Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Súpisné a orientačné čísla

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla na budovu - GDPR Stiahnuté: 673x | 19.03.2019

Čestsné prehlásenie - príloha k žiadosti o vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla Stiahnuté: 429x | 11.08.2015

Žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla na budovu - GDPR Stiahnuté: 451x | 19.03.2019

Klientske centrum

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 423x | 01.06.2015

Plnomocenstvo Stiahnuté: 429x | 01.06.2015

Sociálna pomoc

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky - GDPR Stiahnuté: 707x | 09.10.2019

Lekársky nález na účely konania vo veciach odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 777x | 11.08.2015

Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - GDPR Stiahnuté: 1359x | 06.06.2018

Žiadosť o poskytnutie ubytovania v ZSS DOMUM - GDPR Stiahnuté: 646x | 06.06.2018

Žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni - GDPR Stiahnuté: 528x | 12.11.2019

Návrh na poskytovanie stravovania v jedálni - rozvoz obedov - GDPR Stiahnuté: 537x | 12.11.2019

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - GDPR Stiahnuté: 431x | 06.06.2018

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - GDPR Stiahnuté: 1064x | 06.06.2018

Žiadosť o prijatie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Stiahnuté: 35x | 18.02.2020

Dane a poplatky

Vzor - priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 1852x | 11.08.2015

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 668x | 11.08.2015

Potvrdenie o podaní priznania k dani znehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 582x | 11.08.2015

Oznámenie k miestnej dani za ubytovanie - GDPR Stiahnuté: 312x | 06.06.2018

Mesačné vyúčtovanie - daň za ubytovanie - GDPR Stiahnuté: 606x | 02.01.2019

Oznamovacia povinnosť k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie kom.odpadov - GDPR Stiahnuté: 721x | 04.11.2019

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK