Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Dane a poplatky

Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálne odpady - GDPR Stiahnuté: 1470x | 27.01.2020

Ohlásenie zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady - GDPR Stiahnuté: 684x | 04.11.2019

Oznámenie o zmene bydliska na území mesta Piešťany pre FO - GDPR Stiahnuté: 504x | 04.11.2019

Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálny odpad - GDPR Stiahnuté: 1214x | 04.11.2019

Územno-technické informácie, stanoviská k stavbám

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - GDPR Stiahnuté: 617x | 30.01.2020

Územné a stavebné konanie

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby GDPR Stiahnuté: 634x | 30.01.2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby - GDPR Stiahnuté: 1097x | 30.01.2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby a organizácie - GDPR Stiahnuté: 765x | 30.01.2020

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - fyzické osoby - GDPR Stiahnuté: 518x | 30.01.2020

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - právnické osoby - GDPR Stiahnuté: 419x | 30.01.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (na zmenu územného rozhodnutia) - GDPR Stiahnuté: 750x | 30.01.2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia (na zmenu rozhodnutia o využití územia) - GDPR Stiahnuté: 533x | 30.01.2020

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania - GDPR Stiahnuté: 887x | 30.01.2020

Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru - GDPR Stiahnuté: 521x | 30.01.2020

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby - GDPR Stiahnuté: 503x | 30.01.2020

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením - GDPR Stiahnuté: 598x | 30.01.2020

Prehlásenie o vzdaní sa opravného prostriedku - GDPR Stiahnuté: 306x | 30.01.2020

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Stiahnuté: 323x | 11.08.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - GDPR Stiahnuté: 946x | 30.01.2020

Stavebný poriadok

Ohlásenie jednoduchej stavby - GDPR Stiahnuté: 879x | 30.01.2020

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK