Povolenie uzávierky miestnych komunikácií

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií

Povolenie uzávierky miestnych komunikácií na území mesta vydáva cestný správny orgán - Mesto Piešťany na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

Vybavuje

MsÚ v Piešťanoch, Námestie SNP č.3 – Odbor výstavby a dopravy – Referát dopravy a technickej infraštruktúry

Kontakt

p. Palkechová
Tel.: 033/77 65 472
e-mail: beata.palkechova@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní

Správny poplatok

podľa platného sadzobníka správnych poplatkov

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK