Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky

 

  • zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
  • poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni, vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok
  • prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební
  • umiestnenie automatov obsluhovaných zákazníkom mimo prevádzkarne

 

Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky podľa osobitných predpisov Mesto Piešťany vydáva na základe písomnej žiadosti.

Osoba vybavujúca žiadosť Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok
fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
  • žiadosť o stanovisko mesta k začatiu podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky (tlačivo)
  • Kópia nájomnej zmluvy alebo súhlas vlastníka – prenajaté priestory
do 30 dní bez správneho poplatku

 

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Ševečková Miriamreferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
miriam.seveckova@piestany.sk
Šnajdarová Renátareferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
renata.snajdarova@piestany.sk