Piešťany - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakt

IČO: 00612031 DIČ: 2020537893

Kód obce: 507440

Úradné hodiny: Klientské centrum Mestského úradu Piešťany

(podateľňa, pokladňa, evidencia obyvateľstva - ohlasovňa, referát sociálnych vecí, osvedčovanie listín a podpisov, matrika, súpisné a orientačné čísla)
 

Pondelok:

7.30 - 15.00 (osved. listín a podpisov do 15.00)

Utorok:

7.30 - 15.00 (osved. listín a podpisov od 10.00 do 15.00)

Streda:

7.30 - 17.00 (osved. listín a podpisov do 16.30)

Štvrtok:

7.30 - 15.00 (osved. listín a podpisov do 15.00)

Piatok:

7.30 - 14.00 (osved. listín a podpisov do 13.30)

Úradné hodiny

pondelok 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda 7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
piatok 7:30 - 11:30, 12:30 - 14:00

Kontakty

Spojovateľka: 033 77 65 311 E-mail: msu@piestany.sk

Osoby

Bartošová Denisa, RNDr.

prednostka MsÚ

Bartoš Borešová Patrícia, Mgr.

referent pre klientske služby

Behanová Miroslava, Ing. Mgr.

referent CO, KR, HM, OŠ, OPP a BaOZpP

Bezák Michal, Ing. Mgr.

zástupca primátora mesta
Telefón: 7765305
E-mail: viceprimator@piestany.sk

Bielková Ivana, JUDr.

referent pre právne zabezpečenie

Boledovičová Lucia, Mgr.

referent pre majetkoprávne zabezpečenie

Bolješiková Lucia, Mgr.art.

referent Stavebného úradu

Borovková Ivana, Ing.

referent pre správu a evidenciu majetku (MD)
Telefón: 7765361 (MD)
E-mail: ivana.borovkova@piestany.sk

Briganová Martina, PhDr.

referent pre seniorov a krízovú intervenciu

Bucková Stanislava, Mgr.

referent pre krízovú intervenciu a terénnu sociálnu prácu

Bučková Jana

asistentka prednostky
Telefón: 7765313
E-mail: jana.buckova@piestany.sk

Cisárová Zuzana, Ing.

referent pre ŠFBR

Čajková Janette, Mgr.

referent pre opatrovateľskú službu v domácnosti

Čelková Alena, Bc.

referent pre klientské služby

Černý Viliam, Ing.

referent pre dopravu a technickú infraštruktúru
Telefón: 7765472
E-mail: viliam.cerny@piestany.sk

Dósová Katarína

referent pokladne

Drgoňa Martin, Ing.

referent pre verejné obstarávanie

Duračková Lucia, Ing.

vedúca Odboru ekonomiky a podnikania

Escherová Mária, JUDr.

referent pre exekúcie

Faltus Slavomír, Ing.

referent pre účtovníctvo a financovanie

Fančovičová Darina

referent pre dane z nehnuteľností

Ferancová Jarmila

referent pre informatiku

Fialová Beáta, Ing.

referent Stavebného úradu

Fridrichová Terézia, Ing.

referent pre investície

Galba Ján, Ing.

referent pre investície
Telefón: 7765312
E-mail: jan.galba@piestany.sk

Gloss Ján

referent pre údržbu, opravu a prevádzku majetku mesta
Telefón: 7765458
E-mail: jan.gloss@piestany.sk

Glossová Anna, Mgr.

vedúca Odboru sociálnych služieb

Gregoričková Martina

referent matričného úradu - matrikár

Halašková Martina, Ing.

referent pre odpadové hospodárstvo

Heribanová Valéria

referent Stavebného úradu

Hlavatá Zuzana, Ing.

referent matričného úradu - matrikár

Horňák Ondrej, Ing.

referent pre správu a evidenciu majetku

Horská Nina, Ing.

referent pre investície
Telefón: 7765462
E-mail: nina.horska@piestany.sk

Hronský Michal, Mgr.

referent pre GIS a participáciu
Telefón: 7765512

Hudcovičová Beáta, Mgr.

referent pre opatrovateľskú službu v domácnosti

Janeček Jaroslav, Ing.

vedúci Odboru životného prostredia

Jančovič Peter, Mgr., PhD.

primátor mesta Piešťany
Telefón: 7765301, 7765302
E-mail: primator@piestany.sk

Juricová Daniela

referent evidencie obyvateľstva

Jurišová Henrieta

referent pre dane z nehnuteľností

Kadlíček Miroslav, Ing.

referent pre koncepciu dopravy

Kičinová Erika, Ing.

referent pre účtovníctvo

Kizek Kiššová Diana, Mgr.art

referent pre kultúru

Klein Alex

vedúci Odboru organizačného a informatiky
Telefón: 7765479

Konečná Petra, Ing.arch.

vedúca Odboru výstavby a dopravy

Kováč Miroslav

referent pre správu, prevádzku a evidenciu majetku

Krajčírová Mária

referent registra adries

Krupová Denisa, Ing.arch.

referent pre architektúru a územné plánovanie

Kubová Tatiana

referent pre nájomné bývanie a stravovacie služby

Labudová Iveta

referent pre účtovníctvo

Ladická Marta, Mgr.

referent pre prípravu a implementáciu projektov

Lehuta Ľubomír

vodič

Ličková Ingrid

referent pre verejné obstarávanie

Macejka Miroslav

referent Stavebného úradu

Mackovjaková Monika, Mgr.

referent pre právne zabezpečenie

Martinkovičová Miroslava, Mgr.

referent pre životné prostredie

Maťašová Petra, Mgr.

referent pre účtovníctvo

Melicherová Agáta

referent pre klientske služby

Mĺkva Zuzana, Mgr.

referent pre šport
Telefón: 7765430
E-mail: zuzana.mlkva@piestany.sk

Moretová Drahomíra, Mgr.

vedúca Kancelárie vedenia mesta

Ondreičková Marcela, Mgr.

referent matričného úradu - matrikár

Ondreičková Ľubica

referent pre miestny poplatok za komunálne odpady a DSO

Ondrišík Marián, Ing.

referent pre zeleň, ochranu prírody a krajiny

Oprenčáková Kristína, Mgr.

referent pre organizačné zabezpečenie

Oravczová Jana, Ing.

referent pre administratívu Stavebného úradu

Palkechová Beáta

referent pre dopravu a technickú infraštruktúru
Telefón: 7765472
E-mail: doprava@piestany.sk

Pobjecká Eva, Ing.

vedúca Odboru investícií a majetku mesta
Telefón: 7765466
E-mail: eva.pobjecka@piestany.sk

Podobová Jolana, PhDr.

vedúca Odboru školstva a športu

Recsková Natália, Ing.

referent pre rozpočet

Repáš Marcel, JUDr.

vedúci Odboru personalistiky a miezd
Telefón: 7765359
E-mail: marcel.repas@piestany.sk

Repíková Martina, Ing.

vedúca Odboru stratégie a rozvoja mesta

Ričány Martin

referent pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu

Schultzová Lucia, Ing.

referent pre odpadové hospodárstvo

Skovajsová Elena, PaedDr.

referent Školského úradu

Srnáková Mária, Mgr.

referent pre rodinu a terénnu sociálnu prácu

Staneková Jarmila

referent podateľne

Straková Alžbeta

referent pre majetkoprávne zabezpečenie

Strečanská Soňa

referent pre personalistiku a mzdy

Svorad Martin, Ing.

hlavný kontrolór mesta

Ščevková Daniela

asistentka primátora

Šeryová Mária

referent pre personalistiku a mzdy

Ševečková Miriam

referent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby

Šišková Zuzana

referent pre fakturácie

Benčíková Katarína

referent pre informácie
Telefón: 7765510

Šliková Adriana

referent pre dane a poplatky

Šnajdarová Marcela

referent pre dane z nehnuteľností

Šnajdarová Renáta

referent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby

Šteruská Monika

referent pre dopravu a technickú infraštruktúru

Tapferová Zlatica, Ing. Mgr.

referent pre organizačné zabezpečenie

Tomešková Zuzana

referent pre účtovníctvo a financovanie mestských organizácií

Urbánek Jozef

referent pre opravu a údržbu majetku mesta

Vatrt Jozef, Mgr.

vedúci Odboru právneho a klientskeho centra
Telefón: 7765460
E-mail: jozef.vatrt@piestany.sk

Verecká Janka

referent registratúrneho strediska

Vilčeková Jarmila, Mgr.

referent pre prípravu a implementáciu projektov

Vitková Jana, Ing.arch.

referent pre územné plánovanie a architektúru
Telefón: 7765465
E-mail: jana.vitkova@piestany.sk

Vlhová Darina, Ing.

referent pre informatiku

Zámečníková Tatiana, Mgr.

referent pre originálne kompetencie

Zaťková Mária, Ing.

referent pre financovanie školstva

Zelová Barbora, Ing.

referent pre investície