Stravovanie

Stravovanie

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Stravovanie

Mesto Piešťany poskytuje ako ďalšiu sociálnu službu aj stravovanie vo svojich zariadeniach a v zmluvnom zariadení.

Uznesením MsZ č.181/2018 bolo schválené VZN č. 5/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.02.2019.

Na základe vyššie uvedeného VZN, Mesto Piešťany zabezpečuje stravovanie pre seniorov, invalidných dôchodcov a občanov v hmotnej núdzi v Jedálni pre dôchodcov, Staničná 22 (aj rozvoz) , v ZpS Vila Julianna, Štefánikova 125 a v PPV Semafor, ul. A. Hlinku 53/54. 
 

Oprávneným žiadateľom o stravovanie  je fyzická osoba, ktorá:

 

Suma úhrady za stravovanie pre fyzické osoby sa určuje v závislosti od príjmu prijímateľa.

Cena stravného lístka pre jednotlivca je stanovená nasledovne:

Do výšky   Dávky v hmotnej núdzi + príspevky                                       1,00 € / obed

Do sumy    300 €                                                                                          1,50 € / obed

Do sumy    430 €                                                                                          2,10 € / obed

Do sumy    550 €                                                                                          2,50 € / obed

Jednotlivec s príjmom nad 550 €                                                               2,80 € / obed

 

Cena stravného lístka pre manželskú dvojicu bola stanovená nasledovne:

Do výšky   Dávky v hmotnej núdzi + príspevky                                       1,00 € / obed

Do sumy    500 €                                                                                          1,50 € / obed

Do sumy    650 €                                                                                          2,10 € / obed

Do sumy    750 €                                                                                          2,50 € / obed

Dvojica s príjmom nad 750 €                                                                      2,80 € / obed

Úhrada za rozvoz stravy je stanovená na 0,30 € obed/deň.

Záujemcovia o stravovanie, prípadne i o rozvoz stravy do domácnosti sa môžu  informovať a vybaviť si stravovací  preukaz na Mestskom úrade v Piešťanoch, klientske centrum II. (prízemie, vľavo) – oddelenie sociálnych a školských služieb.

Treba si so sebou priniesť výmer o dôchodku platný od januára 2019 (resp. rozhodnutie o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi), občiansky preukaz, kartičku ZŤP - ak ste jej držiteľom (v prípade manželskej dvojice treba zdokladovať uvedené doklady od oboch manželov). V prípade rozvozu si treba vyzdvihnúť tlačivo na MsÚ a dať ho potvrdiť u všeobecného lekára.

 

Potrebné doklady

 

Vybavuje

Klientske centrum II – Oddelenie sociálnych a školských služieb

Kontakt

Mgr. Stanislava Bucková
tel.: 033/77 65 414
e-mail: stanislava.buckova@piestany.sk

Doba vybavenia

na počkanie

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK