Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Stavebný poriadok

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkost od 3 m2 - GDPR Stiahnuté: 399x | 12.06.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m² - GDPR Stiahnuté: 369x | 15.06.2018

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 - GDPR Stiahnuté: 450x | 12.06.2018

Ohlásenie drobnej stavby - GDPR Stiahnuté: 2163x | 12.06.2018

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác - GDPR Stiahnuté: 1162x | 14.11.2018

Žiadosť o stanovisko KPÚ Trnava Stiahnuté: 288x | 10.02.2016

Žiadosť o stanovisko Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor Stiahnuté: 286x | 10.02.2016

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 1181x | 16.01.2017

Dopravná štruktúra

Písomný záväzok - GDPR Stiahnuté: 1062x | 15.06.2018

Poskytovanie úverov zo Štátneho fondu rozvoja Stiahnuté: 292x | 19.02.2016

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby Stiahnuté: 340x | 10.02.2016

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby a organizácie Stiahnuté: 329x | 10.02.2016

Žiadosť o vydanie určenia trvalého dopravného značenia na miestnych komunikáciách - GDPR Stiahnuté: 529x | 15.06.2018

Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnych komunikáciách - GDPR Stiahnuté: 520x | 15.06.2018

Žiadosť o vydanie povolenia k uzávierke (úplnej – čiastočnej) miestnej komunikácie - GDPR Stiahnuté: 487x | 15.06.2018

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie–rozkopávkové povolenie - GDPR Stiahnuté: 971x | 15.06.2018

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie – záber verejného priestranstva - GDPR Stiahnuté: 581x | 15.06.2018

Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva - terasa - GDPR Stiahnuté: 358x | 15.06.2018

Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva - GDPR Stiahnuté: 417x | 15.06.2018

Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva - akcia - GDPR Stiahnuté: 399x | 15.06.2018

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK