Špeciálny stavebný úrad pri stavbách pozemných komunikácií

Špeciálny stavebný úrad pri stavbách pozemných komunikácií

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Špeciálny stavebný úrad pri stavbách pozemných komunikácií

Mesto Piešťany podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vykonáva štátnu stavebnú správu napozemných komunikácii t.j. parkoviská, cesty, chodníky, spevnené plochy.

Potrebné doklady

Vybavuje

MsÚ v Piešťanoch, Námestie SNP č.3 – Odbor výstavby a dopravy – Referát dopravy a technickej infraštruktúry

Kontakt

p. Palkechová

Tel.: 033/77 65 472
e-mail: beata.palkechova@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 - 60 dní

Správny poplatok

podľa zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK