Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Verejná vyhláška

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania - Rozšírenie a rekonštrukcia distribučného rozvodu pre objekt Vila Astoria 16.08.2019 01.09.2019
Oznámenie o začatí konania v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním - Prístavba suterénu rodinného domu 15.08.2019 31.08.2019
Stavebné povolenie - Rekonštrukcia rozvodov sietí CZT Teplická, Piešťany 14.08.2019 30.08.2019
Ponuka na predaj majetku 14.08.2019 30.09.2019
Oznámenie o začatí konania podľa § 88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou podľa § 76, resp. odstránení nepovolenej stavby -- Stavebné úpravy (otvor v nosnej stene) bytu č. 24 na 4.poschodí v bytovom dome, Ul 14.08.2019 30.08.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a pozvanie na ústne konanie - Rozšírenie distribučného NN rozvodu Trafostanice TS0062-099, Piešťany 14.08.2019 30.08.2019
Oznámenie o začatí konania podľa § 88 a § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou podľa § 76, resp. odstránení nepovolenej stavby - Oplotenie 14.08.2019 30.08.2019
Rozhodnutie - návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby - IBV - Ul.Pplk. V.Ábela 14.08.2019 30.08.2019
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Topoľová ul. 14.08.2019 30.08.2019
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby - Piešťany – Lesoprojekt NNK - rozšírenie distribučnej siete 06.08.2019 22.08.2019
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Piešťany 06.08.2019 22.08.2019
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Meštianska ul. 02.08.2019 18.08.2019
Rozhodnutie - „Polyfunkčný projekt Piešťany“, 02.08.2019 18.08.2019
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Čkalovova ul. 02.08.2019 18.08.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 22.07.2019 07.08.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 22.07.2019 07.08.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 16.07.2019 01.08.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 08.07.2019 24.07.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 02.07.2019 18.07.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 12.06.2019 28.06.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 06.06.2019 22.06.2019
Okresný súd Piešťany - vyhláška 07.11.2018 23.10.2019
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba termálneho bazénu a hotela THERME PARK Piešťany” 17.08.2018
Zmena stavby pred dokončením - Rozšírenie  výrobných  priestorov  STAKOTRA  MANUFACTURING, s.r.o. Piešťany 30.07.2018

Dražby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o dražbe 10.07.2019 20.08.2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pohovor na voľnú pracovnú pozíciu

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pohovor na voľnú pracovnú pozíciu - 16.08.2019 01.09.2019
Pohovor na voľnú pracovnú pozíciu - referent pre investičnú činnosť 02.08.2019 18.08.2019

Výberové konanie

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK