Agenda mestských bytov

Agenda mestských bytov

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Agenda mestských bytov

Mesto Piešťany, ako vlastník v zmysle VZN č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch a v znení VZN č. 8/2015 eviduje žiadosti o nájom bytu, žiadosti o opakovaný nájom bytu a dohody o výmene nájomného bytu na Čachtickej ul. v Piešťanoch.

 

Aktuálna evidencia žiadostí o pridelenie nájomného bytu k 1.7.2018

 

Por.č. Klient Podacie č. Dátum podania stav dátum pridelenia Pozn.
1 Marianna 6137 29.02.2016 schválené v konaní 2-izb.
2 Katarína 21 682 21.09.2016 schválené v konaní 2-izb.
3 Gabriela 22 283 26.09.2016 schválené v konaní 2-izb.
4 Ľubica 4 783 13.02.2017 schválené v konaní 2-izb.
5 Alena 9 211 20.03.2017 schválené v konaní 2-izb.
6 Vladimír 15 351 17.05.2017 schválené v konaní 2-izb.
7 Veronika 16 099 24.05.2017 schválené v konaní 1-izb.
8 Martin 1 367 12.01.2018 schválené v konaní 1izb.
9 Silvia 1 196 11.01.2018 schválené v konaní 2-izb.
10 Marcela 34 128 30.11.2017 schválené v konaní 2-izb.
11 Miriam 6 745 21.02.2018 schválené v konaní 1-izb.

 

 

Poradovník na pridelenie 1-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

 

Por.č. Klient Podacie č. Stav
1 Veronika 16 099 v konaní
2 Martin 1 367 v konaní
3 Miriam 6 745 v konaní

 

 

Poraddovník na pridelenie 2-izbových nájomných bytov na Čachtickej ul. v Piešťanoch

 

Por.č. Klient Podacie č. stav
1 Marianna 6 137 v konaní
2 Katarína 21 682 v konaní
3 Gabriela 22 283 v konaní
4 Ľubica 4 783 v konaní
5 Alena 9 211  v konaní
6 Vladimír 15 351 v konaní
7 Silvia 1 196  v konaní
8 Marcela 34 128 v konaní

 

 

Štatistika nakladania s bytmi v majetku mesta k  01.07.2018

 

Celkový počet bytov v majetku mesta 105

Počet bytov, ktoré zostali nájomnými bytmi po odpredaji podľa

zákona č. 182/1993 Z.z.

23
Počet nájomných bytov postavených z prostriedkov štátu 68
Počet reštitučných bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta 14
Počet nájomných bytov s uzatvorenou platnou nájomnou zmluvou 105
Počet čakateľov na priedlenie nájomného bytu (viď poradovník) 11
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - vyhovujúce žiadosti 11
Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu - nevyhovujúce žiadosti 1

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK