Zníženie dane z nehnuteľnosti

Zníženie dane z nehnuteľnosti

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Zníženie dane z nehnuteľnosti

Správca dane (Mesto Piešťany) poskytne v súlade s VZN mesta Piešťany  o dani z nehnuteľností č. 16/2019 zníženie o 50% z ročnej dane:

 

Doklady preukazujúce dôvod zníženia dane:

 

 

Doklady preukazujúce dôvod zníženia dane:

 

Doklady preukazujúce dôvody pre poskytnutie daňového zníženia predloží daňovník správcovi dane najneskôr do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia, inak sa zníženie neposkytne.

 

Vybavuje:

Odbor ekonomiky a podnikania - referát daní a poplatkov

 

Kontakt                    

Fyzické osoby priezvisko  A-I,  tel.: 033/7765486, henrieta.jurisova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko J-O,  tel.: 033/7765488, marcela.snajdarova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko P-Ž,  tel.: 033/7765485, darina.fancovicova@piestany.sk

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK