Piešťany - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Územné a stavebné konanie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - GDPR

usk_13_kolaudac_rozhod_GDPR_200130.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 62,16 kB
Stiahnuté: 1,166×
Vložené: 30. 1. 2020

Stavebný poriadok

Ohlásenie jednoduchej stavby - GDPR

stp_01_ohl_jed_stavby_GDPR_200130.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 74,48 kB
Stiahnuté: 1,077×
Vložené: 30. 1. 2020

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkost od 3 m2 - GDPR

stp_02_ziadost_SP_reklam_stavby_od 3 m2.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 113,24 kB
Stiahnuté: 585×
Vložené: 30. 1. 2020

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m² - GDPR

stp_03_ziadost_kolaud_rozhodnutie_GDPR.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 75,46 kB
Stiahnuté: 539×
Vložené: 15. 6. 2018

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 - GDPR

stp_04_ohlas_rekl_stavby_ploch_mensia_ako_3 m2.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 84,33 kB
Stiahnuté: 604×
Vložené: 30. 1. 2020

Ohlásenie drobnej stavby - GDPR

stp_05_ohlasenie_drob_stavba_2020.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 102,31 kB
Stiahnuté: 2,858×
Vložené: 30. 1. 2020

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác - GDPR

stp_06_ohlas_staveb_uprav_udr_prac_2020.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 78,84 kB
Stiahnuté: 1,689×
Vložené: 30. 1. 2020

Žiadosť o stanovisko KPÚ Trnava

stp_kpu_ziadost_stanovisko_16.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 39,08 kB
Stiahnuté: 337×
Vložené: 10. 2. 2016

Žiadosť o stanovisko Okresný úrad Piešťany, pozemkový a lesný odbor

stp_ou_ziadost_stanovisko.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 35,94 kB
Stiahnuté: 372×
Vložené: 10. 2. 2016

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby

vyhl_kval_osoby_17.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 29,02 kB
Stiahnuté: 1,513×
Vložené: 16. 1. 2017

Dopravná štruktúra

Písomný záväzok - GDPR

ds_01_Pisomný zavazok.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 45,63 kB
Stiahnuté: 1,321×
Vložené: 11. 10. 2019

Poskytovanie úverov zo Štátneho fondu rozvoja

sfrb_16.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 48,2 kB
Stiahnuté: 367×
Vložené: 19. 2. 2016

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby

ds_SP FO.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 50,41 kB
Stiahnuté: 421×
Vložené: 11. 10. 2019

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby a organizácie

ds_SP PO.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 52,3 kB
Stiahnuté: 424×
Vložené: 11. 10. 2019

Žiadosť o vydanie určenia trvalého dopravného značenia na miestnych komunikáciách - GDPR

ds_06_Určenie trvalého dopr. značenia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 51,86 kB
Stiahnuté: 766×
Vložené: 11. 10. 2019

Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnych komunikáciách - GDPR

ds_07_Urcenie_prenos_dopr_znacenia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 47,2 kB
Stiahnuté: 705×
Vložené: 11. 10. 2019

Žiadosť o vydanie povolenia k uzávierke (úplnej – čiastočnej) miestnej komunikácie - GDPR

ds_08_Uzávierka komunikácie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 62,09 kB
Stiahnuté: 655×
Vložené: 11. 10. 2019

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie–rozkopávkové povolenie - GDPR

ds_09_ZUMK rozkopávkové povolenie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 64,38 kB
Stiahnuté: 1,387×
Vložené: 11. 10. 2019

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie – záber verejného priestranstva - GDPR

ds_10_ZUMK zaberVP zar. stav..rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 57,53 kB
Stiahnuté: 758×
Vložené: 11. 10. 2019

Žiadosť o osobitné užívanie verejného priestranstva - terasa - GDPR

ds_11_Osobitné užívanie VP terasa.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 60,47 kB
Stiahnuté: 467×
Vložené: 11. 10. 2019
Zobrazeno 61-80 z 143