Nájom majetku mesta (nebytové priestory⁄pozemky)

Nájom majetku mesta (nebytové priestory⁄pozemky)

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Nájom majetku mesta (nebytové priestory/pozemky)

Záujemca (právnická, alebo fyzická osoba) o nájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta (nebytové priestory/ pozemky) môže podať písomnú žiadosť na Mestský úrad, Odbor právny a klientskeho centra. V žiadosti uvedie najmä údaje o žiadateľovi, označenie nehnuteľnosti o ktorú má záujem (parcelné číslo pozemku, súpisné číslo stavby, výmera ...) a účel na ktorý chce nehnuteľnosť využívať.

Potrebné doklady

Vybavuje

Odbor právny a klientskeho centra

Kontakt

Tel.: 77 65 441, 77 65 360

Súvisiace právne a iné predpisy

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK