Kúpa ⁄ zámena majetku mesta

Kúpa ⁄ zámena majetku mesta

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Kúpa / zámena majetku mesta

Záujemca (právnická alebo fyzická osoba) o kúpu, prípadne zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta (napr. nebytové priestory, pozemky) môže podať písomnú žiadosť Mestskému úradu v Piešťanoch, Referát právny- majetkovoprávne zabezpečenie. V žiadosti uvedie najmä údaje o žiadateľovi, označenie nehnuteľnosti, o ktorú má záujem (parcelné číslo pozemku, druh pozemku, súpisné číslo stavby a pod.) a účel, na ktorý chce nehnuteľnosť využívať.

Potrebné doklady

 

Vybavuje

Oddelenie právnych a klientskych služieb

Kontakt

Tel.: 77 65 441, 77 65 360

Súvisiace právne a iné predpisy

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK