody Stiahnuté: 299x | 11.08.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok - trhovisko Centrum Stiahnuté: 561x | 11.08.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany Trhový poriadok - Vianočné trhy Stiahnuté: 387x | 11.08.2015

Životné prostredie

Oznámenie o nelegálnej skládke odpadov _GDPR Stiahnuté: 507x | 31.05.2018

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny a drobný stavebný odpad ( fyzické osoby žijúce v rodinných a bytových domoch ) - GDPR Stiahnuté: 759x | 13.09.2019

Žiadosť o zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálnych odpadov ( právnické osoby a podnikatelia ) - GDPR Stiahnuté: 863x | 13.09.2019

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny a drobný stavebný odpad( právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia ) - GDPR Stiahnuté: 591x | 13.09.2019

Oznámenie údajov potrebných pre určenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia - GDPR Stiahnuté: 1241x | 04.06.2018

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK