Určenie podmienok úpravy komunikácií po haváriách na IS

Určenie podmienok úpravy komunikácií po haváriách na IS

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Určenie podmienok úpravy komunikácií po haváriách na IS

V prípade opravy havárie na inžinierskych sieťach je príslušný správca IS povinný zaslať na Mestský úrad v Piešťanoch písomné oznámenie o rozkopaní komunikácie. Na základe dodatočne podanej žiadosti cestný správny orgán - Mesto Piešťany určí podmienky povrchovej úpravy komunikácie.

Potrebné doklady

Vybavuje

MsÚ v Piešťanoch, Námestie SNP č.3 – Odbor výstavby a dopravy – Referát dopravy a technickej infraštruktúry

Kontakt

p. Palkechová
Tel.: 033/77 65 472
e-mail: beata.palkechova@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní

Poplatok

bez poplatku

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK