Zníženie dane z nehnuteľnosti

Zníženie dane z nehnuteľnosti

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zníženie dane z nehnuteľnosti

Správca dane (Mesto Piešťany) poskytne zníženie dane o 50% z ročnej dane

Správca dane poskytne zníženie dane o 70 % z ročnej dane

Ak daňovník spĺňa podmienky zníženia dane z nehnuteľností je povinný si ich uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

Potrebné doklady

Doklady preukazujúce dôvod zníženia dane, napr.:

Vybavuje

Oddelenie finančných služieb - úsek daní a poplatkov

Kontakt

tel.: 033/77 65 485, 77 65 486, 77 65 488
e-mail: darina.fancovicova@piestany.sk, henrieta.jurisova@piestany.sk, marcela.snajdarova@piestany.sk,  

Doba vybavenia

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK