Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakt

seniori/

Osoby

Duračková Lucia, Ing.

vedúca Odboru ekonomiky a podnikania

Faltus Slavomír, Ing.

referent pre účtovníctvo a financovanie

Fančovičová Darina

referent pre dane z nehnuteľností

Jurišová Henrieta

referent pre dane z nehnuteľností

Labudová Iveta

referent pre účtovníctvo

Maťašová Petra, Mgr.

referent pre účtovníctvo

Ondreičková Ľubica

referent pre miestny poplatok za komunálne odpady a DSO

Ševečková Miriam

referent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby

Šišková Zuzana

referent pre fakturácie

Šliková Adriana

referent pre dane a poplatky

Šnajdarová Marcela

referent pre dane z nehnuteľností

Šnajdarová Renáta

referent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby

Šubrtová Ľudmila

referent pre účtovníctvo

Tomešková Zuzana

referent pre účtovníctvo a financovanie mestských organizácií

Tonkovičová Natália, Ing.

referent pre rozpočet

Zaťková Mária, Ing.

referent pre financovanie školstva