Piešťany - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Dane a poplatky

Oznamovacia povinnosť k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie kom.odpadov - GDPR

dp_06_oznam_pov_pop_za_zber_prepravu_znesk_KO.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 61,07 kB
Stiahnuté: 856×
Vložené: 4. 11. 2019

Žiadosť o zníženie, odpustenie poplatku za komunálne odpady - GDPR

dp_07_ziad_zniz_odpust_pop_za_KO_20_1.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 88,53 kB
Stiahnuté: 1,695×
Vložené: 27. 1. 2020

Ohlásenie zániku poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady - GDPR

dp_08_ohl_zaniku_pov_pop_za_KO.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 65,98 kB
Stiahnuté: 790×
Vložené: 4. 11. 2019

Oznámenie o zmene bydliska na území mesta Piešťany pre FO - GDPR

dp_09_oznamenie_zmeny_bydliska_pre_fo.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 56,85 kB
Stiahnuté: 571×
Vložené: 4. 11. 2019

Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálny odpad - GDPR

dp_10_ziadost_vratenie_preplatku_za_KO.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 44,81 kB
Stiahnuté: 1,294×
Vložené: 4. 11. 2019

Územnoplánovacie informácie, vyjadrenia k projektovej dokumentácii

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - GDPR

upi_01_ziadost_uzemnopl_info_GDPR.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 55,27 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 2. 6. 2020

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii - GDPR

upi_02_ziadost_vyjadrenie _kPD_GDPR.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 57,4 kB
Stiahnuté: 749×
Vložené: 2. 6. 2020

Územné a stavebné konanie

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby GDPR

usk_01_odstran_stavby_GDPR_200130.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 72,21 kB
Stiahnuté: 760×
Vložené: 30. 1. 2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby - GDPR

usk_02_stav_povolenie_fo_GDPR_200130.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 75,52 kB
Stiahnuté: 1,390×
Vložené: 30. 1. 2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby a organizácie - GDPR

usk_03_stav_povolenie po_GDPR_200130.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 70,62 kB
Stiahnuté: 900×
Vložené: 30. 1. 2020

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - fyzické osoby - GDPR

usk_04_ziadost_pred_sp fo_GDPR_200130.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39 kB
Stiahnuté: 597×
Vložené: 30. 1. 2020

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - právnické osoby - GDPR

usk_05_ziadost_pred_sp_po_GDPR_200130.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 60,58 kB
Stiahnuté: 507×
Vložené: 30. 1. 2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (na zmenu územného rozhodnutia) - GDPR

usk_06_uk_umiest_stavby_GDPR_200130.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 95,89 kB
Stiahnuté: 927×
Vložené: 30. 1. 2020

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia (na zmenu rozhodnutia o využití územia) - GDPR

usk_07_uk_vyuzitie_uzemia_GDPR_200130.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 79,37 kB
Stiahnuté: 660×
Vložené: 30. 1. 2020

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania - GDPR

usk_08_zmena_uziv_stavby_GDPR_200130.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Stiahnuté: 1,101×
Vložené: 30. 1. 2020

Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru - GDPR

usk_09_prehl_vykonavani_stav_dozoru_GDPR_200130.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 60,19 kB
Stiahnuté: 610×
Vložené: 30. 1. 2020

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby - GDPR

usk_10_ziadost_pred_platosti_ur_GDPR_200130.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 67,68 kB
Stiahnuté: 604×
Vložené: 30. 1. 2020

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením - GDPR

usk_11_zmena_stavby_pred_dok_GDPR_200130.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 55,87 kB
Stiahnuté: 733×
Vložené: 30. 1. 2020

Prehlásenie o vzdaní sa opravného prostriedku - GDPR

usk_12_prehl_vzdanie_oprav_prostriedku_GDPR_200130.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 68,6 kB
Stiahnuté: 352×
Vložené: 30. 1. 2020

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

usk_zb_50_1976.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 400,75 kB
Stiahnuté: 354×
Vložené: 11. 8. 2015
Zobrazeno 41-60 z 143