Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Verejná vyhláška

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 1/2016 o odpadoch 18.10.2019 08.11.2019
Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany o podmienkach predaja výrobkov  a poskytovania služieb na trhovvých miestanch č. 4/2014 v znení VZN č. 5/2016 17.10.2019 02.11.2019
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č.8/2008 zo dňa 13.11.2008 v znení VZN ... 16.10.2019 01.11.2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení VZN mesta Piešťany č. 17/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch v znení VZN č. 8/2015 16.10.2019 01.11.2019
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Vodárenská ul. 16.10.2019 01.11.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 15.10.2019 31.10.2019
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Skalná ul. 14.10.2019 30.10.2019
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita Malá ul. 14.10.2019 30.10.2019
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín - lokalita D. Tatarku 11.10.2019 27.10.2019
Oznámenie o začatí konania v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním - Pripojovací plynovod a odberné plynové zriadenie 09.10.2019 25.10.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania – Lesoprojekt NNK rozšírenie distribučnej siete 09.10.2019 25.10.2019
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 04.10.2019 20.10.2019
Okresný súd Piešťany - vyhláška 07.11.2018 23.10.2019
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba termálneho bazénu a hotela THERME PARK Piešťany” 17.08.2018
Zmena stavby pred dokončením - Rozšírenie  výrobných  priestorov  STAKOTRA  MANUFACTURING, s.r.o. Piešťany 30.07.2018

Dražby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o opakovanej dražbe 16.10.2019 01.11.2019
Vyhlásenie o dražbe nehnuteľností 02.10.2019 13.11.2019
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 02.10.2019 01.11.2019

Pozvánka na zasadnutie

Ponukové konanie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Obchodná verejná súťaž na nájom prvkov hnuteľného majetku 18.10.2019 08.11.2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 16.10.2019 01.11.2019
Daňový úrad - oznámenie miesta uloženia písomnosti 09.10.2019 25.10.2019

Pohovor na voľnú pracovnú pozíciu

Výberové konanie

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK