Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Dopravná štruktúra

Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta - GDPR Stiahnuté: 803x | 11.10.2019

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie – záber verejného priestranstva - reklama "A" - GDPR Stiahnuté: 360x | 11.10.2019

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie – záber verejného priestranstva - terasy - GDPR Stiahnuté: 359x | 11.10.2019

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie – záber verejného priestranstva - konanie akcie - GDPR Stiahnuté: 378x | 11.10.2019

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie – záber verejného priestranstva - stánok - GDPR Stiahnuté: 381x | 11.10.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 580x | 21.11.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na úpravu pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu, resp. úpravu vjazdu na miestnu komunikáciu Stiahnuté: 688x | 11.10.2019

Kultúra a šport

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia v meste Piešťany- GDPR Stiahnuté: 1468x | 01.10.2019

Oznámenie o usporiadaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí v meste Piešťany GDPR Stiahnuté: 795x | 01.10.2019

Oznámenie o usporiadaní verejného zhromaždenia v meste Piešťany - pouličný sprievod, manifestácia, míting - GDPR Stiahnuté: 795x | 01.10.2019

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Piešťany do 1 000 eur Stiahnuté: 749x | 18.01.2018

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Piešťany nad 1 000 eur Stiahnuté: 318x | 18.01.2018

Agenda mestských bytov

Žiadosť o nájom bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch - GDPR Stiahnuté: 1135x | 06.06.2018

Žiadosť o opakovaný nájom bytu na Čachtickej ulici v Piešťanoch - GDPR Stiahnuté: 349x | 06.06.2018

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 1216x | 11.08.2015

Späťvzatie žiadosti o nájomný byt na Čachtickej ul. v Piešťanoch - GDPR Stiahnuté: 837x | 06.06.2018

Potvrdenie o čistom príjme Stiahnuté: 9000x | 27.07.2018

Dohoda o výmene nájomných bytov na Čachtickej ulici v Piešťanoch - GDPR Stiahnuté: 505x | 09.10.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch Stiahnuté: 390x | 11.08.2015

VZN 8/2015 Stiahnuté: 266x | 08.02.2016

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK