Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Dane a poplatky

Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálne odpady - GDPR Stiahnuté: 1242x | 06.06.2018

Ohlásenie zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady - GDPR Stiahnuté: 600x | 06.06.2018

Oznámenie o zmene bydliska na území mesta Piešťany pre FO - GDPR Stiahnuté: 437x | 06.06.2018

Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálny odpad - GDPR Stiahnuté: 994x | 06.06.2018

Územno-technické informácie, stanoviská k stavbám

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - GDPR Stiahnuté: 464x | 12.06.2018

Územné a stavebné konanie

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby GDPR Stiahnuté: 542x | 12.06.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby - GDPR Stiahnuté: 926x | 12.06.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby a organizácie - GDPR Stiahnuté: 593x | 12.06.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - fyzické osoby - GDPR Stiahnuté: 409x | 12.06.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - právnické osoby - GDPR Stiahnuté: 355x | 12.06.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (na zmenu územného rozhodnutia) - GDPR Stiahnuté: 561x | 12.06.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia (na zmenu rozhodnutia o využití územia) - GDPR Stiahnuté: 421x | 12.06.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania - GDPR Stiahnuté: 753x | 12.06.2018

Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru - GDPR Stiahnuté: 440x | 12.06.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby - GDPR Stiahnuté: 408x | 12.06.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením - GDPR Stiahnuté: 493x | 12.06.2018

Prehlásenie o vzdaní sa opravného prostriedku - GDPR Stiahnuté: 282x | 12.06.2018

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Stiahnuté: 302x | 11.08.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - GDPR Stiahnuté: 752x | 12.06.2018

Stavebný poriadok

Ohlásenie jednoduchej stavby - GDPR Stiahnuté: 764x | 12.06.2018

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK