Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie :

Majetkovo-právne zabezpečenie

Žiadosť o súhlas na používanie erbu mesta Piešťany Stiahnuté: 84x | 27.02.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - FO - GDPR Stiahnuté: 795x | 20.03.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - FO - GDPR Stiahnuté: 607x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 653x | 20.03.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 701x | 20.03.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - FO - GDPR Stiahnuté: 580x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - FO - GDPR Stiahnuté: 525x | 20.03.2019

Žiadosť o zámenu pozemkov - PO - GDPR Stiahnuté: 511x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - PO - GDPR Stiahnuté: 540x | 20.03.2019

Žiadosť o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 508x | 20.03.2019

Čestné prehlásenie - príloha k žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 566x | 20.03.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľností - PO - GDPR Stiahnuté: 698x | 20.03.2019

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - PO - GDPR Stiahnuté: 547x | 20.03.2019

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom do podielového spoluvlastníctva - GDPR Stiahnuté: 838x | 20.03.2019

Evidencia obyvatelov

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 937x | 20.03.2019

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov Stiahnuté: 321x | 18.02.2019

Matrika

Hlásenie mena dieťaťa do matriky Stiahnuté: 1349x | 25.08.2015

Narodenie dieťaťa v cudzine - GDPR Stiahnuté: 682x | 25.06.2018

Uzatvorenie manželstva v cudzine - GDPR Stiahnuté: 634x | 25.06.2018

Úmrtie občana v cudzine - GDPR Stiahnuté: 501x | 25.06.2018

Stránka

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK